Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kesin hüküme rağmen açılan dava ve kesin yanlış karar.. bir çözüm olmalı..

Yanıt
Old 16-05-2009, 12:16   #1
SINIRSIZ

 
Varsayılan kesin hüküme rağmen açılan dava ve kesin yanlış karar.. bir çözüm olmalı..

Merhabalar, verilen kararlara bazen inanamıyorum..Avukat olup çözümsüz kalmak kendi anlayamadığınız bir şeyi müvekkile anlatmak...çok zor bizim işimiz..

Sorunum şudur ki.. İlamlı bir icra takibi başlatmıştık harca tabi olmayan bir kuruma karşı. kurum vekili de harç ve faizlere ilişkin icra mahkemesinde takibimize karşı dava açtı.. mahkeme de harca ilişkin takip miktarına itirazın kabulüne ve fakat faize ilişkin itirazın reddine kesin olarak karar verdi.Ve faiz alacağımızı rakam ile net olarak belirterek kesin hüküm verdi.Elimizdeki kesin hükümde belirtilen rakamı tekrar bir muhtıra ile talep ettik.kurumda mahkemeye tekrar dava açtı ve faize tekrar itiraz etti. Bu arada icra mahkemesinin hakimi değişmiş ve aynı mahkeme kesin hükmü ibraz etmemize rağmen davanın kabulüne karar verdi.. nasıl bir gerekçesi olduğunu anlatmaktan aciz bir hakime ne yazık ki meramımızı bile anlatamadık. daha doğrusu biz anlattık ta o anlayamadı.. zaten bu hakim bir çok avukatı çıldırtma konusunda uzmanlaşmış bir hakimmiş.. bizde nasibimizi aldık. Şimdi bu yeni karar temyizi kabil olmak üzere verilmiş. fakat yargıtayın temyiz edilebilirlik sınırının altında kaldığı için temyizden de bir sonuç çıkmayacak, rakam itibariyle direk geri dönecektir.. Faizi alamadığımız gibi bu yanlış karar için bir de karşı tarafa vekalet ücreti kaybettik. ben bunu müvekkilime anlatamam. bir yol olmalı..
Çözümü bilen bir meslektaşımız varsa benden esirgemesin lütfen... ne yapabilirim bu karara karşı... bu adaletsizliğin çözümü nedir? şimdiden teşekkürler..
Old 16-05-2009, 13:43   #2
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Benim de benzer bir davam vardı.Rakam olarak temyiz sınırın altındaydı fakat davanın içeriği hakkında yanlış karar veridiğini ileri sürerek temyiz ettim.Sonuçunu bekliyorum.En azından direk dönmedi.Elimde bu konuda yargıtay kararları mevcut.İsterseniz pazartesi günü paylaşabilirim.Saygılarımla
Old 18-05-2009, 00:05   #3
SINIRSIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Özlem PEKSÜSLÜ
.İsterseniz pazartesi günü paylaşabilirim.Saygılarımla

Çok memnun olurum teşekkürler..
Old 18-05-2009, 00:23   #4
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Sayın Peksüslü'nün işaret ettiği yol denenebilir hatta olabilir.

Muhakeme halen devam ettiği için, saçmalama rekoru kırılan dava ile ilgili yorum yapmayacağım(!)

Anlayamadığım husus şu, siz bir ilamlı takip açıyorsunuz, harcını yatırıyorsunuz, harcını karşı taraftan doğal olarak istiyorsunuz, harca tabi olmayan kurum bunun nesine itiraz ediyor?

Harca tabi olmaması kurum ile devlet arasında ki mesele sizin yatırdığınız harca ilişkin yapılan itiraz nasıl kabul görüldü?

Bilmediğim birşey mi var?
Old 18-05-2009, 13:18   #5
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY YASA YARARINA BOZMA
4. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY İLAMI
Esas No : 2007/8601
Karar No : 2007/8929
Tebliğname No : YYB/2007143280
Hakaret suçundan sanık Türk Ceza Yasasının 125/1-1. cümle,
125/3-a, 31/3, 52. maddeleri uyarınca 600.00 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, Sivas 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 09.04.2007 tarihli ve 2006/447 esas, 2007/214 sayılı karar aleyhine Adalet Bakanlığınca verilen 19.06.2007 gün ve 32262 sayılı Yasa Yararına Bozma isteğini içeren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19.07.2007 gün ve 143280 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü:
Tebliğnamede "Dosya kapsamına göre, sanık hakkında 125/1-1. cümle 125/3-a maddeleri uyarınca hükmolunan 1 yıl hapis cezasının anılan Yasanın 50/1-a maddesine göre adli para cezasına çevrilmesinde 365 gün yerine, 45 gün adli para cezasına hükmedilmek suretiyle sonuç para cezasının eksik tayin olunmasında isabet görülmemiştir" denilmektedir.
CYY'nın 260/1. maddesi uyarınca "Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları açıktır."
1412 sayılı CYY'nın 305/2-1 maddesi ise;
" 1. Ikimilyar liraya kadar (İkimilyar dahil) para cezalarına dair olan hükümler,
2. Yukarı sınırı onmilyar lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümleri,
3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler, temyiz olunamaz." hükmünü öngörmektedir.
5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyannca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYY'nın 305/1.maddesi hükmüne göre, mahkemece hakaret suçundan verilen 600 YTL adli para cezası miktarı itibarıyla kesin ise de, Ceza Genel Kurulunun 04.10.1993 tarihli 2-187/222 sayılı kararında da belirtildiği gibi, YARGITAYIN DURAKSAMASIZ UYGULAMALARINA GÖRE TÜR VE MİKTARI İTİBARIYLA KESİN OLAN KARARLARIN DAHİ SUÇ VASFINA YÖNELİK TEMYİZİ HALİNDE YARGITAY DENETİMİNE TABİ TUTULACAKLARI, BU DURUMUN MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASINI AMAÇLAYAN CEZA YARGILAMASININ DOĞAL SONUCU OLDUĞU BENİMSENMEKTEDİR. BUNA GÖRE SONUÇ ADLİ PARA CEZASI MİKTAR İTİBARİYLE TEMYİZ KESİNLİK SINIRININ ALTINDA KALMIŞ OLSA BİLE VASIF VE TÜRE YÖNELİK TEMYİZLER KESİNLİK SINIRININ AŞILMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDOLUNAMAZ.
Açıklanan gerekçelerle yoklukta verilen kararın sanığa tebliği ve temyiz edilmemesi durumunda kesinleştiğinin kabulü gerekmektedir.
Sivas 1. Sulh Ceza mahkemenin 09.04.2007 gün ve 2006/447-2007/214 sayılı kararının
sanık tebliğ edilmediği ve dolayısıyla kesinleşmediği, anlaşıldığından
Tebliğnameye aykırı olarak Yasa Yararına Bozma isteminin REDDİNE, tebligat eksikliğinin mahallinde giderilmesine, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına İADESİNE, 06.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-05-2009, 18:54   #6
lawyer_721

 
Varsayılan

sayın sınırsız;
hakim sınırsız yorum gücünü kullanarak; sinirlerinizi bozmuş. ne diyeyim geçmiş olsun; ama size değil sayın hakime
Old 18-05-2009, 19:42   #7
SINIRSIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selim Balku
Anlayamadığım husus şu, siz bir ilamlı takip açıyorsunuz, harcını yatırıyorsunuz, harcını karşı taraftan doğal olarak istiyorsunuz, harca tabi olmayan kurum bunun nesine itiraz ediyor?

Harca tabi olmaması kurum ile devlet arasında ki mesele sizin yatırdığınız harca ilişkin yapılan itiraz nasıl kabul görüldü?

Bilmediğim birşey mi var?

O kadar haklısınız ki... bu komik dava da ilk aşamada derdim oydu. yalnız bahsettiğim ilamda verilen harç değil, icra tahsil harcı.dava yargıtayda iken ben ilamlı takibimi başlatmıştım. kurum tehiri icra koydu dosyaya. karar onanarak yargıtaydan dönünce bende icra müdürüne son borcu hesaplatıp yargıtay kararı ile beraber gönderilmesini talep ettim.kurum parayı ödemeyi geldiğinde müdüre harca tabi olmadığını hatırlatarak bakiyeyi ödese zaten bir problem olmazdı tahmin ederrim.fakat kazanacaklarını düşündükleri vekalet ücretinin verdiği heyecanla sanırım aleyhimize dava açtılar. ben davada bu bizim cebimize girecek bir para olmadığını,icra dairesiyle kurum arasındaki bir meselenin söz konusu olduğunu, davanın kabulüne karar verseniz bile aleyhime vekalet ücretine hükmetmemesi gerektiğini,icra müdürünün hatasının bana fatura edilemeyeceğini anlatarak baya dil döktüm fakat nafile.. neyse dedik ama faize itirazları da reddolduğundan vekalet ücretleri çarpıştı çok dert etmedim. ama şu anki durum çok can sıkıcı. bazen hakimlere ne diyeceğimi bilemiyorum. duruşma kürsüsüne mıhlanıp kalıyorum bazen karar verilince. maddi hatalar yapıyorlar bariz ve göremiyorlar... tabiki tüm hakimler için bu söylenemez çok akıllı becerikli disiplinli olanları da var tabi. fakat çoğunun görüşü çok dar,sınırlı. avukatlara bişey anlatmak çok daha kolay. Aynı dertlerden muzdarip olduğumuzdan mıdır nedir ?
Old 18-05-2009, 19:51   #8
SINIRSIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Özlem PEKSÜSLÜ
T.C.
YARGITAY YASA YARARINA BOZMA
4. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY İLAMI
Esas No : 2007/8601
Karar No : 2007/8929
Tebliğname No : YYB/2007143280
1412 sayılı CYY'nın 305/2-1 maddesi ise;
" 1. Ikimilyar liraya kadar (İkimilyar dahil) para cezalarına dair olan hükümler,

miktarı itibarıyla kesin ise de, Ceza Genel Kurulunun 04.10.1993 tarihli 2-187/222 sayılı kararında da belirtildiği gibi, YARGITAYIN DURAKSAMASIZ UYGULAMALARINA GÖRE TÜR VE MİKTARI İTİBARIYLA KESİN OLAN KARARLARIN DAHİ SUÇ VASFINA YÖNELİK TEMYİZİ HALİNDE YARGITAY DENETİMİNE TABİ TUTULACAKLARI, BU DURUMUN MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASINI AMAÇLAYAN CEZA YARGILAMASININ DOĞAL SONUCU OLDUĞU BENİMSENMEKTEDİR.

Öncelikle ilginize ve gönderdiğiniz karara teşekkür ediyorum. fakat bizimki cezayla ilgili bir konu değil. Sizin ki ceza yanı da olan bir karar mıydı temyize gönderdiğiniz? bizimki sadece yanlış verildiği kesin olan bir kararın temyizi ile ilgili.. tamamen icra mahkemesi ve icra hukuku ile. acaba elinizdeki bu konuyla ilgili diğer yargıtay kararlarından bizim durumumuzla örtüşen başka bir tane daha olabilir mi ? şimdiden tekrar teşekkür ediyorum..
Old 18-05-2009, 21:54   #9
üye14072

 
Varsayılan

adalet bakanlığına şikayet edin
belki sonuç çıkmaz ama
ikinci bir şikayette bakanlık gereğini çok güzel yapar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
delil listesi - kesin süre - kesin sürenin tarafın yokluğunda verilmesi ve tebliği serdarserdar Meslektaşların Soruları 4 04-03-2010 14:07
Kesin hükme rağmen icra aşamasında faiz oranına itiraz AVUKAT AYŞE Meslektaşların Soruları 2 01-04-2009 18:15
Miras Hissesinin Yanlış Hesaplanması-Kesin Hüküm-Yapılabilecekler.. Ayşe BİLGİÇ TAHTACI Meslektaşların Soruları 9 22-05-2007 12:51
kesin süreye rağmen delil bildirme av.medine Meslektaşların Soruları 10 11-04-2007 10:04
Tapu iptal davasında verilen kesin mehile rağmen keşif ücretinin yatırılmaması alpercelep Meslektaşların Soruları 6 27-01-2007 13:56


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04828501 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.