Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tapu iptali mi tescili isteme davası mı ?

Yanıt
Old 13-10-2021, 08:24   #1
guney1988

 
Varsayılan Tapu iptali mi tescili isteme davası mı ?

Merhabalar
Elbirliğiyle mülkiyet halindeki taşınmaz için mirasçılar arasında intikal öncesinde ivazlı temlik sözleşmesi yapılmış. Ancak payını devretmeyi taahhüt eden taraf bunu yerine getirmemiş ve intikal işlemlerini de yaparak kendine kalan kısmın mülkiyetini üstüne geçirmiştir. Bu durumda açılması gereken dava tapu iptali davası mıdır yoksa TMK 716 yoluyla tescili isteme davası mıdır?
Old 13-10-2021, 20:02   #2
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan guney1988
Merhabalar
Elbirliğiyle mülkiyet halindeki taşınmaz için mirasçılar arasında intikal öncesinde ivazlı temlik sözleşmesi yapılmış. Ancak payını devretmeyi taahhüt eden taraf bunu yerine getirmemiş ve intikal işlemlerini de yaparak kendine kalan kısmın mülkiyetini üstüne geçirmiştir. Bu durumda açılması gereken dava tapu iptali davası mıdır yoksa TMK 716 yoluyla tescili isteme davası mıdır?

Elbirliği mülkiyette, mirasçılardan biritapuya gidip, intikal işlemini yaptırabilir.Ne var ki, bu durumda hiçbir mirasçının kendine kalan bir kısım olmaz. Tapuda, intikal işlemi yapılır ve veraset ilamındaki bütün mirasçılar adına elbirliği mülkiyet biçiminde mahsus sayfaya kaydedilir. Mirasçıların kendi üzerlerine müşterek mülkiyet şeklinde (1/3,1/5 gibi) geçirmeleri için, bütün mirasçıların hep birlikte imzaları, bu arada kendisine pay devredilmesi taahhüt edilen mirasçının da imzası şarttır. Hülasa, intikal işlemi ile, bir mirasçının üzerine, tasarrufta bulunabileceği bir hisse geçmiş olmaz. Kolay gelsin..
Old 13-10-2021, 22:56   #3
Av. Suat

 
Varsayılan

8. Hukuk Dairesi 2014/856 E. , 2014/2559 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/09/2007
NUMARASI : 2006/303-2007/457

S.. E.. ile A.. C.. ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 27.09.2007 gün ve 303/457 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı mirasçıları tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, Karaöz Köyü’nde bulunan 5,500 metrekare miktarındaki parsel sayılı taşınmazın davacının kök murisi olan babası A.. oğlu A.. E.. adına kayıtlı bulunduğunu, mirasçılarının davacı ile birlikte vefat eden annesi E.. E.., vefat eden kardeşi H.. E.. ile vefat eden kardeşinin çocuğu Ş.. C.. olduklarını, diğer mirasçıların sağlıklarında 20.05.1976 tarihli senetle hisselerini davacıya sattıklarından bu yana taşınmazı kullandığını ileri sürerek, tapu kaydının iptali ile vekil edeni adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Bir kısım davalılar davanın reddini savunmuşlar, bir kısım davalılar ise usulüne uygun tebliğe rağmen davaya cevap vermemiş, yargılama oturumlarına katılmamışlardır.
Mahkemece, taşınmaz satışının adi şekilde yapıldığı, resmi şekilde yapılması gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacının yargılamadan sonra vefat etmesi üzerine mirasçıları tarafından temyiz edilmiştir.
Taşınmazın 14.08.1963 tarihinde muris A.. oğlu A.. E.. adına tespit edildiği, 02.07.1967 tarihinde kesinleşerek tapuya tescil edildiği anlaşılmıştır.
Dava dilekçesinde zikredilen ve iddianın dayanağı olan 20.05.1976 tarihli harici senet, taşınmazın sınırları belirtilerek, muris A..’in ölümünden sonra vefat ettikleri anlaşılan mirasçıları E.. E.., H.. E.. ile Ş.. C..’in davacı S.. E..’a taşınmazı temlikine ilişkindir. Sözleşme bütün olarak tahlil edildiğinde miras payının devri niteliğindedir. TMK.nun 706, BK. 213, TK. 26. maddeleri kapsamında değil, TMK.nun 677. maddesi anlamında değerlendirilmelidir. Anılan hükmün birinci fıkrasına göre, bu tür devir senetlerinin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır. Başka bir anlatımla mirasçılar arasında gerçekleştirilen miras payı devrinin geçerli olması için noterde ya da tapu sicil memuru huzurunda yapılması zorunlu değildir.
Bu itibarla iddia ve savunma doğrultusunda taraf delilleri toplanıp, yerel bilirkişiler aracılığıyla senet sınırlarının mahallinde yöntemince araştırılıp uygulanmasından sonra sonuca gidilmesi gerekirken, senedin geçersizliğinden söz edilerek davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Açıklanan nedenle davacı mirasçılarının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla halen yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK.nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK’nun 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 21,15 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacı mirasçılarına iadesine 17.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Üstadım ayrıca bildiğiniz üzere olayları anlatmak taraflara olaya uygulanacak olan hukuk kaidelerini bulup olaya uygulamak mahkemeye aittir. Onun için yasa maddesine takılmayın derim..
Old 14-10-2021, 13:13   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Sözleşme, tüm mirasçıların katımı ile hazırlanmış ise "miras taksim sözleşmesi", bir yada birkaç mirasçının payını devir etmesi halinde "miras payının devri sözleşmesi" olarak adlandırılır.

Sözleşme hükümlerinin rızaen tapuda yerine getirilmemesi halinde ise açılacak dava "miras taksim sözleşmesine yada miras payının devri sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil" davasıdır.

TMK.nun 716 m.ise, miras taksim veya miras payının devri sözleşmelerinine dayalı tapu iptali ve tescil davalarının yanısıra satış vaadine,KKİS'nde yüklenicinin pay devrine dayalı tapu iptali ve tescil davaları gibi "kişisel hakkın devrini" amaçlayan davaların hukuki dayanağını teşkil eder. Bu madde hükmüne dava dileçesinin içeriğinde ve "hukuki nedenler" bölümünde yer verilebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tapu iptali ve tescili davası AYŞE24 Meslektaşların Soruları 5 26-01-2016 07:05
tapu iptali ve tescili davası Av.Mustafa GÜNEŞ Meslektaşların Soruları 4 23-06-2008 18:09
tapu iptali ve tescili davası ile tapu iptali ve tescili usulen hangi noktada ayrılır ahz Meslektaşların Soruları 5 16-03-2008 17:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03794003 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.