Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tüketici hakem heyeti kararında vekalet ücreti

Yanıt
Old 21-03-2008, 15:57   #1
hukukcu1985

 
Varsayılan tüketici hakem heyeti kararında vekalet ücreti

Merhabalar.Hizmet ifasının yerine getirilmemesi nedeniyle hakem hayetine başvurmuştuk.Kararın lehimize sonuçalndığını gördüm.Ancak kararda istemimiz şeklinde karar verilmesine ve başvurumda vekalet ücretinin karşı tarfa yükletilmesini istememe rağmen vekalet ücreti konusunda bir karar yok.Mahkemeye başvurularda mı vekalet ücretine hükmediliyor yoksa unutulmuş olabilir mi?Henüz karar tarafımıza tebliğ edilmedi ancak karara bakma imkanı buldum
Old 21-03-2008, 16:28   #2
ilksan

 
Varsayılan

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyesi olarak bu soruyu yanıtlayayım. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tüketicilerin karşılaştıkları olumsuzlukları ekonomik ve hızlı olarak çözümlemek için kurulan bir kurumdur. Hakem heyetleri teknik anlamda gerçek bir yargılama yapmamaktadır. Bu nedenle icra inkar tazminatı, vekalet ücreti, yargılama giderleri gibi konularda karar vermemektedirler.
Old 21-03-2008, 23:17   #3
Av.Aydoğan Ahıakın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ilksan
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyesi olarak bu soruyu yanıtlayayım. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tüketicilerin karşılaştıkları olumsuzlukları ekonomik ve hızlı olarak çözümlemek için kurulan bir kurumdur. Hakem heyetleri teknik anlamda gerçek bir yargılama yapmamaktadır. Bu nedenle icra inkar tazminatı, vekalet ücreti, yargılama giderleri gibi konularda karar vermemektedirler.

Değerli meslektaşlarım;

Hakem heyetleri ilginç bir şekilde faize de hükmetmiyor. Bu da ayrı bir sorun olsa gerek... Ama ilerde hakem heyetlerinin yetkilerinin genişlemesiyle beraber bu sorunların ortadan kalkacağına inanıyorum.
Old 23-03-2008, 22:45   #4
Av.kerami ÖZDEMİR

 
Varsayılan

değerli hukukçular;ben hakem heyeti üyesiyim avukatlık ücretine hükmetmedik ama kanuni faize hükmettik ve bu kararlarla ilgili tük.mahkemelerinde problem çıkmadı.kararın aynen ifası şeklinde karar çıktı
Old 25-03-2008, 11:52   #5
Av.Aydoğan Ahıakın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.kerami ÖZDEMİR
değerli hukukçular;ben hakem heyeti üyesiyim avukatlık ücretine hükmetmedik ama kanuni faize hükmettik ve bu kararlarla ilgili tük.mahkemelerinde problem çıkmadı.kararın aynen ifası şeklinde karar çıktı

Sayın Özdemir,
Hakem heyetlerinde faize hükmedilebildiğine ilişkin Yargıtay kararı elinizde varsa yollarsanız çok sevinirim. İyi günler.
Old 12-01-2012, 15:34   #6
Av.Hamdi Özkaya

 
Varsayılan

Tüketici hakem heyetlerinde, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 16.maddesindeki;

"Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır"

hükmünü uygulama imkanımız yok mudur ?


"
Old 06-02-2013, 13:13   #7
r.Kubilay

 
Varsayılan

Selamlar,

Orada bahsi geçen 'hakem', tahkim konusuna ilişkinidir; hakem heyetlerini kapsamamaktadır. Nitekim madde başlığı da durumu açıkça belirtmekte.

Bununla birlikte,

Hakem heyetlerinin verdiği karara karşı yapılacak olan itiraz başvurusu, uyuşmazlığı Tüketici Mahkemesi'ne taşıyacağı ve burada icra edilecek olan işlemlerin yargılamaya ilişkin oluşu, vekalet ücretine hükmedilmesi gerekliliğini gündeme getirir. Yargılama sonunda verilecek hükümde vekalet ücretine de hükmedilmesi zaruridir. Bu konuda şu kararı bilginize arz ederim;

'' Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

Esas No : 2007/15957, Karar No : 2008/5726


Mahkemesi : İzmir 1. Tüketici Mahkemesi
Tarihi : 7/6/2007
Numarası : 2007/128-2007/285
Davacı : T. Garanti Bankası A.Ş. vekili avukat Nilgün Şeker
Davalı : Zekiye Özen İnci vekili avukat Ünal Uslu
Taraflar arasındaki Hakem Kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR

Davacı, davalı kredi kartı sahibinin müracaatı ile Tüketici Hakem Heyetince yıllık kart kullanım ücretinin alınması işleminin iptali ile tüketici davalıya iadesine karar verildiğini, kararın kredi kartı sözleşmesine aykırı olduğunu ileri sürerek, 12/3/2007 tarihli hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine kesin olarak karar verilmiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 10/12/2007 tarih ve 2007/250925 sayılı tebliğnamesi ile HUMK. 427/6 maddesi uyarınca hükmün kanun yararına bozulmasını istemiştir.
Mahkemece davanın reddine karar verildikten sonra, davanın mahiyeti gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına hükmedilmiştir. Avukatlık ücreti HMUK’nun 423/6 maddesine göre yargılama giderlerinden olup, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun’da vekalet ücreti alınmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Davalı bu davada kendisine vekil ile temsil ettirdiğine ve mahkemece de, davanın reddine karar verildiğine göre, reddedilen tutar üzerinden, davalı lehine karar tarihininde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarife’si gereğince, 200,00 YTL. vekalet ücretinin takdiri gerekir. Davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile İzmir 1. Tüketici Mahkemesi’nin 2007/128-285 sayılı ve 7/6/2007 tarihli kararının hukuki sonuçları saklı kalmak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 28/2/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.''


Saygılar,
Old 03-02-2014, 11:06   #8
av. caner abacıoğlu

 
Varsayılan

2014 YILI AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 28.12.2013 TARİHİNDE RESMİ GAZETENİN "TEBLİĞLER" KISMINDA YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

2014 YILI AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN 1. MADDESİNE GÖRE ; "MADDE 1 - (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu tarife hükümleri uygulanır." AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 1.KISIM 2. BÖLÜM 6. BENDİNE GÖRE; "6.İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12'sinden aşağı olmamak üzere 250,00 TL, Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar avukatlık ücretine hükmedilir." hükmüne yer vermek suretiyle hukuki ihtilafı sonlandıran her türlü merci kararlarında da VE BU ARADA TÜKETİCİ SORUNLARI İL VE İLÇE HAKEM HEYETLERİ KARARLARIYLA DA vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine yer vermiştir.

DOLAYISIYLA TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ DE RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN BİR TEBLİĞİ UYGULAYAMAMAZLIK EDEMEZ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMETMEK ZORUNDADIRLAR, ÇÜNKÜ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ TEBLİĞLERİN KANUNA UYGUNLUĞUNU DENETLEME YERİ DEĞİL, USULÜNE UYGUN OLARAK YAYINLANAN TEBLİĞLERİ UYGULAMAKLA MÜKELLEF MERCİİDİRLER. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN VERDİĞİ KARARLARA KARŞI HER NE KADAR TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE İTİRAZ YOLU AÇIK İSE DE İTİRAZ EDİLMEYEN KARARLAR İLE İLGİLİ OLARAK HUKUKİ İHTİLAFI SONLANDIRDIKLARI AÇIKTIR.


TEBLİĞLER TEKNİK OLARAK ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER OLUP, YÜRÜRLÜĞE GİRMELERİ, UYGULANMALARI VE İPTALLERİ İLE İLGİLİ OLARAK NİTELİKLERİ ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE YÖNETMELİK VE TÜZÜKLER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER TEBLİĞLER İÇİN DE UYGULANACAKTIR. BUNDAN DOLAYI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN TEBLİĞİ UYGULAMAMASI VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMETMEMESİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLAMAZ. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DE RESMİ GAZETENİN TEBLİĞLER KISMINDA YAYINLANAN BİR TEBLİĞ OLDUĞUNA GÖRE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 1., 17. MADDELERİ İLE BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜN İKİNCİ KISMINA GÖRE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMETMESİ GEREKİR.

TEBLİĞİN VE BİR TBELİĞ OLAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN İL,İLÇE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNDE VEKALET ÜCRETİ VERİLECEĞİNE DAİR 1. MADDESİNDEKİ İBARENİN, 17. MADDESİNİN VE BİRİNCİ KISMININ 2. BÖLÜMÜNÜN 6. BENDİNİN DANIŞTAYDA AÇILAN BİR DAVA İLE YÜRÜTMESİNİN DURMASI VEYA İPTALİ NOKTASINDA İSE BU KARARIN DAHA ÖNCE HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETLERİNE ETKİSİ NASIL OLACAK SORUSUNA GELİNCE, DANIŞTAYDAN ÇIKAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA VEYA İPTAL KARARI KAZANILMIŞ HAKLARA,YANİ VEKALET ÜCRETİNE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ GEREĞİ ETKİLİ OLMAYACAKTIR, ÇÜNKÜ VERİLEN VEKALET ÜCRETLERİ VERİLDİĞİ DÖNEMDEKİ MERİ HUKUKA,TEBLİĞE (AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE, UYGUNDUR.

SONUÇ OLARAK İL VE İLÇE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN VERECEKLERİ VEKALET ÜCRETİ KARARLARI ŞU AN İÇİN HUKUKA UYGUN OLUP, DANIŞTAYDAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN İLGİLİ MADDELERİ İLE İLGİLİ BİR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VEYA İPTAL KARARI ÇIKANA KADAR ELDE EDİLEN VEKALET ÜCRETLERİ DE KAZANILMIŞ HAKLARA HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ GEREĞİ DOKUNULAMAMASI NEDENİYLE GÜVENCE ALTINDADIR. İYİ ÇALIŞMALAR, İNŞALLAH YARDIMCI OLABİLMİŞİMDİR.
Old 25-05-2014, 18:56   #9
raportör

 
Varsayılan Vekalet ücreti

Hakem Heyeti kararı olacak raporları yazan bir raportör olarak vekalet ücreti konusunda bizim penceremizden olaya nasıl bakıldığını izah etmek isterim...Bilindiği üzere Hakem Heyetleri Mahkeme dışı çözüm organlarıdır ve 5 kişilik bir heyetten oluşmakla birlikte HAKİM yoktur.Yargı sisteminde usul hukukunu düzenleyen kanunlar incelendiğinde ise vekalet ücretine sadece Yargı Mercilerince hükmedilmesi gerektiği görülmektedir. Dolayısıyla bizim Hakem Heyetimizde böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca ve çok önemli olarak bu konu tüketicilerin haklarını ararken zarar görmelerine sebep olacaktır zira bildiğiniz üzere bankalarda, Hakem Heyetlerine karşı kendilerini avukat ile savunmaktadır tüketici aleyhine bir karar olduğunda tüketiciler mağdur olacağı unutulmamalıdır.
Old 27-05-2014, 16:01   #10
arif sadi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan raportör
Hakem Heyeti kararı olacak raporları yazan bir raportör olarak vekalet ücreti konusunda bizim penceremizden olaya nasıl bakıldığını izah etmek isterim...Bilindiği üzere Hakem Heyetleri Mahkeme dışı çözüm organlarıdır ve 5 kişilik bir heyetten oluşmakla birlikte HAKİM yoktur.Yargı sisteminde usul hukukunu düzenleyen kanunlar incelendiğinde ise vekalet ücretine sadece Yargı Mercilerince hükmedilmesi gerektiği görülmektedir. Dolayısıyla bizim Hakem Heyetimizde böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca ve çok önemli olarak bu konu tüketicilerin haklarını ararken zarar görmelerine sebep olacaktır zira bildiğiniz üzere bankalarda, Hakem Heyetlerine karşı kendilerini avukat ile savunmaktadır tüketici aleyhine bir karar olduğunda tüketiciler mağdur olacağı unutulmamalıdır.

Kesinlikle katılıyorum. Hakem heyeti kararlarında vekalet ücretine hükmedilmesi konusunun, Avukatlık ücret tarifesinde yer almaması gerektiği kanaatindeyim
Old 27-05-2014, 18:03   #11
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan raportör
Hakem Heyeti kararı olacak raporları yazan bir raportör olarak vekalet ücreti konusunda bizim penceremizden olaya nasıl bakıldığını izah etmek isterim...Bilindiği üzere Hakem Heyetleri Mahkeme dışı çözüm organlarıdır ve 5 kişilik bir heyetten oluşmakla birlikte HAKİM yoktur.Yargı sisteminde usul hukukunu düzenleyen kanunlar incelendiğinde ise vekalet ücretine sadece Yargı Mercilerince hükmedilmesi gerektiği görülmektedir. Dolayısıyla bizim Hakem Heyetimizde böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca ve çok önemli olarak bu konu tüketicilerin haklarını ararken zarar görmelerine sebep olacaktır zira bildiğiniz üzere bankalarda, Hakem Heyetlerine karşı kendilerini avukat ile savunmaktadır tüketici aleyhine bir karar olduğunda tüketiciler mağdur olacağı unutulmamalıdır.

Yasa gereği zorunlu başvuru merciidir hakem heyetleri. Hakemlik alernatif uyuşmazlık çözüm yolu iken tüketici yasası gereği zorunludur başvuru.
Verdiğiniz kararlar da ilam hükmünde ise, yargı merci olunmadığı savunmasının yetersiz kalacağını düşünüyorum.
Old 27-05-2014, 20:29   #12
arif sadi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Yasa gereği zorunlu başvuru merciidir hakem heyetleri. Hakemlik alernatif uyuşmazlık çözüm yolu iken tüketici yasası gereği zorunludur başvuru.
Verdiğiniz kararlar da ilam hükmünde ise, yargı merci olunmadığı savunmasının yetersiz kalacağını düşünüyorum.


Haklısınız yasa gereği zorunlu bir merci ama olaya diğer açıdan bakarsak, karşı vekalet ücreti çıkması ihtimali, tüketicilerin hakkını aramasına engel, en azından zorluk oluşturmaz mı? Zira karşı vekalet ücretinden korkan tüketici gönül rahatlığıyla hakem heyetlerine başvuramayacak hakkını arayamayacaktır. Ayrıca hükmedilen vekalet ücretleri tüketici lehine değil ki, tüketici vekili lehine. Ancak karşı vekalet ücreti çıktığında direkt tüketici aleyhine doğuyor. Bu nedenle hakem heyetlerinin vekalet ücretine hükmedememesi gerektiğini düşünüyorum. Saygılar
Old 27-05-2014, 20:40   #13
olgu

 
Varsayılan

Bu karşı vekalet ücreti korkusu her durumda sözkonusu değil mi?
İşçi karşı vekalet ücreti korkusuyla dava açmasın,
Şiddet gören kadın karşı vekalet ücreti korkusuyla dava açmasın, haksız icra takibine uğrayan kişi süreyi kaçırmışsa menfi tespit davası açmasın, bu böyle uzar gider.
Karşı vekalet ücreti uygulamasını işimize geldiğinde olumlu, işimize geldiğinde olumsuz olarak yorumlamamalıyız.
Hatta ben karşı vekalet ücretine tamamen karşıyım, bu yüzden değilmi birçok avukat iş ve tüketici davalarına bedava bakıyor ve meslektaşları arasında haksız rekabet oluşturuyor.
bakanlık nezdinde şikayet birimi kurulsun tüketici şikayetlerini sonucu şirketleri denetlesin ağır yaptırımlar uygulasın tüketici böyle korunur, 3 sayfa dilekçe yazdırıp, ordan oraya evrak toplamak için koşturtup 5-6 ay sonra icrası ayru bir dert karar vererek değil.
Old 27-05-2014, 20:59   #14
arif sadi

 
Varsayılan

Mahkemeler bakımından karşı vekalet ücretine zaten bir diyeceğim olamaz. Ancak benim savunmam kendisini bir vekille temsil ettirmeyip, bizzat hakkını aramak isteyen bir tüketicinin gönül rahatlığıyla hakkını arayabileceği veya sorununu giderebileceği bir kurum olan hakem heyetinin en azından bu özelliğini koruması gerektiğini düşünüyorum. Ben salt tüketici mantığıyla yazıyor olabilirim ancak bende, aynı sizler gibi hakem heyetlerinde 3-5 karar çabuk çıksın diye ter dökenlerdenim. Ama geçici bir süreç olduğunu düşündüğüm kredi masrafları dolayısıyla bu tarz bir düzenlemeye gidilmiş olması bence doğru değil. Ayrıca dert olarak gördüğünüz icra için de ayrıca vekalet ücreti ve itiraz halinde %20 icra inkar tazminatına da hükmediliyor.
Old 27-05-2014, 21:46   #15
Ususfructusabusus

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ilksan
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyesi olarak bu soruyu yanıtlayayım. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tüketicilerin karşılaştıkları olumsuzlukları ekonomik ve hızlı olarak çözümlemek için kurulan bir kurumdur. Hakem heyetleri teknik anlamda gerçek bir yargılama yapmamaktadır. Bu nedenle icra inkar tazminatı, vekalet ücreti, yargılama giderleri gibi konularda karar vermemektedirler.

Gerekçe bu da olabilir .. Memurun bakanın talimatını yerine getirmesi...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, tüketicilerin hakem heyetlerine yaptığı başvuruya ilişkin avukatlık vekalet ücretlerine ayarlama yapıldığını belirtti.

Hakem heyetlerine yapılan başvurularda vekalet ücretine hükmedilmesinin talep edilmesi halinde, tüketici sorunları hakem heyetlerince verilecek kararlarda vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği hususunda tüm hakem heyetlerinin bilgilendirildiğini belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' başlıklı Tebliğ, 28 Aralık 2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ uyarınca il ve ilçe tüketici sorunları hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu olan işin değerinin yüzde 12'sinden aşağı olmamak üzere 250 liraya kadar; ancak hizmete konu işin değeri 250 liranın altında ise hizmete konu işin değeri kadar avukatlık ücretine hükmedilmesi gündeme gelmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin yürürlüğe girmesinin ardından bu düzenlemenin kaldırılması amacıyla Türkiye Barolar Birliği ile görüşmeler yapılmış olmasına rağmen ancak bu konuda bir çözüm bulunamaması nedeniyle düzenlemenin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Barolar Birliğinin yapmış olduğu düzenlemenin yargı sisteminde hukukunu düzenleyen kanunlara aykırı olacağı bilinmesi gerekir. Yargı sisteminde usul hukukunu düzenleyen 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde de açıkça düzenlenmiştir. Buna göre karşı tarafa vekalet ücretine sadece yargı mercilerince hükmedilebilmesi ve bu yetkinin de kanunla düzenlenmesi gerekmektedir."

Tüketici Hakem Heyetleri, Mahkeme Dışı Bir Çözüm Organıdır
Tüketici hakem heyetlerinin yargı mensubu olmayan 5 kişiden oluşması nedeniyle, buraların mahkeme dışı bir çözüm organı olduğunu söyleyen Yazıcı, bundan hareketle avukatlık ücretinin sadece yargı mercilerce hükmedebileceğinden tüketici hakem heyetinin açılan dava sonuçlanana kadar hakem heyetlerinin avukatlık ücretine hükmetmesinin, tüketicinin hakkını aramasına engel teşkil edeceğini ifade etti.

Bakan Yazıcı, konuya ilişkin tüm hakem heyetlerinin bilgilendirildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tüketiciler tarafından hakem heyetlerine yapılan başvuruların düşük meblağlarda yoğunlaştığı göz önüne alındığında, bir tüketicinin hakem heyetine başvurması ve heyetin aleyhine karar vermesi halinde karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kalacağını bilmesi tüketicilerin hak arama yollarına başvurmaktan imtina etmelerine neden olacaktır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hazırlanırken, tüketici sorunları hakem heyetlerinin bir yargı merci olmayıp, tüketicilerin daha hızlı, daha masrafsız ve daha kısa sürede çözüme ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kurulan mahkeme dışı çözüm organları olduğu göz ardı edilmiştir.

Bilindiği üzere Anayasamızın 172. maddesi ile verilen görev çerçevesinde 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 1995 yılından bu yana geçen zaman içinde hakem heyetleri tüketicilerin haklarını arayabilecekleri önemli bir merci olmuştur. 4077 sayılı Kanun uyarınca, sözleşmenin zayıf tarafını oluşturan tüketicilerin, daha hızlı, daha masrafsız ve daha kısa sürede çözüme ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla mahkeme dışı çözüm organı olan tüketici sorunları hakem heyetleri kurulmuştur. Tüketici sorunları hakem heyetleri belli bir parasal tutara kadar (2014 yılı için bin 272,19 lira) bağlayıcı nitelikte karar alabilmekte ve bu kararlar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilmektedir. Bugün için 81 il ve 892 ilçede olmak üzere toplam 976 adet tüketici sorunları hakem heyeti bir nevi mahkeme öncesi nihai karar organı gibi görev yaparak, tüketicinin hak arama yollarını kolaylaştırmakta ve yargının yükünü azaltmaktadır."
Old 31-05-2014, 17:33   #16
raportör

 
Varsayılan

bu konuda yakın zamanda bir netlik olacağını düşünüyorum zira konu yargıya taşındı...
Old 26-10-2014, 15:25   #17
raportör

 
Varsayılan

11.09.2014 tarihli 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tüketici kanunun 70 inci maddesine eklenen fıkra ile bu konu kapandı....
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz üye19870 Meslektaşların Soruları 6 03-04-2018 09:06
tüketici hakem heyetinde vekalet ücreti eke Meslektaşların Soruları 3 03-02-2014 13:50
Tüketici Hakem Heyeti turbo Meslektaşların Soruları 6 28-11-2006 18:00
Tüketici Hakem Heyeti Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 2 15-11-2006 10:16
Tüketici Hakem Heyeti Karaları Ve İcrası omertcan2004 Hukuk Soruları Arşivi 3 24-08-2004 10:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07741404 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.