Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

menfi tespit davası - hukuki yarar

Yanıt
Old 20-07-2009, 15:08   #1
therainmaker

 
Varsayılan menfi tespit davası - hukuki yarar

ilgilenen herkese şimdiden teşekkürler..

A gerçek kişisi B şirketinden aldığı mallar ile ilgili olaraak bir bono düzenliyor ve B şirketine veriyor. Ancak B şirketii bu bononun karşılığı çıkmaması üzeine icra işlemlerine başladığında bonodaki imzanın kendisine ait olmaığını söyleyerrek itiraz ediyor.

İcra tetkik merciği imzanın A gerçek kişisine ait olmaması nedeniyle takibi durduruyor. aradan geçen zaman içinde A gerçek kişisi birde menfi tespit davası açıyor. bu davada hukuki yararın bulunmadığını düşünüyorum zira o bonoya dayanılarak yeniden bir takip yapılması hukuken zaten mümkün değil.

bu konu ile ilgili içtihat arandım ama maalesef bulamadım. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Old 20-07-2009, 15:25   #2
FYLOZOF

 
Varsayılan

Verilen icra tetkik mercii kararında, imzanın A ya ait olmadığı tespit edilin davası kabul edilmiş ise ve karar kesinleşmiş ise,o dosyadan dolayı A ya karşı takip olanağı bitmiştir. dolayısıyla menfi tespit davası açmasında bir hukuki yarar olmadığı kanaatindeyim.
Ancak, hakim sırf bu nedenle davayı reddetmeyebilir. icra tetkik dosyasını inceleyip, A nın borçlu olmadığına karar verebilir. yoruma açık bir konu.
Old 20-07-2009, 15:26   #3
therainmaker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan FYLOZOF
Verilen icra tetkik mercii kararında, imzanın A ya ait olmadığı tespit edilin davası kabul edilmiş ise ve karar kesinleşmiş ise,o dosyadan dolayı A ya karşı takip olanağı bitmiştir. dolayısıyla menfi tespit davası açmasında bir hukuki yarar olmadığı kanaatindeyim.
Ancak, hakim sırf bu nedenle davayı reddetmeyebilir. icra tetkik dosyasını inceleyip, A nın borçlu olmadığına karar verebilir. yoruma açık bir konu.

işte o yüzden emsal bir karar arıyorum
Old 20-07-2009, 15:51   #4
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Merhaba;

Ben bu düşüncenize (Menfi Tespit davası açmada hukuki yarar yokluğu düşüncesine) katılmıyorum. İmzaya itiraz nedeniyle görülen davada imzanın davacının eli ürünü olmadığının anlaşılması ve bu yönde karar verilmesi sadece davanın ilişkili olduğu icra takibi için geçerlidir. Nitekim İİK aşağıda alıntı yapacağım hükmüyle bu durumda alacaklıya alacağını genel mahkemelerde ispat imkanı tanımaktadır:

Alıntı:
"b) İmzaya itiraz:

Madde 170 - ...

İcra mahkemesine, 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapacağı inceleme sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır.

...

Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa, hükmolunan tazminatın ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat ve para cezası kalkar."

Şu durumda imza itirazı neticesinde takip durmuş olsa bile imza inkarında bulunan borçlunun menfi tespit davası açmasında hukuki yarar vardır ve hatta açması gerekir...

İyi çalışmalar.
Old 13-06-2012, 16:31   #5
burçin solmaz

 
Varsayılan

Konuya ilişkin yargıtay 19.HUkuk dairesinin 2007/11107E., 2008/7581K. ,08.07.2008 tarihli kararında takibin durmasının takibe konu senedi hükümsüz hale getirmeyeceği, bu sebeple: imzaya itiraz davası açılmış olsa bile belgeyi hükümden düşürmek için menfi tespit davası açmada yararı olduğu görüşü vurgulanmıştır. Yani imzaya itiraz edilmiş olsa da menfi tespit davası açmak mümkündür. iyi çalışmalar...
Old 13-06-2012, 16:40   #6
Av. OnurO

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan burçin solmaz
Konuya ilişkin yargıtay 19.HUkuk dairesinin 2007/11107E., 2008/7581K. ,08.07.2008 tarihli kararında takibin durmasının takibe konu senedi hükümsüz hale getirmeyeceği, bu sebeple: imzaya itiraz davası açılmış olsa bile belgeyi hükümden düşürmek için menfi tespit davası açmada yararı olduğu görüşü vurgulanmıştır. Yani imzaya itiraz edilmiş olsa da menfi tespit davası açmak mümkündür. iyi çalışmalar...

Ben de kararı sunayım;

T.C.


YARGITAY


19. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/11107
K. 2008/7581
T. 8.7.2008


• MENFİ TESPİT DAVASI ( Takibe İtiraz Edilmiş ve İtirazın İptali Davası Açılmamış İse Borçlunun Bu Davayı Açmakta Hukuki Yararının Olduğu )

• HUKUKİ YARAR ( Takibe İtiraz Edilmiş ve İtirazın İptali Davası Açılmamış İse Borçlunun Menfi Tespit Davası Açmakta Olduğu )

• TAKİBİN DURMASI ( İcra Takibinin İtiraz Üzerine Durması Takip Hukukuna İlişkin Bir Durum Olup Takip Dayanağı Senedi Hükümsüz Kılmadığı - Menfi Tespit Davası )

• İTİRAZIN İPTALİ ( Takibe İtiraz Edilmiş ve İtirazın İptali Davası Açılmamış İse Borçlunun Menfi Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararının Olduğu )

2004/m. 67, 72

ÖZET : Dava, icra takibine dayanak senet altındaki imzanın davacıya ait olmadığı iddiasına dayalı menfi tespit talebine ilişkindir. İlamsız icra takibine itiraz edilmiş ve itirazın iptali davası açılmışsa, bu davadan sonra aynı borç ile ilgili menfi tespit davası açılmasında hukuki yararın bulunmadığı kabul edilmektedir. Ancak icra takibine itiraz edilmiş olmasına rağmen itirazın iptali davası açılmamış ise, bu halde borçlunun menfi tespit davası açmasında hukuki yararı vardır. İcra takibinin itiraz üzerine durması takip hukukuna ilişkin bir durum olup takip dayanağı senedi hükümsüz kılmaz.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, icra takibine konu edilen senet altındaki imzanın davacıya ait olmadığı iddiasına dayanan menfi tespit davasıdır.

Davalı vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacının imzaya itirazı üzerine icra takibinin durduğu cebri icra tehdidi altında bulunmayan davacı borçlunun menfi tespit davası açmakta korunmaya değer bir yararının olmadığı, duran takip üzerine alacaklı itirazın iptali davası açtığı zaman borçlu bu davaya karşı vereceği cevap dilekçesinde borçlu olmadığı savunmasında bulunabileceği, açılacak bir davada savunma olarak ileri sürülebilecek hususlar için ayrı bir tespit davası açmakta hukuki bir yararın olmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

İİK'nun 72/1. maddesi uyarınca "Borçlu icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir." Görüldüğü gibi menfi tespit davası icra takibinden önce açılabileceği gibi takip sırasında da açılabilir. İlamsız icra takibine itiraz üzerine duran takibin devamını sağlamak amacıyla itirazın iptali davası açılmış ise, böyle bir dava açıldıktan sonra, aynı borç ile ilgili menfi tespit davası açılmasından hukuki yarar bulunmadığı kabul edilmektedir. Ancak takibe itiraz edilmiş olmasına rağmen alacaklı tarafından itirazın iptali davası açılmamış olan hallerde borçlunun menfi tespit davası açmakta hukuki yararının bulunmadığının kabulü doğru görülemez. Zira alacaklının elinde her an tehdit unsuru taşıyan bir senet ya da borç belgesinin mevcudiyeti karşısında borçlunun bu tehdit unsurundan kurtulmak ve maddi hukuk açısından borçsuzluğunun tespitine dair kesin hüküm elde edebilmek amacıyla dava açmakta hukuki yararı mevcuttur. Aksi düşüncenin kabulü alacaklının itirazının iptali davası açmakta gecikmesi ya da böyle bir davayı hiç açmaması karşısında borçlunun, alacaklı elinde bulunan senet veya borç doğrudan belgeyi hükümden düşürebilmek için dava açma hakkının ortadan kaldırılması sonucunu doğurur. İtiraz üzerine takibin durması, takip hukukuna ilişkin bir durum olup takibe konu edilen senedi kendiliğinden hükümsüz hale getirmez.

Mahkemece bu yönler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 08.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Menfi tespit davası ile alacak (eda) davası birlikte açılabilir mi? av.s_ulusinan Meslektaşların Soruları 6 22-05-2014 12:24
İstirdat davası menfi tespit davası hükmünde midir? ad-hoc Meslektaşların Soruları 3 11-01-2010 15:24
menfi tespit davası av.asen öznur Meslektaşların Soruları 12 02-03-2009 10:49
menfi tespit davası- hukuki yarar ISTANAZ Meslektaşların Soruları 4 24-06-2008 15:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04348898 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.