Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

15. Denizcilik Sektörü ile İlgili Uluslararası Siteler

Yanıt
Old 05-08-2007, 03:48   #1
Zeki

 
Varsayılan 15. Denizcilik Sektörü ile İlgili Uluslararası Siteler

Denizcilik Sektörü ile İlgili Uluslararası Siteler konu içeriği, denizcilik alanında faaliyet gösteren kuruluşların ve internet sitelerinin tanıtılması ve kullanıcıların ilgisine sunulması şeklinde oluşturulacaktır.
Old 05-08-2007, 04:28   #2
Zeki

 
Varsayılan

http://www.ifsma.org/

Uluslararası Gemi Kaptanları Ajansları Birliği (IFSMA-The International Federation of Shipmasters' Associations) 1974 yılında Avrupa'nın sekiz ayrı Gemi Kaptanları Ajansı tarafından kuruldu. Bu kurum kar amacı gütmeyen, politik olmayan bir organizasyon olmaya kendini adamıştır. Kuruluş, bireysel üyeliklerden veya ulusal ajansları olan 60 civarında ülkeden 8000'in üzerinde gemi kaptanının katılmasıyla şekillenmektedir.
Old 05-08-2007, 05:19   #3
Zeki

 
Varsayılan

http://www.iacs.org.uk/

Uluslararası Sınıflandırma-Derecelendirme Örgütleri Birliği (International Association of Classification Societies-IASC) Güvenli gemileri ve temiz denizleri amaçlamış bir birliktir. Teknik destek düzenlemelere, teknik soruşturmalara, teknik araştırmaya ve gelişmeye kendine özgü destek sağlamaktadır. Dünya üzerinde yük taşıma tonajının %90 nından fazlası Sınıflandırma-Derecelendirme kapsamı içindedir. Dizayn ve inşaat derecelendirmeleri 10 adet üye birlik ve IACS birliği tarafından oluşturulmaktadır.
Old 05-08-2007, 05:25   #4
Zeki

 
Varsayılan

http://www.iopcfund.org/

Uluslararası Petrol Kirliliği Tazmin Fonları (The International Oil Pollution Conpensation Funds-IOPCFUND). Tankerler tarafından dökülen petrolün neden olduğu petrol kirliliğinin sorumluluğunun ve tazmininin uluslararası yönetim kısmını oluşturur. Günümüzde üç tane IOPC fonu vardır; 1971 fonu, 1992 fonu ve ilave fon. Bu üç hükümetler arası organizasyon farklı tarihlerde kurulmuşlardır (her biri ayrı olarak 1978, 1996 ve 2005 yıllarında) ve farklı miktarlarda maksimum tazmin fona sahiptirler ve farklı üye ülkelerden oluşmaktadır.
Old 05-08-2007, 17:57   #5
Zeki

 
Varsayılan

http://www.inmarsat.com/

Inmarsat 1970 lerin sonlarından beri hareketli uydu servislerinin en önünde bulunmaktadır. Uluslararasında alanında öncü olarak bilinir, endüstrilerinin standartlarını yeniden tanımlayan yeni teknolojileri tanıtmaya devam etmektedir. Deniz üzerinde seyreden hareketli gemilerin şirketleri ile veya herhangi bir kara istasyonu ile bağlantısını uydularla sağlayan bir kuruluştur.
Old 05-08-2007, 18:11   #6
Zeki

 
Varsayılan

http://www.iccwbo.org/

Uluslararası Ticaret Odası (İnternational Chamber of Commerce-ICC). İş olanağı yaratma, başarı ve ekonomik büyüme konusunda bir güç olarak küresel ekonomiyi savunan dünya ticaretinin sesidir.
Old 05-08-2007, 18:27   #7
Zeki

 
Varsayılan

http://www.marine-salvage.com/

Uluslarası Gemi Kurtarma Birliği (International Salvage Union-ISU) üye kurtarma gemileri dünyanın denizcilik toplulukları ve sigorta birlikleri için gerekli hizmetleri sağlamaktadır. Üyeler, deniz kazaları, kirliliğin önlenmesi, batık çıkartıkması, yük kurtarma, yedekleme ve ilgili faaliyetlerle ilgilenmektedir.
Old 11-08-2007, 02:29   #8
Zeki

 
Varsayılan

http://www.bimco.org/

Bimco dünyanın en büyük özel taşımacılık birliğidir. Dünyanın her bir yerinden üyesi olan küresel bir kurumdur. 1905 yılında Kopenhag'da başladı. 112 taşımacınasıl işbirliği yapabileceklerini tartışmak, nasıl Kuzey-Batı Avrupa'da taşımacılık endüstrisini nasıl geliştirebileceklerini konuşmak için bir araya geldi ve bu birliği kurdu.
Old 11-08-2007, 02:37   #9
Zeki

 
Varsayılan

http://www.shipping-markets.com/


Taşımacılık Pazarı, internet üzerinden entegre pazar bilgi sisteminin ilk geliştirildiği kurumdur. Bu site Denizcilik alanında gemilerle, şirketlerle, Loyd kurumlarıyla ilgili yapılan sürekli araştırmaların ve haberlerin güncellenerek bir bilgi veri bankası oluşumunu meydana getirmektedir.
Old 11-08-2007, 02:44   #10
Zeki

 
Varsayılan

http://www.intertanko.com/

Intertanko, Bağımsız Tanker Sahipleri Birliği olarak adlandırılan, 1970 yılından beri tanker sahiplerinin sesi olmayı sürdürmektedir. Bu birlik petrol'ün dünyada güvenli, sorumlu bir şekilde ve rekabete açık bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır.
Old 11-08-2007, 02:55   #11
Zeki

 
Varsayılan

http://www.ccs.org.cn/

China Classification Society-CSS, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kamu ile ilgili özelleşmiş bir derecelendirme kurumudur. Kar amacı gütmeyen CSS, 1956 yılında gemilerin derecelendirilmesine başlamıştır ve 1988 Mayıs'ında Uluslararası Sınıflandırma Kurumları Birliğinin de tam bir üyesi olmuştur.
Old 11-08-2007, 03:08   #12
Zeki

 
Varsayılan

http://www.parismou.org/

Liman Devleti Kontrolü Uzlaşması-Paris Bildirisi (The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control-The Paris MOU), 27 üye ülke hükümetinden oluşan ve Avrupa kıyı devletlerini ve Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya Atlantik havzasını kapsayan bir bildiridir. Bu bildiri Liman Devleti Kontrolü Sistemi içerisinde bulunan, uyum sağlanmış kurallar neticesinde standart altı çalışan gemilerin elenmesi, temizlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.
Old 11-08-2007, 05:05   #13
Zeki

 
Varsayılan

http://www.ilo.org/


Uluslararası İş Örgütü (The International Labour Organization-ILO)kadın ve erkek için özgür, eşit, güvenli ve insana yakışır şartlar altında, üretici iş ve uygun iş fırsatlarının geliştirilmesine adanmış örgüttür. Temel amacı iş haklarının geliştirilmesi, iş fırsatlarının oluşturulması, sosyal korumanın geliştirilmesi, el ile yapılan çalışmaların güçlendirilmesidir.
Old 11-08-2007, 05:12   #14
Zeki

 
Varsayılan

http://www.standard-club.com/

Standart Klüp (The Standart Club-SC), gemi sahiplerinin 3. şahıslara karşı sigortasıdır. Standart Klüp, dünyanın herbir yanından ve deniz taşımacılğı alanındaki bütün sektörlerden 64 milyon groston'luk kısmı sigortalamaktadır.
Old 11-08-2007, 05:24   #15
Zeki

 
Varsayılan

http://www.eagle.org/

Amerikan Deniz Taşımacılığı Bürosu Gemi Derecelendirme Birliği (American Bureau of Shipping Ship Classification Society-ABS) Amerika'da Gemilerin sınıflandırılması-derecelendirme işlemlerini yapan bir kurumdur.
Old 11-08-2007, 05:33   #16
Zeki

 
Varsayılan

http://www.hrs.gr/

Hellenic Register of Shipping-HRS, Yunanistan'da kurulmuş hükümete bağlı olmayan uluslararası bir derecelendirme organizasyonudur. Denizde yaşamın ve eşyanın güvenliği sağlamaya, deniz kirliliğinin önlenmesine, endüstrideki kalite güvencesine adanmış bir kurumdur. 1919 yılında kurulduğundan beri dünya çapında geniş ağa sahip ve seçkin kontrol memurların oluşturulduğu denetleme büroları ile gelişmektedir.
Old 11-08-2007, 06:55   #17
Zeki

 
Varsayılan

http://www.rs-head.spb.ru/

Rusya Gemi Sicili Sınıflandırma Birliği teknik denetlemedeki yılların tecrübesi ile 31 Aralık 1913 tarihinde kuruldu. 1923 yılında Sovyetler Birliğinden Dolayı Sovyetlerbirliği Gemi Sicili olarak isim değiştirdi. 1969 yılından beri Uluslararası Sınıflandırma Örgütleri Bİrliği'ne (IACS) üyesidir.
Old 11-08-2007, 07:18   #18
Zeki

 
Varsayılan

http://www.marisec.org/

Uluslararası Deniz Taşımacılığı Odası (The International Chamber of Shipping-ICS) ve Uluslararası Deniz Taşımacılığı Federasyonu (The International Shipping Federation-ISF) ticari gemi işleten işverenlerin organizasyonu ve uluslararası ticaret birliğidir. Bu site Denizcilik Uluslararası Sekreterliği Servisleri Limited Şirketinindir (Marisec). ICS ve ISF; İntercargo-İntertanko-Bimco gibi uluslararası deniz taşımacılığı birlikleri etrafında toplanmışlardır ve belirli alanlarda yakın işbirliği yaparak çalışmaktadırlar.
Old 11-08-2007, 09:08   #19
Zeki

 
Varsayılan

http://www.ocimf.com/

Petrol Şirketleinin Uluslararası Denizcilik Forumu (The Oil Companies International Marine Forum-OCIMF)ham petrol ve petrol ürünlerinin terminale getirilmesi ve terminal işlerinde, yüklenmesindeki sorumlu petrol firmalarının gönüllü olarak kurduğu bir birliktir. Misyonu; petrol tankerlerinin, terminallerinin çervere karşı sorumlu faliyetlerini ve güvenliğini sağlayan, dizayn ve operasyon standartlarını geliştiren en baştaki otorite olmaktır.
Old 11-08-2007, 11:14   #20
Zeki

 
Varsayılan

http://www.dnv.com/

Det Norske Veritas(DNV) insan hayatının, çevrenin ve eşyanın korunması amacıyla kurulmuş bağımsız bir kurumdur. Geçmişi 1864 yılının öncelerine kadar uzanan kuruluş, Norveç'te Norveç ticari gemilerinin teknik durumlarını denetlemek amacıyla kurulmuştur.
Old 11-08-2007, 11:20   #21
Zeki

 
Varsayılan

http://www.classnk.or.jp/

Nippon Kaiji Kyokai, diğer bir ifadeyle ''ClassNK veya NK'', Japonya'nın gemi sınıflandırma-derecelendirme kuruluşudur. Bir kamu kurumu olarak Japon hukuku içerisinde yer alır. Esas amacı; denizde denizcilik faaliyetlerinde mal ve can emniyetini korumaya yönelik gelişmelere katkıda bulunmaktır.
Old 11-08-2007, 13:28   #22
Zeki

 
Varsayılan

http://www.uscg.mil/

Amerika Birleşi Devletleri Sahil Güvenlik (The United States Coast Guard-USCG), Amerika Birleşik Devletlerinin sahil güvenlik kurumu olmanın da ötesinde deniz hukukunu, denizcilere yardımı, arama ve kurtarmayı kapsayan askeri bir kurumdur. Amerika Birleşik Devletlerinin yedi üniformalı kurumundan biridir ve en küçük askeri birliktir. İçsularda, limanlarda, Amerika Birleşik Devletlerinin sahillerinde, uluslararası sularda ve risk altında olabilecek ekonomiyi ve güvenliği ilgilendiren konularda kamuyu ve çevreyi korumak görev alanı içerisinde bulunmaktadır.
Old 11-08-2007, 14:06   #23
Zeki

 
Varsayılan

http://www.piclub.or.jp/

Japon P&I klübü (The Japan P&I Club), Japon sahil gemileri ve okyanus aşırı gemilerin her ikisi için tek P&I sigortası organizasyonudur. 2 Ekim 1950 yılında Armatörler'in Karşılıklı Sigorta İşbirliği Hukuku olarak kuruldu. 1976'da Uluslararası P&I Klüpleri Grubu'nun üyesi oldu.
Old 11-08-2007, 15:37   #24
Zeki

 
Varsayılan

http://www.nnpc.nl/

Noord Hollanda P&I Klübü (Noord Nederlandsche P&I Club), Hollanda'nın ilk ve hala tek P&I klübüdür. Kuzey Hollanda'daki birkaç armatörün girişimi ile 1937 yılında iki taraflı sigorta şirketi olarak kuruldu.
Old 11-08-2007, 15:56   #25
Zeki

 
Varsayılan

http://www.veristar.com/

1828 yılında Belçika-Antwerp'de deniz sigortası olarak kurulmuş, kalite, sağlık, güvenlik, çevre ve sosyal sorumluluk ile ilgili düzenlemeler ve standartlarla işverenlere yardımcı olmaktadır. VeriSTAR denizcilik camiasına Bureau Veritas deniz ticareti ürünlerini ve servislerini detaylı bir şekilde bilgilerini sağlar. Bilgiler iki çeşittir; birincisi halka açık olanlar, ikincisi ise özel kabul gerektiren bilgiler. Özel kabul gerektiren bilgiler BV'den Sınıflandırılmış ve BV tarafından tanınan bayrak otoritelerinin armatörlerine, yöneticilerine açıktır.
Old 11-08-2007, 16:10   #26
Zeki

 
Varsayılan

http://www.lr.org/

Loyd Register'ın geçmişi 17 yüzyıl Londra'sına kadar gitmektedir. Londra'da kurulmuştur. 1760'da ilk sınıflandırması meydana gelmiştir. 1834'de Loyd Register of British olarak yeniden oluşturulmuştur. 1852 yılında ilk bürosunu Kanada'da açmıştır.
Old 11-08-2007, 16:17   #27
Zeki

 
Varsayılan

http://www.tokyo-mou.org/

Liman Devleti Kontrolü Uzlaşması-Asya Pasifik Bölgesi (The Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control-The Tokyo MOU), 1993 yılının Aralık ayında oluşturulmuştur. Son hazırlık toplantısı Tokyo'da yapılmıştır.
Old 13-10-2007, 04:06   #28
Zeki

 
Varsayılan

http://www.mgn.com/

Küresel Denizcilik Ağı (Maritime Global Net); dünya genelinde denizcilik kurumları ve camiası hakkında geniş bir haber akışı sağlayan haber sitesidir. Dünyadan ve denizcilik dünyasından pek çok habere ulaşabilirsiniz. Site üzerinden ayrıca bazı kiralama sözleşmelerine ulaşmak da mümkündür.
Old 26-10-2007, 18:16   #29
Zeki

 
Varsayılan

http://www.itfglobal.org
Uluslar arası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu (International Transportation Workers' Federation); 148 ülkede, 681 sendikanın 4.500.000 taşımacılık çalışanını temsil eden bir örgüttür.

http://www.itfglobal.org/seafarers/index.cfm , bu linkten ise doğrudan denizciler için oluşturulan sayfaya bağlanırsınız. Pek çok ticari alandan ve sektörden çalışanın ve sendikalarının üye olduğu bir birliktir. Taşımacılık çalışanlarının haklarını savunan ve koruyan bir birliktir.
Old 31-10-2007, 20:17   #30
müge_

 
Varsayılan

http://www.imo.org/
international maritime organization
uluslarası bir örgüt.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
14. Denizcilik Sektörü ile İlgili Ulusal Siteler Zeki Deniz Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku Çalışma Grubu 16 05-01-2008 12:43
8. Uluslarası Denizcilik Örgütü - IMO Zeki Deniz Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku Çalışma Grubu 9 15-08-2007 11:15
Uluslararası Çocuk Kaçırma Almıla Meslektaşların Soruları 2 01-07-2006 10:32
Uluslararası Çocuk Kaçırma Av G.Caliskan Meslektaşların Soruları 2 27-05-2005 12:07
Uluslararası Dolandırıcılık rainbow_ankara Hukuk Soruları Arşivi 4 11-02-2004 14:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06992197 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.