Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Lisans Eğitimi Hukuk Lisans Eğitimi ile ilgili sohbetler ve konular

Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak,hangi hocalardan eğitim alıyorsunuz?

Yanıt
Old 04-07-2007, 11:48   #1
İ.onur

 
Varsayılan Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak,hangi hocalardan eğitim alıyorsunuz?

Prof. Dr. Yıldırım ULER : Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU : İnsan Hakları Hukuku
Prof. Dr. Cahit CAN : Hukuk Sosyolojisi-Hukuk Felsefesi
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ : Eşya Hukuku
Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL : Dış Politika
Prof. Dr. Ümit HASSAN : Y.D.Ü Rektörü-Hukuk Tarihi
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU : Medeni Hukuk
Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU : Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Arif KOCAMAN : Borçlar Hukuku
Prof. Dr. Berna KOCAMAN : Kamu Maliyesi
Prof. Dr. Nevzat KOÇ : Borçlar Hukuku
Prof. Dr. Eser KÖKER : Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Levent KÖKER : Genel Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet KUMRULU : Vergi Hukuku
Prof. Dr. Işıl ÖZKAN : Devletler Özel Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI : Uluslararası Hukuk
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ : Medeni Usul Hukuku
Prof. Dr. Yavuz SABUNCU : Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Mithat SANCAR : Kamu Hukuku
Prof. Dr. Polat SOYER : İş Hukuku
Prof. Dr. Jouni SUİSTOLA : Avrupa Hukuku
Prof. Dr. Murat ŞEKER : Kriminoloji
Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU : Roma Hukuku
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN : Ceza Usul Hukuku
Prof. Dr. Nevzat TOROSLU : Ceza Hukuku
Prof. Dr. Asuman TURANBOY : Ticaret Hukuku
Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI : Adli Tıp
Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM : Ceza Hukuku-Kriminoloji
Doç. Dr. Mahmut GÖÇER : İdare Hukuku
Doç. Dr. Hakan KARAN : Ticaret Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ : Miras Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Yalçın AKÇALI : Bilgisayar Yazılımı
Yrd. Doç. Dr. Zeki BEŞİKTEPELİ : İktisat-İktisadi Düşünceler Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Ali DAYIOĞLU : Siyaset Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ : İcra-İflas Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Tufan ERHÜRMAN : İdare Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Ali Efdal ÖZKUL : Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
Öğ. Gör. Pıtırcık ULER, LLM : Hukuk Başlangıcı
Anthony HODSON : Common Law

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(NEU)----KKTC----HUKUK FAKÜLTESİ
Old 05-07-2007, 10:40   #2
Av.Didem Kutlu

 
Varsayılan

ben istabul üniversitesi birinci sınıf öğrencisiyim.
bizde;
Doç.Dr.Korkut Kanadoğlu-anayasa hukuku
Doç.Dr.Bertil Emrah Oder-anayasa hukuku
Prof.Dr.Oktay Uygun-atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi-siyaset bilimi
Prof.Dr.Saibe Oktay Özdemir-medeni hukuk
Doç.Dr.Gülçin Elçin Grassinger-medeni hukuk
Doç.Dr.Havva Karagöz Çokyaşar-roma hukuku
Prof.Dr.Yasemin Işıktaç-hukuk başlangıcı
hocaları derse girmekte.
Old 08-07-2007, 13:54   #3
bilal_deu

 
Varsayılan

Ferdi İş Hukuku - Prof.Dr. Polat SOYER/Prof.Dr.Melda SUR
Kollektif İş Hukuku -Doç.Dr.Şükran ERTÜRK/Doç.Dr. MustafaALP
Ceza Muh. Hukuku - Doç.Dr.Veli Özer ÖZBEK/Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM
Devletler Özel Hukuk -Prof.Dr. Işıl ÖZKAN
Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku-Prof.Dr. Huriye KUBİLAY / Yard.Doç.Dr. Ahmet TÜRK
İcra ve İflâs Hukuku- Prof. Dr. Oğuz ATALAY/Doç.Dr. Meral SUNGURTEKİN
Deniz Ticareti Hukuku- Yard.Doç.Dr. Vural SEVEN
İdari Yargılama Hukuku- Yard.Doç.Dr. Muhlis ÖĞÜTÇÜ
Old 08-07-2007, 13:55   #4
bilal_deu

 
Varsayılan

Ayrıca Miras Hukuku- Yard.Doç.Dr. Hakan ALBAŞ
Old 08-07-2007, 22:21   #5
Burcu Filiz

 
Varsayılan

Anayasa Hukuku - Prof. Necmi Yüzbaşıoğlu
Kamu Hukuku / Türk Hukuk Tarihi / Seçim Hukuku - Prof. Mehmet Akad
Medeni Hukuk / Borçlar Hukuku / Miras Hukuku - Prof. Mustafa Dural
Roma Hukuku - Doç. Pervin Somer
Eşya Hukuku - Yar. Doç. Ekrem Kurt
İdare Hukuku - Prof. Zehreddin Arslan
Kara Ticaret Hukuku - Doç. Tekin Memiş
Şirketler Hukuku - Doç. Savaş Bozbel
Devletler Umumi Hukuku - Prof. Işıl Karakaş
Ceza Hukuku - Doç. Mahmut Koca
Old 18-07-2007, 12:46   #6
slide

 
Varsayılan

prof.dr erdal onar_anayasa hukuku
prof.dr cengiz koçhisarlıoğlu_medeni hukuk
prof.dr ahmet kılıçoğlu_borçlar hukuku&miras hukuku
prof.dr metin günday_idare hukuku
prof.dr süha tanrıver_medeni usul&icra iflas hukuku
doç.dr muharrem özenn_ceza özek hukuku
doç.dr türkan sancar_ceza genek hukuku
prof.dr lale sirmen_eşya hukuku
prof.dr.sabih arkan_ticaret hukuku
prof.dr metin feyzioğlu_ceza usuk hukuku
prof.dr sarper süzek _iş hukuku
prof.dr gülin güngör_uluslararası özel hukuku
değerli hocarıımaa teşekkürü borç bilirim özellikle hukuka bakış açımı değiştiren değerli hocam prof.dr metin feyzioğlu'na ne kadar teşekkür etsem azdır...
Old 31-07-2007, 21:19   #7
Alper Ersan Demirci

 
Varsayılan

medeni hukuk : prof.dr. mehmet ayan
anayasa hukuku : prof.dr. yavuz atar

selçuk üniversitesi hukuk fakültesi
Old 03-08-2007, 12:41   #8
spinoza

 
Varsayılan

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı - Uluslararası Hukuk
Prof. Dr. Ali Necip Ortan - Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş - Roma Hukuku
Prof. Dr. Cemal Bali Akal - Genel Kamu Hukuku
Prof. Dr. Niyazi Öktem - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Prof. Dr. Uğur Alacakaptan- Ceza Hukuku
Prof. Dr. Veliye Yanlı - Sermaye piyasasi hukuku
Doç. Dr. Serap Yazıcı - Anayasa Hukuku
Doç. Dr. Yeşim Atamer - Medeni Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Burak Oder - İdare Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber -İcra İflas Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Murat İnceoğlu - Borçlar Hukuku

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Old 05-08-2007, 17:15   #9
mağripli

 
Varsayılan ankara hukuktayım

bu yıl 2. sınıf öğrencisi olacağım.hocalarımız

Prof.Dr. Anıl Çeçen
Prof. Dr. Erdal Onar
Prof. Dr. Merih Öden
Prof. Dr. Belgin Akçay
Prof. Dr. Cengiz Koçhisarlıoğlu
Doç. Dr. Nadi Günal
Doç. Dr. Gülriz Uygur
Bütün hocalar birbirinden değerli.Ancak Cengiz Hocanın sınav değerlendirmesini anlayabilmiş değilim

Old 05-08-2007, 22:31   #10
bburcu

 
Varsayılan hocalarim...

Medeni Hukuk: Prof. Dr. Mustafa Dural/ Doç. Dr Tufan Öğüz
Kamu Hukuku: Prof. Dr. Mehmet Akad
Anayasa Hukuku: Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
İktisat: Prof. Dr. Ahmet Yörük
Roma Hukuku: Doç. Dr. Pervin Somer
Temel Hukuk Bilgisi: Yar. Doç. Dr. Ekrem Kurt
Sosyoloji: Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
Felsefe: Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
English For Lawyers: Ar. Gör. Ebru Akduman
Introduction to Turkish Law: Filiz Güçlü

Özellikle bize öğrettiklerinden dolayı(sadece ders anlaminda değil) Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, Doç. Dr. Pervin Somer ve Filiz Güçlü isimli hocalarıma saygılarımı sunarım...
Old 12-09-2007, 11:46   #11
spinoza

 
Varsayılan

Marmarada okuyan arkadaşlar Anayasa hocanız olan Sibel İnceoğlu nasıl biridir?
Old 14-09-2007, 13:21   #12
Av.Ali Erdem

 
Varsayılan

Prof. Dr. Yıldırım ULER : Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU : İnsan Hakları Hukuku
Prof. Dr. Cahit CAN : Hukuk Sosyolojisi-Hukuk Felsefesi
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ : Eşya Hukuku
Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL : Dış Politika
Prof. Dr. Ümit HASSAN : Y.D.Ü Rektörü-Hukuk Tarihi
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU : Medeni Hukuk
Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU : Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Arif KOCAMAN : Borçlar Hukuku
Prof. Dr. Berna KOCAMAN : Kamu Maliyesi
Prof. Dr. Nevzat KOÇ : Borçlar Hukuku
Prof. Dr. Eser KÖKER : Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Levent KÖKER : Genel Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet KUMRULU : Vergi Hukuku
Prof. Dr. Işıl ÖZKAN : Devletler Özel Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI : Uluslararası Hukuk
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ : Medeni Usul Hukuku
Prof. Dr. Yavuz SABUNCU : Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Mithat SANCAR : Kamu Hukuku
Prof. Dr. Polat SOYER : İş Hukuku
Prof. Dr. Jouni SUİSTOLA : Avrupa Hukuku
Prof. Dr. Murat ŞEKER : Kriminoloji
Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU : Roma Hukuku
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN : Ceza Usul Hukuku
Prof. Dr. Nevzat TOROSLU : Ceza Hukuku
Prof. Dr. Asuman TURANBOY : Ticaret Hukuku
Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI : Adli Tıp
Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM : Ceza Hukuku-Kriminoloji
Doç. Dr. Mahmut GÖÇER : İdare Hukuku
Doç. Dr. Hakan KARAN : Ticaret Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ : Miras Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Yalçın AKÇALI : Bilgisayar Yazılımı
Yrd. Doç. Dr. Zeki BEŞİKTEPELİ : İktisat-İktisadi Düşünceler Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Ali DAYIOĞLU : Siyaset Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ : İcra-İflas Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Tufan ERHÜRMAN : İdare Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Ali Efdal ÖZKUL : Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
Öğ. Gör. Pıtırcık ULER, LLM : Hukuk Başlangıcı
Anthony HODSON : Common Law

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(NEU)----KKTC----HUKUK FAKÜLTESİ
Old 17-09-2007, 19:39   #13
AV.TAMEL

 
Varsayılan

Prof.Dr. Turgut TURHAN (Dekan)
Dr. Arzu ALİBABA (Dekan Yrd.)
Prof.Dr. Ali ERTEN
Prof.Dr. Yadigar İZMİRLİ
Prof.Dr. Ruşen KELEŞ
Prof.Dr. Esin KONANÇ
Prof.Dr. Hasan İŞGÜZAR
Prof.Dr. Füsun ARSAVA
Prof.Dr. Zehreddin ASLAN
Doç.Dr. Hasan CİCİOĞLU
Doç.Dr. Mustafa AKKAYA
Doç.Dr. Sultan UZELTÜRK
Doç.Dr. Şebnem AKİPEK
Doç.Dr. Aynur YONGALIK
Doç.Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
Doç.Dr. Muharrem ÖZEN
Doç.Dr. Doç. Dr. Nuri ERİŞKİN
Doç.Dr. Gülriz UYGUR
Yrd.Doç.Dr. Ali ÇOBAN
Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
Yrd.Doç.Dr. Hasan Süleyman BAŞTERZİ
Dr. Dr. Turhan KORUN
Dr. Dr. Hacer S. ADAOĞLU
Av. Yonca SORGUN
Old 17-09-2007, 23:02   #14
Av.Görkem TURGUT

 
Varsayılan "KOÜHF 3.Sınıf"

-Prof.Dr.Hüseyin HATEMİ=Borçlar Hukuku Özel Hükümler
-Prof.Dr.Mehmet BAHTİYAR,Yrd.Doç.Dr.Fatma ÖZCAN=Ticaret Hukuku
-Prof.Dr.Gönül BALKIR,Prof.Dr.Afşar TİMUÇİN=Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
-Prof.Dr.Emine Yasemin ÖZDEK=Avrupa İnsan Hakları Hukuku
-Doç.Dr.Seyithan DELİDUMAN=Medeni Usul Hukuku
-Doç.Dr.Başar ÇOLAK=Adli Tıp
-Yrd.Doç.Dr. Herdem BELEN=Eşya Hukuku
-Yrd.Doç.Dr.Hamdi KORKMAZ=Vergi Hukuku
-Yrd.Doç.Dr.İsa DÖNER=Ceza Hukuku Özel Hükümler

Saygılarımla.......
Old 18-09-2007, 15:35   #15
lawstudent

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bburcu
Medeni Hukuk: Prof. Dr. Mustafa Dural/ Doç. Dr Tufan Öğüz
Kamu Hukuku: Prof. Dr. Mehmet Akad
Anayasa Hukuku: Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
İktisat: Prof. Dr. Ahmet Yörük
Roma Hukuku: Doç. Dr. Pervin Somer
Temel Hukuk Bilgisi: Yar. Doç. Dr. Ekrem Kurt
Sosyoloji: Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
Felsefe: Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
English For Lawyers: Ar. Gör. Ebru Akduman
Introduction to Turkish Law: Filiz Güçlü

Özellikle bize öğrettiklerinden dolayı(sadece ders anlaminda değil) Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, Doç. Dr. Pervin Somer ve Filiz Güçlü isimli hocalarıma saygılarımı sunarım...
Synbburcu saydığınız kadro galatasaray üniversitesinin kadrosu mu?
Old 21-09-2007, 14:27   #16
MineYılmaz

 
Varsayılan

bende kktc yakın doğu üniversitesi hukuk fakültesi 2 de okuyorum hocalarımız i.onur ile aynı
Old 24-09-2007, 22:27   #17
tuana358

 
Mahçup anadolu hukuk

ceza hukuku:Ozcan Uckan
borclar ozel:Sebnem Akipek
esya:Hasan Petek
ticari isletme:Ayse Tulin Yuruk
medeni usul:Haluk Konuralp
vergi: Dogan Gokbel
hukuk felsefesi:a.Haluk Atalay
kiymetli evraklar:Neval Okan
anayasa:erdal onar
Old 21-11-2007, 22:15   #18
Sav.SametBerktaş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lawstudent
Synbburcu saydığınız kadro galatasaray üniversitesinin kadrosu mu?
Hayır Kadir Has Üniversitesi kadrosu
ben de bu hocalardan ders aldım.
Old 28-11-2007, 19:49   #19
zeynepppp

 
Varsayılan

Bahçeşehir Üniversitesi:

Ceza Hukuku: Prof.Dr.Ali Timur Demirbaş
Ceza Hukuku: Prof.Dr.Feridun Yenisey
Borçlar Hukuku:Prof.Dr.Cumhur Özakman
Borçlar Hukuku: Yrd.Doç.Dr.Murat Canyürek
Ticaret Hukuku: Yrd.Doç.Dr.Emin Cem Kahyaoğlu
Eşya Hukuku: Prof.Dr.Özer Seliçi
İş Hukuku: Prof.Dr.Aziz Can Tuncay
Medeni Hukuk: Prof.Dr.Saibe Oktay Özdemir
İdare Hukuku: Prof.Dr.Yıldızhan Yayla
Roma Hukuku: Yrd.Doç.Dr.Nurcan İpek
Anayasa Hukuku: Prof.Dr.Süheyl Batum
Anayasa Hukuku: Prof.Dr.Necmi Yüzbaşıoğlu
Medeni Usul: Yrd.Doç.Dr.Mücahit Tanverdi
Old 08-12-2007, 01:20   #20
ahterr

 
Varsayılan

Selçuk Üniversitesi 2.sınıf
-Ceza Genel Hukuku:Berrin Akbulut
-Borçlar Genel :Şahin Akıncı
-İdare hukuku :Ramazan Yıldırım
-Devletler Genel: Akif Kütükçü
-AB Hukuku: İbrahim Ercan
-THT :Mustafa Avcı
Old 11-12-2007, 17:52   #21
ahmetcabukel

 
Varsayılan

--------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Yıldırım ULER : Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU : İnsan Hakları Hukuku
Prof. Dr. Cahit CAN : Hukuk Sosyolojisi-Hukuk Felsefesi
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ : Eşya Hukuku
Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL : Dış Politika
Prof. Dr. Ümit HASSAN : Y.D.Ü Rektörü-Hukuk Tarihi
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU : Medeni Hukuk
Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU : Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Arif KOCAMAN : Borçlar Hukuku
Prof. Dr. Berna KOCAMAN : Kamu Maliyesi
Prof. Dr. Nevzat KOÇ : Borçlar Hukuku
Prof. Dr. Eser KÖKER : Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Levent KÖKER : Genel Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet KUMRULU : Vergi Hukuku
Prof. Dr. Işıl ÖZKAN : Devletler Özel Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI : Uluslararası Hukuk
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ : Medeni Usul Hukuku
Prof. Dr. Yavuz SABUNCU : Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Mithat SANCAR : Kamu Hukuku
Prof. Dr. Polat SOYER : İş Hukuku
Prof. Dr. Jouni SUİSTOLA : Avrupa Hukuku
Prof. Dr. Murat ŞEKER : Kriminoloji
Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU : Roma Hukuku
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN : Ceza Usul Hukuku
Prof. Dr. Nevzat TOROSLU : Ceza Hukuku
Prof. Dr. Asuman TURANBOY : Ticaret Hukuku
Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI : Adli Tıp
Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM : Ceza Hukuku-Kriminoloji
Doç. Dr. Mahmut GÖÇER : İdare Hukuku
Doç. Dr. Hakan KARAN : Ticaret Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ : Miras Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Yalçın AKÇALI : Bilgisayar Yazılımı
Yrd. Doç. Dr. Zeki BEŞİKTEPELİ : İktisat-İktisadi Düşünceler Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Ali DAYIOĞLU : Siyaset Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ : İcra-İflas Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Tufan ERHÜRMAN : İdare Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Ali Efdal ÖZKUL : Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
Öğ. Gör. Pıtırcık ULER, LLM : Hukuk Başlangıcı
Anthony HODSON : Common Law

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(NEU)----KKTC----HUKUK FAKÜLTESİ
Old 12-01-2008, 14:42   #22
aliucar

 
Varsayılan

Prof.Dr. İlhan ULUSAN
Dekan
Prof.Dr. İlhan ULUSAN
Dekan

Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Durmuş Tezcan
Maliye ve Ekonomi Bölüm Başkanı

Prof.Dr. İlhan ULUSAN
Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Prof.Dr.İsmet GİRİTLİ

Prof. Dr. Turhan ESENER

Prof.Dr. Ergun ÖNEN
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof.Dr. Mesut ÖNEN

Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU
Prof.Dr. Turgut ÖZ
Prof.Dr. Yılmaz ALTUĞ
Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR
Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK
Prof.Dr.Atilla ALTOP*

Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ*
Prof. Dr. Aytekin ERDAĞ

Prof.Dr. Nuray EKŞi*
Prof.Dr.Hakan PEKCANITEZ*

Doç.Dr.Hanife ÖZTÜRK

Doç.Dr.Funda BAŞARAN YAVAŞLAR*
Doç.Dr. Erdoğan BÜLBÜL*

Doç.Dr.Oğuz SANCAKDAR*

Yard. Doç. Dr. Cem AKBIYIK

Yard.Doç.Dr.Oğuz ŞİMŞEK*

Yard.Doç.Dr.Taylan Özgür KİRAZ*
Dr. Altan EDİS

Dr.Gottfried PLAGEMANN
Old 14-01-2008, 20:05   #23
basakk

 
Varsayılan

Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU
prof. Dr. Turhan ESENER
Prof.Dr.Atilla ALTOP
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU
Prof.Dr.Ali Özgüven
Yard.Doç.Dr.Oğuz ŞİMŞEK
Doç.Dr.Oğuz SANCAKDAR
Old 27-01-2008, 14:00   #24
su.zeytin

 
Varsayılan

Gazi Üniversitesinde okuyorum. İkinci dönemde bazı derslerimiz ve dolayısıyla hocalarımız değisse de bu dönem ki hocalarımız:
prof.dr Atilla Özer Anayasa Hukuku
prof.dr Adnan Tuğ Hukuk Başlangıcı
yard.doç Mehmet İstemi Medeni Hukuk
Old 24-03-2008, 12:35   #25
Av.Gülce

 
Varsayılan Kadir Has hukuk fakültesi

Anayasa Hukuku - Prof. Necmi Yüzbaşıoğlu
Kamu Hukuku / Türk Hukuk Tarihi / Seçim Hukuku - Prof. Mehmet Akad
Medeni Hukuk / Borçlar Hukuku / Miras Hukuku - Prof. Mustafa Dural
Roma Hukuku - Doç. Pervin Somer
Eşya Hukuku - Yar. Doç. Ekrem Kurt
İdare Hukuku - Prof. Zehreddin Arslan
Kara Ticaret Hukuku - Doç. Tekin Memiş
Şirketler Hukuku - Doç. Savaş Bozbel
Devletler Umumi Hukuku - Prof. Işıl Karakaş
Ceza Hukuku - Doç. Mahmut Koca
Ceza Usul Hukuku- Prof. Bahri Öztürk
İş Hukuku/Sosyal Güvenlik hukuku- Prof.Ali Güzel
Ortaklıklar Hukuku - Doç. Tekin Memiş
Old 26-03-2008, 20:08   #26
-Judge-

 
Varsayılan

Bilkent Hukuk fakültesi akademik kadrosu

Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu-İdare Hukuku, İnsan Hakları

Prof. Dr. Zühtü Aytaç-Ticaret Hukuku

Prof.Dr. Sahir Çörtoğlu-Medeni Hukuk, Fikri Mülkiyet Hukuku

Prof. Dr. Ali Erten-Medeni Hukuk

Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar - Medeni Hukuk, Rekabet Hukuku

Prof.Dr. Rüçhan Işık-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. Erden Kuntalp-Medeni Hukuk, Banka Hukuku

Prof. Dr. Kamil Mutluer - Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi

Prof. Dr. Ergun Özbudun - Anayasa Hukuku, Siyaset Bilimi, Siyasi Partiler ve Parlamento Hukuku

Prof. Dr. Sami Selçuk-Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku

Prof. Dr. Turgut Tan - İdare Hukuku, Ekonomik Kamu Hukuku

Prof. Dr. Nevzat Toroslu - Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk - Anayasa Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku

Doç. Dr. Haluk Emiroğlu-Roma Hukuku, Karşılaştırmalı Özel Hukuk

Doç.Dr. Haluk Konuralp-İcra İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Erdem - Ticaret Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu - Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Ece Göztepe Çelebi-Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku

Dr. Çağlar Manavgat - Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku
Old 26-03-2008, 23:20   #27
adalet06

 
Varsayılan

ankara hukuk mağduru olarak ben betacopy den eğitim alıyorum tek kaynnağım ve hocam bu
Old 29-03-2008, 00:41   #28
sdfbsc

 
Varsayılan

prof. dr. erhan adal : hukuk başlangıcı
prof. dr. vecdi aral : hukuk methodolojisi
prof. dr. aydın zevkliler : medeni hukuk
doç. dr. sultan uzeltürk : anayasa hukuku / türk anayasa hukuku
doç. dr. rukiye akkaya kia : genel kamu hukuku
doç. dr. nurcan ipek : roma hukuku
Old 08-04-2008, 15:03   #29
h_i_s

 
Varsayılan

9. Eylül Üniversitesi 4.sınıf öğrenciyim...
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ : Eşya Hukuku
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU : Medeni Hukuk
Prof. Dr. Nevzat KOÇ : Borçlar Hukuku
Prof. Dr. Işıl ÖZKAN : Devletler Özel Hukuku
Prof. Dr. Polat SOYER : İş Hukuku
Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM : Ceza Hukuku-Kriminoloji
Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ : Miras Hukuku
Ferdi İş Hukuku -Prof.Dr.Melda SUR
Kollektif İş Hukuku -Doç.Dr.Şükran ERTÜRK/Doç.Dr. MustafaALP
Ceza Muh. Hukuku - Doç.Dr.Veli Özer ÖZBEK
Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku-Prof.Dr. Huriye KUBİLAY / Yard.Doç.Dr. Ahmet TÜRK
İcra ve İflâs Hukuku- Prof. Dr. Oğuz ATALAY/Doç.Dr. Meral SUNGURTEKİN
Deniz Ticareti Hukuku- Yard.Doç.Dr. Vural SEVEN
İdari Yargılama Hukuku- Yard.Doç.Dr. Muhlis ÖĞÜTÇÜ
Old 13-05-2008, 04:28   #30
yusuf onur seçme

 
Varsayılan

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Prof.Dr. İlhan ULUSAN
Dekan
Prof.Dr. İlhan ULUSAN
Dekan

Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Durmuş Tezcan
Maliye ve Ekonomi Bölüm Başkanı

Prof.Dr. İlhan ULUSAN
Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Prof.Dr.İsmet GİRİTLİ

Prof. Dr. Turhan ESENER

Prof.Dr. Ergun ÖNEN
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof.Dr. Mesut ÖNEN

Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU
Prof.Dr. Turgut ÖZ
Prof.Dr. Yılmaz ALTUĞ
Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR
Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK
Prof.Dr.Atilla ALTOP*

Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ*
Prof. Dr. Aytekin ERDAĞ

Prof.Dr. Nuray EKŞi*
Prof.Dr.Hakan PEKCANITEZ*

Doç.Dr.Hanife ÖZTÜRK

Doç.Dr.Funda BAŞARAN YAVAŞLAR*
Doç.Dr. Erdoğan BÜLBÜL*

Doç.Dr.Oğuz SANCAKDAR*

Yard. Doç. Dr. Cem AKBIYIK

Yard.Doç.Dr.Oğuz ŞİMŞEK*

Yard.Doç.Dr.Taylan Özgür KİRAZ*
Dr. Altan EDİS
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hukuk Fakültesi Öğrencileri! Hangi Üniversitedensiniz..? oguzhand0 Hukuk Lisans Eğitimi 723 24-03-2014 18:00
hukuk öğrencisi olmak.... lavania Hukuk Lisans Eğitimi 340 04-03-2014 20:38
hangi hukuk fakültesi myilmazin Hukuk Lisans Eğitimi 49 27-12-2009 20:25
Defalarca Ölümle Tehdit Edilen Hukuk Fakültesi Öğrencisi Devlet Korumayınca Öldürüldü Admin Hukuk Haberleri 39 04-11-2008 07:23
Hukuk Bürosunda Çalışmak İstiyorum (Hukuk Öğrencisi - İzmir) Av. Handan Duygu Türemez Adliye Duvarı 2 19-10-2007 00:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07658005 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.