Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş davası kararının istinaf yoluna başvuru süresinin başlangıcı

Yanıt
Old 22-03-2017, 08:35   #1
Av.mehmet.av

 
Acil İş davası kararının istinaf yoluna başvuru süresinin başlangıcı

Merhaba,
Açmış olduğumuz işçilik alacağı davası reddedildi. Kararda ise kararın tebliğinden itibaren 8 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceğimiz bildirildi.
Ancak İş Mahkemeleri Kanunu 8/2'de ise karar yüze karşı verilmiş ise tefhimden itibaren 8 gün içinde istinaf yoluna başvurulabileceği belirtilmiş.

Tefhim dikkate alınırsa yarın sürem doluyor. Bu konuda paylaşımlarınızı rica ederim.
Old 22-03-2017, 15:49   #2
arenji

 
Varsayılan

Merhaba,

İstinaf yoluna başvuru süresi iş mahkemelerinde tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 8 gündür. Mahkemece taraflara tefhim edilen kısa kararda (hüküm özeti) hükmün tüm unsurları yer almakla birlikte kararın gerekçesinin tefhim edilememesi halinde başvuru süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar.

Saygılarımla,
Old 22-03-2017, 18:55   #3
Av.Magisnus1977

 
Varsayılan

Bence siz tefhimi esas alıp süre tutum dilekçesi verin. Gerçi mahkeme kararın tebliğden bahsetmekte ama riske girmeyin. Tebliğ edildiğinde de 8 gün içinde temyiz dilekçenizi verin. İstinaf uygulaması yeni olduğundan hangi durumun uygulanacağı konusunda karışıklık olabilir, başınız ağrımasın.
Old 23-03-2017, 14:31   #4
Av.Nevin Canruh

 
Varsayılan

Davalı olduğum bir dosyada yerel mahkeme her ne kadar istinaf başvuru tarihini tefhimden başlatsa da BAM kısa kararda gerekçe yer almadığı için gerekçeli kararın tebliğ tarihini başlangıç saydı.
Old 23-03-2017, 22:51   #5
Avukat 46

 
Varsayılan

"Kısa kararın gerekçe içermemesi durumunda temyize başvurma süresinin tefhimden itibaren başlamasının usul ve yasaya aykırı olduğuna dair" güncel Yargıtay kararı aşağıdadır:

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 09.05.2016 tarih, 2016/12580 Esas, 2016/11514 Karar

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, ............ tarihinde tefhim olunan yetkisizlik kararı, gerekçe içermediğinden, bu karara yönelik temyiz süresi, gerekçeli kararın tebliği ile başlayacaktır. Gerekçeli karar ise, ek karar ile birlikte ........... tarihinde davalı vekiline tebliğ edilmiştir. Bu durumda, temyiz süresini tefhimden itibaren başlatarak verilen ?Davanın Açılmamış Sayılması? kararı, usul ve yasaya aykırı olduğundan söz konusu 07.03.2016 tarihli EK kararın ortadan kaldırılmasına karar verildi.

(5521 S. K. m. 8) (6100 S. K. m. 294, 321)

Dava ve Karar: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8 inci maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. 6100 Sayılı HMK nun geçici 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 2 nci fıkrasında ise; "Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." denmiştir.

6100 sayılı HMK'nun hükmü düzenleyen 294 üncü maddesinde aynen;
(1) Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür.
(2) Hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir ve tefhim olunur.
(3) Hükmün tefhimi, her hâlde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur.
(4) Zorunlu nedenlerle sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hâllerde, gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak bir ay içinde yazılması gerekir.
(5) Hükmün tefhimini, duruşmada bulunanlar ayakta dinler.
(6) Hükme ilişkin hususlar, niteliğine aykırı düşmedikçe, usule ilişkin nihai kararlar hakkında da uygulanır." denmiştir.

Aynı kanunun 321 inci maddesinde de;
"(1) Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme tarafların son beyanlarını alır ve yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. Taraflara beyanda bulunabilmeleri için ayrıca süre verilmez.
(2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir." şeklinde düzenleme yer almıştır.

Yukarıda yazılı kanun hükümleri kapsamında, yerel mahkemece duruşmada tefhim edilen hüküm gerekçe taşımayıp sadece hüküm sonucunu (kısa kararı) içeriyorsa gerekçeli kararın her halükarda davanın taraflarına (Taraflar kendilerini vekille temsil ettiriyorlar ise vekillerine) tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla, sadece hüküm sonucunun (Kısa kararın) tefhim edildiği durumlarda, taraflar (Ya da vekilleri) duruşmada hazır olsalar dahi gerekçeli kararın taraflara veya vekillerine tebliğ edilmesi gerekir.

Somut uyuşmazlıkta, 03.02.2016 tarihinde tefhim olunan yetkisizlik kararı, gerekçe içermediğinden, bu karara yönelik temyiz süresi, gerekçeli kararın tebliği ile başlayacaktır. Gerekçeli karar ise, ek karar ile birlikte 18.03.2016 tarihinde davalı vekiline tebliğ edilmiştir. Bu durumda, temyiz süresini tefhimden itibaren başlatarak verilen Davanın Açılmamış Sayılması kararı, usul ve yasaya aykırı olduğundan söz konusu 07.03.2016 tarihli EK kararın ortadan kaldırılmasına karar verildi. Dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara göre, davacının çalıştığı işyeri adresinin davalı şirketin ...Şubesi nezdindeki Yukarı ... Kanuni Sk.N:4 Ümraniye adresi olduğu ve bu durumda da yerel Mahkemece verilen yetkisizlik kararının isabetli olduğu anlaşılmakla, davacı vekilinin yetkisizlik kararına yönelik yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan (03.02.2016 tarihli yetkisizlik) kararının onanmasına, 09.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

----

Aynı doğrultudaki başka bir karar:

Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, 04.06.2014 tarih, 2013/25361 Esas, 2014/13916 Karar

ÖZET: Somut olayda, hükmün tefhiminin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesindeki unsurları içerir biçimde yapılmadığı gibi, tebliğ de edilmediği anlaşıldığından, gerekçeli kararın davacı tarafa yöntemince tebliğ edilerek, temyiz süresi geçtikten ve gerektiğinde 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesindeki prosedür işletildikten sonra gönderilmek üzere, dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar verilmiştir.
Old 24-03-2017, 09:51   #6
Av.Can

 
Varsayılan

Bu kafa karışıklığını gidermek için iş mahkemeleri kanunundaki hükmün değiştirilip sürenin tebliğden itibaren başlayacağının yazılması gerekir. Zira kararı tefhim ederken birkaç cümle gerekçe yazdırsa hakim bu durum da kısa karar gerekçe içeriyor mu içermiyor mu tartışması olacak. Ne olur ne olmaz benim dosyamın gideceği Bam farklı düşünür Yargıtay sınırının da altında olur hak kaybı yaşarım korkusuyla süre tutum vermeye devam ediyorum
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdari yargıda istinaf mı, yoksa temyiz yoluna mı gidilmeli..? Av. Ahmet POYRAZ Meslektaşların Soruları 12 14-03-2017 15:56
Başvuru Yollarının Tüketilmesi Bakımından İkinci Kez Karar Düzeltme Yoluna Başvuru Zorunlu Mudur? Av. Koç Meslektaşların Soruları 2 07-06-2016 11:08
İtirazın iptali davası süresinin başlangıcı yesim85 Meslektaşların Soruları 2 22-02-2013 12:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06875491 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.