Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

limited şirkete yapılan tebligatta "adreste daimi çalışan.." ibaresi geçerli mi?

Yanıt
Old 06-04-2007, 10:23   #1
AV.SERTANn

 
Varsayılan limited şirkete yapılan tebligatta "adreste daimi çalışan.." ibaresi geçerli mi?

Bir ....LTD ŞTİ'ye yapılan "adreste daimi çalışan ...........'ya teslim edildi"şeklindeki bir tebligat usulüne uygun bir tebligat mıdır?
Old 06-04-2007, 10:45   #2
sincap

 
Varsayılan

TEBLİGAT KANUNU

Kanun Numarası: 7201HÜKMİ ŞAHISLARA VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT:

Madde 12 - Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız birine yapılır.

Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir.

HÜKMİ ŞAHISLARIN MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİNE TEBLİGAT:

Madde 13 - Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamıyacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.


Dolayısıyla geçerlidir.

Kolay gelsin...
Old 06-04-2007, 13:52   #3
Vedat74

 
Varsayılan

Sn. Üstadım;

kitaptan tarayarak bir karar gönderiyorum. Bir çok karar var ancak hepsi aynı yönde görünüyor. Tebliğ belgesine öncelikle m.12 deki tebligatı almaya yetkili kişilerin o an orada bulunmadığı veya evrakı alacak durumda olmadığı belirtilmek şartı aranıyor. Bu husus belirtildikten sonra m.13 e göre müsdahdeme yapılan tebliğ geçerlidir. Ancak yetkililer oradayken müsdahdeme yapılan tebligat ya da orada bulunmadıkları belirtilmeden yapılan tebligat usulsüz sayılıyor.


"Hükmi şahıslara tebligatı düzenleyen 7201 sayılı Yasanın 12. maddesinde açık­landığı gibi, tebligat selahiyetli mümessillerine yapılır. Aynı Kanunun 13. maddesine göre de, bunlar mutad iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde, tebligat memur veya müstahdemle­rinden birine yapılır. Somut olayda şirket adına daimi işçisi F. T.'a tebligat yapıldığı görülmektedir. Selahiyetli mümessilin iş yerinde bulunmadığı veya evrakı alamaya­cak durumda olduğu hususları tebliğ memurunca araştırılıp tebligat belgesine şerh verilmiş değildir. Bu durumda tebligat usulüne uygun bulunmamaktadır. Alacaklı vekilince tebligatı 25.1.2002 tarihinde öğrendiği iddia edilen Av. C. Ç.'nin icra takip dosyasından müşteki borçlu şirket adına vekaletnamesinin bulunmaması ve herhangi bir işlem yapmamış olması da gözetilerek, 7201 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca şikayet kabul edilip, «tebliğ tarihinin düzeltilmesine» karar verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsizdir» . Yarg. 12.HD.8.3.2002, 3919-4681 "

Saygılarımla...
Old 06-04-2007, 16:13   #4
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Sn. Vedat74 çok güzel açıklamış.
Müvekkilim tüzel kişi; tebligatın nasıl yapılması gerektiğini mevzuat açıklamış. Müvekkile yapılan tebligatlar sekreter imzasına tebliğ ediliyor ancak "tüzel kişi adına tebliğ yapılacak yetkilinin işyerinde bulunmadığı ya da evrakı alamayacak durumda olduğundan dolayı sekreter imzasına tebliğ yapıldığı" şerhi yazılmıyor.
Bir gün postacıya "bize yaptığın tebligatların usulüne uygun olmadığını biliyorsun değil mi? İyi ki itiraz etmiyoruz" diye takıldım; O da "biliyorum" diye gülüp geçti.
Old 06-04-2007, 16:21   #5
sincap

 
Varsayılan

Yanılttığım için üzgünüm... İnsan hergün yeni bir şey öğreniyor.

Kolay gelsin...
Old 06-04-2007, 17:25   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Konu aşağıdaki linkte tartışılmıştı. 4 No.lu mesajımda konuyla ilgili Yargıtay kararı da sunmuştum.

Saygılarımla
http://www.turkhukuksitesi.com/showt...light=%FEirket
Old 06-04-2007, 19:27   #7
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

burada ne ıcın gecerlılıgı sorulmaktadır o onemlı kanımca...lınkte anlatıldıgı gb buradakı gb sekılde aynı olan teblıgatta ceza davasında beraat verıldı ama ıcra dosyası aynı bu teblıgatla kesınlestı((mudur ıcra acısından teblıgat gecerlı dedı ve hacız ıslemı yaptık))...ben hala anlayabılmıs degılım ama ıcra dosyası ıcın soruyorsanız bıldıgım kadarı ıle takıbınız kesınlesmıstır...ıyı calısmlar...
Old 06-04-2007, 19:37   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ayse Eroral
burada ne ıcın gecerlılıgı sorulmaktadır o onemlı kanımca...lınkte anlatıldıgı gb buradakı gb sekılde aynı olan teblıgatta ceza davasında beraat verıldı ama ıcra dosyası aynı bu teblıgatla kesınlestı((mudur ıcra acısından teblıgat gecerlı dedı ve hacız ıslemı yaptık))...ben hala anlayabılmıs degılım ama ıcra dosyası ıcın soruyorsanız takıbınız kesınlesmıstır...ıyı calısmlar...

Sayın Eroral,

Tebligat icra takibinde başka şekilde, icra ceza davasında başka şekilde yapılır diye bir ayırım yok. İcra müdürü Tebligat Kanunu'na aykırı olan tebligatın kabulune karar vermiş ama İcra Hakimliği aynı tebligatın geçersiz olduğuna karar vermiş ve borçluyu cezalandırmamış...

Kısaca, Tebligat Kanunu bir tanedir. Bütün tebligat işlemleri (Ceza, hukuk, icra) bu kanuna uygun şekilde yapılmalıdır.

Saygılarımla
Old 06-04-2007, 19:57   #9
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

(( meslek hayatımda bır sebepsız zengınlesmeyı anlayamadım bırde bıtanecık teblıgat kanunu malesef. ...))

Y.12.HD.27.10.1995-12327/16516....
icerıgını bende bılmıyorum...elinde olan varsa gonderse ıncelesek mı acaba...
ıyı calısmalar...
Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin


Kısaca, Tebligat Kanunu bir tanedir.

Old 06-04-2007, 21:27   #10
irfan AYDIN

 
Varsayılan Söz konusu Tebligat Geçerlimi?

Sevgili Arkadaşlar,

TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER:

Madde 94 - Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.

Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzel kişilerin mütaaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir.

(Ek fıkra: 30/12/1980 - 2365/18 md.) Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müsdahdemlerinden birine yapılır. (Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir.)

Gerek 7201 sayılı tebligat Kanunun 12 ve 13. maddeleri gerekse 213 sayılı VUK'un yukarda yer verilen 94.maddesinde yer alan kurallara göre:
a)Memur ve müsdahdemlere tebligat yapılabilmesi için tebliğ edilmesi gereken evrakı tebellüğ edip teslim alması gerekenlerden hiç birinin adreste bulunamamış olması gerekir.
b)Tebliğin geçerli sayılabilmesi için,bu hususun tebliğ alındısının üzerine açıkça (İş bu tebliğ evrakını tebellüğe yetkili olanlardan hiç biri adreste bulunmadığı için tebligat memuruna ya da müstahdemine yapılmıştır) yazılması gerekir.
Ne var ki,uygulamada,tebliğ alındısında "daimi çalışanına, işçisine" gibi şerhlerle tebligat yapılan hallerde, aksi sabit oluncaya kadar bu tür tebliğler geçerli sayılmaktadır. Çünkü,tebliğ alındısına DAİMİ ÇALIŞAN sözcüğünün yazılması hali,tebellüğe yetkili olanlardan hiç birinin iş yerinde(tebligat adresinde) bulunmadığı kavramını içerdiği düşünülmekte ve böyle kabul edilmektedir.Dolayısıyla,Ben hemen herkesin yorumunun doğru olduğunu düşünmekteyim.
Sevgi ve Saygılarımla.
Old 06-04-2007, 21:33   #11
AV.SERTANn

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/11756
K. 2004/28051
T. 16.12.2004
• İHBAR TAZMİNATI ( Tebligat Davalı Şirketin Muhasebecisine Yapıldığı Gerekçesiyle İhbar Tazminatı Faizinin Dava Tarihinden İtibaren Yürütülmesi - Şirket Muhasebecisine Yapılan Tebligat Usulüne Uygun Olduğundan Davalının Bu Tarihte Temerrüde Düşürüldüğü Bu Tarihten Faiz Yürütülmesi Gereği )
• ŞİRKET ADINA YAPILAN TEBLİGAT ( Şirketi Temsile Yetkili Kişiye Yapılması Zorunluğu Bulunmadığı - Hazır Bulunan Memur veya Mustahdemlere Yapılmasının Yeterli Olduğu )
• TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ ( Şirketin Muhasebecisine Yapılan - Şirketi Temsile Yetkili Kişiye Yapılması Zorunluğu Bulunmadığı )
7201/m. 13, 17
ÖZET : 7201 sayılı Tebligat Kanunun 13.ve 17. maddesi hükümlerine göre davalı şirket adına yapılacak tebligatın, şirketi temsile yetkili kişiye yapılması zorunluluğu yoktur. Hazır bulunan memur veya müstahdemlere yapılması yeterlidir. Böyle olunca, yapılan tebligat usulüne uygundur, davalı temerrüde düşürülmüştür. Bu durumda ihbar tazminatının faiz başlangıç tarihi hatalı olmakta kararın bu yönden bozulması gerekir.

DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı işçi 6.5.2003 tarihinde açtığı davadan önce 3.9.2001 tarihinde çektiği ihtarname ile davaya konu olan ihbar tazminatı alacağını davalı işverenden talep etmiş ve bu ihtarname şirket muhasebecisine tebliğ edilmiştir.

Mahkemece; adı geçen muhasebeci davalı şirketi temsile yetkili kişi olmayıp muhasebeci olduğundan, tebligatın usulsüz yapıldığı gerekçesi ile ihbar tazminatı faizinin dava tarihinden itibaren yürütülmesine karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 13.ve 17. maddesi hükümlerine göre davalı şirket adına yapılacak tebligatın, şirketi temsile yetkili kişiye yapılması zorunluluğu yoktur. Hazır bulunan memur veya müstahdemlere yapılması yeterlidir. Böyle olunca, yapılan tebligat usulüne uygundur, davalı temerrüde düşürülmüştür. Bu durumda ihbar tazminatının faiz başlangıç tarihi hatalı olmakta kararın bu yönden bozulması gerekir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.12.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.


Şeklindeki Sn.Av.Suat ERGİN'in sunduğu Yargıtay Kararı ve Sn.Irfan AYDIN'ın yorumu içime su serpti....Fakat bu Yargıtay Kararı sanki tebliğde "mümessil olmadığı için müstahdeme yapılmıştır" şerhi olmasına rağmen itiraza uğrayan bir tebligatla ilgili gibi....
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Doktor Kişinin, Daimi Kamu İşçi Eşine Bağlı Tayin Talebi lawyermed Meslektaşların Soruları 2 05-04-2007 14:42
Limited Şirket ortağı ile yapılan harici sözleşme Noyan Yiğit Meslektaşların Soruları 4 02-03-2007 16:05
Şirkete Ait Gayrimenkulün Kiralanması Emrah Güler Meslektaşların Soruları 3 04-01-2007 16:18
Kira ilişkisinde mecur dışındaki bir adrese Yapılan Tebligat geçerli midir? ades Meslektaşların Soruları 11 04-10-2006 14:31
Tapuda Ölmüş Kimse Adına Sahte Kimlikle Yapılan Satışlar Ve Sahtekarlıkla Yapılan Kaz terazinin kefesi Meslektaşların Soruları 2 26-08-2006 19:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05134702 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.