Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hakaret Suçundan Ceza Verildi, Temyize Gidilir Mi?

Yanıt
Old 25-10-2007, 19:25   #1
MASSAN

 
Varsayılan Hakaret Suçundan Ceza Verildi, Temyize Gidilir Mi?

Merhaba ;
Müvekkilim memur olup müvekkilime hakaret edilmiş ve üzerine yürünmüştür.
Sanığa,üzerine yürümek suçundan(kasten yaralama) beraat,fakat hakaretten ise 12 ay hapis kararı verilmiş,bu ceza ertelenmiş ve bu karar için mahkeme tutanağında,TEMYİZ YOLU AÇIK olmak üzere.... denmiştir.

Benzer bir olay için mahkeme 1500 ytl.para cezası vermiş ve temyiz yolu kapalı demişti.Acaba bu kararda da temyiz yolu kapalı olması gerekmez mi.

ayrıca hakim değişikliği nedeni ile önceki tutanaklar okundu,ibaresi yeralmazsa bu durum bozma nedenei sayılır mı....saygılar
Old 25-10-2007, 22:52   #2
sailor1981

 
Varsayılan

2000 ytl ye kadar adli para cezalarının temyiz edilmez 1412 cmk 305.madde (ilgili madde yururulukte tahmin ediyorum )
sonuçta verilen ceza ertelenmiş olsada hapis cezası dolayısıyla temyiz edilmesi doğal.temyiz edilemeyecek kararlar kanunda tahdidi.
Hakim değişikliği nedeniyle eski zabutlar okundu ibaresi tartışmnalı bence ancak
hatırladığım bir kararda duruşmada iddianame ve eklerinin okunamaması bozma sebebiydi.saygılar
Old 26-10-2007, 12:19   #3
mylassos

 
Varsayılan ceza temyiz

Sayın MASSAN
aktardığınız olayda ceza miktarı yönünden temyiz hakkınız bulunmaktadır. aktardığınız şekliyle
olayda müdahil taraf vekili olarak yer almaktasınız sn sailor1981'in haklı olarak belirtmiş olduğu nedenler yanında CMUK 305/2 "1. İkimilyar liraya kadar ("ikimilyar" dahil) para cezalarına dair olan hükümler,2. Yukarı sınırı "onmilyar" lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümleri,....Temyiz olunamaz." gereğince beraat kararı verilen kasten yaralama eyleminden dolayı da sanık aleyhinde karara karşı temyiz yolunuz açıktır.
İkinci sorunuz usuli bir eksiklik olduğu için kanımca bozma nedeni yapılabilir.bu yönde kararlar mevcut.
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ

E. 1993/772

K. 1993/990

T. 5.5.1993

• EVVELKİ ZABITLARIN OKUNMASI GEREĞİ ( Son Celsede Heyetin Tamamının Değişmiş Olması Halinde )

• SON CELSEDE HEYETİN TAMAMININ DEĞİŞMİŞ OLMASI ( Evvelki Zabıtların Okunması )

• TANIKLARIN ESKİ İFADELERİNİN OKUNMASI ( Tanıkların Olayı Hatırlayamaması Halinde Mümkün Olduğu )

• TANIĞIN İFADELERİ ARASINDAKİ ESASLI ÇELİŞKİ ( Açıklattırılması Gereği )

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Birleştirme Konusunda Bir Karar Verilmeden Bağlantılı Davaların Birlikte Görülüp Hüküm Tesis Edilememesi )

• BİRLEŞTİRME KONUSUNDA KARAR VERİLMESİ ( Bağlantılı Davalar Hakkında Hüküm Tesis Edilebilmesi İçin )

1412/m.246, 266/3, 230

ÖZET : Son celsede heyetin tamamının değişmiş olmasına rağmen evvelki zabıtların okunması gerektiğinin gözetilmemesi,
Tanıkların eski ifadelerinin okunması, ancak CMUK.nun 246. maddesine göre tanığın olayı hatırlayamaması halinde mümkün bulunduğu, aynı kanunun 266/ 3. maddesi gereğince tanıkların okunan ifadelerinde sanığın suçunun oluşum ve niteliğini saptayan olgulara ilişkin bölümlerinin özetlerinin duruşma tutanağına geçirilmesi gerektiği gözetilmeyerek tüm tanıkların hazırlık ifadelerinin okunması ile yetinilmesi ve görgü tanığı olan Şeref'in duruşmada okunan ve polisçe alınan ifadesi ile sonraki ifadeleri arasında esaslı çelişki nedeni sorulup açıklattırılmadan evvelki ifade tutanaklarının doğruluğuna dair soyut beyanıyla yetinilmesi,
2.1.1992 tarihli tensip zaptının ( 1 ) nolu kararında sanık Ferhat hakkında açılan dava ile evvelce sanık Necmettin hakkında açılmış bulunan 1991/331 E. sayılı dava arasında irtibat bulunduğu ve her iki davanın birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunun duruşmada karar altına alınmasına karar verildiği halde birleştirme konusunda CMUK.nun 230. maddesine göre bir karar verilmeden, her iki davanın birlikte görülüp hüküm kurulması yasaya aykırıdır.
Old 26-10-2007, 14:11   #4
MASSAN

 
Varsayılan

CEVAPLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...ACABA SANIK DA TEMYİZE GİDEBİLİR Mİ...Eski tutanaklar okunmayışı ve kararı beğenmediğim için temyize gideceğiz,Fakat sanık da gidebilirmi.....Bence gidemez diye hatırlıyorum,ama mahkeme temyiz yolu açık diye tutanağa geçti.Bence temyiz yolu kapalı demeliydi....Görüşleriniz benim için bir ışık olacaktır.Şimdiden teşekkürler...
Old 26-10-2007, 17:13   #5
S.Orhan

 
Varsayılan

sayın massan,
ertelenmiş de olsa sanık hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılmış.tabiki sizin olduğu kadar onun da temyiz hakkı var( yanıt sizin için iç açıcı olmadı ,ama gerçek bu ).
saygılarımla.
Old 26-10-2007, 17:35   #6
mylassos

 
Varsayılan ceza temyiz

Sayın Massan
Sorunuza yanıtım yine olumlu olacaktır. Evet sanık da temyiz edebilir. Çünkü belirttiğiniz üzere sanık hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. CMUK yönünden temyizi kabil olmayan kararlar sadece para cezasına ilişkin kararlardır.
Pek olası bir ihtimal olmakla beraber; alttaki karar uyarınca bu olayda sanığın cezası paraya çevrilmiş ve cezanın tutarı iki milyarın altında kalmış ise sanığın bu kez temyiz hakkı bulunmayacak, karar kesin olacaktır.
saygılar..
T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2005/4917

K. 2006/1062

T. 30.3.2006

• TEMYİZİ KABİL OLMAYAN CEZA HÜKÜMLERİ ( Hapis Cezasından Dahi Çevrilmiş Olsa Asıl Mahkumiyetin Sonuç Para Cezası Olması - CMUK. Md. 305'deki Kesin Hüküm Sınırları İçerisinde Kaldığı )

• ASIL MAHKUMİYETİN SONUÇ PARA CEZASI OLMASI ( Hapis Cezasından Çevrilen - CMUK. Md. 305'deki Kesin Hüküm Sınırları İçerisinde Kalan Hükme Yönelik Temyiz İsteminin Reddi Gereği )

1412/m. 305

ÖZET : 647 Sayılı Yasanın 01.06.2005 tarihinde yürürlükten kalkmış olması karşısında, bu tarihten sonra verilen hükümler bakımından hapis cezasından dahi çevrilmiş olsa, asıl mahkumiyetin sonuç para cezası olması nedeniyle, sanık hakkında kasten yaralama suçundan kurulan ve CMUK nun 305. maddesindeki kesin hüküm sınırları içerisinde kalan hükme yönelik temyiz isteminin reddi gerekir.
Old 21-03-2008, 14:43   #7
av.filiz

 
Varsayılan

temyizi kabil olmayan kararlar arasında hükmün açıklanmasını geri bırakılması yer almamaktadır. bu durumda bu kararın temyizi mümkünmüdür
Old 21-03-2008, 15:17   #8
avukatzd

 
Varsayılan

hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlarına karşı temyiz değil itiraz yoluna başvurulabilir. söz konusu karara karşı en yakın ağır ceza mahkemesine tefhimden itibaren 7, yokluğunda verilmişse tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna gidilebilir. CMK m.231 bu konuda size ayrıntılı bilgi verebilir.
Old 12-06-2008, 15:48   #9
Aybüke Kağan

 
Varsayılan hükmün açıklanmasının geri bırakılması - CMK 231/9 neyi ifade ediyor?TAZMİNAT

bugün mağdur müşteki vekili olduğum bir dosyamda sanık hakkında hakaretten 3 ay tehditten de altı ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.Kararı temyiz etmeyeceğim.Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edeceğim.

CMK 231 de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için gerekli şartlar tek tek sayılmış

Bunlardan 6/c ye göre mağdurun veya kamunun uğradığın zararın aynen iade,suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir.

Hakaret ve tehdit suçunda aynen iade,eski hale getirme mümkün değildir.Sanık herhangi bir tazminat da ödemedi.Yargıçın öncelikle bize sanık tazminat ödedi mi diye sorup cevabımıza göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermesi gerekmez miydi?

CMK 231/9 Altıncı fıkranın C bendindeki koşulu , derhal yerine getiremediği takdirde sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir demektedir.

Bu maddede tam olarak ifade edilen şeyi anlamadım.Tazminat miktarını kim tayin edecek? Mahkeme denetimli serbestlik tedbiri süresinde kaç takside bölecek?ödemeler kesilirse hükmü açıklayacak mı?

Zaten zarar tazmin edilseydi uzlaşma sağlanmış olurdu.Bana bir çelişki var gibi geldi.

İtirazda neleri ileri sürmeliyim?Biz cezanın infaz edilmesini istiyoruz.İtiraz üzerine verilen kararlar kesin mi?

Bu konuda bilgisi olan arkadaşların görüş ve bilgilerine ihtiyacım var.Teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay: Uyuşturucu kullananlar bulundurma suçundan da cezalandırılmalı Av.Yüksel Eren Hukuk Haberleri 3 29-07-2012 17:42
Hakaret madagaskar Meslektaşların Soruları 8 17-05-2012 16:18
293 kişi düşünce suçundan yargılanıyor Y£LİZ Hukuk Haberleri 0 18-02-2007 19:30
'Meskun mahalde silah kullanmak' Suçundan Yargılandı. AİHM 500 Euro'ye Hükmetti Av.Suat Ergin Hukuk Haberleri 0 22-12-2006 16:22
İşkence Suçundan Dolayı Alınmış Bir Mahkumiyet, Avukatlık Mesleğine Engel Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 1 31-12-2005 19:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05041790 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.