Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Adli Yargıda -Özel Hukuk Alanında- Artık Karar Düzeltme Yargı Yolu Yok Mu?

Yanıt
Old 18-09-2005, 00:10   #1
VARTO'LU

 
Varsayılan Adli Yargıda -Özel Hukuk Alanında- Artık Karar Düzeltme Yargı Yolu Yok Mu?

1086 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunun 440-440 arası maddeleri, eski anlatımla “tashihi karar”, Türkçe ifade ile “Karar Düzeltme” usul hukuku müessesine ait hükümler idi. Örneğin 440. maddesi;
Alıntı:
“MADDE 440 - (Değişik: 1711 - 30.4.1973) I. Yargıtay kararlarına karşı tefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki sebeplerden dolayı karar düzeltilmesi istenebilir&#

cümlesi ile başlıyordu.
7.10.2004 gün ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 26.9.2004 tarih ve 5236 sayılı Kanunun 20. maddesi hükmü ile 1086 sayılı Kanun’un 440-440 arası maddeleri yürürlükten kaldırıldı.
İnternet ortamında yayımlanan mevzuat programlarında 1086 sayılı kanunun bu Maddelerini arar iseniz;
(Örneğin http://proje.basbakanlik.gov.tr ) alanında
Alıntı:
“ Madde 440 – (Mülga: 26/9/2004 – 5236/20 md.)
Madde 441 – (Mülga: 26/9/2004 – 5236/20 md.)
Madde 442 – (Mülga: 26/9/2004 – 5236/20 md.)
Madde 442/A – (Ek: 16/7/1981 - 2494/32 md.; Mülga: 26/9/2004 – 5236/20 md.)
Madde 443 – (Mülga: 26/9/2004 – 5236/20 md.)
Madde 444 – (Mülga: 26/9/2004 – 5236/20 md.)”
(Veya http://www.kazanci.com.tr/ ) alanında
Alıntı:
“MADDE 440 - (...) (Madde 440, 7.10.2004 tarih ve 25606 sayılı R.G.'de yayımlanan, 26.9.2004 tarih ve 5236 sayılı Kanunun 20. maddesi hükmü gereğince, 1.6.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

(diğer 5 madde için de aynı)”
anlatımların yer aldığı görülmektedir.
Yürürlükten kaldırılmış hükümlere göre karar düzeltme istemleri incelenebilir mi ?
Hala karar düzeltme yoluna başvurularımızın olduğu, hala karar düzeltme isteminde parasal sınırın ne kadar olduğunun aranıp koşulduğu hukuk dünyamızda hepimize duyurulur .
Old 19-09-2005, 00:12   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Adli Yargıda -Özel Hukuk Alanında Karar Düzeltme Yolu HALA VAR

1086 sayılı HUMK nun aşağıdaki maddesi de hukuk dünyamızdadır ve bu maddeyi okuyan hukukçular, 5235 sayılı kanun yayınlanana kadar, karar düzeltme (tashih-i karar ) yoluna gitmeye devam ediyorlar; doğrusu da budur :

GEÇİCİ MADDE 2.- (Değişik: 5348 - 11.5.2005 / m.1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur

****

Not : Yukarıdaki maddenin 5348 sayılı kanunla değişik halinin HUMK ‘na işlenmemiş olduğu metinler varsa, 5348 sayılı kanunun 1.maddesine bakılmalıdır
Old 03-11-2005, 18:34   #3
av.ademkuvel

 
Varsayılan

Yaşadığımız hızlı mevzuat değişikliği, sürekli ve dikkatli bir takibi gerektirmektedir. Bilgilendirme amacıyla meslektaşlarımızın gayretlerine teşekkürler... Ancak bazen bu yoğun ve hızlı trafikte yanlış tespit ve sunumlar da olabilmektedir. Bu konuda "bir dost" un tespitine yeni üye olmamız nedeniyle şu anda iştirak edebiliyoruz. Gerçekten 11 Mayıs 2005 kabul tarihli ve 5348 sayılı yasanın 1. maddesinde; "1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla eklenen geçici 1 inci maddesi, geçici 2. madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.
"Geçici Madde 2.- Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE ALEYHİNE TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLAN KARARLAR HAKKINDA, KESİNLEŞMESİNE KADAR HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ 427 ila 454 üncü madde hükümlerinin UYGULANMASINA DEVAM OLUNUR."hükmüne yer vermektedir.
Dolayısıyla KARAR DÜZELTME KANUN YOLU HALA VARDIR. Ve karar düzeltmenin parasal sınırı da 5219 sayılı yasanın 2. maddesinin c) bendi gereğince; 6 [ALTI] MİLYAR' dır.
Old 24-06-2007, 17:04   #4
Av.Hikmet ÖZLÜ

 
Varsayılan Bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur.Bilginize sunulur

5 Haziran 2007 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 26543

KARAR


Adalet Bakanlığından:

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULMASINA

İLİŞKİN KARAR5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 25 inci maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluklarına göre; İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum ve Diyarbakır’da bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur.
Old 25-07-2007, 17:53   #5
Av.Yasemin Işık

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım,
bende bu knu ile bir sorun ile karşılaştım.2006 yılında mahkemenin vermiş olduğu karar temyiz edildi Yargıtay tarafından onandı bunun üzerine temmuz 2007 de karar düzeltme istendi. şimdi sorum şu 5 Haziranda bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu yayınlandı. bu durumda karar düzeltmeye itiraz edebilme imkanım var mı
Old 25-07-2007, 18:40   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Yasemin Işık

Yeni maddelerin yürürlüğe girmesi için mahkemelerin kurulması yetmemekte; mahkemelerin FAALİYETE GEÇMESİ gerekmekte. Şimdilik her şey aynı.

Saygılarımla
Old 27-03-2009, 00:17   #7
Av.KIRAL

 
Varsayılan Karar düzeltmeler hala yapılabiliyor mu?

Merhabalar,
Bildiğim kadarı ile hala Bölge Adliye mahkemeleri faaliyete geçmedi. Yargıtay'dan son gelen Boşanmaya dair bir karar da ( Şubat 2009 tarihli)karar düzeltme yoluna başvurabileceğimiz yer alıyor.
Oysa 1.HD nin başka bir kararında bu hususta hiçbir şey yazmıyor.
Meslekdaşlarım, hala karar düzeltme yolumuz açık mı? Yardımınızı bekliyorum .İyi çalışmalar.
Old 27-03-2009, 09:03   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan


Hala açık.

En azından bir kaç yıl daha açık kalacak gibi görünüyor. Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesine ilişkin hiç bir ışık yok.

(Not: Karar düzeltme yolu için parasal sınıra dikkat ediniz.) (HUMK m.440) (2009 yılı için sınır 8.510 TL)
Old 27-03-2009, 12:34   #9
av.ademkuvel

 
Varsayılan Karar Düzeltme Yolu

Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE ALEYHİNE TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLAN KARARLAR HAKKINDA, KESİNLEŞMESİNE KADAR HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ 427 ila 454 üncü madde hükümlerinin UYGULANMASINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. Kurulmakla beraber Resmi Gazetede Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihi ilan edilmemiştir. Dolayısıyla KARAR DÜZELTME KANUN YOLU HALA VARDIR.
Karar düzeltmenin parasal sınırı da 5219 sayılı yasanın 2. maddesinin c) bendi gereğince; 8.510,00 TL'dir.
Old 10-03-2010, 21:43   #10
üye14072

 
Varsayılan

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görüşülmekte olan dava ve işlerde mahkemelerin görevinde bir değişikliğin söz konusu olduğu hallerde, üst görevli mahkemeler yargılamaya devam ederler, alt görevli mahkemeler görevsizlik kararı vererek dosyayı üst görevli mahkemeye gönderirler.

Geçici Madde 2- Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde 25 inci maddede öngörülen bölge adliye mahkemelerini kurar. Bölge adliye mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih, Resmî Gazetede ilân edilir.

Bölge adliye mahkemeleri göreve başlamadan önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu mahkemelerin başkanları, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının atamaları yapılır. Bölge adliye mahkemelerinde görev yapacak diğer personelin atamaları da aynı süre içinde yapılır.

___________________

(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için, 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

Sayfa 11


8964Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç iki yıl içinde bölge adliye mahkemeleri için ihtiyaç duyulan bina, araç ve gereçler, yapım, satın alma veya kiralama yoluyla sağlanır.

Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, Adalet Bakanlığı bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

Madde 55- Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer. (1)

Yürütme

Madde 56- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Old 10-03-2010, 21:44   #11
üye14072

 
Varsayılan

5235 sayılı yasanın geçici maddeleri yukarda
peki
HUMK 442 uyarınca para cezası mümkünmü
Old 11-03-2010, 08:06   #12
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan isim bulamadım
HUMK 442 uyarınca para cezası mümkünmü
Mümkün:
HUMK - GEÇİCİ MADDE 2.- (Değişik: 5348 - 11.5.2005 / m.1) Bölge adliye mahkemelerinin, ...... göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur

(427 < 442 < 454) = mümkün
Old 19-03-2011, 18:59   #13
ahmet kasım özer

 
Varsayılan

sevgili meslektaşlarım malik kendisine geçici olarak olarak verilen gayrimenkülü gerçek malikine tekrar satarken kendi lehine satış anınada bedelsiz intifa hakkı tesis etmiş ve satmıştır yeni malik zorunmlu olarak galyrimenkulün mülkiyetini alabilmek için intifa hakkı tesis edilmiş şekilde almıştır yer bir petrol ofisidir ve değerlidir ve dolayısı petrol ofisinin gelirinden yeni malik olarak faydalanamamaktadır ve kira da alamamaktadır bu durumda yeni malikin intifa hakkı sahibinden ecrimisil,kira ve tazminat isteme hakkı varmıdır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Kavramına Karar Düzeltme Dahil midir? Av. Nur Camgöz Meslektaşların Soruları 6 30-07-2018 11:53
karar düzeltme yolu-hukuki yarar Av.Öznur A. Arabacı Meslektaşların Soruları 11 20-03-2013 16:29
Adli Yargı Idari Yargı Tazminat Davası mustafaaladag Meslektaşların Soruları 6 21-04-2007 14:12
karar düzeltme sınırı Av. Gediz Eranıl Meslektaşların Soruları 1 01-02-2007 16:59
İtm Ve Karar Düzeltme glossator Meslektaşların Soruları 2 31-05-2002 02:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05152988 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.