Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Marka sahibinden izin almadan ürünlerini satmak ve tabela asmak

Yanıt
Old 21-01-2011, 15:12   #1
Av. Özer ÖZDİL

 
Acil Marka sahibinden izin almadan ürünlerini satmak ve tabela asmak

Merhabalar,

Türkiye'nin en büyük mobilya satan firmalarından birinin müşavirliğini yapmaktayız. Bir firma, yetkili bayimizden 50.000'TL yada daha fazla tutarda mal almış ve bu malları kendine göre kampanya yaparak satmaktadır. Ayrıca işyerinin girişine de müşavirliği yapmakta olduğumuz firmanın tescilli marka ve şeklini ışıklı bir tabela yaptırarak asmıştır.

Bayi olmadığı ve izinde almadığı halde tabelayı asabilirmi?
İşyerinde mallarımızı kafasına göre kampanya yaparak satabilir mi?

Ayrıca bu işyerinin 200 metre ilerisinde yetkili bayimiz bulunmaktadır.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla...
Old 22-01-2011, 01:02   #2
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Özer ÖZDİL
Merhabalar,

Türkiye'nin en büyük mobilya satan firmalarından birinin müşavirliğini yapmaktayız. Bir firma, yetkili bayimizden 50.000'TL yada daha fazla tutarda mal almış ve bu malları kendine göre kampanya yaparak satmaktadır. Ayrıca işyerinin girişine de müşavirliği yapmakta olduğumuz firmanın tescilli marka ve şeklini ışıklı bir tabela yaptırarak asmıştır.

Bayi olmadığı ve izinde almadığı halde tabelayı asabilirmi?
İşyerinde mallarımızı kafasına göre kampanya yaparak satabilir mi?

Ayrıca bu işyerinin 200 metre ilerisinde yetkili bayimiz bulunmaktadır.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla...

Markanın tükenme ilkesi (yanlış hatırlamıyorsam) gereği kesinlikle satış yapmasına engel olamayacağınızı düşünüyorum.
Ancak tabela asması durumunu irdelemek lazım; tabelanın şekli ve üzerindeki yazılar müvekkilinizin yetkili bayisi izlenimi veriyorsa müdahale edebileceğinizi ancak salt müvekkil markalı mobilyaların orda satıldığını gösteriyor ise buna engel olamayacağınızı düşünüyorum.
Ancak marka davalarında her türlü sonuç beklenebiliyor.Kesin bir şey söylemek zor. Bu konuda gitmiş olduğum seminerlerden adlığım izlenim bu yönde..
Old 28-05-2012, 17:57   #3
hukukav

 
Varsayılan

Bu hususta, yani meşhur bir markanın malını satan ancak bayiisi olmayan şirketin, o meşhur markanın satıldığına dair tabela asması marka hakkına tecavüz müdür? Buna ilişkin karar örneği var mıdır?
Old 28-05-2012, 22:08   #4
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukav
Bu hususta, yani meşhur bir markanın malını satan ancak bayiisi olmayan şirketin, o meşhur markanın satıldığına dair tabela asması marka hakkına tecavüz müdür? Buna ilişkin karar örneği var mıdır?

Yargıtay 11. HD'nin 03/12/2010 tarihli ve E.2010/11947, K.2010/12433 sayılı kararına göre:

"Taraflar arasında görülen davada Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 21.04.2008 gün ve 2007/453-2008/152 sayılı kararı onayan Daire'nin 13.05.2010 gün ve 2008/10061-2010/5317 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltlmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Davacı vekili müvekkilinin "MEŞHUR KÖFTECİ ÖZCANLAR" ibareli markanın sahibi ve kullanıcısı olduğunu, müvekkilinin davalı aleyhine Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2007/303 E sayılı dosya üzerinden dava açtığını, bu davada verilen ihtiyati tedbir kararı uyarınca davalının gerek işyerindeki ve gerekse de şehrin giriş çıkışlarındaki reklam tabelalarında "MEŞHUR KÖFTECİ ÖZCAN" ibaresini kullanmasının önlenmesine karar verildiğini, ancak davalının bu kez yine "KÖFTECİ ÖZCAN" ibaresini ön plana çıkartarak kullanıma devam ettiğini, davalı eyleminin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, haksız rekabetin ve markaya tecavüzün tespiti ve men'ine karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davalı eyleminin davacının tescilli markasına tecavüz ve iltibas suretiyle haksız rekabet eylemini oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulüyle davacıya ait markanın davalı tarafından kullanımının haksız nitelikte olduğunun tespitine, Tekirdağ 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/61 D.İş sayılı olup davalı tarafından yaptırılan delil tespitine ilişkin dosyada saptanan kullanım şekli gibi kullanımın men'ine karar verilmiş; kararın davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 13.05.2010 tarihli kararıyla yerel mahkeme kararının onanmasına KARAR VERİLMİŞTİR.

Davalı vekili bu kez karar düzeltme İSTEMİNDE BULUNMUŞTUR.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK'nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin REDDİ GEREKİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK'nun 442 nci maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 35,50 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasayla değiştirilen HUMK'nun 442/3 üncü maddesi hükmü uyarınca, takdiren 172,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 03.12.2010 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ."
Old 29-05-2012, 10:06   #5
hukukav

 
Varsayılan

[quote=özfn_34]Yargıtay 11. HD'nin 03/12/2010 tarihli ve E.2010/11947, K.2010/12433 sayılı kararına göre:

Davacı vekili müvekkilinin "MEŞHUR KÖFTECİ ÖZCANLAR" ibareli markanın sahibi ve kullanıcısı olduğunu, müvekkilinin davalı aleyhine Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2007/303 E sayılı dosya üzerinden dava açtığını, bu davada verilen ihtiyati tedbir kararı uyarınca davalının gerek işyerindeki ve gerekse de şehrin giriş çıkışlarındaki reklam tabelalarında "MEŞHUR KÖFTECİ ÖZCAN" ibaresini kullanmasının önlenmesine karar verildiğini, ancak davalının bu kez yine "KÖFTECİ ÖZCAN" ibaresini ön plana çıkartarak kullanıma devam ettiğini, davalı eyleminin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, haksız rekabetin ve markaya tecavüzün tespiti ve men'ine karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Sayın Meslektaşım, öncelikle teşekkür ederim ancak benim sorduğum husus, mesela a (ülker, eti, vestel vs. gibi meşhur marka) marka eşya satan ancak a markanın bayisi olmayan satıcının, a tabelası kullanıp kullanamayacağına ilişkin.
Old 29-05-2012, 10:09   #6
suskun_juliette

 
Varsayılan Marka hakkına tecavüz edilmiştir.

Bir markayı ihdas ve istimal eden yani maruf hale getiren kimse o markanın gerçek hak sahibidir.H.D 11, E. 2002/10575, K. 2003/2752- E.1997/5647, K. 1998/1704- E. 1999/8859, K. 2000/2229.

Burada markanın tanınmışlığından faydalanmaya yönelik kötüniyetli bir hareket söz konusudur. Marka sahibi, üzerine markası konulan malları piyasaya sunmaya, lisansla devretmedikçe tek salahiyetli bireydir. Bu fiil nihayetinde marka hakkına tecavüz sonucu husule gelmiştir. TTK m 57/5’te hükme bağlanan, başkasına ait markayı bilerek satışa sunmak fiili böylelikle gerçekleşmiş ve haksız rekabet husule gelmiştir.

Markanın haksız kullanımı mevcuttur. Şöyle ki haksız işaretin mal ve ambalaj üzerine konulması, haksız işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi, haksız işareti taşıyan malın piyasaya sürülmek üzere stoklanması, Haksız işaretin teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması ve haksız işareti taşıyan malın sergilenmesi haksız kullanımının varlığına işaret eder.

Müvekkiliniz, markayı kendi çabaları, uğraşları ile ülke çapında tanınır hale getirmiş bu yolda emek sarf etmiştir. Markayı maruf hale getiren ve belli bir tanınmışlık düzeyine ulaştıran marka sahibinin hakkı, burada elbette korunacaktır. Karşı tarafın eylemleri aldatıcı mahiyettedir. Müvekkiliniz olan firmaya ait tabelalara yer vererek satış yapması halinde, o çevrede bir bayilik yaptığı düşüncesi uyanacak ve kampanyalı sattığı için ekonomik çevresi haksız yere genişleyecektir. Burada haksız rekabetin varlığı kuşkusuzdur. Her ne bedelle olursa olsun o firmadan aldığı malı, marka sahibiyle arasında herhangi bir bayilik sözleşmesi olmaksızın satışa arz ediyor ve bu sırada firmanın tescilli işaretini kullanıyorsa bununla ilgili Marka Hakkının Korunması KHK uyarınca mesuliyeti söz konusudur.
Old 29-05-2012, 10:18   #7
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan özfn_34
Yargıtay 11. HD'nin 03/12/2010 tarihli ve E.2010/11947, K.2010/12433 sayılı kararına göre:

Davacı vekili müvekkilinin "MEŞHUR KÖFTECİ ÖZCANLAR" ibareli markanın sahibi ve kullanıcısı olduğunu, müvekkilinin davalı aleyhine Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2007/303 E sayılı dosya üzerinden dava açtığını, bu davada verilen ihtiyati tedbir kararı uyarınca davalının gerek işyerindeki ve gerekse de şehrin giriş çıkışlarındaki reklam tabelalarında "MEŞHUR KÖFTECİ ÖZCAN" ibaresini kullanmasının önlenmesine karar verildiğini, ancak davalının bu kez yine "KÖFTECİ ÖZCAN" ibaresini ön plana çıkartarak kullanıma devam ettiğini, davalı eyleminin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, haksız rekabetin ve markaya tecavüzün tespiti ve men'ine karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Sayın Meslektaşım, öncelikle teşekkür ederim ancak benim sorduğum husus, mesela a (ülker, eti, vestel vs. gibi meşhur marka) marka eşya satan ancak a markanın bayisi olmayan satıcının, a tabelası kullanıp kullanamayacağına ilişkin.

Sn. hukukav,

Bahsettiğiniz kararı örnek göstermemin nedeni meşhur olmayan bir markanın dahi marka hukukundan kaynaklanan koruma nedeniyle o markanın adını içeren tabela asması eyleminin "tescilli markasına tecavüz ve iltibas suretiyle haksız rekabet eylemini oluşturduğu" gerekçesiyle kabul edilen ve onanan bir dava varken, sizin olayınızdaki gibi meşhur bir markanın bu haktan haydi haydi faydalanabileceğini vurgulamaktı.
Old 29-05-2012, 11:16   #8
hukukav

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan özfn_34
Sn. hukukav,

Bahsettiğiniz kararı örnek göstermemin nedeni meşhur olmayan bir markanın dahi marka hukukundan kaynaklanan koruma nedeniyle o markanın adını içeren tabela asması eyleminin "tescilli markasına tecavüz ve iltibas suretiyle haksız rekabet eylemini oluşturduğu" gerekçesiyle kabul edilen ve onanan bir dava varken, sizin olayınızdaki gibi meşhur bir markanın bu haktan haydi haydi faydalanabileceğini vurgulamaktı.

Sayın Meslektaşım, sanki o kararda, köfteci özcan'ın köftesini satmamasına rağmen, onun köftesiymiş gibi hareket etme fiili var. Yani bilerek ve isteyerk iltibas yaratmak saiki. Halbuki benim olayımda, gerçekten a markasını satıyor, ancak a'nın bayisi değil. Bu karar benim olayına uygulanabilir mi emin olamadım. Yanlış mı düşünüyorum acaba?
Old 29-05-2012, 11:27   #9
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan özfn_34
Sn. hukukav,

Bahsettiğiniz kararı örnek göstermemin nedeni meşhur olmayan bir markanın dahi marka hukukundan kaynaklanan koruma nedeniyle o markanın adını içeren tabela asması eyleminin "tescilli markasına tecavüz ve iltibas suretiyle haksız rekabet eylemini oluşturduğu" gerekçesiyle kabul edilen ve onanan bir dava varken, sizin olayınızdaki gibi meşhur bir markanın bu haktan haydi haydi faydalanabileceğini vurgulamaktı.

Aynı fikirdeyim.
Old 29-05-2012, 11:48   #10
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukav
Sayın Meslektaşım, sanki o kararda, köfteci özcan'ın köftesini satmamasına rağmen, onun köftesiymiş gibi hareket etme fiili var. Yani bilerek ve isteyerk iltibas yaratmak saiki. Halbuki benim olayımda, gerçekten a markasını satıyor, ancak a'nın bayisi değil. Bu karar benim olayına uygulanabilir mi emin olamadım. Yanlış mı düşünüyorum acaba?

Ben öyle bir anlam çıkarmadım karardan. Hem köfte bu nihayetinde, gerçekten "Meşhur Köfteci Özcan" köftesi olduğunu anlamak biraz zor olur

Bence bu karar sizin olayınıza uygulanabilir, olayla birebir örtüşen bir karar bulamadım.
Old 29-05-2012, 12:44   #11
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan özfn_34

Bence bu karar sizin olayınıza uygulanabilir, olayla birebir örtüşen bir karar bulamadım.
Benim düsünceme göre yargitay kararlari her derde deva degildir; Yargitay kararinin bir olaya uygulanmasi icin hastaligin ayni olmasi gerekir.

Köfteci olayinda söz konusu markayi/köfteyi veya mali satmadigi halde o mali/köfteyi satiyormus havasi yaratmak vardir. Özcani"in köftesini ancak özcan yapar ve Özcan satar.

Mobilya, araba, makina, televizyon, camasir makinasi, besin maddesi satmada durum degisiktir. Marka hakkina tecavüz icin baska bir markayi veya markasiz bir mali hakkina tecavüz edilen marka imis gibi göstererek yutturmaya calismak vardir. Siradan bir arabaya mercedes yildizi takarak o arabayi mercedes olarak yutturmak gibi örnegin.

Olayimizda ise markaya tecavüzden ziyade söz konusu markanin mallarini piyasaya sürmek ve reklamini yapmak vardir. Bir araba saticisinin dükkanina mercedes markasinin reklamini asmasi ve gercekten de mercedes marka arabalari satmasi gibi.

Olay marka ile rekabetten ziyade markanin ürünlerini pazarlamaya dayaniyor. Marka ile marka sahibi ile bir sorun yok bence; Sorun biraz ötedeki yetkili satici ile.

Bir araba galerisinin mercedes markali arabalari satmasi ve sattigi malin reklamini yapmasi icin mercedes firmasinin yetkili bayii/temsilcisi olmasi mi gerekir, yoksa mercedes marka araba satan her araba saticisi mercedes marka araba satiyorum diye reklam yapip o arabayi satabilir mi?

SAYGILARIMLA
Old 29-05-2012, 16:08   #12
hukukav

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Gemici
Benim düsünceme göre yargitay kararlari her derde deva degildir; Yargitay kararinin bir olaya uygulanmasi icin hastaligin ayni olmasi gerekir.

Aynen katılıyorum, ancak benim olayımda a firması ihtar göndererek marka hakkına tecavüz ediyorsunuz,, tabelayı kaldırın diyor. halbuki burada marka hakkına tecavüz değil, a firmasının malını b firmasından alıp, piyasaya satmak. Ne rekabet hukukuna aykırı şekilde ucuza satmak var, ne de iltibas yaratmak. Gerçekten de a markasını satıyorsunuz. Burada mutlaka a markasının bir hakkı var ama bu kesinlikle marka hakkına tecavüz değil bence. Başka birşey olmalı.
Old 30-05-2012, 08:47   #13
suskun_juliette

 
Varsayılan

Marka hakkına tecavüz yalnızca iltibas ve iktibas suretiyle gerçekleşmez kanımca.Aynı sektör dahilinde ürettiği mallara bu markanın amblemini kullansa iktibastan bahsedilirdi. Firmadan belli bir bedelle ürünleri alıp satışını yapan şirketin burada korunması gereken bir hakkının olduğunu düşünmüyorum.Çünkü markanın iyeliği sahibindedir ve marka sahibi dilediği kişi ile sözleşme imzalayarak ürünlerinin piyasaya sunulmasını organize edebilir. Burada koltukların firmadan alınması, marka hakkına olan saldırıya yasal bir kılıf olamaz. Ortada kendisini o markanın bayii gibi gösteren bir şirket sahibi var ve denildiği gibi 200 mt ileride yetkili bayi varken bu apaçık marka hakkının ihlalidir. Karşılaştığım benzer bir davada, internet hizmeti sunan ünlü bir şirketin amblemini izinsiz olarak kullanan, modem kurulumu sağlayan ve fatura tahsilatı yapan bir bayi vardı.Ortada herhangi bir sözleşme olmaksızın sanki yetkili firmaymış gibi hareket edildiğinden kanımca marka hakkına tecavüz durumu sabittir.
Old 17-01-2017, 13:16   #14
namutenahi

 
Varsayılan

Tartışmada dile gelmeyen kısım, bayilik sözleşmesi olmaksızın belli bir markanın ürünlerini satmak. Örneğin Artema markalı ürünlerin bayiliğini alamayan bir satıcının, buna rağmen bu ürünleri (tüketici gibi tedarik ederek) satması. Bu boyutunda kanaatiniz nedir?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İzmir Barosu'nda düzenlenecek Marka Hukuku- Marka ve İltibas Konulu Toplantı Av.Duygu Işık Behrem Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu 0 14-05-2010 19:11
Birkaç Avukatı Asmak Lazım !!! Av.Kadir Konumuz : Hukukçular 18 20-03-2009 01:04
İki marka arasında farklı ibareler varsa bu marka hakkına tecavüz olur mu Av. Salim Meslektaşların Soruları 6 23-09-2008 19:30
cezaevinde kendini asmak suretiyle intihar baronavukat Meslektaşların Soruları 3 25-04-2008 10:25
avukata tabela reklam vergisi Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 2 27-12-2006 16:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06493211 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.