Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yönetimi TMSF'ye geçen bankaların alacaklı olduğu icra dosyalarında Zamanaşımı

Yanıt
Old 12-12-2006, 19:29   #1
Av.Ender

 
Varsayılan Yönetimi TMSF'ye geçen bankaların alacaklı olduğu icra dosyalarında Zamanaşımı

Yönetimi TMSF'ye geçen bankaların alacaklı olduğu icra dosyalarında, alacaklının artık TMSF olmasından dolayı, haciz, satış isteme,haczin düşmesi v.b gibi (İİK.md.106-110) sürelerde her hangi bir süre uzaması söz konusu mudur?
Old 13-12-2006, 10:44   #2
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

5411 sayılı Bankacılık Kanunu:

Alıntı:
Zamanaşımı

MADDE 141.- Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresi yirmi yıldır.


Fonun, fona intikal eden veyahut izni kaldırılan banka ya da bu bankaların iştiraki olan şirketlerden, yahut bunların banka kaynaklarının istismarı temelinde alacaklı olduğu üçüncü kişilerden devraldığı alacaklar için (Bkz. bank.K. md.108 ve 135) 20 yıllık süre geçerlidir.

Fonun bunun dışında kendi özel hukuk ilişkisi temelinde temlik aldığı haklar bakımından genel hükümler caridir.Ancak bu durum istisna olup, örneğine rastlanmamıştır.

Sizin olayınızda 20 yıllık süreye tabi bir temlikin olması kuvvetle muhtemeldir.
Old 13-12-2006, 23:53   #3
icra20

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/3416
K. 2004/5695
T. 8.11.2004
• TMSF'YE DEVROLUNAN BANKANIN TARAF OLDUĞU DAVA VE TAKİPLER ( Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin İşlemeyeceği Süre )
• DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( TMSF'ye Devrolunan Bankanın Taraf Olduğu Dava ve Takiplerde Sürelerin Durması )
• SÜRELERİN İŞLEMEMESİ ( TMSF'ye Devrolunan Bankanın Taraf Olduğu Dava ve Takiplerde - Süresindeki Yenileme Talebinin Kabulü Gereği )
• DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( TMSF'ye Devrolunan Bankanın Taraf Olduğu Davada Hak Düşürücü Yenileme Süresinin 9 Ay Boyunca İşlememesi )
4389/m.15/9-c
ÖZET : Bankalar Yasası'nın 12.5.2001 gün 4672 sayılı yasayla değişik 15.9/c maddesinde fon tarafından hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın borçlarının taahhütlerinin yüklenilmesi veya alacakların devralınması halinde, bu borç taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmış veya açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü süre, alacağın devralındığı veya borcun taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren fon bakımından 9 ay süreyle durur hükmüne yer verilmiş, 26.12.2003 günü yürürlüğe giren 5020 sayılı yasanın 20. maddesi ile bu süre 3 ay şeklinde değiştirilmiştir. Dava konusu olayda alacağın fona temlik edildiği tarih 15.7.2003 olup buna göre 15.4.2004'e kadar açılmış bulunan davalardaki sürelerin durması gerektiğinden ve davacı fon bu tarihten önce 11.3.2004'de yenileme talebinde bulunduğundan mahkemece istemin kabulüyle davaya devam edilmesi ve işin esası hakkında hüküm tesisi yerine davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetli olmamıştır.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 4389 sayılı Bankalar Yasası'nın 12.5.2001 gün 4672 sayılı yasayla değişik 15.9/c maddesinde fon tarafından hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın borçlarının taahhütlerinin yüklenilmesi veya alacakların devralınması halinde, bu borç taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmış veya açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü süre, alacağın devralındığı veya borcun taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren fon bakımından 9 ay süreyle durur hükmüne yer verilmiş 26.12.2003 günü yürürlüğe giren 5020 sayılı yasa ile değişik 20. maddesi uyarınca bu süre 3 ay şeklinde değiştirilmiştir hükmüne yer verilmiştir. Dava konusu olayda alacağın fona temlik edildiği tarih 15.7.2003 olup buna göre 15.4.2004'e kadar açılmış bulunan davalardaki sürelerin durması gerektiğinden ve davacı fon bu tarihten önce 11.3.2004'de yenileme talebinde bulunduğundan mahkemece istemin kabulüyle davaya devam edilmesi ve işin esası hakkında hüküm tesisi yerine davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetli olmamış bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 8.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay kararının talebinizle bağlantılı olabileceği düşüncesindeyim. Alacaklının değişmesi bence süreleri etkilemez. İİK.106,110 süreler işlemeye devam eder. Nasıl kambiyolarda borç zaman aşımı 3 yıl ise TMSF.de 20 yıl olabilir.
Old 22-04-2008, 00:23   #4
yosun

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım!!TMSF'nin fon alacağı hangi mevzuattan kaynaklanıyorsa o mevzuattaki zamanaşımı süresi geçerli olmakla birlikte(örneğin Kredi Sözleşmesinden doğan alacak BK md.125'deki zamanaşımına tabidir)5411 sayılı Bankacılık Kanunu md 138/2'deki TMSF alacakları için, fon bakımından 9 aylık bir ek zamanaşımı süresi eklenmiştir. TMSF Alacaklarını 5411 sayılı Kanunun md 143'de düzenlenmiş şirketlere devrettiği takdirde BKmd.168'deki "Alacağın temlikinde temlik eden kimsenin şahsına has olanlardan maada rüçhan hakları ve diğer müteferri haklar dahil olur."şeklindeki hüküm uyarınca bu temlik alan şirketler 9 aylık ek süreden yararlanamazlar.TMSF'nin alacağını üçüncü kişiye temlik etmesi halinde temlik alan, yasanın TMSF'ye özgü olarak tanıdığı 9 aylık ek zamanaşımından faydalanabilecek midir hususu son derece tartışmalı bir husustur. Şöyle ki kimi hukukçu meslektaşlar temlik alanın, temlik edenin hak ve defilerine de sahip olacağı şeklinde düşündüğünü ve bu sebeple 9 aylık ek süreden faydalanabileceğini söylerken; farklı görüşte olanlar da 9 aylık ek sürenin sadece fona has olarak tanındığından temlik alanın yararlanamayacağını ileri sürmektedirler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşılıksız Çekte Bankaların Sorumlu Olduğu Miktarın Tahsili Admin Hukuk Haberleri 61 05-01-2016 01:22
Çekte Bankaların Sorumlu Olduğu Miktar Av.Engin Özoğul Hukuk Soruları Arşivi 50 01-03-2008 12:19
Ziraat Bankası'nın A.Ş. ye Dönüştürülmesi-Müktesep Hak Av.tuncer Meslektaşların Soruları 4 05-01-2007 18:16
Evinin Hemen Üzerinden Günde 600 Uçak Geçen Biri Ne Yapabilir? Av.Habibe YILMAZ KAYAR Meslektaşların Soruları 7 06-06-2006 18:12
Adli Tatilde Dava Yönetimi-icra Yönetimi AVPRO Ticari Duyurular 0 11-07-2002 14:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04110599 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.