Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

TKHK , ayıplı malda ihbar süresi.

Yanıt
Old 25-07-2008, 09:12   #1
imge_nil

 
Varsayılan TKHK , ayıplı malda ihbar süresi.

Herkese iyi çalışmalar.
4077 Sayılı Kanunda, ayıplı maldaki ihbar sürelerine ilişkin 30 günlük süreden bahsedilmiş olmasına rağmen, gizli ayıpla ilgili net bir ihbar süresinden bahsedilmemiştir.Tüketiciyi korumaya yönelik bu durumlarda, malın teslim tarihinden itibaren 2 yıllık süre için de dahi gizli ayıp ihbarında bulunulabileceğinden bahsedebilir miyiz? Süre ile ilgili emsal kararlara ihtiyacım var. Aksi takdirde genel hükümlere atfen, BK da da ihbar süresi olarak ' derhal ihbar' şartı aranmıştır. Ancak bu davacı müvekkil aleyhine bir durum.
Ayrıca 4822 sy.k la değişiklikle; satıcının, imalatçının, aracının ..müştereken sorumlu olduğu ele alırsak, imalatçı firmaya karşı da ayıp ihbarında bulunulması gerekir mi? Araştırmalarımıza göre, sorumluların hiçbirisini temerrüde düşürmek gibi bir şart sözkonusu değil. Ancak konuyla ilgili yargıtay kararlarına ihtiyacım var.
Teşekkür ederim.
Old 25-07-2008, 10:51   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/5982
Karar: 2005/10357
Karar Tarihi: 20.06.2005

ÖZET : Alıcı, malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlü ise de gizli ayıbın ne kadar sürede ihbar edileceğine dair yasada bir hüküm yoktur. Öyle olunca TKHK.nun 30. maddesi gereğince, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanacaktır. Gizli ayıpların hangi sürede satıcıya ihbar edileceğine dair, TKHK'da bir hüküm bulunmadığına göre, BK.nun bu konudaki 198/son maddesi hükmü uygulanacaktır. BK.nun 198/son maddesi gereğince "Bu kabilden bir ayıp sonradan meydana çıkarsa, derhal satıcıya ihbar edilmelidir. Aksi takdirde satılan, bu ayıp ile beraber kabul edilmiş addolunur." Mahkemece ayıp ihbarının süresinde yapılmaması nedeniyle, davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

(818 S. K. m. 198) (4077 S. K. m. 4, 30)

Dava: Taraflar arasındaki ayıplı ürün davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, davalıdan satın aldığı aracın boyasının çıktığını öne sürerek, gizli ayıplı bu aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı davalıdan 28.8.2000 tarihinde satın aldığı aracın, gizli ayıplı olduğunu belirterek, iş bu davayı açmıştır. Davalı ise, ayıp ihbarının süresinde yapılmadığını bu nedenle davanın reddine karar verilmesini, istemiştir. Davacı, dava dilekçesinde 23.1.2003 tarihinde Tüketici Hakem Heyetine müracaat ettiğini belirtmiş, olup, davacı ile davalı arasındaki yazışmaların tümü 2003 yılındadır. Davacının, 2003 yılından önce ayıbı davalı satıcıya bildirdiğine ilişkin, her hangi bir delil dosyada yoktur. Oysa davacı 30.9.2003 tarihli dilekçesinde, aracı aldığı ilk hafta ayıbın ortaya çıktığını belirtmiştir. 4077 sayılı kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre alıcı malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlü ise de gizli ayıbın ne kadar sürede ihbar edileceğine dair yasada bir hüküm yoktur. Öyle olunca TKHK.nun 30. maddesi gereğince, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanacaktır. Gizli ayıpların hangi sürede satıcıya ihbar edileceğine dair, TKHK'da bir hüküm bulunmadığına göre, BK.nun bu konudaki 198/son maddesi hükmü uygulanacaktır. BK.nun 198/son maddesi gereğince "Bu kabilden bir ayıp sonradan meydana çıkarsa, derhal satıcıya ihbar edilmelidir. Aksi takdirde satılan, bu ayıp ile beraber kabul edilmiş addolunur." Şu halde davacı, BK.198/son maddesinde belirtildiği şekilde, gizli ayıbı derhal satıcıya ihbar etmemiştir. Dolayısıyla satılanı, bu ayıp ile beraber kabul etmiş sayılır. Mahkemece ayıp ihbarının süresinde yapılmaması nedeniyle, davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Sonuç: Birinci bentte açıklanan nedenlerle, davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle, temyiz edilen kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 20.6.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 15-05-2009, 16:30   #3
didem kunal

 
Varsayılan

müvekkilim ayıbı süreinde bildirmiş, müvekkilim ürünün tamiri edilmesini istemiş, satıcıda 30 iş günü süresini geçirmiş. 45. gü de irininz tamir edildi diye haber vermişlerdir. müvekkilime ürünü almasını söyledim ancak müvekkilim ürünü geç verdikleri için almak istemediğini dava ile hakkını arayacağını söylemekte bana. bu durumun hukuksal yorumu nedir?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ayıplı Mal (TKHK.m.4) Av. Şehper Ferda DEMİREL Meslektaşların Soruları 16 23-02-2014 15:54
İş kanununda ihbar süresi-bir hafta kaç gündür? sincap Meslektaşların Soruları 1 23-05-2008 17:17
ayıplı malda zamanaşımı günseligonca Meslektaşların Soruları 0 22-04-2008 12:23
ayıplı malda davanın ihbarı zamanaşımını kesen sebeplerden midir? Av.Meftune Yakut ÇİL Meslektaşların Soruları 0 04-10-2007 15:34
ayıplı malda tekeffül kapsamında iade Can Canpolat Meslektaşların Soruları 4 26-06-2007 16:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04067206 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.