Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Örnek 13 İtiraz ve Harici Ödeme

Yanıt
Old 29-05-2023, 17:42   #1
dejure

 
Varsayılan Örnek 13 İtiraz ve Harici Ödeme

Merhaba meslektaşlarım,

Bu ara sıklıkla başıma gelen bir durum sebebiyle görüşlerinizi rica ediyorum. Örnek 13 icra takibi yapıyoruz, borçlu kiracı, müvekkilin banka hesabına salt kira alacağı kısmını ödeyip dosyaya da itiraz ediyor. Bu durumda, icra dairesi dosyanın tamamına itiraz var gerekçesiyle dekontları sunmamıza rağmen bakiye kısım bakımından takibi devam ettirmiyor.

Bu durumda ne yapmamız gerekiyor?
Old 29-05-2023, 18:36   #2
Admin

 
Varsayılan

Bakiye kısım yönünden itirazın kaldırılması yoluna başvurmanız gerekir.


Alıntı:
8. Hukuk Dairesi 2017/3790 E. , 2017/11152 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk)

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

K A R A R

Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan tahliye istekli takibe vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir.
Davacı vekili, vekil edeninin tahliyeye konu evini davalıya kiraya verdiğini, davalının 25.03.2013 ile 25.10.2014 tarihleri arasındaki kira borçlarını ödemediği ve bu nedenle davalı hakkında takip başlatıldığını, ödeme emrine davalının haksız olarak itiraz ettiğini, itiraz ile takibin durduğunu belirterek itirazın kaldırılması ile davalının mecurdan tahliyesine, alacağın % 20'si oranından az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir. Davalı, takip yapıldıktan sonra dava açılmadan önce 5090,00 TL ödediğini, borcunun olmadığını beyan etmiş, Mahkemece davanın kabulüne, davacı alacaklıya haricen ödenen 5.000,00 TL'nin mahsubu ile bakiye miktar üzerinden takibin devamına, asıl alacağın %20 si oranında (1000,00 TL) icra inkar tazminatına, davalının mecurdan tahliyesine karar verilmiş, karar davalı asil tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre temyiz eden davalı tarafın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davalının yargılama giderleri, vekalet ücreti ve icra inkar tazminatına yönelik temyiz itirazlarına gelince;
6100 sayılı HMKnun 323. maddesinde yargılama giderlerinin kapsamı, 326. maddesinde de yargılama giderlerinden sorumluluk düzenlenmiştir.Anılan kanunun 326. maddesinin 1. fıkrasında Kanunda yazılı haller dışında ,yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği, 2. fıkrasında ise davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkemenin, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştıracağı belirtilmiştir. Bu durumda mahkemece dava tarihinden önce haricen ödenen 5000,00 TL'nin mahsubundan sonra itirazın kaldırılmasına karar verilen bakiye miktar üzerinden icra inkar tazminatı ve kabul ve ret oranına göre yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde dosya borcunun tamamı üzerinden icra inkar tazminatına hükmedilmesi, ayrıca tüm mahkeme masraflarının davalıya yükletilmesi şeklinde hüküm kurulması hatalı olmuştur.
SONUÇ; Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı asilin (1) numaralı bentte yazılı sebepler ile temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte yazan sebepler ile vekalet ücreti ve diğer yargılama giderlerine yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 20.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Old 31-05-2023, 19:43   #3
hukuk işçisi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan dejure
Merhaba meslektaşlarım,

Bu ara sıklıkla başıma gelen bir durum sebebiyle görüşlerinizi rica ediyorum. Örnek 13 icra takibi yapıyoruz, borçlu kiracı, müvekkilin banka hesabına salt kira alacağı kısmını ödeyip dosyaya da itiraz ediyor. Bu durumda, icra dairesi dosyanın tamamına itiraz var gerekçesiyle dekontları sunmamıza rağmen bakiye kısım bakımından takibi devam ettirmiyor.

Bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

İtirazın kaldırılması veya iptali davası açmanız gerekiyor. Bu davada bankaya yapılan ödemeler icra borcundan mahsup edilir bakiyesi yönünden takip devam eder AMA tahliye yönünden kira bedeli dışındaki faiz vb. yan giderlerin ödenmemesi temerrüde neden olmuyor ve kira aslı ihtar suresinde ödenmiş ise tahliye kararı verilmiyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Örnek 14 Tahliye Emrine İtiraz dejure Meslektaşların Soruları 1 01-04-2023 18:25
10 örnek - İmzaya ve Yetkiye İtiraz gecelerin_yargıcı Meslektaşların Soruları 0 16-02-2021 21:01
Örnek No:13 Ödeme Emri-İtiraz-Ödeme Emrinin İptali av__emrah Meslektaşların Soruları 11 11-05-2013 11:19
Ödeme Emrinin İptali / İkinci Ödeme Emrine İtiraz Edilmezse Takip Kesinleşir Mi? bertrand Meslektaşların Soruları 14 31-01-2013 17:26
13 örnek ödeme ödeme emri-alacağın sehven fazla yazılması alphukuk Meslektaşların Soruları 1 06-05-2009 08:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04441190 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.