Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Görevi sona eren şirket temsilcisinin verdiği vekaletname ne kadar geçerli?

Yanıt
Old 04-01-2010, 15:28   #1
Gamze Dülger

 
Varsayılan Görevi sona eren şirket temsilcisinin verdiği vekaletname ne kadar geçerli?

Sayın Meslektaşlarım,

Limited şirket ortaklarının birbirlerine karşı açtığı devam eden bir dava ile ilgili olarak mahkeme,limited şirketin her üç ortağın birlikte imzasıyla temsili konusunda tedbir kararı verilmiştir.Tedbir kararı ticaret sicile işlenmiş ve ilan edilmiştir.

Bu tedbir kararından bir süre sonra bu şirket aleyhine bir dava açılmıştır.Davada şirket vekili olarak bir avukat meslektaşım duruşmaya girmiş ve tedbir kararından önce şirketin müdürü olan kişinin,tedbir kararından önceki tarihte tanzim ettiği vekaletnameyi sunmuştur.

Başka deyişle,davalı taraf avukatı tedbir kararına uygun biçimde üç ortağın birlikte şirket adına tanzim ettikleri bir vekaletname sunamamaktadır.

Mahkeme avukatın vekalet ehliyetine ve davalının pasif dava ehliyetine dair itirazlarımızı reddetmiştir.Bu red kararına yaptığımız itiraz da "Avukatın azledildiğine dair belge yok" şeklinde,itirazın özünün anlaşılmadığını gösteren bir gerekçeyle yine reddedilmiştir.Oysa itirazın anlaşılırlığını temin bakımından "Bu avukat duruşmaya gelmese ya da bu davada bir avukat görevlendirilmemiş olsa, şirketi davada kim temsil edecekti?" şeklinde soru sorduk.Yine de mahkemenin red kararını düzeltemedik.

Avukata,tedbir kararından önce vekalet veren müdürün şu anda şirketi temsil yetkisi olmadığına göre,dava tarihi itibarıyla şirketi temsil yetkisi olmayan kişinin verdiği vekaletle şirket adına avukatlık yapılamaz kanısındayım.Eğer eski tarihli vekaletnameyle tayin edilen avukatın,yetki değişikliğinden sonra da şirket adına görev yapmasına,şirket hissedarlarının ya da yeni müdürünün(müdürlerinin) ya da üçüncü kişilerin itirazı yoksa,elbette o vekalet "avukatın vekalet ehliyeti bakımından" geçerli olacaktır.

Ancak olayımızda bizim buna itirazımızı vardır.

Çok basit gibi görünen "Her vakanın davanın açıldığı tarihe göre değerlendirilmesi gerektiği,yine yetkinin de davanın açıldığı tarihte var olması gereği " şeklindeki kural bir Yargıtay kararı ile ilişkilendirilmediği için örnek karar bulmakta güçlük çekiyorum.

Bu konuda konuya tam temas eden bir Yargıtay kararı bulunan arkadaşlarımızın yardımını rica ediyorum.


Saygılarımla
Old 04-01-2010, 15:58   #2
av.cemile

 
Varsayılan

Farzedelim ki şirket avukatısınız ve şirket yönetim kurulu üyelerinden ikisinin müşterek imzası ile avukat atandınız.
Sonra o yetkililer gitti, yeni yetkililer geldi, vekaletnameniz yenilenmeli midir?
Vekaletnameler süresiz dokümanlardır ve vekalet verenin(burada şirket) tüzel kişiliği sona ermedikçe vekilin görevi sona ermez.
Şirket temsilcileri değişkendir ve bu doğaldır.Fakat şirket aynı şirkettir, deva etmektedir. Yetkili değiştikçe vekaletnamenin değiştirilmesi vekaletin mantığına terstir. Düşünün dava devam ederken yetkililer değişti, size şirketi temsil için vekalet veren müdür istifa etti, yeni müdür atandı. Vekilliğiniz son mu bulacak. Azil olmadığı sürece asla. Çünkü şirket asıldır ve belgenin düzenlendiği tarihte belge o anki şirket yetkilileri eli ile imzalandı ise şirketi bağlar.
Aksi düşünce "şirketlerin tüm işlemleri yetkili değiştikçe yenilenmelidir" sonucunu doğurur ki (kredi sözleşmeleri, anlaşmalar vs.) bu halde ticaretin devamı imkansızlaşır.
Old 04-01-2010, 17:15   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Vekaletnameyi verirken temsilci olan kişi yetkili temsilci ise, elbette ki vekaletname geçerlidir. Aksi düşünce, görev süresi biten temsilcinin açtığı banka hesaplarının, yaptığı tüm sözleşmelerin de geçersiz olması gibi bir tuhaf sonuç doğurur ki, bunu savunmak mümkün olmaz.
Old 05-01-2010, 09:54   #4
Gamze Dülger

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Vekaletnameyi verirken temsilci olan kişi yetkili temsilci ise, elbette ki vekaletname geçerlidir. Aksi düşünce, görev süresi biten temsilcinin açtığı banka hesaplarının, yaptığı tüm sözleşmelerin de geçersiz olması gibi bir tuhaf sonuç doğurur ki, bunu savunmak mümkün olmaz.

Benim arzum vekili yetkisiz sağlamaya çalışmak değil,yarın birgün dosyamın bozulmasını engellemeye çalışmaktır.

Peki şöyle sorayım.

Bu vekil davayı kabul edebilir mi?Kabul beyanı hukuki sonuç doğurur mu?

Veya HUMK 39-40. maddeleri gereği' Davaya ehliyet,vekalet ve her davanın açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirileceğine ilişkin ' kural sözkonusu olduğunda,bu şahıs şirketi temsile yetkili değil ise ne olacak?

Ben şahıs olarak X kişiye vekaletname verdim ancak daha sonra mahkeme kararı ile kısıtlandım.Verdiğim vekaletname kendimi temsil yetkisine sahip olmasam dahi geçerli olmaya devam mı edecek?

Keşke vekil gerçekten şirketi temsile dava tarihi itibarıyla geçerli olsada,taraflardan birinin yanlış ya da yetkisiz temsilci ile davada temsil edilmesi gibi 'Yargılamanın yenilenmesi ' sebebi gerçekleşmese!

Karar arıyorum arkadaşlar!
Old 05-01-2010, 10:23   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Gamze Dülger
Benim arzum vekili yetkisiz sağlamaya çalışmak değil,yarın birgün dosyamın bozulmasını engellemeye çalışmaktır.

Peki şöyle sorayım.

Bu vekil davayı kabul edebilir mi?Kabul beyanı hukuki sonuç doğurur mu?

Veya HUMK 39-40. maddeleri gereği' Davaya ehliyet,vekalet ve her davanın açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirileceğine ilişkin ' kural sözkonusu olduğunda,bu şahıs şirketi temsile yetkili değil ise ne olacak?

Ben şahıs olarak X kişiye vekaletname verdim ancak daha sonra mahkeme kararı ile kısıtlandım.Verdiğim vekaletname kendimi temsil yetkisine sahip olmasam dahi geçerli olmaya devam mı edecek?

Keşke vekil gerçekten şirketi temsile dava tarihi itibarıyla geçerli olsada,taraflardan birinin yanlış ya da yetkisiz temsilci ile davada temsil edilmesi gibi 'Yargılamanın yenilenmesi ' sebebi gerçekleşmese!

Karar arıyorum arkadaşlar!

Sayın meslektaşım,

Ben sizin amacınızı sorgulamadım. Sadece sorunuza ilişkin görüşümü yazdım.

Bu konuda moda mod karar bulabileceğinizi pek sanmıyorum. Çünkü:

Bildiğiniz gibi, her dava açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirilir kuralı, dava tarihindeki " vekil azledilmediği için" ve kanunda sayılan vekaletin sona erme nedenleri (BK.396-397 md) gerçekleşmediği için hukuken geçerli olan vekaleti de kapsar. Başka bir deyişle, mahkemeler avukatın vekaletnamesin dava tarihinde geçerli bir vekalet olup olmadığına dikkat ederler. Yoksa o vekaleti veren şirket yetkilisinin görevde olup olmadığı ile ilgilenmezler. Esasen bu durum, şirket tüzel kişiliğinin, şahıslardan bağımsız ayrı bir hukuki kişilik olması temel ilkesinin doğal sonucudur. Vekaletnamelerin sona erme nedenleri kanunda (BK.396-397) belirlenmiştir. Bunun dışında bir sona erme nedeni yoktur.

Kişi vekaleti verirken yetkili ise, vekaletname geçerlidir. Şirket temsilcisinin daha sonra yetkisinin kısıtlanması geçmişe şamil etki doğurmaz. (Düşüncesindeyim)
Old 05-01-2010, 12:49   #6
av.cemile

 
Varsayılan

Sayın Av.Mehmet Saim Dikici size tamamı ile katılıyorum.
Old 18-09-2020, 13:27   #7
akyol

 
Varsayılan

Merhaba saygı değer meslektaşlarım.

Benzer bir durum ile karşı karşıyayız.

Müvekkillerin alacaklı sıfatı ile aynı şirkete dair giriştiği icra takiplerinde şirketi temsile yetkili şirket müdürlerinin 13.5.2018 tarihi itibarı ile yetkilerinin sona erdiği ve yeniden şirkete müdür atamasının yapılmadığı anlaşılmıştır. Ancak buna karşın 2020 yılı itibari ile açmış olduğumuz icra takiplerine 2015 yılında avukata verilen vekaletnameye istinaden borçlu şirket vekili tarafından itirazlar vuku bulmuştur.

Esas soru şudur: " Vekaletnameli şirket avukatının vekalet yetkisinin devamı düşünülse de müdürü bulunmayan şirkete dair şirket avukatının şirkette müdür olmadığından talimat almaksızın dosyalara vekil olarak eklenmesi ve itirazlarda bulunmasının hukuki bir tarafı mevcut mudur?

Ayrıca takiplerin devamı mühim olduğu için yetkisiz itiraz yahut başkaca bir hukuki gerekçe ile itirazın iptali yoluna gitmeden şirket müdürü ve talimat yokluğu sebebi ile itirazların kaldırılması adına ivedi bir başka yola dair fikriniz var ise paylaşırsanız memnuniyet duyarım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yetkisi sona eren şirket müdürünce tanzim edilen geçmiş tarihli bono av.ersen Meslektaşların Soruları 8 02-01-2020 23:39
Şirket Tasfiye Olduğunda Avukatın Görevi Sona Erer mi?Karşı Vekaletler Ne Olacak? Av.Hakan Velidedeoğlu Meslektaşların Soruları 1 29-12-2009 18:01
Aile Mahkemesinin verdiği tedbiren velayet kararları ne zamana kadar geçerli?. avsevilaldemir Meslektaşların Soruları 4 11-12-2009 18:16
Sona Eren Rödovans Sözleşmesi ozlm Meslektaşların Soruları 1 25-05-2009 11:49
sona eren sözleşme meteora Meslektaşların Soruları 3 16-06-2008 10:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04109693 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.