Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Trafik Kazası- Destek Tazminatı- Eşe Maaş Bağlanması- Sigortadan Tahsilat

Yanıt
Old 26-01-2007, 12:00   #1
hamburabi42

 
Varsayılan Trafik Kazası- Destek Tazminatı- Eşe Maaş Bağlanması- Sigortadan Tahsilat

Değerli meslektaşlarım herkese iyi çalışmalar,

2005 yılında meydana gelen bir trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmiştir . Şofer müvekkilm olup hakkında taksirle ölüne sebebiyet vermekten dava açılmış ve halen dava derdesttir. olay çevre yolunda ve üst geçidin hemen altında meydana gelmiş olup maktül üst geçidi kullanmayıp 6 şeritli çevre yoluna girince meydana gelmiştir.

Vefat eden şahıs 54 yaşında ve bağkurdan emekli olan bir kişidir. mirasçılardan davacı eşe emekli aylığı bağlanmış ve mirasçılar trafik sigosrtasından 10.000 ytl almışlardır. aracın ayrıca kasko sigortası da vardır.

karşı tarafça bu kere maddi-manevi tazminat talebi ile dava açtı. lakin çocukların tümü reşittir. sadece anneleri ev hanımıdır.


reşit olan şahısların maddi tazminat(destekten yoksun kalma ) isteyebilmesi mümkünmüdür??

maktülün eşine bağkurdan maaş bağlanması ve sigortadan tazminat alması davayı nasıl etkiler??


aracın bir de kaskosu bulunduğuna göre davayı ihbar edebilrimiyiz.

cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim...
Old 26-01-2007, 13:11   #2
Av.Orhan Kaya

 
Varsayılan

reşit olan şahısların destekten yoksun kalma tazminatı istemeleri mümkündür. Zira burada aranacak olan yaş değil bizatihi desteğin olup olmadığıdır. ölenin destek olduğu ispat edilemiyorsa dava red edilir. maktülün eşine maaş bağlanması ve sigortadan para almanın davayı etkileyeceğini düşünüyorum. zira bağkur daha sonra kurum zararlarının tazmini için müvekkilinize dava açacak ve kusuru oranında bu bedeli isteyecektir. SSK da maaş bağlanması durumunda böyle oluyor kuvvetle muhtemeldir ki aynı durum bağkur içinde geçerlidir. Zaten bu maaş bağlanmasını mahkeme ilgili kuruma soracaktır ve bedeli tazminattan indirecektir.

Bunlar doğruluğunu teyit edemediğim yorumlar. belki bir fikir verir diye yazdım. Saygılarımla
Old 27-01-2007, 17:50   #3
AV.SANEM

 
Varsayılan

kasko sigortası kapsamında ihtiyari mali mesuliyet klozu da mevcut ise kaskoya da ihbar etmenizi öneririm.Anladığım kadarıyla müvekkilinizin kusursuz çıkma ihtimali de kuvvetle muhtemel.Bağkur da kusur oranında rücu edecektir. bağlanan maaş ve alınan tazminatın maddi tazminat hesabında etkisi olacaktır.Saygılarımla.
Old 27-01-2007, 18:39   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın hamburabi42,

Elimde bulunan Ergun Orhunöz'e ait; "Tazminat Davalarında Uygulama Sorunları" isimli kitaptan alıntılarla soruları yanıtlamaya çalışayım.

1- DESTEK ZARARI: Yargıtay'ın kararlarına göre, bakım ve ihtiyaçları devamlılık arz etmiyor ise, kız evlatların 20 yaşına kadar, erkek evlatların ise 18-20 yaşına kadar destek zararlarının devam edeceği kabul edilmektedir. Eğer evlat yüksek tahsil yapıyor ise ya da yapacakları farz ediyor ise destek ihtiyaç süresi 25 yaşına kadar devam edecektir.(11.HD 1990/12641 E. 1992/1813 K

2- MECBURİ YA DA İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASINCA BİR ÖDEME YAPILMIŞSA: Siz zorunlu mali mesuliyet sigortasından 10.000 YTL alındığını belirtmişsiniz.Hesaplanacak zarardan bunun mahsubu sözkonusu olacağından, mahkemeden, hak sahiplerine sigorta şirketinden bir ödeme yapılıp yapılmadığını sordurabilirsiniz.(Elinizde belge var ise bunu ibraz edebilirsiniz)

Ödenen rakam zararı karşılamamışsa, İhtiyari mali mesuliyet sigortasına da davayı ihbar edebilirsiniz.

3-EŞE BAĞ-KUR'DAN MAAŞ BAĞLANMASI:Hak sahiplerine bağlanan gelirin peşin değerinin mahsubuna esas olmak üzere bu hususun mahkemeden sorulmasını talep edebilirsiniz.

4- DAVACILARA MİRAS KALMASI: Siz sormamışsınız ama ölen şahıstan mirasçılarına tahvil, hisse senedi, kira getiren taşınmaz mallar geçmiş ise; banka hesabının faizi, hisse senedinin karı, taşınmazın kirası, işletmenin kazancı "miras geliri" sayılacaktır. İntikal eden bu gelirlerin hesaplamada zarardan mahsup edilmesininin gerekeceğini dilekçe ile bildirin.

Saygılarımla
Old 27-01-2007, 22:17   #5
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Zarar gören tarafça sigortadan alınan tazminat, derdest dava yönünden hükmedilecek tazminat tutarında, ileri sürmeniz halinde lehinize mahsup sağlayacaksa da, faydası kısa vadeli ve yalnız derdest dava yönünden olacak.

Zira sigorta ileride müvekkilinize rücu edecektir.

Saygılarımla...
Old 28-01-2007, 16:13   #6
üye14072

 
Varsayılan

değerli meslektaşlarımın verdiği tüm bilgilere iştirak ile,

ve ayrıca size şu bilginin gerekli olduğu kanaatindeyim.

ölenin yakınlarının destekten yoksun kalma zararları kaç liradır? bunu tespit edebilirseniz yani kendi kendinizin bilirkişisi olabilirseniz, sonuca daha etkili ve hakim olabilirsiniz.

saygılarımla
Av. M. Emin ÖZTÜRK
Old 28-01-2007, 21:46   #7
TABUOSMAN

 
Varsayılan

Ölüm nedeniyle hak sahibine bağlanan maaşın destekten yoksun kalma tazminatının hesabında nazara alınmayacağı, çünkü bu maaşın başlı başına ölüm olayına yasa gereği bağlanan bir sonuç olduğuna dair eski tarihli Yargıtay kararları okumuştum. Yargıtay'ın şu andaki görüşünü bilmiyorum. Bence her ihtimale karşı konunun detaylı araştırılmasında yarar var...
Old 29-01-2007, 17:05   #8
hamburabi42

 
Varsayılan

Saygıdeğer meslektaşlarım herkese vermiş olduğu aydınlatıcı bilgilerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim.

Sayın Suat Ergin cevabınızda bahsetmiş olduğunuz (1 nolu cevap) yargıtay kararını araştırdım lakin bulamadım. sanırım dava içerisinde çok faydalı olacak bir de 4 nolu cevabınızda müteveffadan kalan mirasın destekten yokksun kalma tazminatından düşüleceği yönünde bir algılamam oldu buna ilişkin konuyu açabilirseniz sevinirim. yani tazminat-miras bağlantısı davayı nasıl etkiler??

bir de her ne kadar bağkur tarafından müvekkile rücu için dava açılacağını kabul etsem de işin mantığını anlamış değilim zira vefat edenşahıs zaten bağkurdan maaş almaktaydı şimdi onun yerine eşi maaş almaya devam edecek yani aslen idarenin bir zararı yokmuş gibi geliyor bana
çünkü çocuklar erkek -reşit olduğundan ve içilerinde okula devam eden olmadığından onlara maaş bağlanmayacak bir de konuyu bu açıdan değerlendirirseniz sevinirim.

iyi çalışmalar...
Old 29-01-2007, 17:48   #9
ERZADEOĞLU

 
Varsayılan

olayı incelediğimizde(anladığınız kadarıyla)maktülün kendi kusuru var.çevre yolu,üst geçit altı bunları değerlendirmişinizdir kuvvetle muhtemel.ayrıca trafik tutanaklarında kusur değerlendirilmesi nasıl yapılmış?
(maktülün özel durumu var mı?-merdiven kullanamama,baston desteğiyle ayakta durabilme...gibi.burada şunu diyorum acaba üst geçityapma sorumlusunun sorumluluğu var mı?)
Old 29-01-2007, 18:28   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Mirasla ilgili karar

Sayın hamburabi42,

Miras ile ilgili kararı aktarıyorum. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Kararlar eski tarihli.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 1976/6435
K. 1976/6782
T. 8.7.1976
• DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Miras payının değerlendirilmesi )
• MİRAS PAYININ DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA ETKİSİ
818/m.45
DAVA VE KARAR : Davacı avukatı; müvekkilesinin eşinin trafik kazası sonucu öldüğünü ileri sürerek 60.000 lira maddi ve manevi tazminatın alınmasını istemiştir.

Yapılan yargılama sonunda; olay, ceza dosyası ve belgelerle sabit olduğundan kusur oranına göre tesbit ve takdir edilen 19.400 lira maddi ve manevi tazinatın davalı idareden alınarak davacı Remziye'ye ödenmesine karar verildiğine ilişkindir.

Temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşuldu:

1 - Borçlar Kanununun 45. maddesinde düzenlenen destekten yoksun kalma tazminatı ile güdülen amaç, davacıların ölümle sonuçlanan olaydan önceki yaşayışlarının sosyal ve ekonomik seviyesini korumak için onlara yapılacak yardım miktarına tazminat olarak hükmetmekten ibarettir. Yardımdan yoksun kalan kimselerin sosyal ve ekonomik düzeylerini olaydan sonraki devrede de kalan miras geliri karşılamış, yani miras geliri bu seviyeyi korumaya yeterli bulunmuş ise davacıların artık 45. maddeye dayanarak zararları söz konusu olamaz. O halde, davalının savunmasında da bildirdiği gibi ölen desteğin miras gelirlerinin neden ibaret olduğu etraflıca araştırılıp miras gelirinin ölen desteğin yaptığı veya yapması mahtemel olduğu yardımı karşılayıp karşılamadığı incelenmek, tesbit edilen zarar miktarından indirilmek ve sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken bu yön üzerinde durulmaksızın zararın tümüne hükmedilmiş olması bozmayı gerektirir.

2 - Dinlenen tanıklar, ölenin seksen yaşında olmasına rağmen çalışıp bir gelir sağladığını ve böylece yaşama süreci içinde çalışma gücünü de sürdürdüğünü belirtmiş olmasına göre davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yersiz olduğundan reddi cihetine gidilmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın birinci bentte gösterilen nedenle ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 29-01-2007, 18:59   #11
Av.Orhan Kaya

 
Varsayılan

sayın hamurabi 42 ;
destekten yoksun kalma ile yaşın bir ilgisi olmadığı yolundaki düşüncemi bu kez biraz daha açarak tekrar etmek isterim;
"destekten anlaşılması gereken kanunen bir kimseye bakmakla yükümlü olanlar değildir. Geride kalanların geçimini kısmen veya tamamen sağlıyacak şekilde düzenli olarak anlara yardım edenlerle, ölüm olmasaydı bunu ilerde yapması olasılığı bulunanlar da destek kavramına dahildir. Örneğin eş, çocuk, ana, baba, nişanlılar, beslemeler, evlilik dışı birlikte yaşaynlar, da destek olabilmektedir...." Ulusan S.161

Kısaltarak açıklayacak olursak ;
Ebeveynin ölmesi durumunda çocuğun yaşı küçükse bu çoçuğa belli yaşa kadar destek olunduğu kabul edilmektedir.
Fakat bu yaşların geçirilmesi durumunda destek olunduğunun ispatı gerekmektedir. Genel bir kabul yoktur. Bu desteğin bir defaya mahsus olması değil düzenli olması gerekmektedir. Bunun ispatı iddia edene aittir. Bu itibarla verilen harçlıklar, bir defaya mahsus ayni, nakdi yardımlar vs destek kavramının içine girmemektedir.
Bu nedenle sırf çocuklar reşit diye bunların destekten yoksun olduklarını söyleyemeyiz. Belli şartlar dahilinde 30 yaşındaki biri babasının maaşının 4/1 sürekli aldığını ispat ederse bu kişinin destekten yoksunluk tazminatı alması kaçınılmazdır.

Av. Suat ERGİNİN verdiği yargıtay kararındada "bakım ve ihtiyaçları devamlılık arz etmiyor" şeklindeki ifade ile kısmende olsa bu duruma değinilmiştir..

saygılarımla
Old 29-01-2007, 19:14   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Av.Orhan Kaya,

Yazdıklarınızda genel olarak haklısınız. Zaten ben de yanıt verirken
Alıntı:
Yargıtay'ın kararlarına göre, bakım ve ihtiyaçları devamlılık arz etmiyor ise
demişim.
Alıntı yaptığım kitabın yazarı (Sanırım vefat etti)İzmir mahkemelerinde yıllarca bu konuda bilirkişilik yapmış bir üstadımızdır.Kitapta çocuklar için 18-20 yaş sınırını koymakta ise de, bulduğum birçok Yargıtay kararında ise(Özellikle kızlar için) 22 yaşı sınır olarak kabul etmektedir.Gerekçe olarak "evlenme çağına gelecektir" denilmektedir. Ancak yine Yargıtay'ın bir kararında dava esnasında 22 yaşında olup evlenmemiş kız için de koşulları varsa destekten yoksun kalma tazminatı verilebilir denilmektedir.Yani bakım ve ihtiyacın devam etmesi davacının bunu ıspat etmesi gerekmektedir.

Sayın hamburabi42;

Kitapta yer alan Yargıtay kararını Kazancı'da bulamadım. Yukarıda izah ettiğim şekilde kararlar buldum. Dilerseniz size gönderebilirim.

Saygılarımla
Old 29-01-2007, 21:18   #13
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Çocuklar reşit olana dek, destek gören durumundadır. (Bu yaş kız çocukları için, kentte oturmaları durumunda farklı olarak 22 yaştır.)

Destekten yoksun kalma tazminatı (farazi destek yönünden) aşağıdaki linkte daha önce tartışılmıştı.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=7395

Destekten yoksun kalma tazminatıyla ilgili ayrıntılı bilgi içeren bir link de aşağıda.

http://www.jura.uni-sb.de/turkish/SOzguldur.html


Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
trafik kazası,ikrar Av.mdogan Meslektaşların Soruları 14 01-01-2013 18:49
trafik kazası/ husumet krizantem Meslektaşların Soruları 2 06-06-2006 18:58
Trafik Kazası demir Hukuk Soruları Arşivi 1 02-03-2002 23:58
Trafik Kazası Okan Hukuk Soruları Arşivi 1 18-02-2002 20:30
Trafik kazası onurel Hukuk Soruları Arşivi 1 12-02-2002 00:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06651902 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.