Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Dilekçelerde Dipnot Kullanımı

Yanıt
Old 21-03-2016, 13:48   #1
avktgzm

 
Varsayılan Dilekçelerde Dipnot Kullanımı

Sayın meslektaşlarım,
Dava dilekçelerinde konuyla ilgili bazen doktrinel bilgi yazmamız gerekiyor ve çoğu zaman sanki kendi fikrimizmiş gibi yorumlar yazıyoruz.
Yargıtay kararı sunarken parantez içinde açıklamasını yapıyoruz ancak alıntı cümlelerle ilgili dilekçelerde hiç atıf görmedim.
Bir kere dava dilekçemi dipnotlu hazırlamıştım. Bir meslektaşım "makale gibi olmuş, bence etik değil" dedi. Bir daha atıflı dilekçe yazmadım. Ancak şimdi hazırlayacağım bilirkişi raporuna beyan dilekçemde yararlandığım kaynaklara atıf yapmak istiyorum. Zira bilirkişi yazdığı raporun hukuki boyutundan bihaber

Siz bu bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kullandığımız kaynakları ve yorumları dilekçemizde belirtmeli miyiz?
Old 21-03-2016, 14:55   #2
Admin

 
Varsayılan

Benim kişisel fikrim (ve uygulamam) aynı Yargıtay kararları gibi doktrini de cümlelerden sonra parantez içinde belirtmek şeklinde.

"Bizim görüşlerimiz...Bizim görüşlerimiz... Bizim görüşlerimiz... Bizim görüşlerimiz... Bizim görüşlerimiz... Nitekim doktrin de bu görüştedir (BKz. Tekinay Borçlar Hukuk Cilt 1, Sf. 115)"
gibi. Eğer bu bölüm çok önemliyse veya uzunsa dilekçe ekine fotokopi olarak eklemek de söz konusu olabiliyor.

Dilekçe içinde dipnot kullanarak atıf yapmak çok alışılageldik bir uygulama değil. Dilekçelere "hızlı göz gezdirmenin" yaygın olduğu düşünüldüğünde, dipnotların ve benzer alışılmamış usullerin dilekçenin asıl amacı olan anlaşılabilirliği azaltma ihtimali var diye düşünüyorum.

Herşeye rağmen dipnotlu bir dilekçeye yazacak Avukatı da bence kutlamak gerekir, zira bazı meslektaşlarımızın dilekçelerinde ne dediğini anlamak dahi mümkün olmuyorken, bir avukat doktrine atıflar yaparak bir dilekçe hazırlamışsa saygı duymamak mümkün değil.
Old 24-03-2016, 08:42   #3
UNLUTURK

 
Varsayılan

Sayın avktgzm ben de sık sık dipnotlu dilekçe yazmaktayım. Ama sayın admin'in de dikkat çektiği konunun dağılması ve hızlı anlamayı engellmesi tehlikesine karşılık görüşümü dayandırdığım eserin sadece destekler cümlesini "" veya () içerisine yazıp bu cümlenin geçtiği anlam bütünlüğü olan paragraf veya bölümü dipnota koymaktayım veya o sayfanın fotokopisini ek yapmaktayım. Bunu yapmamda amacım iddia ettiğim görüşün benim hayat ve adalet görüşün olmaktan çok hukuki yanı olduğunu ve desteklendiğini belirtmek. Bu hem hazırlanması hem yazılması hem de sunulmaya hazırlanması meşakkatli olan bir iş. ANCAK yazınızda böyle bir dilekçe hazırlanmasının "Etik" olmaması görüşünü açar mısınız? Hem anlamadım hem de benimde yaptığımı düşündüğüm bir iş için "etik olmadığı" görüşünden rahatsız oldum.
İyi çalışmalar.
Old 24-03-2016, 11:37   #4
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Benim kişisel fikrim (ve uygulamam) aynı Yargıtay kararları gibi doktrini de cümlelerden sonra parantez içinde belirtmek şeklinde.

"Bizim görüşlerimiz...Bizim görüşlerimiz... Bizim görüşlerimiz... Bizim görüşlerimiz... Bizim görüşlerimiz... Nitekim doktrin de bu görüştedir (BKz. Tekinay Borçlar Hukuk Cilt 1, Sf. 115)"
gibi. Eğer bu bölüm çok önemliyse veya uzunsa dilekçe ekine fotokopi olarak eklemek de söz konusu olabiliyor.

Dilekçe içinde dipnot kullanarak atıf yapmak çok alışılageldik bir uygulama değil. Dilekçelere "hızlı göz gezdirmenin" yaygın olduğu düşünüldüğünde, dipnotların ve benzer alışılmamış usullerin dilekçenin asıl amacı olan anlaşılabilirliği azaltma ihtimali var diye düşünüyorum.

Herşeye rağmen dipnotlu bir dilekçeye yazacak Avukatı da bence kutlamak gerekir, zira bazı meslektaşlarımızın dilekçelerinde ne dediğini anlamak dahi mümkün olmuyorken, bir avukat doktrine atıflar yaparak bir dilekçe hazırlamışsa saygı duymamak mümkün değil.

...zira bazı meslektaşlarımızın dilekçelerinde ne dediğini anlamak dahi mümkün olmuyorken...

Esasen, bir hukukçu, gerekli inceleme ve araştırma yapmadan, sözlü veya yazılı beyanda bulunmayan kişidir.
Kolay gelsin...
Old 24-03-2016, 12:40   #5
avktgzm

 
Varsayılan

Sayın UNLUTURK,
Etik olmama konusunda, meslektaşım "sen makale yazmıyorsun, dava dilekçesi makale değildir, o yüzden dilekçe sınırını aşmış olursun" demişti. Ancak siz değerli meslektaşlarımın da düşündüğü gibi, dipnot vurgusu aslında bir avukatın çalışkanlığının göstergesidir, tabi gereksiz uzunlukta olmaması kaydıyla.

Ben de çalışıyorsam bunu dilekçemde göstermek, düşüncelerimin bir dayanağı olduğunu hakime iletmek iterim. Hem hakimin de bilirkişinin de kaynak aramasına yardımcı olmuş olurum. Düşünceniz ve dilekçelerinizdeki uygulama şekliniz bana ilham kaynağı oldu açıkçası. Etik bulmayan ve gereksiz olduğunu düşünen meslektaşlarıma da hodri meydan diyorum!
Saygılarımla,
Old 24-03-2016, 12:45   #6
UNLUTURK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avktgzm
Zira bilirkişi yazdığı raporun hukuki boyutundan bihaber

Bu gün tüketici kanununa tabi olmayan traktörün iadesi için yapılan yargılamada "bilir"kişi tarafından hem de mülga 4077 dayanak gösterilerek aleyhe düzenlediği "rapor" a dayanarak verilen kararla dava kaybettim. Ne diyeyim. İşin başka ilginç yanı dava Tüketici Mahkemesinde açıldı. Yetki itirazında bulundum. Kabul gördü Asliye Hukuk Mahkemesine gitti (yani o sıfatla devam edildi). Bilirkişi dosyayı dahi okumamış. Okusa en azından bundan dolayı fark ederdi ki bu davada Tüketici Mevzuatı hükümleri uygulanamaz. İş bunla da bitmiyor. Uygulanamaz hukuka göre düzenlenen rapora zamanında itirazımıza rağmen Hakime Hanım "yeterli" bulmuş. Buna Roma da "hakim isyanı" deniyor. Yani mevzuatı uygulamamak veya uygulanmayacak maddeyi uygulamak. Zaten "temyiz" kurumu da tam da bu sebeple ortaya çıkıyor. Yani Roma'dan bu yana değişen bir şey yok.
Bu hususu neden yazdığıma gelince biz atfın yapılıp yapılmaması v.b. konularla zaman mı kaybediyoruz acaba? Kanunun uygulanmasını sağlayamadığımız yargı ile karşı karşıya olduğumuzu görmek istmiyor muyuz acaba.

Not:Mülga 4077 (Yeni 6502) uygulanmaması halinde husumet dahil birçok şey değişebiliyor.
Old 24-03-2016, 13:35   #7
avktgzm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan UNLUTURK
Bu hususu neden yazdığıma gelince biz atfın yapılıp yapılmaması v.b. konularla zaman mı kaybediyoruz acaba? Kanunun uygulanmasını sağlayamadığımız yargı ile karşı karşıya olduğumuzu görmek istmiyor muyuz acaba.

Sayın meslektaşım gerçekten çok talihsiz bir durum olmuş, bazen göz göre göre öyle çaresiz durumlara düşüyoruz ki Umarım yüksek mahkemede sorun fark edilip çözülür. Mesleğimiz bir çok yönüyle stres dolu ama sizin örneğiniz ve benzerleri ciddi anlamda sancı yapıyor. Belki de bu sancıyı en aza indirmek için dilekçelerimizi sağlama almaya çalışıyoruz. Bir de, ne kadar çabalarsak çabalayalım şansa da çok ihtiyacımız var
Old 16-04-2016, 20:38   #8
Dadmend

 
Varsayılan

Dipnotların yer aldığı dilekçeler düşüncelerin temelsiz olmadığını göstererek hakimi ikna etmede büyük rol oynayabilecek niteliktedir. Ancak o dilekçeler gerçekten okunuyor mu? benim de bir dosyam hakimin dilekçeyi dikkatli okumamasından gitti ve ne yazık ki temyiz ve karar düzeltmede de durum fark edilmedi olağan kanun yolları "dilekçeler okunmadan" tüketilmiş oldu.
Old 16-04-2016, 20:45   #9
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Dip not yerine, dilekçe metninde üç dört satır yazacağınız cümlenin sonunda parantez açıp Kitanın, veya yargı kararı belirtilip parntez kapandıktan sonra. ( Nitekim Yüksek Yargıtay' da bazı bozma kararlarında böyle yapmaktadır) Yanına EK.1 veya kaçsa yazın ve fotokopinizi de aynı EK numarasıyla dilekçeniz ekleyin derim.
Kolay gelsin..
Old 01-05-2016, 10:11   #10
halit pamuk

 
Varsayılan

Kanaatimce, dipnotlu dilekçe hazırlayan bir avukat aynı zamanda dosyaya iyi hazırlandığını gösterebilir. Ancak, bunun yerine, dipnotta yazacaklarını, eklerde ilgili kitap sayfasının fotokopisini, makaleyi ya da içtihadı tam metin olarak sunsa daha faydalı olacaktır. Geçen bir dilekçe gördüm; tam 11 sayfa... Ama içinde uyuşmazlığın çözüm için gerekli hiçbir maddi vakıa yok. Aihm yapılan atıfla, doktrinden görüşler her şey var ama maddi olay ne anlamıyorsun.

O nedenle hukuk usuli ders kitaplarının sonundaki örnek dilekçelerde olduğu gibi uyuşmazlığı çözmeye yarayacak tüm vakıalara yer verilmeli. Sonra, emsal mahkeme, temyiz mercii kararları birer cümle bahsedilip ekte tamamını eklemek gerekiyor. Eğer emsal yoksa ya da emsaller hakkaniyete aykırı olduğu düşüncesinde hareketle dava açılmışsa, işte o zaman ; kitaptan, makaleden hatta mukayeseli hukuktan alıntılarla, ilgili sayfa fotokopilerini eklemek faydalı olacaktır.
Old 27-05-2016, 14:21   #11
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Dilekçe serbestisi diye bir kavram vardı yanılmıyorsam ��
Sayın meslektaşım bence sizi dipnotlu dilekçenizden dolayı uyaran meslektaşımız amaçını aşmış, dilekçeniz değil. Dipnot kullanmamak iyidir diyemeyeceğimiz gibi kullanmak kötüdür de diyemeyiz. Ben serbestim siz de serbestsiniz keza dilekçeler de serbest iyi çalışmalar dilerim.
Old 12-08-2016, 13:37   #12
AV.KEMAL ERCANER

 
Varsayılan

Hazırladığımız dilekçelerde, doktrindeki görüşlerden yararlandığımız durumlarda, bize yararlı olan bu görüşe atıfta bulunacaksak bunu, dilekçemize dipnot olarak belirtmeyi zorunlu ve gerekli buluyorum.
Old 12-08-2016, 14:20   #13
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Ben çoğu zaman doktrinin ilgili sayfasını üzerine alıntı yapıldığı eserin bilgisiyle birlikte dilekçeme ek olarak koyuyorum. Böylelikle dilekçedeki akıcılık ve sadelik daha az etkilenmekle birlikte doktrinel görüş dosyaya kazandırılmış oluyor.
Old 27-03-2017, 22:00   #14
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Sayfa altı dipnot yöntemi, bilim dünyasında hukukçuların cömertçe yararlandığı ve kullandığı bir anlatım biçimidir. Belki de bu, hukuki bir görüşü açıklamanın ve gerekçelendirmenin zorunlu bir usulü olarak ortaya çıkmıştır. Dipnotta ya, ifade edilen görüşlerin yargısal ve bilimsel içtihatlardaki referanslarına atıf yapılır ya da ayrıntı sayılabilecek bazı açıklamalara yer verilir.
Avukat dilekçelerinde de abartılmadan kullanılabileceğini düşünürüm. Ayrıca dilekçenin okunurluğuna olumlu anlamda katkı sağlayan bir görsellik içerir.
Old 31-03-2017, 00:55   #15
halit pamuk

 
Varsayılan

Tekrar vurgulamak gerekirse;

----bir dilekçede en önemli husus maddi vakıaların hiç bir tereddüde yer bırakmadan anlatılmasıdır. Önemli olan maddi olayların sunumudur. Bunun vurgulanmasıdır. Olayın en iyi şekilde anlatılmasıdır.

---- Hukuki noktaları da, yine maddi vakıalarla birlikte düşünmek gerekiyor.
Örneğin, basit bir cümle yazayım. A sandalyeden yavaşça kalkarak 5 adım attıktan sonra kütüphaneden bir kitap aldı ve kitabın kapağına kaldırarak "ali top at" cümlesini okudu.
a. bak A görüyor
b. bak a yürüyor
c. A konuşuyor.
vs vs.

pratikte maddi vakıadan bahsetmeden doğrudan hukuki kavramların içine giriliyor. Örneğin, A sandalyede oturuyor dedikten sonra A konuşabilir, A duyabiliyor, bağırabiliyor, hatta uçabiliyor vs. den bahsediliyor ve orada uçma üzerine bir kitaba atıf yapılıyor.


----- Kanaatimce Dilekçede hiç bir dipnota ya da doktrine atıf yapılmamalı. Ne kadar basit anlatırsa o kadar iyi.
Ancak dilekçenin ekinde ister makale şeklinde kendisi tarafından yazılmış bir yazıyı, ister kitapdan alınmış fotokobileri eklemek şeklinde olsun, en güzel yöntem diye düşünüyorum. Dilekçede bunların ek olarak sunulduğu beyan edilir o da dava dilekçesinin bir parçası olur.

----- Eğer dipnot yada doktrinden ifadeler, kes kopyala yapıştır cümleleri olursa, hakim esaslı bir noktayı gözden kaçırabilir. Ya da bu araştırılması ve sağlıklı bir kafayla okunması gereken bir dosya deyip çözümüne başka bir bahara bırakabilir. Bu da gecikmeye neden olur.
Old 31-03-2017, 08:44   #16
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Realiteyi esas alan görüşlerle idealiteyi esas alan görüşlerin bu şekilde farklılaşması tabiidir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Dilekçelerde imzanın konumu kerimkahraman Hukuk Sohbetleri 2 27-06-2013 15:52
Kaçak Su Kullanımı? avorbay Meslektaşların Soruları 11 18-02-2009 08:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05968809 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.