Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

5560 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve TCK m.191/1

Yanıt
Old 19-12-2006, 17:49   #1
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan 5560 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve TCK m.191/1

Sayın Meslektaşlarım,
Değişiklikleri henüz tam anlamıyla inceleyememiş olsam da dikkatimi çeken bir hususu sizlere sormak istiyorum.
TCK m.191/1'e ilişkin olarak 5560 sayılı kanunla getirilen değişikliğe göre;
Alıntı:
"MADDE 191 – (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."
Değişiklikten önceki düzenleme ise şöyle idi;
Alıntı:
MADDE 191. - (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendisi tarafından kullanılmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişi, bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
Acaba koyu harfle göstermiş olduğum kısmın madde metninden çıkartılmasının sebebi nedir bilen var mı? Bu durum ayrıca bir yerde mi düzenlendi? Yoksa "yetiştirmek", "bulundurmak" kelimesinin kapsamında mı kabul ediliyor?Ya da artık kişinin kendisi kullanmak üzere uyuşturucu ya da uyarıcı madde yetiştirmesi Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç değil mi?
Merakımı gidermeme yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ediyorum.
Saygılarımla.
Old 19-12-2006, 22:51   #2
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

KANUN NO: 2313
UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 12 Haziran 1933

MADDE 3 - (Değişik 2236 - 22.05.1979) Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır

MADDE 23 - (Değişik: 3652 - 23.05.1990) Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini kontrol eder. Bu hususlara ait uygulama esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat mühendislerinin, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir.

İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten sağlanır. İmha dolayısıyla ortaya çıkan masraf, sonradan izinsiz ekim yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.

Kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağmen belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde ekim yapanlar hakkında ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 3 üncü maddedeki yasak hilafına kenevir ekenler bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.


Biraz zorlamada olsa TCK 188. maddesine sığdığrılabilinir mi emin değilim.
Old 19-12-2006, 23:37   #3
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Sayın Selim Balku,
Öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim.
Devamla,
TCK m.188'e sığdırıp sığdırılamayacağı hususunu ben de bir süre düşündüm fakat son olarak vardığım netice; m.188'de bitki değil de "madde" ;yani eroin, kokain, uyuşturucu haplar(LSD,ecstasy vb.) gibi şeylerin kastedildiğini düşünüyorum. "İmal" kelimesi bunu destekler nitelikte sanki...İlaveten daha önceki düzenlemede "uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri " şeklinde bir ifade mevcuttu; kanımca -bu ifadeden de hareketle- kanunun lafzı bitkiyi m.188'de kastedilen maddelerden biri olarak kabul etmemektedir.
Kimyasal nitelikli uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin TCK m.188'de; kenevir vesair bitkilerin TCK m.191/1'in 5560 Sayılı Kanunla getirilen değişiklikten önceki metin kapsamında ele alındığını düşünüyordum. Kaldırılması bu yüzden kafamı karıştırdı açıkçası.
Old 20-12-2006, 02:59   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Elimde CMK görevim nedeniyle 4-5 tane İzinsiz Hint Keneviri Ekmek dosyası var ve tamamında iddianame sevk maddesi 2313/23son hükmü. 198'in uygulanmama (belki de kaldırılma) sebebi olarak benim düşüncem;

-Özellikle hint keneviri ekildiğinin tespiti halinde öncelikle özel hükme gitme zorunluluğu bulunması ve izin alma unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti gereği. (Çünkü bitki ile Hint Keneviri kavramlarının karşılaştığı noktada özel hükme gitmek zorunludur. Bu maddenin uygulanabilmesi için Hint Kenevirinen başka bir bitkinin ekilmesi gerektir)
-Ülkemizde başkaca tohumundan veya kendisinden uyuşturucu elde edilen bitki bilinmemesi ve yetiştirilmemesi nedeniyle maddenin atıl kalmaya mahkum olması.

nedenleri ile cümle yasadan çıkarılmıştır.
Old 08-03-2007, 16:26   #5
munip

 
Varsayılan

191 maddede bahsi geçen hüküm 5377 sayılı yasanın 24 md.si ile (29.6.2005) tarihinde kaldırıldı. Yani 6.12.2006 tarihinde bu hüküm zaten yasada yoktu.
Old 01-12-2008, 23:21   #6
abdurrahman üşenmez

 
Varsayılan 2313 sayılı yasaya muhalafet-içmek amacıyla esrar maddesi bulundurmak

suça konu kenevir bitkileri dikili halde ele geçirilmiş ise 2313 sayılı yasaya muhalefet suçunun unsurları gerçekleşmiş olur, sanığın üzerinde, aracı içerisinde veyahut evinde kendisinin yetiştirdiği kenevir bitkilerinden esrar maddesi ele geçirildiği taktirde sanığın 2313 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlemesine müteakip aynı zamanda somut olaya göre içmek amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunuda işlediğinin kabulü gerektiği kanaatindeyim.Miktar az, şüpheli içici ise 191/1,
Miktar fazla ise kişisel kullanım miktarının çok üzerinde ise ,ticaret-satış kastı var ise 188/3
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
3239 sayılı kanun (Bir çok kanunu değiştiren bir kanun) ibreti Meslektaşların Soruları 7 24-09-2010 13:01
5560 sayılı yasa hakkında üye8180 Hukuk Haberleri 0 19-12-2006 18:07
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 2 16-01-2004 17:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05277896 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.