Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vekaletname sureti ile yetki belgesinin birlikte sunulması halinde baro pulu?

Yanıt
Old 20-12-2006, 17:28   #1
resume

 
Soru Vekaletname sureti ile yetki belgesinin birlikte sunulması halinde baro pulu?

Bu durumda baro pulunun sadece vekaletnameye yapıştırılmasının yeterli olacağına dair bir makale okumuştum.Bu izmir barosu bülteninde de çıkmış olabilir?Emin değilim.
Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar katkıda bulunursa memnun kalırım.
Old 20-12-2006, 17:47   #2
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Belirttiğiniz hususla ilgili ben de bir şeyler duydum ve okudum; ancak 1 yıl kadar önce. Bunun üzerine bir kaç dosyada dava açarken, vekaletname sureti ile yetki belgesini birlikte ibraz ettim.(yetki belgesine baro pulu yapıştırmadan) Şimdiye kadar hakimlerden hiçbiri de yetki belgesi için baro pulu istemedi Gözlerinden mi kaçtı yoksa gerçekten bu şekilde sunulduğunda baro pulu gerekmiyor mu orasına hala emin değilim.
Saygılarımla.
Old 20-12-2006, 22:42   #3
Kavaz

 
Varsayılan

Ankara'da yetki belgelerinin hepsine baro pulu yapıştırdım.
Old 20-12-2006, 23:10   #4
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan

Vekaletnamelerde baro pulu yapıştırılması gerektiği gibi yetki belgeleri de baro pulu yapıştırılarak sunulmalıdır.Vekaletnamenin önce yahut sonra sunulmasının farkı söz konusu değildir.
SAygılarımla...
Old 21-12-2006, 00:05   #5
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Vekaletname Örneği ve Yetki Belgesi
Madde 18 — Avukatın çıkaracağı vekaletname örneğinde; vekaletnameyi düzenleyen merciin adı, kayıt numarası, düzenleme tarihi ile avukatın adı, soyadı, vergi numarası, imzası ve ayrıca vekil edenin adı, soyadı, adresi ve yetki kapsamının ne olduğunun bulunması zorunludur.
Avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, başkasını tevkil etme yetkisini taşıdıkları tüm vekaletnameleri kapsayacak şekilde tek bir genel ya da ayrı ayrı özel yetki belgesi düzenleyerek; bir başka avukatı veya avukatlık ortaklığını müvekkilleri adına vekil tayin edebilirler. Vekaletname hükmünde olan bu yetki belgesi; tüm yargı mercileri ile resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar için hukuken vekaletname işlev ve etkisi taşır. Yetki belgesinde yetki verenin ve yetkilendirilenin adı, soyadı, barosu, sicil ve vergi numarası ve bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hususların yer alması gereklidir.
Vekaletname ve yetki belgesinin asıl ve örnekleri ibraz edilirken, vekaletname pulu yapıştırılması zorunludur.
Bahsettiğiniz durum sanırım stajyerler için düzenlenen yetki belgeleri ile ilgili bir mahkeme kararına ilişkindir. Bu karar Baro'da panoya asılmıştı. Öte yandan bir Avukatın diğer Avukata yetki belgesi verebilmesi için öncelikle o dosyaya usulüne uygun vekalet sunmuş olması gereklidir. Tabi ki baro pulu da olacaktır. Daha sonradan yetki belgesi sunulacaksa bu yetki belgesine dayanak vekaletnamenin bir sureti tekrar eklenmiş ise bu durumda yeniden sunulan bu surete baro pulu yapıştırılması gerekmediğine dair bir şey de ben okumuştum ama bulamadım.
Old 21-12-2006, 00:50   #6
icra20

 
Varsayılan

Haber » Yönetim
Son Güncelleme: 11.08.2004 12:00:06
Etkinlik Tarihi: 10.08.2004

VEKALET SURETLERİNE VEKALET PULU YAPIŞTIRMAK ZORUNLU

Türkiye Barolar Birliği vekaletname suretlerine vekalet pulu yapıştırılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

İstanbul Barosu Başkanlığınca, Sultanbeyli İcra Müdürlüğünün vekalet pulu uygulamasındaki tereddütler üzerine konuya açıklık getirilmesi için Türkiye Barolar Birliğinden görüş istenmişti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından bu konuda yapılan değerlendirme şöyle:

Sultanbeyli İcra Müdürlüğünün vekalet pulu uygulamalarındaki tereddüdün giderilmesi için Yönetim Kurulumuzca durumun açıklığa kavuşturulması istenmektedir.

a) Vekaletname asıl ve tek başına kullanılması halinde vekalet suretlerine vekalet pulu yapıştırılması zorunluluğu 10.07.2001 tarih ve 2001/11 sayılı genelgemizde;
b) Avukatlara verilen yetki belgelerine vekalet pulu yapıştırılması zorunluluğunu 26.01.2001 tarih ve 2001/8 nolu genelgemizde;
Avukat stajyerine, Avukatlık Kanununun 26. maddesi gereğince verilen yetki; vekaletname hükmünde olmadığından vekaletname örneği sunulması halinde bu örnek müstenidat niteliğinde olması nedeniyle, vekalet pulu yapıştırılması söz konusu olmamaktadır.”
Kaynak İstanbul Barosu
Old 21-12-2006, 10:47   #7
seyitsonmez

 
Varsayılan

arkadaşlar Barolar Birliği'nin yayınlamış olduğu bir genelge vardı stajyerlik döneminde okumuştum. vekaletname ile birlikte sunulduğu zaman yetki belgelerine pul yapıştırmak zorunluluğu yok diye bir ibare vardı...
Old 23-12-2006, 22:07   #8
atak

 
Varsayılan

Ankara 'da yetki belgesine baro pulu yapıştırıyoruz aksi takdirde uyarılıyorsunuz
Old 02-01-2007, 21:41   #9
kağanulaş

 
Varsayılan

Alıntı:
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Ankara, 26/06/2001
BARO BAŞKANLIĞI
...................................GENELGE 2001/81136 Sayılı Kanuna 4667 sayılı Kanunla eklenen 56. maddesi "Avukatlar veya Avukatlık Ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletname hükmündedir" hükmünü içermektedir.

Yönetim Kurulumuzun 22.06.2001 tarih ve 176-3 sayılı kararı ile tüm barolarımız için örnek oluşturacak "Yetki Belgesi" ekte sunulmuştur. Bu belge vekaletname hükmünde olması sebebiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27. maddesi gereğince "Vekalet Pulu" yapıştırılması zorunludur.

Yetki Belgesi; vekaletname örneği ile birlikte sunuluyorsa, ayrıca bu vekalete pul ypıştırılması dayanak olması nedeni ile zorunlu değildir.

Saygılarımla.


Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av. Özdemir Özok
(İMZA)


Arkadaşlar ben bir kaç mahkemeye bu genelgeyi verip vekaletnameyi pulsuz yetki belgesini pul yapıştırıp vermiştim, hakimler pek bişey anlamadı, aman avukat bey bizi uğraştırmayın sırf bu yüzden dosyayı geri göndermesinler dediler ben de fazla uğraşmadım. Aslında herkes dikkat etse bu pul işindeki karışıklık çözülebilir.
Old 10-11-2008, 17:16   #10
agah

 
Varsayılan

Alıntı:
Yetki Belgesi; vekaletname örneği ile birlikte sunuluyorsa, ayrıca bu vekalete pul ypıştırılması dayanak olması nedeni ile zorunlu değildir.
Burada sanırım Yetki Belgesine pul yapıştırılmamasından bahsedilmiş.
Old 11-11-2008, 16:48   #11
TRINITY

 
Varsayılan

Samsun'da bazı hakimler yetki belgesini bile harçlandırıyorlar. Acaba bunun yasal dayanağı var mıdır?
Old 11-11-2008, 18:02   #12
av.senemyuksel

 
Varsayılan

Yetki belgesinin harçlandırılması İstanbuladliyesinde benimde başıma geldi. Vezneye gittiğimde ne harcı yatıracağımı şaşırdım. Vekalet harcı deseniz vekalet değil, suret deseniz suret değil. en sonunda vekalet harcı yatırıp geçmiştim. Tabi bunu isteyen hakim pulu dünden istemişti. Ayrıca Barolar birliğinin tebliği ile vekaletle birlikte verilen yetkibelgesine pul gerekmediğini ayrıca stajyerlerin yetki belgelerine pul gerekmediğini biliyorum. İstanbulda çalıştığım ofiste tüm dava ve icra takiplerine bu nedenle en başta vekalet ve yetki belgelerini bir koyardık. Hiç bir dosyamız da da problem çıkmazdı.
Old 11-11-2008, 21:21   #13
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
GENELGE 2001/81136 Sayılı Kanuna 4667 sayılı Kanunla eklenen 56. maddesi "Avukatlar veya Avukatlık Ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletname hükmündedir" hükmünü içermektedir.

Yönetim Kurulumuzun 22.06.2001 tarih ve 176-3 sayılı kararı ile tüm barolarımız için örnek oluşturacak "Yetki Belgesi" ekte sunulmuştur. Bu belge vekaletname hükmünde olması sebebiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27. maddesi gereğince "Vekalet Pulu" yapıştırılması zorunludur.

Yetki Belgesi; vekaletname örneği ile birlikte sunuluyorsa, ayrıca bu vekalete pul ypıştırılması dayanak olması nedeni ile zorunlu değildir.

Sayın Kağan Ulaş'ın mesajı ve alıntıladığı genelge gayet açık. Açıkçası ben de bilmiyordum, hatta her yetki belgesi için ayrı ayrı düzenleme yapmak ve her bir adedine de ayrı ayrı pul yapıştırmak gerektiğini düşünüyordum. Bu durumda tüm vekaletnamelerin dökümünü alıp, yetki belgesine "ekli listedeki vekaletnameler" şeklinde çıktı eklemek mümkün...(Aslında yetki belgesi icat olunmadan önceki toplu vekalatnamelerin dayanak kılınarak çıkartılan ikincil vekaletnamelerdekiyle aynı durum). Dahası yetki belgesi vekaletnameyle birlikte sunulduğunda, yetki belgesine ayrıca pul da yapıştırmayacağız...

2001/8 no.lu genelge. Unutmayalım, unutturmayalım

Teşekkürler!
Old 15-02-2014, 07:58   #15
olgu

 
Varsayılan

Adalet Bakanlığı müfetişleri de keyfi uygulamadalar.
Bir mahkeme ben yetki belgesine pul istemiyorum müfettişler gerek olmadığını bildirdi derken, başka bir mahkeme müfettişler vekaletname ile sunulsa dahi yetki belgesine harç ve ayrı vekalet pulu istiyor. Hatta bu hakim hakkında yetki belgesine vekalet suret harcı kestirmediği için (kamuyu zarara uğrattığı gerekçesi ile) rapor tutulmuş.
Bir hakim de bu genelgeyi hatırlattığımda " ben barolar birliğine bağlı değilim onun genelgesi bana bir anlam ifade etmiyor" demişti
Old 15-02-2014, 11:50   #16
ssblll

 
Varsayılan

Şuanda kadar vekaletname ile birlikte sunduğumuz hiçbir yetki belgesine baro pulu eklenmesi tarafımızdan talep edilmemiştir. Başka illerde bu hususa ne kadar dikkat ediliyor bilgim yok ancak İstanbul ilinde ki uygulamada da ayrıca baro pulu istenmemektedir.
Old 15-02-2014, 19:28   #17
uğur deniz

 
Varsayılan

Adalet müfettişleri vekaletnamenin harçlandırılmış ve baro pulunun yapıştırılmış olması yetki belgesinin ise baro pulunun yapıştırılmış olması konusuna hakimleri tenkide alıyorlar. Tenkide alınmış hakim baro puluna dikkat etmez ise sorumluluğu söz konusu .
Old 15-02-2014, 20:19   #18
üye26959

 
Varsayılan

İzmirdeki uygulamada mutlak surette baro pulu isteniyordu. bunun yanında bazı mahkemelerde vekalet harcı dahi isteniyordu yetki belgelerine.
Old 07-05-2014, 15:52   #19
Avukat Emre Burak Onat

 
Varsayılan

Bir de şöyle bir şey var: "Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 19-20 Mart 2011 tarihinde yaptığı toplantıda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56/5.maddesi ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 18.maddesinde de sözü edilen “yetki belgesi” nin “bir vekaletnameye dayanılarak çıkarılması ve vekaletname hükmünde olması” nedeniyle, “CMK kapsamında yapılan görevlendirmelere dayalı yetki belgesi vekaletname niteliğinde görülmediğinden bu yetki belgelerine vekalet pulu yapıştırılması gerekmediğine” oybirliğiyle karar vermiştir."

Kaynak : http://www.barobirlik.org.tr/Detay8804.tbb
Old 29-01-2019, 16:10   #20
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Aile mahkemesi kararını istinaf ettim. Adana Bölge adliye mahkemesi yetki belgesinde baro pulu olduğu halde dayanak vekalet suretinde baro pulu olmaması sebebiyle dosyanın mahkemeye geri çevrilmesine karar vermiş. Ben de vekalet suretine ayrıca baro pulu yapıştırmak zorunda kaldım. Hatalı bir karar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
CMK Gereği Verilen Geçici Yetki Belgesine Baro Pulu Gerekir mi? madvocate Meslektaşların Soruları 15 05-08-2011 17:01
vekaletnamede yetki olmamasına rağmen para çekilmesi halinde bankanın sorumluluğu minerva Hukuk Soruları Arşivi 2 31-08-2006 18:17
Baro Pulu tiny lady Meslektaşların Soruları 1 15-07-2004 22:44
2004 Baro Pulu 1.800.00 Tl Av. Bülent Sabri Akpunar Hukuk Haberleri 0 02-01-2004 18:25
Vekaletnamede Baro Pulu Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 2 02-08-2002 08:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05831003 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.