Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hükmedilmeyen vekalet ücreti

Yanıt
Old 18-09-2020, 13:21   #1
Av.Tuğba Göktepe

 
Varsayılan Hükmedilmeyen vekalet ücreti

Sayın meslektaşlarım,ceza davasında basit yargılama ile duruşma yapılmadan verilmiş bir karar mevcut.
İki sanığın da müdafisiyim.Bir sanık beraat ederken,diğer sanık ceza ve HAGB aldı.
Karara kimse itiraz etmeyecek ve dosya kapanacak şeklinde tüm taraflar arası anlaşmaya varıldı.
Tarafıma tebliğ edilen gerekçeli kararda (mahkeme hükmünü gerekçeli karar ile öğrendim) ,beraat eden müvekkilim için tarafıma Hazineden alınmak üzere vekalet ücretine hükmedilmemiş.
Gözden kaçtığını düşünerek hakimle görüştüm ancak gözden kaçmamış.İki sanığı da ben temsil ettiğim için ve bir sanık ceza aldığı için vekalet ücretine hükmetmediğini söyledi.Vekalet ücretinin avukata değil sanık lehine takdir edildiğini ve her bir beraat için ayrı vekalete hükmedilmedilmesi gerektiğine dair Yargıtay Kararları olduğunu beyan ettim ancak faydası olmadı.itiraz sürem hemen dolmadı ancak itiraz edersem duruşma açılacak dava devam edecek.Ek kararla da vermeyecek.
3 gün daha itiraz sürem var,bana ne tavsiye edebilirsiniz?
Old 19-09-2020, 18:25   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Yargıtay 19.CD.sinin BAM kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi hakkında verdiği aşağıdaki kararın gerekçesinde ifade edildiği üzere, birden fazla sanığın tek bir avukat tarafından temsil edilmesi halinde ,her sanık için ayrı bir savunma hizmeti gerçekleştirileceği gözetilerek ve her bir sanığın durumunun ayrı ayrı değerlendirilerek , vekalet ücretinin tayini gerekir. Bu yönden beraat eden sanık yönünden vekalet ücreti tayini uygun olurdu. İtiraz edip etmemek kuşkusuz sizin takdirinizde.

19. Ceza Dairesi 2019/33104 E. , 2019/13267 K.
• "İçtihat Metni"
A-) KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNE DAİR BAŞVURU
…
Birden fazla sanık hakkında mahkemelerce beraat kararı verilmesi halinde, hükmedilecek vekalet ücretinin her sanık için ayrı ayrı mı yoksa tüm sanıklar için tek bir vekalet ücreti mi olacağı hususuna gelince;

Ceza ve ceza muhakemesi hukukuna hakim olan "ceza sorumluluğunun şahsiliği" ve "cezaların bireyselleştirilmesi" ilkeleri çerçevesinde, ceza muhakemesi süreci, kural olarak her sanık yönünden ayrı ayrı yürütülen bir süreçtir. İster bağlantı sebebiyle ister iştirak halinde işlenen suçlar sebebiyle birlikte görülen çok sanıklı bir ceza davasında, her sanığın ifadesinin ayrı ayrı alınması, her sanığın suç oluşturan eyleminin ve her sanık hakkında toplanan delillerin ayrı ayrı değerlendirilmesi, her sanığın neden beraat ettiğinin gerekçesinin ayrı ayrı yazılması ve koşulları varsa her sanık için ayrı ayrı beraat hükmü kurulması gerekecektir. Dolayısıyla avukatlık (savunma) hizmeti ne şekilde yerine getirilirse getirilsin, kural olarak sanıkların eylemleri arasındaki objektif farklılıklar (asıl fail, azmettiren vb.) veya sanıkların sahip oldukları subjektif özellikler (yaş küçüklüğü vb.) bakımından müdafiilik görevinin her bir sanık için ayrı ayrı yürütülmesi gerekeceği tartışmasızdır.

O halde, birden fazla sanığın tek bir müdafi tarafından temsil edilmesi halinde, her sanık için ayrı bir savunma hizmeti gerçekleştirileceği, tüm sanıkların müdafiisi aynı olsa dahi sanıklar müdafiinin; tüm sanıklarla ayrı ayrı görüşüp gerek eylemlerini gerekse kişisel durumlarını, dava dosyasındaki delilleri her sanık açısından ayrı ayrı araştırmak zorunda olacağı, öte yandan Avukatlık Kanunu'na göre müdafiin görevini yerine getirmesi sırasında sanık konumundaki müvekkilleri arasında menfaat çatışması kriterini de göz önüne alarak görevini her sanık için ayrı ayrı dikkat ve özen göstererek yerine getirmesinin zorunlu olacağı, sanıkların ise müdafiinden kendi savunmalarını ayrı bir özen göstererek yapmasını bekleyecekleri, her sanığın müdafiine ayrı ayrı sözleşme gereği avukatlık ücreti ödemiş veya ödemekle yükümlü olacağı, netice itibariyle mahkemelerce beraat eden sanık için hükmedilecek maktu vekalet ücretinin "sanık lehine" hükmedileceğinin mevzuatta açıkça düzenlenmiş olması göz önüne alındığında;


Bir ceza dava dosyasında birden fazla sanık hakkında beraat hükmü verilmesi halinde; her bir sanığın, hakkında yürütülen kamu davasının açılmasında kendi kusurunun olmaması şartıyla ve yukarıda açıklanan temel ilkeler çerçevesinde, tek bir avukatla temsil edilseler dahi mahkemece sanıklar lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'de yazılı maktu vekalet ücreti miktarınca her sanık için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

G-) SONUÇ
Gerek bağlantı kavramı nedeniyle birleştirilen; gerekse suçun iştirak halinde işlenmesi nedeniyle birden fazla sanık hakkında açılan kamu davalarının; bir ceza davasında birlikte görülmesi sırasında kendisini özel bir müdafi ile temsil ettiren sanıklar hakkında beraat hükmü verilmesi halinde, sanıkların haklarında kamu davasının açılmasına sebebiyet verecek derecede kusuru olmaması şartıyla, her sanık için ayrı ayrı ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen miktarda maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine, 22.10.2019 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.
Old 20-09-2020, 21:28   #3
kadir34

 
Varsayılan

Tuğba hanım şu noktaya dikkat çekmek istiyorum siz eğer vekalet ücretine hükmedilmediği için itiraz etseniz bile ceza yargılamalarında istinaf mahkemesi sizin talebinizle bağlı kalmayarak dosyanın tümünü incelemektedir ve bu durumda aleyhinize bir sonuç çıkabilir bilginiz olsun... Kazanılmış hak elbette söz konusudur.. Fakat şunuda göz ardı etmeyelim sizin istinaf dilekçeniz karşı tarafa tebliğ edilince onlarında istinafa başvurmayacağının garantisi yoktur... Saygılarımla
Old 24-09-2020, 17:18   #4
Av.Tuğba Göktepe

 
Varsayılan

Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Sayın kadir34, basit yargılama usulü olduğu için itiraz etmemiz halinde duruşma açılacak ve dava görülmeye başlanacaktı.Bu sebeple itiraz da edemedim çünkü müvekkillerimden biri beraat etti ve beraat kararı da değişebilecekti.
Sayın Yücel Kocabaş,buna ilişkin karar olduğunu özellikle söylemem rağmen kabul etmedi.
itiraz sürem dün itibari ile doldu.Karar itiraz edilmeden kesinleşti.
Bu aşamadan sonra yapmamı önereceğiniz bir şey var mıdır? Ortada yanlış bir karar,hak edip alamadığımız vekalet ücretimiz var.
Old 24-09-2020, 18:00   #5
kadir34

 
Varsayılan

Tuğba hanım , tavzih ve tashih yapılamaz. Vekalet ücretine hükmedilmemesi üst mahkeme yoluyla veya itiraz yoluyla yapılabilir. Kaldı ki ceza hukukunda bildiğim kadarıyla tavzih ve tashih yapılamıyor. Kanaatimce başvurabileceğiniz hukuki bir yol yoktur.
Old 24-09-2020, 19:37   #6
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Tuğba Y.G.
Sayın Yücel Kocabaş,buna ilişkin karar olduğunu özellikle söylemem rağmen kabul etmedi.
itiraz sürem dün itibari ile doldu.Karar itiraz edilmeden kesinleşti.
Bu aşamadan sonra yapmamı önereceğiniz bir şey var mıdır? Ortada yanlış bir karar,hak edip alamadığımız vekalet ücretimiz var.
Gerçekten ortada Yargıtay 19.CD.sinin BAM kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi hakkında verdiği yayınladığımız kararına açıkça aykırı ,yanlış bir karar var. Ne var ki, yasal süresi içinde itiraz yoluna başvurulmadığı için karar kesinleşmiş. İtiraz yoluna başvurmama hakkında haklı nedenleriniz olabilir.

Kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı fazla bir şey yapılamaz.
Kanun yollarına başvurma hakkı tüketilmiş olsa idi müvekkiliniz adına adil yargılama hakkının ihlali nedeniyle Anayasa mahkemesinde bireysel başvuru davası açılabilir idi. Bir de Kanun yararına bozma talebi için Adalet Bakanlığına başvurulabilir ise de, bu şekildeki bozmanın size bir yararı olmaz. Karar bozulursa sadece bir daha böyle hatalar yapılmaması için Resmi Gazetede yayınlanması ile yetinilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlam Vekalet Ücreti için İcra Vekalet Ücreti Ödemek Zorunda Bırakılmak Yasalmıdır? Av.İlker DOLGUN Meslektaşların Soruları 49 10-07-2018 18:35
Hükmedilmeyen Ecrimisil Avukat halil Meslektaşların Soruları 0 10-09-2012 19:13
haksız azil halinde vekalet ücreti, karşı vekalet ücreti talebi için kesinleşme şartı emrahcevik Meslektaşların Soruları 2 10-12-2011 19:02
İlamdaki vekalet ücreti icraya konurken icra vekalet ücreti talep edilebilir mi? avcihansahin Meslektaşların Soruları 9 13-06-2011 00:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03948998 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.