Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kamulaştırmada uzlaşma hk.

Yanıt
Old 21-03-2013, 22:26   #1
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan Kamulaştırmada uzlaşma hk.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim arkadaşlar,

Somut olayda müvekkillerin murisi adına tapuda kayıtlı hissenin kamulaştırılmasına karar veren idare tebligatı ölü muris adına yapmıştır. Uzlaşma davetinden haberdar olmayan ve toplantıya katılmayan müvekkillere ve diğer birkaç hissedara karşı kamulaştırma ve tescil davası açılmıştır. Dava sırasında hisse sahibinin ölü olduğu anlaşılınca yetki belgesi ile verasetname çıkartılmış ve mirasçıların mernis adreslerinden müvekkillere ulaşılmıştır. Müvekkiller uzlaşma komisyonu ile, komisyonun belirlediği miktarı almak için tutanağı tanzim etmiştir. Bu aşamadan sonra bizimle irtibata geçilmiş olup, tapuda ferağın verilmesi ve paranın alınması için 22.03.2013 ( yarın - her zaman böyle olur, son gün meselesi ) tarihine randevu verilmiştir. Şimdi;

Uzlaşma tutanağının imzalanması ile iş bitmiş midir? Yani ferağ verilmese anlaşma bozulmuş mu olur? Yoksa ferağ verilmemesi bu aşamadan sonra birşeyi değiştirmez, anlaşma gereği uzlaşma tutanağı davalı idare adına kazanılmış hak mı oluşturur? Ferağ verilmemesi ve davaya vekalet sunularak bedele itiraz edilmesi yasaya uygun, yerinde bir hareket midir? Yasal düzenleme 4650 sayılı yasanın 3 ncü maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 8 nci maddesi:

MADDE 3. – 2942 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8. – İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır.

Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak idare, bu Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahallî emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonunu görevlendirir.

Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirir.

İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarının bedelinin peşin veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılıyor ise, bu fıkradaki usullere göre taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya idareye ait bir başka taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak istediğini resmî taahhütlü bir yazıyla malike bildirir.

Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa isteği ile birlikte idareye başvurulması halinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılır, tespit edilen tahmini değeri geçmemek üzere bedelde veya trampada anlaşmaya varılması halinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukukî ve fiilî vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren tutanak malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir.

Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz.

Anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde bu Kanunun 10 uncu maddesine göre işlem yapılır.

Saygılar.
Old 22-03-2013, 10:21   #2
avdogan

 
Varsayılan

öncelikle yürümekte olan bir davada davanın mirasçılara tevcihi ile davaya devam olunması hukuka uygundur. 2942 sayılı kanunun 14/5. maddesi bu yönlü bir düzenlemedir.
ferağ vermemeniz halinde tescil davası devam edilecektir. uzlaşma tutanağı ve tayin edilmiş tutar aleyhinize bir durum oluşturmaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kamulaştırmada bedel arttırımı bonncuk0 Meslektaşların Soruları 2 19-08-2009 13:48
Kamulaştırmada pazarlık Av.Ayşegül Çoban Meslektaşların Soruları 5 12-03-2009 10:50
Soruşturma evresinde uzlaşma mağdur tarafından kabul edilip uzlaşma tamamlanmadan bub İNCİ Meslektaşların Soruları 2 29-11-2006 17:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04257703 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.