Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

3. Yargı Paketi - Şimdi Ne Olacak?

Yanıt
Old 05-07-2012, 16:04   #61
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Evran KIRMIZI

Bu arada 89/7 deki bankaların merkezlerine yapılacak birinci haciz ihbarnamesi tebliği ile ilgili değişikliğe neden sevindiğinizi anlayamadım. Son 10 yıldır hiçbir bankadan haciz ihbarnamelerine olumlu cevap almadım. Üstelik borçlunun o bankada parası olduğunu bildiğim halde. Önceleri haciz ihbarnamesi gelince borçluyu çağırıp parayı çektiriyorlardı. Sonraları daha cesaretlenip borçlunun parasını havuz dedikleri hesaba 1 günlüğüne alıp bakiyesi sıfır dediler. Daha sonraları tümden yüzsüzleşerek "bankamızın rehinli kredi alacağı var" dediler. Alacak miktarını sorunca "veremeyiz, ticari sır" dediler. Sonuç olarak ben hiçbir bankadan 1.haciz ihbarnamesi ile para yakalayamadım. Şimdi ne değişecek? Hiç...
.

Tamam işte meslektaşım,

Tam da buna seviniyoruz...

Haciz ihbarnamesi artık şubeye gönderilmeyecek; genel müdürlüğe gönderilecek. Şube-müşteri ahbap çavuş ilişkisi büyük ölçüde (temkinli konuşuyorum) aşılacak. Genel müdürlükte bu iş için oluşturulacak birim müşteriye nasıl ulaşsın, niye ulaşsın?

Hele ki, genel müdürlüğe, tüm şubeler adına ve kapsamında yanıt verme yükümlülüğü getirildiği için...

Daha iyi olacak eskiye göre...
Old 06-07-2012, 11:03   #62
avmurat

 
Varsayılan

Konuyu tartışma tarzımıza bakılırsa zaten çoktan olaydan kopmuşuz.Aşağıdaki fıkra aklıma geldi:

Çok bilinen bir fıkradır; Padişahın birisi vergileri arttırmış. Sonra vezirini halkın arasına göndererek bak bakalım halk ne yapıyor demiş. Vezir gitmiş, gelmiş, "Söylenmeye başladılar" sultanım demiş. "İyi, iyi" demiş padişah, "Artırın vergileri" diye de emir vermiş. Bir süre sonra vezire, "Git bak bakalım, halk ne yapıyor?" demiş. Vezir bakmış, "Çok kızmışlar sultanım, bağırıyorlar" demiş. Padişah, "Yine artırın vergileri" diye emrini yenilemiş. Ardından, yine vezirine halkı kontrol etme emri vermiş. Vezir korkuyla sultana, "Sultanım, halk öfkeyle sokaklara döküldü. Kavga, dövüş var" demiş. Sultan gülümsemiş. "Artırın vergileri" demiş. Vezir yine sokaklara halkın arasına inmiş. Saraya dönünce gülümseyerek, "Padişahım, halk katıla katıla gülmeye başladı " deyince, Padişah, "Tamam yeter, başka vergi yok, bu iyiye işaret değil" demiş…
Old 06-07-2012, 13:48   #63
tiryakim

 
Olumlu

Alıntı:
Yazan YILDIZ HUKUK
yanlışlık yok Sayın Dolgun,buzdolabı ve fırın hayatın idamesi için şart,ancak çamaşır makinesi,bulaşık makinesi tv gibi eşyalar zaruri ihtiyaç değil yani haczi mümkün.yasada açıkça yazmamış tabi ancak,aile için zaruri ihtiyaç olan eşya alınamaz demiş..

ben anlaşılır olması açısından 3.yargı paketini ekleyeyim..


Nasıl yani çamaşır makinası tv bulaşık makinası gibi ihtiyaçlar zaruri ihtiyaçlar olmuyor açıklarmısınız biraz...ben anlayamadım da
Old 06-07-2012, 14:26   #64
Av.Birsel

 
Varsayılan

Eskiden çamaşırlarımızı elde yıkardık...
Old 07-07-2012, 14:35   #67
Av. İlknur Sezgin Temel

 
Varsayılan

Sn. Av. Ömer Güntay ve Av. Hakan Eren'in 89/7 sevinçlerine (her ne kadar 05.01.2013 yürürlük tarihli olsa da) ben de iştirak ediyorum.

Bu arada kanunun 38. maddesiyle getirilen Geçici 10. maddeyi de hatırlatmak istiyorum:

MADDE 38 - 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10 - Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
Old 07-07-2012, 16:45   #68
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YILDIZ HUKUK
yanlışlık yok Sayın Dolgun,buzdolabı ve fırın hayatın idamesi için şart,ancak çamaşır makinesi,bulaşık makinesi tv gibi eşyalar zaruri ihtiyaç değil yani haczi mümkün.yasada açıkça yazmamış tabi ancak,aile için zaruri ihtiyaç olan eşya alınamaz demiş..

Aylardır kamuoyunu meşgul eden, gündemden düşmeyen paketin hacizlerle ilgili getirdiği yenilik ve değişiklik nedir o zaman?

Kişiye ve duruma göre değişen, yoruma açık yasa olur mu?
Old 08-07-2012, 13:02   #69
omerkostelekoglu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Az önce tasarı mecliste kabul edildi...

Değişiklikler az çok biliniyordu ama asıl bomba İİK m.89 değişikliğinde yaşandı.

Yeni hüküm ile artık banka genel müdürlüklerine tüm şubeleri kapsayacak şekilde haciz ihbarnamesi gönderilebilecek.

Duy da inanma...

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=72369

Faydalı ve hayırlı olması dileğiyle...
sayın meslektaşım ama 6 ay sonra yürürlüğe girecek bu düzenleme. kanunda kesinlikle silahların eşitliği prensibine uygun hükümler getirilmemiş. madem ev eşyalarının haczi kaldırıldı. alacağın tahsili yönünde çözümler getirilmeliydi. örneğin borçlunun hesabına e-haciz uygulanması gibi. zaten bizim amacımız vatandaşın evinden eşya kaldırmaktan ziyade parasal olarak tahsilattır. bu da en hızlı banka hesapları ve 3.kişilerdeki hak ve alacakların hacziyle mümkündür. devlet kendi alacağı söz konusu olduğunda vatandaşa göz açtırmıyor. bir araca, alacağa, taşınmaza sonradan haciz koysa bile garameten ortak oluyor. ama alacaklı vatandaşsa, tahsilatının zorlaştırılması için elinden geleni yapıyor.
Old 08-07-2012, 13:07   #70
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan omerkostelekoglu
sayın meslektaşım ama 6 ay sonra yürürlüğe girecek bu düzenleme.

Farkındayız. İnceleyiniz...

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=72369
Old 08-07-2012, 13:11   #71
omerkostelekoglu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Tamam işte meslektaşım,

Tam da buna seviniyoruz...

Haciz ihbarnamesi artık şubeye gönderilmeyecek; genel müdürlüğe gönderilecek. Şube-müşteri ahbap çavuş ilişkisi büyük ölçüde (temkinli konuşuyorum) aşılacak. Genel müdürlükte bu iş için oluşturulacak birim müşteriye nasıl ulaşsın, niye ulaşsın?

Hele ki, genel müdürlüğe, tüm şubeler adına ve kapsamında yanıt verme yükümlülüğü getirildiği için...

Daha iyi olacak eskiye göre...
MADDE 106- Bu Kanunun;
a) 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 10 uncu, 17 nci, 21 inci, 23 üncü ila 33 üncü maddeleri ile 36 ncı ve 37 nci maddeleri, 18 inci maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Old 08-07-2012, 13:30   #72
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan omerkostelekoglu
MADDE 106- Bu Kanunun;
a) 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 10 uncu, 17 nci, 21 inci, 23 üncü ila 33 üncü maddeleri ile 36 ncı ve 37 nci maddeleri, 18 inci maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.


Pardon meslektaşım, bütün sevinç ikonlarimizi ve tezahüratlarımizi geri alıyoruz.

Hay Allah... Biz farketmemisiz 6 ay sonraki yürürlüğü.

Bir de ısrarınızın sebebini anlasak...
Old 11-07-2012, 11:01   #73
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Aynı konuda konuştuğum bazı icra müdürleri "ısrarla" geçici maddenin hacizlerle ilgili olmadığını parasal konularla/ödemelerle ilgili olduğunu ve bu nedenle eski/yeni dosya ayrımı olmaksızın muhafaza yapılamayacağını söylüyorlar.
Old 11-07-2012, 11:06   #74
olgu

 
Varsayılan

Ankara da bazı icra daireleri, araçlar üzerine yakalama şerhi işlemek için 6 aylık yed-i emin ücreti, çekici masrafı ve yakalama avansını peşin istiyorlar. motosiklet için bende 867 TL istendi, aldığım duyuma göre kamyon ise yakanması istenen araç bu masraf 1500TL ye kadar çıkıyormuş.
Old 11-07-2012, 11:15   #75
Avanıl

 
Varsayılan

Dün borçlunun evi olarak görünen yere hacze gittik. Biraz zorda olsa içeri girdik. İcra memuru tutanağa aynen şöyle yazdı. "Yeni yasa gereğince hacze kabil mal bulunamadı"

Sonra icra memuru ile zaruri eşyalar konusunda biraz konuştuk. Kendisine bilgisayar ya da elektronik eşyalarında zaruri eşyalar olmayacağını söyledim. Ancak icra memuru bilgisayarın bile zaruri eşya olacağını, aynı evde yaşayan insanların ortak kullanımında olan bir eşya olduğunu ve haciz yapılamayacağını söyledi. Bende kendisine size zaruri eşyalarla ilgil bir liste mi gönderildi diye sordum. Öyle bir liste olmadığını kendi yorumları ile bu şekilde yaptıklarını söyledi.

Yani borçlunun evinde masaj koltuğu olsa, borçlu benim sırt ağrılarım var bu koltuk bana sağlık sebebi ile lazım dese, bu da zaruri eşya sayılacak demekki.

Benim evimde de kendi hobim için kullandığım telsizlerim var. O zaman bunlar da benim için zaruri eşyadır. Bunları kullanmazsam psikolojim bozuluyor çünkü. Elimde patlayan icra dosyalarını düşündükçe psikolojim bozuluyor vallahi.
Old 11-07-2012, 11:18   #76
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Ankara da bazı icra daireleri, araçlar üzerine yakalama şerhi işlemek için 6 aylık yed-i emin ücreti, çekici masrafı ve yakalama avansını peşin istiyorlar. motosiklet için bende 867 TL istendi, aldığım duyuma göre kamyon ise yakanması istenen araç bu masraf 1500TL ye kadar çıkıyormuş.

Kanuna göre değilde, daireye ve müdüre göre uygulama yapılırsa maalesef böyle tuhaf şeyler ortaya çıkıyor!
Old 11-07-2012, 13:20   #77
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Ben İcra Hukuk hakimi ile durumu görüştüm.Kendisi eski icra tkiplerine yönelik olarak eski haciz uygulamalarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Konuyu İcra Mahkemelerine taşımak lazım bakalım nasıl kararlar çıkacak....
Hali hazirda acik olan takiplere 89 maddedeki degisik yururluge girdikten sonra bile genel mudurluklere haciz ihbarnamesi gonderemeyiz icra hakiminin bu gorusune gore
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
3. Yargı Paketi Açıklandı Site Ziyaretçisi Hukuk Haberleri 0 01-06-2012 15:17
Fakülte bitti,şimdi ne olacak? ben_c Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 32 12-08-2008 03:04
Kredi Kartları Şimdi Ne Olacak? Funda Hukuk Soruları Arşivi 56 21-10-2006 00:07
Şimdi Ne Olacak! Sibel Hukuk Soruları Arşivi 0 13-10-2003 09:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05689001 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.