Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sosyal medya hesabı çalınması

Yanıt
Old 04-10-2019, 17:40   #1
atilaa1

 
Varsayılan Sosyal medya hesabı çalınması

Bir müvekkilim bir arkadaşının talep etmesi üzerine gerektiğinde instagram hesabından ürün tanıtımı yapmaları için hesabının şifresini söylemiş . Fakat daha sonra ürün tanıtımı yapan arkadaşının ticari geçmişinin temiz olmadığını öğrenmesi üzerine hesabı bir daha kullanmamasını istemiş. Bu talep üzerine ilgili tarafından gece yarısı hesabının şifesi ve mail adresi değiştirilerek müvekkilimin kullanımı engellenmiş. Şifrenin ve mail hesabının kimin tarafından değiştirildiği, yeni eposta adresinin ne olduğu müvekkilimin mail adresinde mevcut. Hesap müvekkilimin gerçek ismi ve telefon numarasıyla açılmış bir hesap. Bu durumda doğrudan savcılığa mı yoksa emniyete mi şikayette bulunmamız daha faydalı olur. Şifrenin kendisi tarafından söylenmiş olması; sonradan hesabınının kullanılmaması istendikten sonra değiştirilmiş olması suçun niteliğini etkiler mi. Ayrıca şikayetten önce hesabın kullanılmasını hukuki yoldan engelleme imkanımız var mı. Cevap veren meslektaşlarıma çok teşekkür ederim.
Old 06-10-2019, 09:02   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2018/7703
K. 2019/5952
T. 2.5.2019
• VERİLERİN YOK EDİLMESİ VE BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN ENGELLENMESİ ( Öncelikle Microsoft Corporation'den Erişimin Engellediği İddia Olunan Günlerde Şikayetçinin E-Posta Adresine Giriş Yapıp Yapmadığı Erişim Sağlanmışsa IP Bilgileri Bu Tarihler İtibariyle E-Mail Adresine Ait Şifrenin Değiştirilip Değiştirilmediği Değiştirilmiş ise ne Zaman ve Hangi IP Numarası ile Yapıldığının Araştırılmasının Araştırılacağı - Telekom Müdürlüklerinden IP Numaraları ve Bilgiler İstenerek İlgililerin İfadelerinin Alınacağı )
• BİLGİSAYAR VE VERİ İNCELEMESİ ( İlgili Kişilerle Müştekinin Bilgisayarlarına El Konulup Hard Diskleri İncelenerek Bilgisayarlar Arasında Bağlantı ve Veri Akışı Olup Olmadığı Saptanıp Ele Geçirilen Adresten Bir Başka Adrese Yazı veya Görüntü Gönderilmiş ise Bu Olaya İlişkin Bilgi Sahipleri ile Ele Geçirilen Adres Kullanılarak Ulaşılan Adres Sahiplerinin Varsa Dinlenmesi Gerektiği - Müştekiye Ait Sosyal Medya Hesabına Ait Şifrenin Değiştirilip Değiştirilmediğinin Araştırılacağı )
• SOSYAL MEDYA İNCELEMESİ ( Müştekiye Ait Sosyal Medya Hesabına Ait Şifrenin Değiştirilip Değiştirilmediğinin Araştırılacağı - Şifre Değiştirilmişse Hangi Tarihte ve Hangi IP Numarası ile Erişim Sağlanarak Şifrenin Değiştirildiği İlgili İnternet Sağlayıcısından Sorulacağı/Bu Hesap Üzerinden İletişim Kurulan Hesabın Kime Ait Olduğunun Tespiti İçin Sosyal Paylaşım Sitesinin Yer Sağlayıcısı Olan Şirketten Sorularak Tespit Olunacak Kişinin İfadesinin Alındıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
5271/m.160, 170, 171, 172, 173
ÖZET : Dava, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi ve bilişim sisteminin işleyişini engellenmesi suçuna ilişkindir. Olayda, öncelikle Microsoft Corporation'den de erişimin engellediği iddia olunan tarih/tarihler ve takip eden günlerde şikayetçinin e-posta adresine giriş yapıp yapmadığı, erişim sağlanmışsa IP bilgileri, bu tarihler itibariyle e-mail adresine ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmiş ise ne zaman ve hangi IP numarası ile yapıldığının araştırılması, IP adresi kayıt bilgilerinden, ilgili Telekom Müdürlüklerinden, sisteme giriş yapan veya başarısız olan IP numaraları kullanıcılarının adres ve telefon bilgileri istenmesi, silinen e-postaların yönlendirildiği iddia olunan e-mail adresini kullanan IP numaraları saptanıp adres ve telefon bilgilerinin istenmesi, ilgililerin ifadelerinin alınması, bu kişilerle müştekinin bilgisayarlarına el konulup hard diskleri incelenerek bilgisayarlar arasında bağlantı ve veri akışı olup olmadığı saptanıp ele geçirilen adresten bir başka adrese yazı veya görüntü gönderilmiş ise, bu olaya ilişkin bilgi sahipleri ile ele geçirilen adres kullanılarak ulaşılan adres sahipleri varsa dinlenmesi, müştekiye ait fosyal medya hesabına ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, şifre değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarası ile erişim sağlanarak şifrenin değiştirildiği ilgili internet sağlayıcısından sorulması, bu hesap üzerinden iletişim kurulan... isimli hesabın kime ait olduğunun tespiti için, sosyal paylaşım sitesinin yer sağlayıcısı olan şirketten sorulması ve tespit olunacak kişinin ifadesinin alındıktan sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi ve bilişim sisteminin işleyişini engelleme ve bozma suçlarından şüpheli hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 12.10.2017 tarihli ve 2016/5007 soruşturma 2017/68595 Sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 21.11.2017 tarihli ve 2017/4016 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

5271 Sayılı Kanun'un 160. maddesi uyarınca, Cumhuriyet Savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaması gerektiği, aynı Kanun'un 170/2. maddesi gereğince yapacağı değerlendirme sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağı, aksi halde ise anılan Kanun'un 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vereceği, buna karşın Cumhuriyet Savcısının 5271 Sayılı Kanun'un kendisine yüklediği soruşturma görevini yerine getirmediği, ortada yasaya uygun bir soruşturmanın bulunmadığı durumda, anılan Kanun'un 173/3. maddesindeki koşullar oluşmadığından, itirazı inceleyen merciin Cumhuriyet Savcısının soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabulüne karar verebileceği yönündeki açıklamalar karşısında,

Somut olayda müşteki vekilinin müvekkiline ait gmail uzantılı e posta adresinin ele geçirilerek şifresinin değiştirilip kullanılmasının engellendiği iddiaları üzerine yaptığı şikayet üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca facebook, twitter, ınstagram isimli sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerini ABD adIî makamlarının cevaplamadığı bu nedenle şüpheliye ulaşılamadığı gerekçesiyle iddiaların soyut nitelikte kaldığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, müştekinin e posta adresinin ele geçirildiği IP adresinin dosya içerisinde bulunan Turkcell Superonline isimli servis sağlayıcısının müzekkere cevabından anlaşıldığı üzere, Varoluş Kişisel Gelişim ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne ait olduğu, söz konusu şirket yetkilisinin Zühal Mermutlu olduğu, ancak buna rağmen ... isimli bir şahsın şüpheli olarak yazılı beyanının alındığı, müşteki vekilinin, Varoluş isimli şirket adresinin, müştekinin daha önceden devam ettiği ve cinsel saldırı suçuna maruz kaldığı A. Manaf isimli şahsa ait Yoga Akademi bünyesinde olduğu iddialarının araştırılması, .... ve ...'ın ifadelerinin alınması, söz konusu bilişim sistemine girme eyleminin bu şahısların yapıp yapmadığına yönelik teknik araştırma yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21.03.2018 gün ve 2018/3288 Sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30.03.2018 gün ve KYB/2018-26784 Sayılı ihbarnamesi ile Dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Müşteki vekilinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu 13.01.2016 tarihli şikayet dilekçesinde;16.12.2015 tarihinde saat 17:07 sıralarında müştekinin e-posta adresinin şifresinin kırılarak elektronik posta hesabına girildiği, şifrenin değiştirilerek 06.01.2016 tarihine kadar kullanıldığını, bu süreçte hesap kurtarma bilgilerinin değiştirildiğini, silinen e-postaların geri yüklenmesi sağlanarak bunların sercinuyar... adresine yönlendirildiğini ayrıca facebook hesabının da ele geçirilerek müvekkilinin tanımadığı ... isimli bir kişi ile sanal ortamda arkadaşlık kurulduğunu belirterek şikayetçi olması üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş 'ye yazılan müzekkere sonucu olay günü müştekiye ait e-posta adresine girerek işlemler yapan bilgisayara ait IP adresinin ve kullanıcı bilgilerinin tespit edildiği, bu doğrultuda IP adresinin kayıtlı bulunduğu şirket yetkilisi ...'in ifadesinin alınmak üzere kolluğa talimat verildiği, bu şekilde soruşturmadan haberdar olan ... vekilinin dosyaya yazılı savunma ibraz ettiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 12.10.2017 tarihli kararda “.....müştekinin şikayetine konu facebook/instagram/twitter isimli internet sitelerinin ülkemizde herhangi bir servis sağlayıcısının olmaması nedeniyle bu tür soruşturmalarda Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ceza İstinabe ve Tebligat bürosunun istinabe amaçlı yazılan yazıların, mağdurun isminin kullanılarak sahte facebook hesabı oluşturulup mağdurun resimlerinin, iletişim bilgilerinin v.b.lerinin facebook sayfasında yayınlanması gibi eylemler için ABD'den yapılan Ceza İstinabe taleplerinin ABD adli makamlarınca bu tür eylemlerin cezai değil hukuki nitelikte olduğu belirtilerek reddedildiğinden bahisle ilgili ülkenin adli makamlarına iletilmeyip bila ikmal iade edildiği, nitekim Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğünün 10.07.2013 tarih ve 69/2 Sayılı genelgesinde, iftira, hakaret, tehdit ve mağdurun fotoğrafı bir şekilde ele geçirilerek onun adına sahte facebook/instagram/twitter hesabı açılması veya kullanılması veya bilgileri kullanılarak açılan sosyal paylaşım hesaplarında mağdurun veya ilgisi olmayan üçüncü kişilerin uygunsuz fotoğraflarının kullanılması veya çeşitli yazıların yazılması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçlarına ilişkin istinabe taleplerinde ABD adli makamlarının, ABD mevzuatı uyarınca bu tür fiillerin ceza davasına konu olmadığı ve yalnızca bir hukuki itilaf olarak kabul edildiği gerekçesiyle adli yardımlaşma taleplerinin reddedildiği belirtildiğinden, soruşturmaya konu olay bakımından CMK.nın 172. maddesinde belirtilen "soruşturma evresi sonunda kovuşturma olanağının bulunmaması hali" söz konusu olduğu, ayrıca, müştekinin ifadesinde ve ekinde ibraz ettiği bilgi ve belgelerde şüphelinin kimliğini tespit etmeye yarar bir bilgi ve bulgu bulunmadığından açık kaynaklardan da şüphelinin kimliğinin tespit edilme imkanı olmadığı, öte yandan, müştekinin bildirdiği ve temin etme yolları yukarıda belirtilen gerekçelerle teyit edilemeyen IP adresinin şüpheli adına kayıtlı olması nedeniyle şüpheli hakkında soruşturma yürütülmüş ise de; şüpheli müdafinin dilekçesinden, şüpheli adına olan bu internet hattının şüpheliye ait spor salonu ve kafeteryada kullanılması ve hangi kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesinin mümkün olmaması karşısında, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeterli ve gerekli şüphe sebepleri ve delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, verilen bu karara karşı yapılan itirazın, mercii tarafından reddedilmesi üzerine kararın kesinleştiği anlaşılmıştır.

Ceza Muhakemeleri Kanununda;

“Madde 160 - ( 1 ) Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

( 2 ) Cumhuriyet Savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.

Madde 170 - ( 1 ) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet Savcısı tarafından yerine getirilir.

( 2 ) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet Savcısı, bir iddianame düzenler.

Madde 172 - ( 1 ) Cumhuriyet Savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

Madde 173 - ( 1 ) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

( 2 ) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

( 3 ) ( Değişik fıkra: 18.06.2014-6545 S.K./71. madde Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, Cumhuriyet Başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet Savcısına gönderir. Cumhuriyet Savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

( 4 ) ( Değişik fıkra: 25.05.2005-5353 S.K./26.mad ) Sulh Ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

( 5 ) Cumhuriyet Savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz." şeklinde yer verilen düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere; Cumhuriyet Savcısı kendisine yapılan suç duyurusu veya şikayet üzerine suçun gerçekten işlenip işlenmediğinin tespiti için hemen işin gerçeğini araştırmaya başlamalı ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasına yarayan tüm yasal yöntemlere başvurmalıdır. Toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açması, aksi halde ise anılan Kanun'un 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vermesi gerekmektedir.

Soruşturmaya konu olayda, müştekinin e-posta adresinin ele geçirildiği IP adresinin ... Kişisel Gelişim ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne ait olduğu, söz konusu şirket yetkilisinin müşteki vekili tarafından dosyaya ibraz edilen ticaret sicil gazetesi örneğine göre suç tarihinde...isimli kişi olup, adı geçen kişinin ...'e 06.12.2016 tarihinde söz konusu şirket hisselerini devrederek şirketten ayrıldığının anlaşılması ve müşteki vekilinin, .... isimli şirket adresinin, müştekinin daha önceden devam ettiği ve cinsel saldırı suçuna maruz kaldığı ... isimli şahsa ait .... Akademi bünyesinde olduğu iddialarında bulunduğunun anlaşılması karşısında;

Öncelikle Microsoft Corporation'den de erişimin engellediği iddia olunan tarih/tarihler ve takip eden günlerde şikayetçinin e-posta adresine giriş yapıp yapmadığı, erişim sağlanmışsa IP bilgileri, bu tarihler itibariyle e-mail adresine ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmiş ise ne zaman ve hangi IP numarası ile yapıldığının araştırılması, IP adresi kayıt bilgilerinden, ilgili Telekom Müdürlüklerinden, sisteme giriş yapan veya başarısız olan IP numaraları kullanıcılarının adres ve telefon bilgileri istenmesi, silinen e-postaların yönlendirildiği iddia olunan ....com e-mail adresini kullanan IP numaraları saptanıp adres ve telefon bilgilerinin istenmesi, ... ve...ın ifadelerinin alınması, bu kişilerle müştekinin bilgisayarlarına el konulup hard diskleri incelenerek bilgisayarlar arasında bağlantı ve veri akışı olup olmadığı saptanıp ele geçirilen adresten bir başka adrese yazı veya görüntü gönderilmiş ise, bu olaya ilişkin bilgi sahipleri ile ele geçirilen adres kullanılarak ulaşılan adres sahipleri varsa dinlenmesi, müştekiye ait ... hesabına ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, şifre değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarası ile erişim sağlanarak şifrenin değiştirildiği ilgili internet sağlayıcısından sorulması, bu hesap üzerinden iletişim kurulan... isimli hesabın kime ait olduğunun tespiti için, sosyal paylaşım sitesinin yer sağlayıcısı olan şirketten sorulması ve tespit olunacak kişinin ifadesinin alındıktan sonra sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21.11.2017 gün, 2017/40106 değişik iş sayılı itirazın reddine ilişkin kararının CMK.nun 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 02.05.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 13-10-2019, 02:13   #3
atilaa1

 
Varsayılan

Hulusi hocam açtım çok teşekkür ederim şifreyi kendisi söylemiş olmasından bi sıkıntı çıkar mı diye düşünmüştüm sorun olmadı.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Başkasının adına sosyal medya hesabı açmak Hukuk Sevdalısı Ceza Hukuku Çalışma Grubu 3 12-03-2018 14:43
Sosyal medya hesapları nef-i00 Meslektaşların Soruları 4 18-02-2018 22:13
Sosyal medya üzerinden hakaret Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 3 09-10-2017 16:21
kamu tüzel kişileri ve sosyal medya rudy baylor Meslektaşların Soruları 1 06-11-2014 14:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03799605 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.