Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

iştirak halinde mülkiyette isim tashihi davası

Yanıt
Old 16-05-2007, 10:30   #1
filizsongur

 
Varsayılan iştirak halinde mülkiyette isim tashihi davası

iştirak halinde mülkiyete konu taşınmaza ortak olan müvekkil kendi hissesi dışında bir kişi dahil diğerlerinin hisselerini haricen satın alarak kendi adına tapuda devir ve tesçili için de maliklerinden vekaletname almıştır.Müvekkil,İzale-i şuyu davası açmadan diğer son hisseyi de almak istemektedir.Ancak tapu kütüğünde HÜKMEN TESÇİLE dayalı hissedarların baba isimleri yazılı olmadığı gibi bir hissedarın da iki isminden biri yazılı değildir.Bu durumu ile tapuda devir işlemi yapılamamaktadır.Hükmen tesçile dayalı bu iktisapta kararın (kadastro mahkemesi kararı ve ona dayanak olan veraset ilamları )nın TAVZİHİ sorunu çözer mi ? Y a da müvekkilim TAPUDA İSİM VE BABA ADI TASHİHİ için tek başına dava açabilir mi ? Saygılar...
Old 16-05-2007, 11:31   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

İlgili kararları davanıza dayanak göstererek paydaşın tapuda isminin tashihine dair dava açmalısınız.Paydaşlardan birinin bu davayı açmakta hukuki yararı bulunmaktadır.
Old 16-05-2007, 11:33   #3
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

*Tescilin dayanağı kararın tavzihi bence meseleyi halledecektir.
*Davanın tek başına açılması mümkün görülmüyor. Yargıtay'a göre yasal hasım Tapu Sicil Müdürlüğü olduğundan diğer hissedarları davalı göstererek de taraf teşkili mümkün değil. Ancak açılan davaya muvafakatları sağlanabilirse mesele kalmayacaktır.
*Terekeye mümessil tayini düşünülebilir mi?

T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 14
Esas No.2001/7489 Karar No. 2001/7702 Tarihi 09.11.2001
...İştirak halinde maliklerin birlikte hareket etmeleri zorunludur. Melihat ....in mirasçı olarak davaya muvafakatı bulunmadığına göre, davayı açmış olan ortaklar ( davacılar ) vekiline mehil verilmek suretiyle murisler .... ve Osman .......in terekelerine mümessil tayin ettirmesi sağlanıp, onun huzuru ile davaya devam olunarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bir kısım ortakların muvafakat etmediğinden bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir...

Saygılarımla...
Old 16-05-2007, 12:12   #4
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/8990
K. 2003/228
T. 23.1.2003
• İSİM DÜZELTİLMESİ ( Elbirliği Mülkiyeti - Ortaklardan Herhangi Birinin Tek Başına Tapuda Miras Bırakanla İlgili Düzeltme İstemesinin Mümkün Olduğu )
• ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ( Ortaklardan Herhangi Birinin Tek Başına Tapuda Miras Bırakanla İlgili Düzeltme İstemesinin Mümkün Olduğu )
• TAPUDA MURİSİN İSMİNİN DÜZELTİLMESİ ( Elbirliği Mülkiyeti - Ortaklardan Herhangi Birinin Tek Başına İstemesinin Mümkün Olduğu )
4721/m.702
ÖZET : Elbirliği mülkiyetinde ortaklardan herhangi birinin tek başına tapuda miras bırakanla ilgili düzeltme istemesi mümkündür.

DAVA : Davacı tarafından, davalı aleyhine 06.09.2001 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.09.2001 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27.11.2002 gün ve 2174994 sayılı tebliğnamesi ile HUMK.nun 427/6. maddesi gereğince Kanun yararına Bozulması istenilmiş olmakla dosya içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı 06.09.2001 tarihli dilekçesi ile dava konusu 2071 ve 2071 parsel sayılı taşınmazların maliki annesi Raziye'nin tapuda adının "Raz" olarak yazıldığını, doğrusunun "Raziye" olması gerektiğini belirterek tapu kaydında gerekli düzeltmenin yapılmasını istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş temyiz edilmeksizin kesinleşen hükmün taraf teşkili yönünden kanuna aykırı olduğu nedeniyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenmiştir.

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunun 702. maddesinin son fıkrası ile ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların yararlanabilecekleri öngörülmüş olmakla, artık el birliği mülkiyetinde ortaklardan herhangi birinin tek başına tapuda miras bırakanla ilgili düzeltme isteyebileceği sonucuna varıldığından, tebliğnamedeki önceki Medeni Kanunun 581. maddesi uyarınca davacı yönünden taraf teşkilinin yerine getirilmediğine ilişkin bozma nedenine iştirak olunmamıştır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK.nun 427/6. maddesine dayalı Kanun Yararına Bozma isteğinin yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı ( REDDİNE ) ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 23.01.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx
Old 16-01-2010, 19:01   #5
ksezen

 
Varsayılan koruma anlamında açılan davadır.

iştirak halinde veya müşterek mülkiyete pay sahibi veya hisssedar ortaklık adına koruyucu bir dava(tashih) talebinde bulunacağı için bu davada hukuki yarar olduğundan görülür.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İştirak halinde mülkiyette satış vaadi Ahmet Turan Meslektaşların Soruları 16 01-02-2016 16:30
satış vaadi ve iştirak halinde mülkiyet hakkında avkadirbala Meslektaşların Soruları 5 19-04-2011 00:56
Çocuğa velayeten açılacak isim tashihi davası - anne babanın duruşmaya katılması Burak Demirci Meslektaşların Soruları 5 27-03-2007 09:21
elbirliği mülkiyetinde iştirak halinde maliklerden birinin payını satması Av.Benan ŞENBAYRAM Meslektaşların Soruları 4 25-03-2007 21:54
tapuda isim tashihi Nuriye Değer Meslektaşların Soruları 1 24-02-2007 11:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04159498 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.