Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Borçluların yakınlarını taciz eden sözde hukuk bürolarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar ( kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi)

Yanıt
Old 14-10-2019, 11:31   #1
Adalet1903

 
Varsayılan Borçluların yakınlarını taciz eden sözde hukuk bürolarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar ( kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi)

Merhaba Sayın Meslektaşlarım ;

Hepimizin malumu olduğu üzere bazı sözde hukuk büroları , hukuk bürosu gibi hareket etmek dışında santaj ve tehdit çetesi gibi hareket etmektedir. Bu konuda sınır tanımayan takip elemanları borçluların bütün aile üyeleriyle beraber uzak akrabalarını bile sırayla arayarak alacaklarını tahsil etmek için her türlü zorbalığa başvurmaktadır.

Bu olaydan mağdur olan müvekkilimin bütün aile üyeleri ve akrabaları sürekli aranarak tehdit edilmektedir. müvekkilimin aile üyelerinin ve akrabalarının telefon numaralarına hukuka aykırı olarak ulaşan bu sözde hukuk bürosunun avukatı hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığı içerisindeyiz. Bu durumda sadece müvekkillim mi mağdur olarak kişisel bilgilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinden şikayetçi olması daha doğru olur yoksa müvekkilimin borcundan dolayı rahatsız edilen aile üyeleri ayrı ayrı şikayetçi olması mı ?

ayrıca müvekkilime sürekli mesaj atılması ve aranmasından dolayı '' kişinin huzurunu bozma suçundan '' şikayetçi olacağız .

değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim .
Old 14-10-2019, 11:52   #2
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 123
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.


1- Huzur ve sükunu bozma suçu yönünden her birinin ayrı ayrı şikayetçi olması gerektiği kanaatindeyim. Zira suç şikayete bağlı.

2- Ben borçlu ve ailesinin aranmasını da, meslektaş şikayetini de doğru bulmuyorum. Karar sizin. İyi çalışmalar
TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

E. 2014/814
K. 2015/88
T. 31.01.2015

Borçlu yararına olduğu düşünülse dahi takip sonrasında yapılacak bütün yazışmaların İcra Müdürlüğü aracılığı ve karşı taraf vekili ile yapılması, uyarının taciz boyutlarına varmaması gerekir.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;
Şikâyetli avukat hakkında … Platform vekili sıfatıyla borçlu U.G.A.’tan olan alacağın tahsili için …27. İcra Müdürlüğü’nün 2012/24643 Esas sayılı dosyası ile takipte bulunulduğu, yasal ve icrai işlemlerin bu safhadan sonra görevli İcra Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmesinin gereğine aykırı olarak mesaj gönderilmek ve borçlu tarafından takibe yapılan vaki itirazında dikkate alınmayarak işlemde bulunduğu ve bu nedenle Avukatlık Yasası 34, 13 ile TBB Meslek Kuralları 3, 4. maddelere aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat K.A.U.vekili Avukat S.Y. 13.02.2013 kayıt tarihli savunma dilekçesinde özetle; Borçlu U.G.E. aleyhine …27. İcra Müdürlüğü’nün 2012/24643 Esas sayılı dosyası üzerinden 20.11.2012 tarihinde icra takibi açıldığını, borçluya bu alacakla ilgili olarak 3 adet SMS gönderildiğini, ilk SMS’in 22.11.2012 tarihinde saat 12.25’te takibin açıldığı bilgisi verilmek üzere “… olan borcunuz nedeniyle hakkınızda ıcra-ı tahkikat başlatılmıştır. Lütfen arayınız. Tel: … 7558…” şeklinde bilgilendirme amaçlı bir SMS gönderildiğini, ikinci SMS’in ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği 28.11.2012 günü saat 16.36’da gönderildiğini, tebligat parçasının icra dairesi gibi yoğun ve posta işlerinin de gecikmeli döndüğü göz önünde tutulduğunda tebliğ evrakının dosyaya girmemesinden kaynaklandığın ve tehdit içerikli olmadığını, borçlunun 04.12.2012 günü icra takibine itiraz ettiğini ancak bu itiraz dilekçesinden müvekkilin hemen haberdar olabilmesi mümkün olmadığını bu nedenle borçlunun itiraz dilekçesinden 3 gün sonra 07.12.2012 günü saat 11.02 ‘de borçluya “Sayın abonemiz icra takibinizin üzülerek devam ettiğini bildiririz. Sizin yararınıza olacak şekilde %90 faiz indirim kampanyamız başlamıştır. Tel … 7558…” şeklinde bir SMS daha gönderildiğini bu SMS’in tehdit içerikli olmayıp borçlu yararına olduğunu, kayıtların tetkikinde 08.01.2013 günü gönderilmiş bir SMS kaydı da bulunmamakta olduğunu, disiplin suçu işleme kastı bulunmadığını savunduğu görülmektedir.

İncelenen dosya kapsamından; Borçlu U.G.E. aleyhine …27. İcra Müdürlüğü’nün 2012/24643 Esas sayılı dosyası üzerinden 20.11.2012 tarihinde icra takibi açıldığı,

31.08.2012 günlü “İcra takibi öncesi son uyarı” başlıklı mektup gönderildiği,

Borçlu U.G.E. vekili Şikâyetçi avukat tarafından … 4. Noterliği’nin 20.01.2012 gün ve 4722 sayılı ihtarnamesi ile … Platform İletişim A.Ş.’ye borçlu bulunulmadığı iddia olunan faturaların iptalinin istendiği.

Takip günü, tebliğ günü ve itiraz sonrası SMS gönderildiği,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde ceza olmadığı,

Şikâyetli avukat K.A.U.vekili Avukat S.Y. 13.02.2013 kayıt tarihli savunma dilekçesinde özetle; Önceki savunmalarını tekrarla SMS’lerde tehdit içeriği olmadığını, son SMS’in dahi şikâyetçi yararına faizi indirimi yapıldığının duyurulması amaçlı olduğunu, eylemle ceza arasında adaletli bir denge sağlanmadığını, cezanın itirazen kaldırılmasını talep ettiği görülmektedir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Şikâyetli avukatın da savunmasında bildirdiği üzere SMS’lerin takip günü ve takibe itiraz sonrasında gönderildiği dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

Borçlu yararına olduğu düşünülse dahi takip sonrasında yapılacak bütün yazışmaların İcra Müdürlüğü aracılığı ve karşı taraf vekili ile yapılması, uyarının taciz boyutlarına varmaması gerekir.

Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu’nun şikâyetli avukatın eyleminin disiplin suçu olduğuna ve Avukatlık Yasası’nın 34, 14 ile TBB Meslek Kuralları 3, 4. maddelere aykırı bulunduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme yerinde olmakla itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat K.A.U.vekili Avukat S.Y.’nın itirazının reddi ile;

1- …Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin 09.06.2014 gün ve 2014/D.149 Esas, 2014/578 Karar sayılı kararının ONANMASINA,

2-Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Açıkça kanuna ve hukuka aykırı olarak verilmiş olan kesin hükme karşı basvurulabilecek yollar c.eda Meslektaşların Soruları 8 31-07-2019 10:41
Asgari Ücret Gösterilerek Bankaya Yatırılan Maaş ve Hak Edilen Kıdem Tazminatını Ödemekten İmtina Eden İşverene Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar? keenlemyekün İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 2 27-08-2015 14:25
Yan Apartmandaki Dairede Beslenen Köpeğin Yapmış Olduğu Gürültüye Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar blackripe Meslektaşların Soruları 2 17-10-2014 12:14
Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi av.mennan özdemir Meslektaşların Soruları 2 14-03-2013 11:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03689504 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.