Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İstihkak davası -Vekalet ücreti-Kesinleşme şartı

Yanıt
Old 28-12-2011, 15:31   #1
andrius

 
Varsayılan İstihkak davası -Vekalet ücreti-Kesinleşme şartı

İstihkak Davası sonucu lehimize verilen vekalet ücretinin icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekir diye kulaktan dolma bir bilgi aldım dayanağını araştırıyorum?Teşekkürler
Old 28-12-2011, 16:29   #2
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan andrius
İstihkak Davası sonucu lehimize verilen vekalet ücretinin icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekir diye kulaktan dolma bir bilgi aldım dayanağını araştırıyorum?Teşekkürler

Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar ile taşınmazın aynına ilişkin ilamlar kesinleşmeden icra edilemez. İstihkak davasının kararının icrası için kesinleşmesi şart değildir. Bu nedenle, bilginiz yanlış bilgi, siz bu bilgiyi hemen benimki ile değiştirin
Old 28-12-2011, 17:43   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan andrius
İstihkak Davası sonucu lehimize verilen vekalet ücretinin icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekir diye kulaktan dolma bir bilgi aldım dayanağını araştırıyorum?Teşekkürler

İstihkak davasının reddine ilişkin kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir(tecrübe ile sabittir). Kabulüne ilişkin kararlar ise, kesinleşmeden icraya konu edilemezler.
Old 15-01-2012, 21:33   #4
andrius

 
Varsayılan

İstihkak davası gayrimenkule ilişkin bir davaysa içeriği maddi hukuka ilişkin kesin hüküm oluşturduğuna göre ,dava konusu gayrimenkulse kesinleşmesi gerekir denilebilir mi?
Old 16-01-2012, 10:30   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan andrius
İstihkak davası gayrimenkule ilişkin bir davaysa içeriği maddi hukuka ilişkin kesin hüküm oluşturduğuna göre ,dava konusu gayrimenkulse kesinleşmesi gerekir denilebilir mi?
Denilebilir.
Old 19-12-2012, 16:05   #8
Av. Dilek Hürmeydan Kılavuz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
İstihkak davasının reddine ilişkin kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir(tecrübe ile sabittir). Kabulüne ilişkin kararlar ise, kesinleşmeden icraya konu edilemezler.

Suat Bey,
Ben de sizinle aynı fikirdeyim ancak buna ilişkin olarak Baki Kuru ve Talih Uyar hocalarımın kitaplarında bahsettiği karar metinlerine ulaşamadık.

Tarafınızda varsa bizlerle paylaşmanızı rica ederim.
http://www.turkhukuksitesi.com/showt...298#post618298 - bu bölümde de aynı karar sorulmuş.

Tesekkur ederim.
Old 19-12-2012, 16:07   #9
tiryakim

 
Varsayılan

İSTİHKAK İDDİASINA DAYALI İLAMLAR KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEZ...

Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2011/5331
Karar : 2011/22240
Tarih : 15.11.2011

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İstihkak davasının kabulüne ilişkin kararlar mülkiyetin tespiti ile ilgili olduğundan 12.11.1979 tarih ve 1/3 sayılı İBK. uyarınca kesinleşmeden infazı mümkün değildir. Bu durumda İstihkaka ilişkin mahkeme kararına dayanılarak anılan ilam kesinleşmeden istihkak konusu menkullerle ilgili haczin kaldırılması ve yediemin değişikliği yapılamaz. Mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 19-12-2012, 16:19   #10
Av. Dilek Hürmeydan Kılavuz

 
Varsayılan

Bu konuya ilişkin olarak bulduğum bir kararı paylaşmak isterim.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/1951
K. 2000/2500
T. 17.2.2000
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 3.2.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : İstihkak davasının kabulüne ilişkin karardaki yargılama giderinin tahsili için kararın kesinleşmesi gerekir ise de redde ilişkin karardaki yargılama giderinin tahsili için bu kararın kesinleşmesine gerek yoktur. Merciin aksine düşünce ile kararın kesinleşmesinden bahisle şikayetin kabulüne karar vermesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17.2.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 25-01-2013, 09:12   #11
av.medine

 
Varsayılan

Sayın D!lek ; son gönderinizde paylaştığınız Yargıtay kararı; yukarıda genel olarak kabul görenin aksine bir karar olup bu hususta başkaca emsal karar bulabildiniz mi ?
Yine sayın Yiğit ilk gönderinizde emin olarak görüş belirtmişsiniz bu hususta hukuki mesnedinizi merak ettim.
Yine Sayın Ergin siz de aksi görüşte kesin ve emin kgörüş beyan etmişsiniz ; bu hususta emsal Yargıtay kararı var mıdır ?
Bu konuda şöyle bir fikir teatisi yapabilir miyiz? İstihkak davasının kabulüne ilişkin kararlarda KARARIN İNFAZI İÇİN BELKİ KESİNLEŞME ARANMASI HUKUKİ İKEN ; YARGILAMA GİDERLERİNDEN SAYILAN VEKALET ÜCRETİ İÇİN NİÇİN KESİNLEŞME ŞARTI ARANSIN ?
ŞAYET BUNU KABUL EDER İSEK; HALDE ; Sayın Yiğit'in gönderisinde belirttiği üzere aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar haricindeki kural ne şekilde uygulanmalı. Tüm Yargutay kararlarında gerekçe yapılan 1979 tarihli İBK ' nin bu şekilde geçerliliği nedir ?
Ben de Sayın Yiğit'in düşüncesi ile kabule ilişkin karar kesinleşmeden vekalet ücreti için icra takibi başlatmıştım lakin karşı taraf icra hukuka icra emrinin iptali davası açınca konuya muttali oldum. Bir de karşı taraf kötüniyet tazminatı da talep etmiş acaba bu tazminata hak kazanabilir mi ?
Görüş bildiren arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Old 25-01-2013, 11:06   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.medine
Sayın D!lek ; son gönderinizde paylaştığınız Yargıtay kararı; yukarıda genel olarak kabul görenin aksine bir karar olup bu hususta başkaca emsal karar bulabildiniz mi ?
Yine sayın Yiğit ilk gönderinizde emin olarak görüş belirtmişsiniz bu hususta hukuki mesnedinizi merak ettim.
Yine Sayın Ergin siz de aksi görüşte kesin ve emin kgörüş beyan etmişsiniz ; bu hususta emsal Yargıtay kararı var mıdır ?
ŞAYET BUNU KABUL EDER İSEK; HALDE ; Sayın Yiğit'in gönderisinde belirttiği üzere aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar haricindeki kural ne şekilde uygulanmalı. Tüm Yargutay kararlarında gerekçe yapılan 1979 tarihli İBK ' nin bu şekilde geçerliliği nedir ?
Ben de Sayın Yiğit'in düşüncesi ile kabule ilişkin karar kesinleşmeden vekalet ücreti için icra takibi başlatmıştım lakin karşı taraf icra hukuka icra emrinin iptali davası açınca konuya muttali oldum. Bir de karşı taraf kötüniyet tazminatı da talep etmiş acaba bu tazminata hak kazanabilir mi ?
Görüş bildiren arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

Sayın Yiğit mesajını tashih edip, "istihkak davasının kabulüne ilişkin kararlar kesinleşmeden ilamlı takip yapılamaz" şekline getirirse, aynı görüşte oluruz.

Evet, ben emin ve kesin bir bilgi verdim. Çünkü ilgili mesajda da belirttiğim gibi bizzat tecrübe ettim.

Yargıtay kararı soruyorsunuz ama mesajınızın üstünde bir tane var zaten.

Alıntı:
Bu konuda şöyle bir fikir teatisi yapabilir miyiz? İstihkak davasının kabulüne ilişkin kararlarda KARARIN İNFAZI İÇİN BELKİ KESİNLEŞME ARANMASI HUKUKİ İKEN ; YARGILAMA GİDERLERİNDEN SAYILAN VEKALET ÜCRETİ İÇİN NİÇİN KESİNLEŞME ŞARTI ARANSIN ?

Şöyle düşünün. Bir şeyin "aslı" için kesinleşme aranıyorsa, "fer'ileri" için de mutlaka kesinleşme aranır.
Old 01-08-2013, 14:28   #13
sirya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
İstihkak davasının reddine ilişkin kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir(tecrübe ile sabittir). Kabulüne ilişkin kararlar ise, kesinleşmeden icraya konu edilemezler.

İstihkak davasının reddine ilişkin kararlar kesinleşmemişse ilamlı icraya mı konulur?

Saygılar..
Old 01-08-2013, 16:03   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sirya
İstihkak davasının reddine ilişkin kararlar kesinleşmemişse ilamlı icraya mı konulur?

Saygılar..
Evet.
Old 03-08-2013, 15:17   #15
sirya

 
Varsayılan

İstihkak davasının reddine dair verilen karar, tehiri icra kararı alınarak temyiz edilmişse; tehiri icra kararı dava vekalet ücretinin ilamlı icrasına engel midir?

Teşekkürler.
Old 04-08-2013, 00:33   #16
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sirya
İstihkak davasının reddine dair verilen karar, tehiri icra kararı alınarak temyiz edilmişse; tehiri icra kararı dava vekalet ücretinin ilamlı icrasına engel midir?

Teşekkürler.
Evet.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Menfi Tespit-Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri-Kesinleşme Şartı Av.Ayse E. Meslektaşların Soruları 4 12-04-2013 16:32
İlam Vekalet Ücreti Kesinleşme Şartı yalcinhukukbürosu Meslektaşların Soruları 6 13-12-2011 15:46
haksız azil halinde vekalet ücreti, karşı vekalet ücreti talebi için kesinleşme şartı emrahcevik Meslektaşların Soruları 2 10-12-2011 18:02
iş kazası sonucu manevi tazminat davası-kesinleşme şartı hukukav Meslektaşların Soruları 2 05-10-2009 19:52
Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Vekalet Ücreti/ Kesinleşme Şartı av.havva Meslektaşların Soruları 9 10-10-2007 10:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04755592 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.