Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

fona devredilen bankalardaki personelin sözleşmelerinin geçerliliği

 
Old 12-02-2002, 00:32   #1
cemal

 
Varsayılan fona devredilen bankalardaki personelin sözleşmelerinin geçerliliği

fona devredilen bankalarda banka fona devredilmeden önce sözleşme imzalamış olan(2 sene) personelin sözleşmelerinin geçerliliği nedir? bankanın durumundaki değişiklik (motivasyonun çok kötü olması, personelin bazı ihtiyaçlarının karşılanmaması-kartvizit basılmaması, daha önce var olan ve bazı bölümler için gerekli olan mail ve internet olanaklarının iptal edilmesi) sözleşmeyi bozmak için yeterli sebep teşkil eder mi?
sözleşme ile beraber senet imzalayan personelin durumu farklı bir kategoriye girer mi? senedin arkasında -sözleşme teminatıdır- yazmaması durumunda senet sözleşmeden ayrı olarak işleme konabilir mi?
teşekkürler


28-05-2000 10:15:59
Old 12-02-2002, 00:33   #2
Av. Evren

 
Varsayılan YNT:fona devredilen bankalardaki personelin sözleşmelerinin geçerliliği

Personelin sözleşmesinden "bireysel iş sözleşmesi"ni mi yoksa "toplu iş sözleşmesini" mi kastettiğiniz anlaşılamıyor. Ancak, gerek İş Kanunu ve gerekse Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, işverenin veya işyerinin değişmesinin ister bireysel hizmet sözleşmesi olsun, isterse toplu iş sözleşmesi olsun sözleşmenin aynen uygulanmaya devam edeceğini ilke olarak kabul etmektedirler.
İş Kanunu md 16/II(d)hükmüne göre: "İşveren tarafından işçinin ücretini kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartları gereğince hesap edilmez veya ödenmezse", md 16/II(e) hükmüne göre: "iş şartları esaslı bir tarzda değişir, başkalaşır veya uygulanmazsa (sözleşmelere bu farkadaki haller hakkında başka türlü kayıt konmamak şartiyle)" işçi, tek taraflı ve bildirimsiz olarak iş akdini feshedebilir ve bu durumda kıdem tazminatını hak eder.
Fesih nedeni olarak verdiğiniz örnekler yeterince açık değil. Sözgelimi, "personelin bazı ihtiyaçlarının karşılanmaması" ile neyi kastediyorsunuz. Soruyu doğru cevaplandırmak için şikayetlerinizin ve sorunlarınızın somut olarak açıklanması şart.
İyilik dileklerimle.

02-06-2000 23:46:59
Old 12-02-2002, 00:34   #3
cemal

 
Varsayılan YNT:fona devredilen bankalardaki personelin sözleşmelerinin geçerliliği

cevabınız için teşekkürler,
konuyu biraz daha açarsak; 11.10.1999 tarihinde fona devredilen bankaların birinde uzman yardımcılığı sınavını kazanmış olarak benim durumumda olan 19 kişi ile beraber bireysel olarak iş sözleşmeleri imzaladık. Sözleşmelerimiz çift taraflı olup 2 seneden önce işten ayrılmamız durumunda biz 6000$, işverenin bizi işten çıkartması durumunda işveren bize 6000$ verecektik. Üniversiteden yeni mezun insanlar konusunda tecrübesizliğimizin kurbanı olarak uzman yardımcılığı eğitiminden sonra yüksek oranda zam yapılacağı vaadleriyle piyasaya göre düşük maaşları kabul ettik. Ayrıca bize 6000$lık senet imzalattılar ve inanın ne tarih atıp atmadığımı (11.10.2001 tarihini, sözleşmenin dolacağı tarih) nede senedin arkasında sözleşme teminatı yazıp yazmadığını bilmiyorum. Ayrıca bize sözleşmenin onaylı bir kopyasını da vermeyip sadece fotokopisini verdiler(yani yarın birgün bizi işten attıklarında elimizde sözleşmemiz olduğunu ispat edecek kanıtımız yok).Eğitimde iken bankaya fon el koydu ve şu anda ne doğru dürüst bir maaş zammı aldık nede düzgün bir iş ortamında çalışıyoruz (belki şirket içi kararlar olarak değerlendilebilir ama yeni dahili hat çekilmiyor, işimizde araştırma yapmada kullandığımız internet olanağımız elimizden alınıyor, müthiş bir motivasyon eksikliği hakim). Kendi adıma konuşacak olursam(diğer 18 uzman yardımcısı içinde bankada kalmayı düşünenlerde olduğundan)ne pahasına olursa olsun iş değiştirmeyi düşünüyorum ve bu durumda bankanın dava açması durumunda davayı kazanma olasılığını öğrenmek istiyorum? Bunun gibi geçmişte yaşanmış örnek vakalar varmıdır, davayı bankanın kazanmasında 6000$ın tümünümü alrlar yoksa çalıştığım kısmını istemezlermi?
ilginiz için teşekkürler


11-06-2000 20:09:39
Old 12-02-2002, 00:35   #4
Evren

 
Varsayılan YNT:fona devredilen bankalardaki personelin sözleşmelerinin geçerliliği

Cemal Bey,
İş Kanununa göre, iş sözleşmesi iki nüsha olarak hazırlanır. Size verilen fotokopi, aslının yerini tutmamakla birlikte, işverendeki nüsha ile farklılık göstermesi halinde işe yarayabilir. 6000.-$ tutarındaki senet, vadesi sonradan doldurulmak suretiyle işveren tarafından kullanılabilecek bir bonodur. Yani siz imzaladığınız sırada vade tarihi yazılmamıştır. İşveren, vade tarihini yazdıktan sonra kullanabilir.
Öngörülen süreden önce sözleşmeyi feshetmeniz halinde kural, kalan süreye ilişkin ücret miktarının tazmin edilmesidir. Ancak bu miktarın talep edilebilmesi için,sözleşmenin feshinden sonra işverenin, yeni personel bulmak için gayret gösterdiğini ve bulamadığını ispatlaması şarttır. Eğer yeni personel bulunmuşsa, personelin bulunduğu tarihe kadar geçen süreye ilişkin zararının tazminini isteyebilir.
Yalnız burada bir sorun daha var... Sözleşmede, erken fesih halinde kullanılmak üzere bonoyu verdiğinize dair bir kaydın bulunup bulunmadığı... Eğer böyle bir kayıt varsa mesele yok. Böyle bir kayıt bulunmadığı takdirde, aynı işleme tabi tutulan diğer personeli de göstererek ve tanık dinleterek durumu ispatlamanız mümkün.
Bu söylediklerim, senede karşı senet gösterme vb bir takım usul kurallarının tartışılmasını gerektiren hukuk tekniğini ilgilendiren sorunları da içeriyor. Ancak, bu konuda İş Hukuku ve Usul Hukukunun birlikte değerlendirilmesinden çıkacak sonuç, tanık dinletebileceğiniz yönündedir.
Ayrıca, sözleşmeyi feshetmeniz, mutlaka tazminat ödeme zorunluluğunu da getirmeyebilir. Elinizde fotokopisi bulunan sözleşmede belirlenen iş koşullarına aykırılıklar mevcut olduğu takdirde, bu aykırılıkları gerekçe göstererek sözleşmeyi feshedebilirsiniz ve böyle bir durumda değil değil tazminat ödemek, geri kalan süreye ilişkin tazminatı siz isteyebilirsiniz. Ancak, bu tazminatın kapsamı, kalan süre ile kayıtlı olmak şartıyla yeni iş buluncaya kadar geçen süreye ilişkin müstakbel haklarınızdır.
Şansınız bol olsun.

18-06-2000 23:09:52
Old 12-02-2002, 00:36   #5
CEMAL

 
Varsayılan YNT:fona devredilen bankalardaki personelin sözleşmelerinin geçerliliği

evren bey selamlar (ve tabiiki cevaplamak isteyen herkes),
30 haziran tarihi itibarıyle bankayla ilişiğimi kesmiş durumdayım ve 5 temmuz itibarıylede elime 6000$'ı 1 ay içerisinde bankaya ödemem konusunda bankadan (notere tasdikli) bir yazı gelmiş durumda. Parayı ödemeyi düşünmüyorum ve ödemediğim taktirde seneti icraya vereceklerini tahmin ediyorum, bildiğim kadarıyle icra yazısı elime ulaştıktan sonra 7 güne kadar senede itiraz edebilirim (senedin benim olmadığı değil sözleşmeden ayrı işleme konamayacağına dair)böyle bir durumda benimmi bankaya dava açmam gerekir? yoksa bankamı bana dava açar?
Ayrıca dava durumunda benden önce benimle aynı durumda olan ve benden yaklaşık 1 ay önce istifa etmiş, kendilerine tanınan 1 aylık sürede dolmak üzere olan arkadaşlarla davalarımız berabermi yürütülür?
Bu durumda olan kişilerin sayısının 5 olması (40 kişi içerisinde) davada birşey ifade edermi?(bir şeyler varki bu insanlar ayrılıyor)
sözleşmede senet imzalandığı belirtilmiyor, niye belirtmediniz diye bankaya yüklenilebilirmi?
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.


06-07-2000 16:26:57
Old 12-02-2002, 00:37   #6
evren

 
Varsayılan YNT:fona devredilen bankalardaki personelin sözleşmelerinin geçerliliği

Cemal Bey,
Hemen bir yanlışı düzeltmek gerekiyor: Bonoya (kambiyo senetlerine) dayanılarak açılan icra takiplerine, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün değil, 5 gün içinde itiraz edilir. 10 gün içinde de mal beyanında bulunmak gerekir. Aksi takdirde banka, 10 gün içinde mal beyanında bulunmadığınız için 10 gün hapis cezası verilmesini isteyebilir.
Madem banka sizden bu senetin ödenmesini istemiş, o halde derhal (böyle bir borcunuzun bulunmadığına dair) bir menfi tespit davası açmanızı tavsiye ederim. Çünkü, banka icra takibi açtıktan sonra böyle bir dava açmanız halinde anapara (6.000.-$)+ %15 teminat yatırarak takibi durdurabilirsiniz. Oysa takipten önce menfi tespit davası açarsanız alacağın sadece %15'ini mahkeme veznesine depo ederek takibi durdurabilirsiniz. Hatta sunacağınız delillerden haklı olduğunuz ilk elde anlaşılabiliyorsa, bu teminatı yatırmanız dahi istenmeyebilir.

Herkesin davası ayrı ayrı görülür. Ancak, tüm davalar aynı mahkemede aynı zamanda açılırsa, davanın yürütümünün kolaylığı açısından birlikte bakılabilir. İşverenin her çalışanına 6.000.-$ tutarında senet imzalattığı, diğer dava dosyaları delil gösterilerek ve bunun yanında tanık dinletilerek ispatlanabilir.

İş sözleşmesini hangi gerekçe ile feshettiğinizi belirtmemişsiniz...
Selamlar.


06-07-2000 23:35:50
Old 12-02-2002, 00:38   #7
CEMAL

 
Varsayılan YNT:fona devredilen bankalardaki personelin sözleşmelerinin geçerliliği

CEVABINIZ ICIN TESEKURLER,
BELIRTTIGINIZ GIBI SENET ICRAYA VERILMEDEN ONCE DAVA ACMAM GEREKTIGINI DAHA ONCE DUYMUSTUM ANCAK BANKANIN HAREKETE GECIP GECMIYECEGI BELLI OLMADIGINDAN ACIKCASI UYUYAN ASLANI DA UYANDIRMAK ISTEMIYORUM. BU DURUMDA BANKANIN BANA NOTER ARACILIGI ILE GONDERMIS OLDUGU IHTAR MAHIYETINDE OLAN VE 4 AGUSTOSA KADAR 6000 $I ODEMEM GEREKTIGINI BELIRTEN YAZIYI BIR SEKILDE YANITLAYIP YANITLAMAMA KONUSUNDA TEREDDUTTEYIM, GERCI KENDILERINE YAZI GONDERILEN DIGER ARKADASLAR YANITLAMAMISLAR VE PARAYIDA ODEMEMISLER ANCAK BANKAYA GIRDIGIMDE 2 SENE BOYUNCA BANKADA CALISMAYI DUSUNDUGUMU, BANKA FONA DEVREDILDIKTEN SONRA ORTAMIN DEGISTIGINI VE BU YUZDEN AYRILDIGIMI BELIRTEN BIR YAZININ ZARARI OLMAYACAGINI DUSUNUYORUM. BU ARADA DOGRUYU SOYLEMEK GEREKIRSE MAASIMI DUZGUN ALIYORDUM ANCAK HUZURLU BIR ORTAM OLMADIGINDAN VE VERIMLI YASLARIMI DOGRU DURUST BIR IS YAPMADAN GECIRMEK ISTEMEDIGIMDEN AYRILDIM. IMZALAMIS OLDUGUM SOZLESMEDE DIKKATIMI CEKEN KONU ISE SOZLESME ILE BERABER SENET IMZALANDIGININ YAZMIYOR OLMASI VE BU DURUMUNDA HERHANGI BIR DAVA ESNASINDA BUNU KULLANABILECEGIMI SANIYORUM(BOYLE ONEMLI BIR NOKTAYI BELIRTMEMELERINDE ART NIYET VAR DIYE), AYRICA CEVREMDEN DUYDUGUM KADARIYLA BU TIP DAVALARDA HEP BANKA KAYBEDERMIS ANCAK BUNU GENELLEMENINDE BIR YARARI OLMADIGI BILINCINDEYIM.
SONUC OLARAK ONLAR HAREKETE GECMEDEN DAVA ACMAK GIBI BIR NIYETIM YOK AYRICA BELIRTTIGINIZ 6000$+%15I YATIRACAK GUCUMDE YOK, ACILACAK BIR DAVADA DA EN SON OLARAK BANKAYA BELLI BIR SURE HIZMETTE BULUNDUGUMU (10 AY) VE 6000$ DEGILDE 3500$ BENDEN ISTENMESI GEREKTIGINI BUNUNDA YENI ISYERIMDE ALMAKTA OLDUGUM MAASTAN KESILMESI GEREKTIGINI SAVUNMAYI DUSUNUYORUM. EN SON OLARAKTA NE OLURSA OLSUN SENET IMZALAMAMAK GEREKTIGINI ANLADIM AMA BIRAZ GEC OLDU.
ILGINIZE TESEKKURLER.


19-07-2000 14:25:37
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Borçlunun Bankalardaki Mevduat Hesaplarını Sorgulama? BurakALTIPARMAK Meslektaşların Soruları 32 23-12-2013 23:17
bankadaki mevduatın on yıllık zamanaşımına uğraması nedeniyle fona devri gunermeric Meslektaşların Soruları 4 12-05-2012 19:43
karşılıksız Çek ve Devredilen Ltd. Şti. tosunkartal Meslektaşların Soruları 4 08-07-2008 09:50
devre tatil sözleşmelerinin hukuki niteliği ve zamanaşımı sinemçelik Meslektaşların Soruları 3 31-08-2007 14:19
Devletin Elkoyduğu Bankalardaki Hisselerle İlgili Abbas Bilgili Hukuk Soruları Arşivi 2 18-02-2002 21:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04098392 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.