Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İlam vekalet ücretine ilişkin takipte icra vekalet ücreti talebi

Yanıt
Old 25-08-2009, 14:29   #1
melbaska

 
Varsayılan İlam vekalet ücretine ilişkin takipte icra vekalet ücreti talebi

Karar vekalet ücretine ilişkin takipte işcra vekalet ücreti istenemeyeceğine dair yargıtay kararı arıyorum.Yargıtay 15. HD. 3277/4328 08.08.2008 tarihli kararının buna ilişkin olduğunu öğrendim ancak karar metnine ulaşamıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Old 26-08-2009, 11:21   #2
Av. Nilay Parlar

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
Ben de bu konuya ilişkin karar arıyorum ve bulamadım. Verdiğiniz Yargıtay kararı ilam bilgilerini yeniden kontrol etmenizi isteyeceğim. Çünkü kullandığım mevzuat programına göre Yargıtay Ağustos ayında hiçbir karar almamış görünüyor.
Old 26-08-2009, 11:43   #3
melbaska

 
Varsayılan

Nilay Hanım,
haklısınız belirttiğim kararın ne numarası ne de tarihi doğru. Bir karışıklık olmuş anlaşılan. Başka bir karar da bulamıyoruz malesef. Ancak Antalya'da açtığımız bir davada icra mahkemesi hakimi avukatın vekalet ücreti alacağı, müvekkilin alacağından bağımsızdır avukat şahsi alacağını takip ederken vekalet ücretini talep edemez diyerek talebi kabul etmiştir. Avukatın alacağının bağımsız oluşuna da 12HD. 7.4.2003 T. E:3340, K:7525 kararını emsal göstermiştir. Belki işinize yarayabilir.
Old 26-08-2009, 12:03   #4
Av. Nilay Parlar

 
Varsayılan

Avukatın ücretinin bağımsızlığı konusunda bir sıkıntımız yok. Sorun, ilamda yer alan vekalet ücretinin asıl ilamdan ayrı olarak icra takibine konulması ve bu nedenle de yeniden icra vekalet ücreti talep edilmesidir. Normal şartlarda, icra takibi hazırlanırken, takip dayanak bilgisi olarak ilam vekalet ücreti kalemi girildiğinde icra takibinde yeniden vekalet ücreti tahsil edilmiyor. Asıl alacak kısmına vekalet ücreti yazıldığı zaman icra vekalet ücreti tahsil edilebiliyor. Bu nedenle, ilam vekalet ücretinin, asıl ilamdan ayrı olarak icra takibine konu edilmesi durumunda yeniden icra takibine dayalı vekalet ücreti doğup doğmayacağı hususuna ilişkin Yargıtay kararı bulmakta fayda vardır.
Teşekkürler.
Old 26-08-2009, 12:05   #5
Av. Nilay Parlar

 
Varsayılan

Ayrıca, bu durum kolaylıkla suistimal edilebilir. Örneğin, işçi alacağındaki her bir kalem ayrı ayrı takibe konu edilip her birinden ayrı ayrı icra vekalet ücreti tahsil edilebilir. Böyle bir sonuç Medeni Kanunun öncelikle 2. maddesine aykırılık teşkil etmelidir.
Old 02-10-2009, 22:55   #6
Av.Serkan DAĞDEVİREN

 
Varsayılan

arkadaşlar size yargıtayın en son uygulmasını aktarayım.Yargıtay 12.Hukuk dairesi 2009 tarihli yeni bir kararında vekalet ücretine vekalet ücreti talep edilebileceğine karar verdi.Yeni bir değişiklik olana kadar sanırım bu karara göre uygulama yapılacak.Ancak karar yeni olduğu için içtihat proğramlarına düştüğünü sanmıyorum.saygılarımla
Old 02-10-2009, 23:05   #7
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...?t=8280&page=3

2009 tarihli ilgili kararı Av.Onur Tunga eklemiş ((kendisine teşekkürler ederek))...iyi çalışmalar,,,
Old 03-10-2009, 15:03   #8
Av.Serkan DAĞDEVİREN

 
Varsayılan

evet yukarıda bahsettiğim karar Av.Onur TUNGA'nın eklediği karardır.karar ayrıca İstanbul barosu dergisinin son sayısında da yayınlandı.Bu anlamda Baro dergisi çok güncel ve güzel kararlardan derleme yapıyor.

sanırım yargıtayın bu yeni kararı ile bir süreliğine de olsa bu durum açıklığa kavuşmuştur.
Old 04-10-2009, 14:40   #9
lawyer_721

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan melbaska
Karar vekalet ücretine ilişkin takipte işcra vekalet ücreti istenemeyeceğine dair yargıtay kararı arıyorum.Yargıtay 15. HD. 3277/4328 08.08.2008 tarihli kararının buna ilişkin olduğunu öğrendim ancak karar metnine ulaşamıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
umarım yargıtayın böyle bir kararı yoktur ilam vekalet ücretini icraya koyduğunuzda ayrıca icra vekalet ücretini hak etmiş oluyorsunuz. çünkü ilam vekalet ücretini kendi adınıza değil müvekkilinizin adına icraya koyuyorsunuz.
Old 11-01-2011, 17:12   #10
iyakupoglu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lawyer_721
umarım yargıtayın böyle bir kararı yoktur ilam vekalet ücretini icraya koyduğunuzda ayrıca icra vekalet ücretini hak etmiş oluyorsunuz. çünkü ilam vekalet ücretini kendi adınıza değil müvekkilinizin adına icraya koyuyorsunuz.

Ayynenn öyle. Vekalet ücretine ilişkin icra takibinde de asıl alacaklı yine müvekkil olduğuna ve biz vekaleten takip talebinde bulunduğumuza göre neden vekalet ücretine ilişkin icra takibinden doğan icra vekalet ücretini isteyemeyelim ki? Kaldı ki; kanımca, vekalet ücreti asilin açılmış dava nedeniyle vekiline ödemekle yükümlü olduğu ücreti davayı kaybeden tarafa yüklemek adına hükmedilen bir alacak kalemi olup yasal olarak avukatın böyle bir takipte yalnızca icra vekalet ücretine hak kazanması gerekmektedir. Uygulamada ise, zaten bir çok şey olması gerektiği gibi yürümediğinden ilam vekalet ücretlerini de bizler almaktayız.
Old 13-05-2011, 13:18   #11
Av.Muhammed M.

 
Varsayılan

Maliye'ye karşı başlatmış olduğumuz ilamlı icra takiplerine hazine vekili T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2009/21102Karar: 2010/2813Karar Tarihi: 11.02.2010 bu kararı örnek göstererek takipte istemiş olduğumuz ilam vekalet ücretine tekrar icra vekalet ücreti hükmedilemeyeceğini belirterek işlemi şikayet etti. Ancak İcra Hukuk Mahkemesi vermiş olduğu kararda ilamdan doğan vekalet ücretinin YARGILAMA GİDERİ olduğunu -ki bu konuda da yargıtay kararları var- belirterek yapılmış olan ŞİKAYETİN REDDİNE karar verdi.
Old 28-09-2011, 13:55   #12
kalem59

 
Varsayılan

Av.Muhammed M
Aynı tür bir dava benm de var. Karşı taraf vekili bahsettiğiniz Yargıtay Kararını sundu.Ben bu karara karşı savunma yapacağm. Sizin bahsetmiş olduğunuz mahkeme kararı ve Yargıtay kararını paylaşırsanız sevinirim.
Old 18-01-2012, 12:45   #13
Av.Onur Tunga

 
Varsayılan

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2010/33266
KARAR: 2011/14524

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İ.İ.K.nın 138/3. maddesi gereğince (vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın icra müdürü tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir)

H.U.M.K.nın 423/6. maddesinde avukatlık ücreti yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı yasanın 424. maddesinde de yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak yargılamanın tarafları arasında geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde "dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür.(HGK.nın 7.4.2004 tarih ve 2004/12-213 Esas, 2004/215 Karar sayılı kararı)

Somut olayda ilamın davacısı lehine hükmedilen ücreti vekaletin avukata ait olduğu tartışmasız ise de, yukarda açıklanan gerekçelerle ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili, ancak asil adına takibe konabilir, icra takibi de vekil vasıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına İ.İ.K.nun 138. maddesi uyarınca avukatlık ücreti hesaplanacağından, icra takibinde icra vekalet ücreti istenmesinde yasaya aykırılık yoktur. Öte yandan, vekalet ücretinin vekil vasıtasıyla tahsili için yapılan icra takibinde icra vekalet ücreti verilmeyeceğine ilişkin yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler karşısında, mahkemece icra vekalet ücreti talebine yönelik şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir. Öte yandan Mahkemece icra emrinde asıl alacağın işlemiş faizine faiz (faize faiz) talep edilmediği için bu yöne ilişkin şikayetin de reddine karar verilmeli, ancak faiz dışındaki alacaklar için takip tarihinden sonra %9 orandan az olmamak üzere istenen yasal faizin 3095 Sayılı Kanunun 1. maddesi hükmüne göre %9 ve değişen oranlarda yasal faiz oranlarının uygulanması gerektiğine işaret edilerek icra emrinin düzeltilmesi ile yetinilmelidir. O halde mahkemece, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA) 4.7.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-01-2012, 18:14   #14
kalem59

 
Varsayılan

Sayın Tunga

Öncelikle teşekkür ediyorum

Gönderdiğiniz Yargıtay kararı bu tartışmları son vereceğini düşünüyorum.
Geçen yıl bir davamda hakim İcra Takip ücreti olan 180 TL .lik kısmın iptaline 500 TL takibin devamına şekklinde bir karar verdi
O zaman Av. Muhammed M nin belirttiği mahkeme kararını sunmama rağmen hakim kabul etmemişti. Ayrıca temyiz yolu da kapalıydı.
Old 07-11-2014, 16:23   #15
av.leventuysal

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım Yargıtay Hukuk Dairelerinin, Vekalet Ücretlerinin tahsili Amacıyla Yapılan ilamlı İcra Takiplerinde, İcra vekalet ücretinin İstenip İstenmeyeceğine İlişkin Bir Kısım çelişkili Kararları mevcuttu. Hatta 12.HD. bir kararında istenebileceğini belirtmişken, Başka bir kararında istenmeyeceğine ilişkin verilen Yerel Mahkeme Kararını Onamıştı(E.2009/21102, K.2010/2813,11.2.2010 / E.2010/33266
K.2011/14524) TÜM BU ÇELİŞİKLERE YARGITAY HUKUK GENEL KURULU SON NOKTAYI KOYDU.
İLAMDAKİ VEKALET ÜCRETİ İÇİN BAŞLATILAN İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İCRA VEKALET ÜCRETİ İSTENEBİLİR.

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/12-1470

K. 2013/563

T. 17.4.2013

• İCRA EMRİNE İTİRAZ ( İlamların Yerine Getirilmesine İlişkin İcra Takibi İcra Emrine Konu İlamın Alacaklısı Taraf Lehine Başlatılmış Olduğundan Söz Konusu İlamda Yer Alan ve Yargılama Gideri Sayılan Vekâlet Ücreti İçin İcra Aşamasında İcra Vekâlet Ücreti Talep Edilmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı )

• İLAMLI İCRA TAKİBİ ( İcra Emrine Konu İlamın Alacaklısı Taraf Lehine Başlatılmış Olduğundan Söz Konusu İlamda Yer Alan ve Yargılama Gideri Sayılan Vekâlet Ücreti İçin İcra Aşamasında İcra Vekâlet Ücreti Talep Edilmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı - İcra Emrine İtiraz )

• İCRA VEKALET ÜCRETİ ( Yargılama Gideri Olarak Hükmolunan Vekâlet Ücretinin Ancak İki Taraf Arasında Geçerli Olacağı - İcra Takibi İcra Emrine Konu İlamın Alacaklısı Taraf Lehine Başlatılmış Olduğundan İlamda Yer Alan ve Yargılama Gideri Sayılan Vekâlet Ücreti İçin İcra Aşamasında İcra Vekâlet Ücreti Talep Edilebileceği )

• AVUKATLIK ÜCRETİ ( İcra Emrine İtiraz - İlamın Alacaklısı Taraf Lehine Takip Başlatılmış Olduğundan Söz Konusu İlamda Yer Alan ve Yargılama Gideri Sayılan Vekâlet Ücreti İçin İcra Aşamasında İcra Vekâlet Ücreti Talep Edilmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı )

1086/m.423,424

6100/m.330,323/1/ğ

ÖZET : Dava, icra emrine itiraz istemine ilişkindir. 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ( HUMK )'nın 423 maddesinde vekâlet ücretinin bir yargılama gideri olduğu belirtilmiştir. Sonradan yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK ) 323/1- ( ğ ) maddesinde de benzer düzenleme yer almaktadır. 1086 sayılı HUMK'nın 424. maddesindeki düzenleme uyarınca, yargılama gideri olarak hükmolunan vekâlet ücreti, ancak iki taraf arasında geçerli olacaktır. ( 6100 sayılı HMK m.330 ). Somut olaydaki ilamların yerine getirilmesine ilişkin icra takibi, icra emrine konu ilamın alacaklısı taraf lehine başlatılmış olduğundan, söz konusu ilamda yer alan ve yargılama gideri sayılan vekâlet ücreti için, icra aşamasında icra vekâlet ücreti talep edilmesinde açıklanan yasal düzenleme uyarınca bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasındaki “icra emrine itiraz” başvurusundan dolayı yapılan yargılama sonunda; Kocaeli 3. İcra Hukuk Mahkeme'since davanın kabulüne dair verilen 23.12.2010 gün ve 2010/325-747 sayılı kararın incelenmesi davalı/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 24.11.2011 gün ve 2011/6501-24093 sayılı ilamı ile;

( ... HUMK'nın 423-6.maddesinde; 'avukatlık ücreti yargılama giderleri arasında sayılmıştır'. Aynı Yasanın 424.maddesinde; "yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak ( yargılamanın tarafları ) arasında geçerli olacağı belirtilmiştir." Ayrıca 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164 /son maddesinde; "dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir" hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür. ( HGK'nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 E. - 2004/215 K. Sayılı kararı )

Somut olayda, 412.000,00 TL asıl alacak, 6.057,92 TL yargılama gideri ile 24.880,00 TL vekâlet ücreti alacağının tahsili için takip yapılmış ve icra vekâlet ücreti de talep edilmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca; avukat vasıtasıyla takip edilen icra işlemlerinde nispi tarife üzerinden, vekil lehine icra vekâlet ücreti ödenir.

Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar ve yasal düzenlemeler dikkate alınarak, icra vekâlet ücreti talebinde bir usulsüzlük bulunmadığından şikâyetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir... ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, icra emrine itiraz istemine ilişkindir.

Davacı/borçlu vekili, müvekkili hakkında alacaklı tarafından Kocaeli 3. İcra Müdürlüğü'nün 2010/6176 E. sayılı dosyasıyla yürütülen takip sırasında, takip öncesi faiz adı altında istenen faizin oranı ve hangi tarihten itibaren başlatıldığının icra emrinde belirtilmediğini, faizin bilirkişi vasıtasıyla hesaplattırılmasının gerektiğini ve ayrıca takip konusu yapılan 24.880,00 TL alacağın vekâlet ücreti olup, vekâlet ücretine yeniden vekâlet ücreti talep edilmesinin yasaya aykırılık teşkil ettiğinden bahisle bu miktar açısından da icra vekâlet ücreti talep edilmesinin yanlış olduğunu ileri sürerek, bu iki yönden icra emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı/alacaklı vekili, vekâlet ücretinin bir yargılama gideri olduğunu, tahsili için icra takibinde icra vekâlet ücreti talep edilmesinin yasal olduğunu ve takipte talep edilen faiz oranının “yasal faiz” olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, mahkeme ilamında yer alan vekâlet ücretine icra aşamasında yeniden vekâlet ücreti talep edilmesinin yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davalı/alacaklı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı/alacaklı vekili getirmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; icra takibine konu ilamda yer alan vekâlet ücretinin icra yolu ile talep edilmesi nedeniyle icra vekâlet ücreti talep edilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ( HUMK )'nın 423 maddesinde vekâlet ücretinin bir yargılama gideri olduğu belirtilmiştir. Sonradan yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK ) 323/1- ( ğ ) maddesinde de benzer düzenleme yer almaktadır.

Mülga 1086 sayılı HUMK'nın 424. maddesindeki düzenleme uyarınca, yargılama gideri olarak hükmolunan vekâlet ücreti, ancak iki taraf arasında geçerli olacaktır. ( 6100 sayılı HMK m.330 ).

Somut olaydaki ilamların yerine getirilmesine ilişkin icra takibi, icra emrine konu ilamın alacaklısı taraf lehine başlatılmış olduğundan, söz konusu ilamda yer alan ve yargılama gideri sayılan vekâlet ücreti için, icra aşamasında icra vekâlet ücreti talep edilmesinde yukarıda açıklanan yasal düzenleme uyarınca bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalı/alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'na 5311 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile eklenen Geçici 7. madde atfıyla aynı Kanun'un 366/III. maddesi uyarınca tebliğden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Mahkemesinin vekalet ücretine ilişkin kararının temyizi HakiMavi Meslektaşların Soruları 2 06-02-2009 10:25
Karşı vekalet ücretine ilişkin stopajlı makbuz örneği ACİL üye21665 Meslektaşların Soruları 8 08-01-2009 11:45
BİR takipte iki vekalet ücreti olabilir mi? Av. Ceren Meslektaşların Soruları 3 25-09-2008 15:59
Vekalet Ücreti - icra vekalet ücretini asilin tahsil etmesi cemoka23 Meslektaşların Soruları 14 19-05-2007 09:34
Kefile Yapılan Takipte Ipotek Dosyasından Ayrı Olarak Vekalet Ücretine Hak Kazanma özlem demirel Meslektaşların Soruları 7 16-02-2007 14:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06597209 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.