Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ankara BAM 12.Hukuk Dairesi'nin ilginç bir kararı. Artık tehir-i icraya gerek yokmuş.

Yanıt
Old 08-08-2019, 15:57   #1
av.mustafataskin

 
Karar Ankara BAM 12.Hukuk Dairesi'nin ilginç bir kararı. Artık tehir-i icraya gerek yokmuş.

Merhabalar meslektaşlarım.
Sizinle ilginç bir kararı paylaşmak istedim. Hani hepimizin başvurduğu tehir-i icra yoluna artık başvurmamıza, teminat yatırmamıza ve hatta mehil vesikası almak için, teminat mektubunu kabul ettirmek ve tehiri icra kararı almak için hiç uğraşmamıza gerek kalmadığına dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararını sizinle paylaşıyorum.

Karar oldukça ilginç ve zorlama ile (ki bence hukuk dışı hatta hatır için verilmiş bile denebilecek), herhangi bir dosyadan karar verilmesini en az 6 ay beklediğimiz bölge adliye mahkemesinin başvuru ile karar verilmesi arasında 1 günlük sürede ayrıntılı kararı oldukça ilginç.

Özetle anlatayım size;

Aile mahkemesinin “mal rejiminden kaynaklı alacak” davasının ilamı icraya konulmuş, takip kesinleşmiş, taşınmaz haczi yapılmış, taşınmaz üzerinde ilamın dayanağı mahkeme dosyası ile tedbir bulunması nedeniyle taşınmaz satış talebi müdürlükçe birkaç kez reddedilmiş, red kararları icra mahkemesince kaldırılmış ve icra mahkemesi kararları kesinleşmiş, sonuçta da müdürlük dosyası ile taşınmazın satışına ilişkin ilan hazırlanmış ve ilgililere tebliğ edilmiş,

Tebliğ sonrasında takip borçlusu takibin dayanağı olan mahkeme kararına istinaf incelemesi yapan Ankara Bam 12. Hukuk Dairesi’ne başvuru icrai satışın tedbiren durdurulmasına dair başvuru yapmış VE İstinaf incelemesi yapan 12. Hukuk Dairesi daha önce mehil belgesi bulunmadığından icranın geri bırakılmasını reddettiği kararına rağmen “özetle her aşamada tedbir kararı verilebilir” gerekçesiyle %20 teminatla icrai satışın tedbiren durdurulmasına karar vermiş.

Şimdi bu karar sonrasında ilamlı icrada sıkça başvurduğumuz mehil vesikası, teminat yatırma, tehir-i icra alma gibi yollara başvurmamıza hiç gerek yok sanırım. Nitekim bu yollara başvurmadan alacaklının haciz,satış gibi işlemlere başlaması ile istinaf incelemesi yapan makamdan ihtiyadi tedbir talep etmek daha kolay, daha masrafsız bir yol olacaktır diye düşünüyorum.

Siz ne dersiniz?
Old 09-08-2019, 19:58   #2
sailor1981

 
Varsayılan

Bana ilginç gelen kısmı:karar veren daire hükmün istinaf incelemesini yapmakla görevli mahkeme olmasina rağmen,dava konusu olmayan ( hatta inceleme yetkisi olmadığı)icra takibi hakkında nasıl takibin/satışın durdurulmasina karar verebilir? Burayı hukuk temeline bir türlü oturtamadim????
Old 10-08-2019, 08:41   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Merhaba sayın av.mustafataskin

SORU: HMK.m.389 hükmüne dayanarak, İstinaf aşamasında BAM'dan i.Tedbir talep edilemez mi?

I-“TEDBİREN SATIŞIN DURDURULMASI” kararına itiraz ettiniz mi (HMK.m.394)?

II-OLAY ve HUKUK:

II-A) OLAYIN “Kronolojik akışı”: (LÜTFEN kontrol ediniz...Düzeltmeniz gerekebilir!)

1)Dava tarihi?

2)Davacının tedbir talebi

3)Yerel mahkemenin TEDBİR kararı:Tarih?

4)Tedbirin kapsamı: Taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi

5)Yerel Mahkemenin KARARI: 12.06.2018

6)Alacaklının İCRA TAKİBİNİ başlatması: Tarih?

7)Yanların İSTİNAF başvuruları (Ankara BAM,12.HD.2018/1980):

8)Davalı/borçlu(İİK.m.36)tarafın İCRANIN ERTELENMESİ talebinin “MEHİL VESİKASININ bulunmaması” nedeniyle İSTİNAF dairesince reddi: 04.10.2018

9)Davalı/Borçlunun (davacı/alacaklının evvelce almış olduğu)“TEDBİR” nedeniyle takibin durdurulması talebi

10)İcranın bu talebi kabul edip, TAKİBİ DURDURMASI: 13.05.2019

11)İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNİN davacı/alacaklı tarafından ŞİKÂYET edilmesi

12)İcra Mahkemesinin davacı/alacaklının şikayetini kabul ederek, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN KARARINI KALDIRMASI: 26.04.2019

13)Davalı/Borçlunun KARAR ALEYHİNDEKİ İSTİNAF başvurusu

14)Karar aleyhindeki İSTİNAF başvurusunun BAM tarafından REDDİ: 26.06.2019

15)İcra memurunun, ---mahkemece konulmuş olan tedbirin İcra Mahkemesince kaldırılmış olması ve bu kararın "istinafının kabil olmaması" nedeniyle--- davalı/borçlunun takibin durdurulması talebini reddetmesi

16)İcra Müdürlüğünce işlemlere devam edilip taşınmazın AÇIK ARTIRMA İLE SATILMASINA karar vermesi

17)Davalı/Borçlunun devam etmekte olan (Ankara BAM,12.HD.2018/1980) İstinaf dosyasına 18.07.2019 tarihli başvurusu ile

a.Satışın durdurulmasını

b.Üzerinde tedbir kararı bulunan taşınmazın satışına engel bir durumun bulunup bulunmadığı konusunda görüş bildirilmesini talep etmiştir.

18)İHTİYATİ TEDBİR (HMK. m.389 vd.) KESİN HÜKME KADAR

19)MAHKEMENİN GÖRÜŞ ve GEREKÇESİ:(Ankara BAM,12.HD.2018/1980)

a.“…İhtiyati tedbir diğer fonksiyonlarının yanında davanın devamı sırasında ve verilecek hükmün kesinleşmesine kadar olan süreç içerisinde dava konusu şey üzerinde yeni birtakım ihtilafların çıkmasını da önleyici niteliği itibariyle geçici bir hukuki korumadadır.

b.İ.Tedbir, icrai satışa engel teşkil etmez.

c.Alacak miktarının %20’si oranında TEMİNAT olarak yatırılması halinde, TEDBİREN SATIŞIN DURDURULMASINA…” (19.07.2019)

II-B) HUKUK:

Davalı/Borçlunun

1.“İcranın Geri Bırakılması (İİK.m.36)” talep ve girişimi (RED)

2.“İhtiyati Tedbir (HMK.m.389 vd.)” talep ve girişimi (KABUL)

III- DEĞERLENDİRME ve GÖRÜŞ:

Mola...
Old 10-08-2019, 12:57   #4
av.mustafataskin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba sayın av.mustafataskin

SORU: HMK.m.389 hükmüne dayanarak, İstinaf aşamasında BAM'dan i.Tedbir talep edilemez mi?

I-“TEDBİREN SATIŞIN DURDURULMASI” kararına itiraz ettiniz mi (HMK.m.394)?

II-OLAY ve HUKUK:

II-A) OLAYIN “Kronolojik akışı”: (LÜTFEN kontrol ediniz...Düzeltmeniz gerekebilir!)

1)Dava tarihi?

2)Davacının tedbir talebi

3)Yerel mahkemenin TEDBİR kararı:Tarih?

4)Tedbirin kapsamı: Taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi

5)Yerel Mahkemenin KARARI: 12.06.2018

6)Alacaklının İCRA TAKİBİNİ başlatması: Tarih?

7)Yanların İSTİNAF başvuruları (Ankara BAM,12.HD.2018/1980):

8)Davalı/borçlu(İİK.m.36)tarafın İCRANIN ERTELENMESİ talebinin “MEHİL VESİKASININ bulunmaması” nedeniyle İSTİNAF dairesince reddi: 04.10.2018

9)Davalı/Borçlunun (davacı/alacaklının evvelce almış olduğu)“TEDBİR” nedeniyle takibin durdurulması talebi

10)İcranın bu talebi kabul edip, TAKİBİ DURDURMASI: 13.05.2019

11)İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNİN davacı/alacaklı tarafından ŞİKÂYET edilmesi

12)İcra Mahkemesinin davacı/alacaklının şikayetini kabul ederek, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN KARARINI KALDIRMASI: 26.04.2019

13)Davalı/Borçlunun KARAR ALEYHİNDEKİ İSTİNAF başvurusu

14)Karar aleyhindeki İSTİNAF başvurusunun BAM tarafından REDDİ: 26.06.2019

15)İcra memurunun, ---mahkemece konulmuş olan tedbirin İcra Mahkemesince kaldırılmış olması ve bu kararın "istinafının kabil olmaması" nedeniyle--- davalı/borçlunun takibin durdurulması talebini reddetmesi

16)İcra Müdürlüğünce işlemlere devam edilip taşınmazın AÇIK ARTIRMA İLE SATILMASINA karar vermesi

17)Davalı/Borçlunun devam etmekte olan (Ankara BAM,12.HD.2018/1980) İstinaf dosyasına 18.07.2019 tarihli başvurusu ile

a.Satışın durdurulmasını

b.Üzerinde tedbir kararı bulunan taşınmazın satışına engel bir durumun bulunup bulunmadığı konusunda görüş bildirilmesini talep etmiştir.

18)İHTİYATİ TEDBİR (HMK. m.389 vd.) KESİN HÜKME KADAR

19)MAHKEMENİN GÖRÜŞ ve GEREKÇESİ:(Ankara BAM,12.HD.2018/1980)

a.“…İhtiyati tedbir diğer fonksiyonlarının yanında davanın devamı sırasında ve verilecek hükmün kesinleşmesine kadar olan süreç içerisinde dava konusu şey üzerinde yeni birtakım ihtilafların çıkmasını da önleyici niteliği itibariyle geçici bir hukuki korumadadır.

b.İ.Tedbir, icrai satışa engel teşkil etmez.

c.Alacak miktarının %20’si oranında TEMİNAT olarak yatırılması halinde, TEDBİREN SATIŞIN DURDURULMASINA…” (19.07.2019)

II-B) HUKUK:

Davalı/Borçlunun

1.“İcranın Geri Bırakılması (İİK.m.36)” talep ve girişimi (RED)

2.“İhtiyati Tedbir (HMK.m.389 vd.)” talep ve girişimi (KABUL)

III- DEĞERLENDİRME ve GÖRÜŞ:

Mola...

Bir kaç duzeltme yapabilirim sanırım.

Dava tarihi 2011
Tedbir dava dilekcesiyle talep edilmis ve mahkemece verilmis
İcratakibi baslangic tarihi 2018
Bundan sonraki surec su sekilde borclunun icranin tedbir dolayisiyla durdurulmasina dair bir talebi yok.
İcra mudurlugu dosyasi ilr uygulanan haciz sonrasinda 100 maddelertoplanmis bu arada mahkrmeden tedbirin satisa engel olup olmadigi sorulmus mahkeme hukuk icinde yeri oldugunu kabul edemedigimiz sekilde dosya istinafta onun icin bir cevap veremem demis biz de bunun uzerine tedbirin ucuncu kisilere borclu tarafindan satilmamamasi amaci vardir emsal kararlarda bu yondedir diyerek satis talebimizde israr edince mudurluk talebi reddedrr, bunun uzerine mudurluk karari merci tarafindan kaldirilir, merci tarafindan verilen mudurluk akrarinin kaldirilmasina iliskin karar borclu tarafca istinaf edilir, bu asamadan sonra kaldirma karari var satisa devam edin talebimiz bu kez mudurluk tarafindan merci karari kesinlesmemis gerekcesi ile reddedilir bu kez merci bu red kararini da kesin olarak kaldirir tabi bu arada borclunun yapmis oldugu ilk merci kararina istinaf talebi de red gelir artik satis gubu verilir ve ne hikmetse DURUSMA GUNU VERİLMEYEN,ESASTAN BİR İNCELEME YAPMAYAN,DURUSMA ACARAK TEDBİR KONUSUNDA TARAFİMİZİ BİLGİLENDİRMEYEN BAM TARAFİNDAN TEDBİREN SATİSİN DURDURULMASİ KARARİ VERİLMESİ
BİZE GORE HUKUKEN MUMKUN DEGİLDİR.
Zira tedbir esas incelemeyi yapan makamca verilebilir Bam su an esas inceleme yapan merci degildir.
Velevki esas incelemeyi yapan merci oldugunu varsayalim, ( ki biz yargitayin tedblren satis durdugu hicbir karara rastlamadik duymadik) yasakoyucunun tehir-i icra kurumunu duzenlemesi anlamsiz gereksiz bir hal almiyor mu sizce ortada yine esas incelemeyi yaptigini dusundugumuz merci tarafindan bir tehir-i icra telbinin reddi karari verken.
(Yazim konusunda harf hatalari oldu ise ozurlerimi kabul gorun,telefon ile yazildigi icin bu sekildr)
Old 10-08-2019, 12:59   #5
av.mustafataskin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.mustafataskin
Bir kaç duzeltme yapabilirim sanırım.

Dava tarihi 2011
Tedbir dava dilekcesiyle talep edilmis ve mahkemece verilmis
İcratakibi baslangic tarihi 2018
Bundan sonraki surec su sekilde borclunun icranin tedbir dolayisiyla durdurulmasina dair bir talebi yok.
İcra mudurlugu dosyasi ilr uygulanan haciz sonrasinda 100 maddelertoplanmis bu arada mahkrmeden tedbirin satisa engel olup olmadigi sorulmus mahkeme hukuk icinde yeri oldugunu kabul edemedigimiz sekilde dosya istinafta onun icin bir cevap veremem demis biz de bunun uzerine tedbirin ucuncu kisilere borclu tarafindan satilmamamasi amaci vardir emsal kararlarda bu yondedir diyerek satis talebimizde israr edince mudurluk talebi reddedrr, bunun uzerine mudurluk karari merci tarafindan kaldirilir, merci tarafindan verilen mudurluk akrarinin kaldirilmasina iliskin karar borclu tarafca istinaf edilir, bu asamadan sonra kaldirma karari var satisa devam edin talebimiz bu kez mudurluk tarafindan merci karari kesinlesmemis gerekcesi ile reddedilir bu kez merci bu red kararini da kesin olarak kaldirir tabi bu arada borclunun yapmis oldugu ilk merci kararina istinaf talebi de red gelir artik satis gubu verilir ve ne hikmetse DURUSMA GUNU VERİLMEYEN,ESASTAN BİR İNCELEME YAPMAYAN,DURUSMA ACARAK TEDBİR KONUSUNDA TARAFİMİZİ BİLGİLENDİRMEYEN BAM TARAFİNDAN TEDBİREN SATİSİN DURDURULMASİ KARARİ VERİLMESİ
BİZE GORE HUKUKEN MUMKUN DEGİLDİR.
Zira tedbir esas incelemeyi yapan makamca verilebilir Bam su an esas inceleme yapan merci degildir.
Velevki esas incelemeyi yapan merci oldugunu varsayalim, ( ki biz yargitayin tedblren satis durdugu hicbir karara rastlamadik duymadik) yasakoyucunun tehir-i icra kurumunu duzenlemesi anlamsiz gereksiz bir hal almiyor mu sizce ortada yine esas incelemeyi yaptigini dusundugumuz merci tarafindan bir tehir-i icra telbinin reddi karari verken.
(Yazim konusunda harf hatalari oldu ise ozurlerimi kabul gorun,telefon ile yazildigi icin bu sekildr)

Bam tarafindan verilen tebiren satis durdurma karari oybiligi ile kesin olarak alinmis olsa da ya teminat tutarini dosya borcu olarak belirleyin yada karardan donun basvuru yaptik bekliyoruz sonucunu
Old 10-08-2019, 16:22   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Görüş

Sayın av.mustafataskin,

Vakit ayırıp sorularıma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

Alıntı:
Av.Hulusi Metin
Alıntı:
SORU: HMK.m.389 hükmüne dayanarak, İstinaf aşamasında BAM'dan i.Tedbir talep edilemez mi?

III- DEĞERLENDİRME ve GÖRÜŞ:

1.“Bölge Adliye Mahkemeleri’nin fiilen çalışmaya başlamasından sonraki dönemde istinaf sürecinde ihtiyati tedbir ihtiyacı ortaya çıkarsa ihtiyati tedbire ilişkin usuller Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde yürüyecek ve HMK m.360 gereğince bu konuda ilk derece mahkemesi önünde uygulanan kurallar uygulanacaktır. Bu durumda istinaf aşamasında ihtiyati tedbir talebi Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılacaktır…”

https://dergipark.org.tr/download/article-file/97835

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA
GÖRE İHTİYATİ TEDBİRLER
Araş. Gör. Dr. Cengiz Serhat Konuralp (sayfa 237, 238)

2.“Geçici hukuki koruma talebi hukuka uygun şekilde karşılanmadığı takdirde davanın sonunda verilecek hükmün hukuki işlevi anlamını yitirebilir.”

Saygılar
Old 10-08-2019, 21:59   #7
av.mustafataskin

 
Varsayılan

Sanırım anlasilamafigimiz yada yanlis anlasildigimiz bir durum var. Biz bam tedbir karari veremez demiyoruz, temelde iki nokta bizim icin hatali birincisi tedbirin verilis asamasi, ikincisi de uygulanan tedbir.
Birinci asama icin itirazimiz su; esastan inceleme yapiyor isen ve verecegin tedbir mahkeme dosyana iliskin bir tedbir degil (daha dogru bir ifade ile bir icra dosyasina dair tedbir karari vereceksen) durusma acip esasa girdigini goster,yahut 1 gunluk kesin surede de olsa tedbir talebine iliskin olarak beyan hakki tani, ve/veya tedbire iliskin degerlendirmeni durusmali yap.
İkinci asama icin itirazlarimiz ise; yasakoyucu bu konuya iliskin tek bir tedbir duzenlemis o da tehir-i icra. Yasakoyucunun amaci disinda, inceledigin mahkeme dosyasi icinde yer almayan, o mahkeme dosyasindan sonra olusmus bir icra dosyasi icin yasakoyunun belirlemedigi bir tedbiri uygulaman sonucta emsal yaratacak ve tehir-i icra olarak yasakoyucunun belirledigi yolu kadük kilmayacak mi? Ben bir avukat olarak neden %100 leri gecen teminat yatirmayi tercih edeyim ki %20 gibi bir teminatla olasi bir satisi durdurabileceksem?
(Yazim hatalari icin affinixa siginirim)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı primavera Meslektaşların Soruları 2 21-04-2017 16:38
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Kararı Carpe_Diem Meslektaşların Soruları 4 17-08-2015 11:57
Yargıtay 11.Hukuk Dairesi kararı arıyorum.. consono Meslektaşların Soruları 1 20-12-2013 16:08
Ceza kararının kesinleşmesine gerek olmaksızın hukuk hakiminin karar verimesine ilişkin Yargıtay kararı outlawyer Meslektaşların Soruları 6 22-11-2010 17:36
yargıtay kararı - 12.hukuk dairesi RuzgarEzel Meslektaşların Soruları 4 21-07-2009 21:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05436110 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.