Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Trafik Sigortası Sorumluluğu Zamanaşımı

Yanıt
Old 15-08-2019, 17:35   #1
hukukadamı

 
Varsayılan Trafik Sigortası Sorumluluğu Zamanaşımı

İyi günler dilerim, 2009 yılında meydana gelen YARALANMALI(ÖLÜM YOK)trafik kazasında kazada yaralanan yolcu kişi trafik kazasıyla BAĞLANTILI 2016-2017 yıllarında ameliyat oluyor, bu kişi öncesinde TAZMİNAT TALEBİYLE İLGİLİ sigorta şirketine MÜRACAAT ETMİYOR, 2016-2017 yılında yapılan ameliyatlar gerekçe gösterilerek sigorta şirketine MÜRACAAT EDİLEBİLİR mi? Zamanaşımı ile YARGITAYIN emsal kararları elinde olan varsa paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim iyi günler.
Old 16-08-2019, 11:15   #3
hukukadamı

 
Varsayılan

Hulusi bey verdiğiniz linklerin sorumla alakası yok, sanırım sorumu okumadan başlığa bakarak kopyala yapıştır link paylaştınız,
Old 16-08-2019, 12:09   #4
semihbln

 
Varsayılan

Merhaba değerli meslektaşım,
- Öncelikle Trafik kazalarından kaynaklanan tazminatlar için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun’un (KTK) 97. Maddesinde 26.4.2016 tarihinde yapılan değişiklikle, zarar görenlerin dava açmadan önce ilgili sigorta şirketine söz konusu zararla ilgili başvuru yapması gerekmektedir.

- Uzamış ceza zamanaşımı süreleri, aynı biçimde ve aynı koşullarda sigortacıya karşı açılacak davalarda da uygulanır.
109. maddenin 3. fıkrasına göre “Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.”

Yasanın 88.maddesinde “dayanışmalı sorumlular” arasında sigortacı da bulunduğundan ve 91. maddeye göre işletenlerin sorumluluklarının bir bölümünü sigortacı devraldığından, m.85/son’daki “işletenin, sürücü ve yardımcılarının kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu olacağı” hükmü nedeniyle, m.109/2’deki (uzamış) ceza zamanaşımı süreleri sigortacıya karşı da uygulanır. Bu hususa açıklık getirmek yönünden, yasa hükümleri dışında, Trafik Sigortası Genel Şartlar C.8 maddesinde (eski m.17/2’de) “Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat istemleri için de geçerlidir.” denilerek sigortacıya karşı açılacak davalarda da (uzamış) ceza zamanaşımının uygulanacağı vurgulanmıştır. Buna göre:

İşletenlerin sigorta poliçelerindeki limite kadar sorumluluklarını üstlenen sigortacıya (ölüm ve yaralanma nedeniyle) başvurularda ve açılacak davalarda (Yeni 5237 sayılı TCK. m.66’ya göre) (8) ve (15) yıllık uzamış (ceza) zamanaşımı süreleri uygulanacaktır. Yasa hükmünün yanı sıra, sigortacıya “uzamış ceza zamanaşımı” sürelerinin uygulanacağı, (yukarıda açıklandığı gibi) Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları C.8 maddesinde de (eski 17/2.maddesi) ayrıca açıklanmıştır.

Saygılar. Kolay gelsin

Kaynak: http://www.tazminathukuku.com/arasti...zamanasimi.htm
Old 16-08-2019, 12:33   #5
hukukadamı

 
Varsayılan

Cevap için teşekkür ederim, bu bilgileri biliyorum, SORUMDA ÖZELLİKLE YAZDİM, ZAMANAŞIMI DOLMADAN YAPİLAN YENİ AMELİYAT VAR, ANCAK İLGİLİ MÜRACAAT YAPMIYOR, YAPİLAN YENİ AMELİYAT ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ YENİDEN BAŞLATACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI OLDUĞUNU DUYDUM, o kararı arıyorum
Old 16-08-2019, 18:29   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Balık vermek - Balık Tutmak

Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.(1136/m.2)

***

Alıntı:
hukukadamı
Alıntı:
…bu bilgileri biliyorum, SORUMDA ÖZELLİKLE YAZDİM, ZAMANAŞIMI DOLMADAN YAPİLAN YENİ AMELİYAT VAR, ANCAK İLGİLİ MÜRACAAT YAPMIYOR, YAPİLAN YENİ AMELİYAT ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ YENİDEN BAŞLATACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI OLDUĞUNU DUYDUM, o kararı arıyorum

Sayın hukukadamı,
Aradığı kararı umarım bulur ve bizlerle de paylaşır.

Öncelikle

1.Yanıt ve nazik uyarı için teşekkür ederim.

2.Soru sahibinin BÜYÜK HARFLİ sesini duyuyor ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz.

3.Bu arada ben yine „kopyala yapıştır „ yöntemiyle bir link daha paylaşmak istiyorum:
https://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=110868

Alıntı:
hukukadamı
Alıntı:
…YAPILAN YENİ AMELİYAT ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ YENİDEN BAŞLATACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI OLDUĞUNU DUYDUM, o kararı arıyorum…

Arayan bulur elbet… Ancak o „Yargıtay kararı“ nereden, kimden, ne zaman duyulmuş, o kaynağa neden ulaşılamamış, bilmiyorum.

4.ÖNERİ : „Duyulan..!“ ve „aranılmakta..!“ olan Yargıtay kararını buluncaya dek konuyu „OLAY ve HUKUK“ bağlamında ele almaya ne dersiniz?

a.OLAY : Yolcu olan müvekkilin trafik kazası sonucunda yaralanması

b.Yolcu olan müvekkilin trafik kazası sonucunda yaralanmasının „iş kazası“ kapsamında olup olmadığı

c.Olay tarihi: 00.00.2009

d.Olaya ilişkin bir Ceza Davasının açılmış olup olmadığı; devam edip etmediği

e.USUL (Zamanaşımı-Kanıt) ve ESAS (Nedensellik- Kusur sorumluluğunda sorumluluğun doğması için kusur unsuru yanında nedensellik bağının da bulunması gerektiği),

f.Kaza geçirenin kendi kusurunun nedensellik bağını kesen bir sebep olup olmadığı,

g.Kaza geçiren „yolcu“ müvekkil, 2009 yılında geçirdiği bir kazadan dolayı… „ 2016-2017 yıllarında ameliyat“ olmuşsa…!!!
2016-2017 yılında yapılan ameliyatlar gerekçe gösterilerek sigorta şirketine MÜRACAAT EDİLEBİLİR mi?


5.OLAY -YASA – YARGITAY

Alıntı:
hukukadamı
Alıntı:
….bu bilgileri biliyorum, SORUMDA ÖZELLİKLE YAZDIM, ZAMANAŞIMI DOLMADAN YAPILAN YENİ AMELİYAT VAR, ANCAK İLGİLİ MÜRACAAT YAPMIYOR, YAPILAN YENİ AMELİYAT ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ YENİDEN BAŞLATACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI OLDUĞUNU DUYDUM, o kararı arıyorum

6.İRDELEME :
a. Haksız Fiil (TBK.m.49 vd.)
b. Zamanaşımı (TBK.m.72 vd.)
c. Zamanaşımının kesilmesi / durması
d.„ 2016-2017 yıllarındaki ameliyatların 00.00.2009 tarihindeki kaza ile ilişkilendirilebilmesi (2009 yılındaki Trafik kaza tespit tutanağı, trafik kazası bilirkişi raporu, “yaralanma”ya ilişkin hastane raporu, tedavi giderlerine ilişkin faturalar, kazaya ilişkin hasar fotoğrafları”

7.2918 s. Karayolları Trafik Kanunu ve
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

dışında…..

Sayın “hukukadamı”nın “duyduğu…” ve “aramakta…” olduğu kararla Yargıtay, sorunu 10 yıllık zamanaşımı (TBK.m.72; m.146) süresi içinde „ispatlanmış nedensellik“ bağına dayanarak çözmüş olabilir mi?

***

Bildiğim Tek Şey Hiçbir Şey Bilmediğimdir! - Sokrates

Saygılar
Old 17-08-2019, 10:07   #7
Av.Mustafa Güleşen

 
Varsayılan

Merhaba,
Karayolları Trafik Kanununun 90. maddesine göre maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.
*
KTK’nın 90. md ile maddi tazminatın biçimi ve kapsamı konusunda Borçlar Kanunu’nun haksız fiillerine ilişkin hükümlerine atıf yapılmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 49.maddesi uyarınca “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”, TBK madde 72 uyarınca "Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar." Dolayısıyla bahsettiğiniz olayda haksız fiilde zamanaşımı zararın öğrenilmesinden itibaren 2017 yılından itibaren işlemeye başlar.Müvekkilinizin ameliyat olması gereken etkenleri öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde sigorta şirketinde talepte bulunabilirsiniz.

Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
koltuk sigortası- zorunlu trafik sigortası FYLOZOF Meslektaşların Soruları 9 16-12-2010 14:44
trafik kazasında rücu davası- işverenin sorumluluğu-zamanaşımı sevimsiz Meslektaşların Soruları 2 18-03-2010 08:36
Trafik Kazası-Zamanaşımı-Mali Mesuliyet Sigortası- İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası avmhy Meslektaşların Soruları 2 12-09-2007 15:54
trafik garanti sigortası hesabında zamanaşımı? aes Meslektaşların Soruları 1 19-03-2007 20:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10445189 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.