Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Elektrik hırsızlığı suçunda bilirkiş ve keşif zorunlu mu takdiri midir?

Yanıt
Old 31-10-2006, 00:06   #1
ruze

 
Varsayılan Elektrik hırsızlığı suçunda bilirkiş ve keşif zorunlu mu takdiri midir?

Elektrik hırsızlığı suçu nedeni ile açılan davada bilirkişiden rapor alınmamış ve keşfe gidilmemiştir.Sadece TEDAŞ'ın tuttuğu kaçak elekrik kulanımına dair tutanağa dayanarak sanığa 8 ay mahkumiyet cezası verilmiş olup hakim bu suçu tekrar işlemeyeceği konusunda vicdani kanaati oluşmadığı için mahkumiyet cezasını paraya da cevirmediği gibi erteleme yoluna da gitmemiştir.Yani sanık hakkında 647 sayılı yasanın ilgili maddelerini uygulamamıştırMüşteki konumunda olan ilgili kurumun sunduğu tutanak dışında hiç bir delile dayanmayan mahkeme kararı ne kadar hukukidir?
Old 31-10-2006, 12:52   #2
üye8180

 
Varsayılan

Elektrik hırsızlığı ile ilgili dosyalarda, Asliye Ceza Mahkemeleri, uygulamada mutlaka dosyayı bilirkişiye havale ediyor. Bilirkişi de kaçak elektrik miktarı ve değeri üzerine bir rapor hazırlayıp Mahkemeye sunuyor. Sanık tarafından sunulan tüm deliller de değerlendiriliyor. Tanıkları dinleniyor. Kaçak elektrik üzerine kurumca tutulan tutanağın içeriği de çok önemli. Bu tutanağın içeriğine karşı delil sunulması gerekli. Mahkeme,kaçak elektrik kullanıldığına dair tutanak tutulan yerde, belli bir sürede düzenlenen elektrik faturalarını da inceleyebiliyor. Bence somut olayda yargılama aceleye getirilmiş. Belki de dosya çokluğundan olabilir. Sanık hakkında lehine olan indirim maddelerinin uygulanmaması da olağan değil.
Old 31-10-2006, 13:55   #3
avslh

 
Varsayılan

bence eksik incelemeden dolayı bozulması lazım.
Old 31-10-2006, 18:53   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Katkı

C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
E. 2005/2458
K. 2006/476
T. 27.1.2006
• ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Kaçak Elektrik Kullanma Tespit Tutanağını Düzenleyen Görevlilerin Dinlenmesi Sanığın Evinde Keşif Yapılarak Kurulu Güç İtibariyle Ortalama Tüketim Miktarının Tespit Edilmesi Gereği )
• SAYACA FİLM TALAŞI SOKMA ( Suç Tarihi Öncesi Ve Sonrası Tüketim Miktarlarının Karşılaştırılması Suretiyle Bariz Bir Farkın Mevcut Olup Olmadığı Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gereği )
• ORTALAMA TÜKETİM MİKTARI ( Suç Tarihi Öncesi Ve Sonrası Tüketim Miktarlarının Karşılaştırılması Suretiyle Bariz Bir Farkın Mevcut Olup Olmadığı Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gereği - Elektrik Hırsızlığı )
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suç Tarihi Öncesi Ve Sonrası Tüketim Miktarlarının Karşılaştırılması Suretiyle Bariz Bir Farkın Mevcut Olup Olmadığı Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gereği - Elektrik Hırsızlığı )
5237/m. 142
5271/m. 63
ÖZET : Kaçak elektrik kullanma tespit tutanağını düzenleyen görevlilerin dinlenmesi, sanığın evinde keşif yapılarak, kurulu güç itibariyle ortalama tüketim miktarının tespit edilmesi, suç tarihi öncesi ve sonrası tüketim miktarlarının karşılaştırılması suretiyle bariz bir farkın mevcut olup olmadığı bilirkişi aracılığıyla saptanması ve sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.

DAVA : Hırsızlık suçundan sanık Abdullah Z. hakkında Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonunda 20.11.2003 tarihinde; 2003/1119 esas 2003/1215 karar sayı ile beraat kararı verildiği; müdahil vekili tarafından süresi içinde temyiz edildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 27.1.2005 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Sanık hakkında, 1.8.2003 tarihli komisyon raporuna istinaden "sayaca film sokulduğu ve içinde film talaşı" bulunduğundan kaçak elektrik kullanıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş olması karşısında; söz konusu komisyon raporunun onaylı örneğininin getirtilmesi, 27.8.2003 tarihli kaçak elektrik kullanma tespit tutanağını düzenleyen görevlilerin dinlenmesi, sanığın evinde keşif yapılarak, kurulu güç itibariyle ortalama tüketim miktarının tespit edilmesi, suç tarihi öncesi ve sonrası tüketim miktarlarının karşılaştırılması suretiyle bariz bir farkın mevcut olup olmadığı bilirkişi aracılığıyla saptanması ve sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA 27.01.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 31-10-2006, 19:58   #5
ruze

 
Varsayılan

Mahkemece TEDAŞtan sanığın abonesi olduğun sayacın suç tarihinden 6 ay öncesi ve sonrası için tüketim endeksi ve kullanılan kaçak elektirğin normal tarife göre gerçek ve net zarar miktarı istenmiştir.Dosyada kaçak elektirk tutanağı ve bu istenen belgeler dışında herhangi bir belge ve delil yoktur.Kanımızca dosyada delillerin toplanılması aceleye getirilerek eksik delile dayanan bir mahkumiyet kararı verilmiştir.Ne tutanak mümzileri dinlenmiş, ne bilirkişiye gidilmiş ne de keşif yapılmamıştır.Ve üstelik sanık lehine 647 sayılı yasanın ilgili 4. ve 6. maddeleri de uygulanmamıştır.Bu gerekçelerle temyize gidersek sanırım sonuç alabiliriz.
Old 22-01-2009, 15:11   #6
aslı ongur

 
İnceleme

[quote=Av.Suat Ergin]C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
E. 2005/2458
K. 2006/476
T. 27.1.2006
• ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Kaçak Elektrik Kullanma Tespit Tutanağını Düzenleyen Görevlilerin Dinlenmesi Sanığın Evinde Keşif Yapılarak Kurulu Güç İtibariyle Ortalama Tüketim Miktarının Tespit Edilmesi Gereği )
• SAYACA FİLM TALAŞI SOKMA ( Suç Tarihi Öncesi Ve Sonrası Tüketim Miktarlarının Karşılaştırılması Suretiyle Bariz Bir Farkın Mevcut Olup Olmadığı Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gereği )
• ORTALAMA TÜKETİM MİKTARI ( Suç Tarihi Öncesi Ve Sonrası Tüketim Miktarlarının Karşılaştırılması Suretiyle Bariz Bir Farkın Mevcut Olup Olmadığı Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gereği - Elektrik Hırsızlığı )
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suç Tarihi Öncesi Ve Sonrası Tüketim Miktarlarının Karşılaştırılması Suretiyle Bariz Bir Farkın Mevcut Olup Olmadığı Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gereği - Elektrik Hırsızlığı )
5237/m. 142
5271/m. 63
ÖZET : Kaçak elektrik kullanma tespit tutanağını düzenleyen görevlilerin dinlenmesi, sanığın evinde keşif yapılarak, kurulu güç itibariyle ortalama tüketim miktarının tespit edilmesi, suç tarihi öncesi ve sonrası tüketim miktarlarının karşılaştırılması suretiyle bariz bir farkın mevcut olup olmadığı bilirkişi aracılığıyla saptanması ve sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.
Merhaba sayın meslekdaşım.Eklediğiniz yargıtay kararı beni bir parça aydınlattı ancak aldığım davada sanık evin sahibidir.Ve tutanak tarihinden sonra bu eve taşınmıştır.Ev daha önce sanığın arkadaşları tarafından hafta sonu geçiçi süreli olarak kullanılmıştır.Ve o zamanlar evde sadece tv,buzdolabı ve pervane varmış. Haliyle taşınınca hem elektrikli eşya sayısı hem de kullanım artmıştır.Keşif sırasında bu hususa dikkat çekeceğim.Ancak söylediğim dikkate alınır mı?Yoksa keşif hali hazırdaki eşya durumuna göre mi yapılacaktır? Ne yapabilirim.Üstelik elektrik sayacının dışarda bulunması başkaları tarafından sayaça müdahale olmuş olabileceği şüphesini uyandırmaktadır.Burada müvekkile sadece anahtarı elinde bulundurma sebebiyle suç isnat edilememesi kanısındayım bu konuya ilişkin elinizde başka karar var mı?En kötü ihtimalle cezayı ödediği için etkin pişmanlık hükmünden yararlanması gerektiğini düşünüyorum sizin düşünceniz ne dir? şimdiden teşekkür ediyorum.
Old 22-01-2009, 15:26   #7
aslı ongur

 
Varsayılan

Suç tarihinde sanık başka yerde ikamet etmekte fakat evin anahtarı elinde bulunmaktadır.Hakim özellikle bu hususu sormuştur.Ve zapta sanığı fiili kullanıcı olarak geçirtmiştir.Bence sadece anahtarı elinde bulundurmak cezai sorumluluk doğuramaz.Çünkü sayaç zaten apartmanın girişindedir.Şimdi keşife karar verildi.Ama suç tarihinde evde TV buzdolabı ve pervane varken şu an daha fazla elektrikli eşya bulunmaktadır.Ayrıca suç tarihinde ev sadece misafirler tarafından geçiçi olarak kullanılmaktaymış.Genellikle de hafta sonları kalınıyormuş.Bu durumda yapılacak olan keşifte avukat olarak neye dikkat etmeliyim?(Henüz 4 aylık bir avukatım)
Old 26-01-2009, 12:38   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aslı ongur
Suç tarihinde sanık başka yerde ikamet etmekte fakat evin anahtarı elinde bulunmaktadır.Hakim özellikle bu hususu sormuştur.Ve zapta sanığı fiili kullanıcı olarak geçirtmiştir.Bence sadece anahtarı elinde bulundurmak cezai sorumluluk doğuramaz.Çünkü sayaç zaten apartmanın girişindedir.Şimdi keşife karar verildi.Ama suç tarihinde evde TV buzdolabı ve pervane varken şu an daha fazla elektrikli eşya bulunmaktadır.Ayrıca suç tarihinde ev sadece misafirler tarafından geçiçi olarak kullanılmaktaymış.Genellikle de hafta sonları kalınıyormuş.Bu durumda yapılacak olan keşifte avukat olarak neye dikkat etmeliyim?(Henüz 4 aylık bir avukatım)

1- Müvekkilinizin eski adresinde, mutarlığa kaydı varsa ve yeni adrese nakil talep ettiyse bu hususlar ve belgeler ileri sürülebilir.

2- Taşınmazda misafir olarak oturanların dinlenilmesi talep edilebilir(Hem failin kim olduğu; hem de içerdeki eşyalar bakımından).

3-
Alıntı:
Üstelik elektrik sayacının dışarda bulunması başkaları tarafından sayaça müdahale olmuş olabileceği şüphesini uyandırmaktadır.

Tespit tutanağında, kaçak elektrik kullanımının ne surette yapıldığı yazılıdır. Benim bildiğim bütün sayaçlar daire dışındadır(genellikle, apartman girişi veya bodrumunda). Tespit tutanağında, sayaca kablo ile girildiği yazmıyorsa, elektiriği müvekkilinize ait dairede oturanlar kullanmıştır.
Old 27-01-2009, 18:05   #9
Av.Hicran Danışman

 
Varsayılan

Benim de böyle bir davam vardı..Sayaca film şeridi takılmış ve sayaç mühürlü. Sanığın evine keşfe gittiler eşyaları tespit ettiler, her evde bulunan eşyalar..Müvekkilin o eve taşındığı tarihle taşınmadan evvelki tarihte tüketilen elektrik miktarları hemen hemen aynı..Ben de eğer müvekkil suçu işlemiş olsa idi kendisinden önceki kişilerden daha az elektrik kullanıyor gibi gözükmesi gerekirdi, ancak öyle değil, aynı miktarda elektrik kullanılmış, bu film şeridini müvekkilden evvel o evde oturanlar takmış ve çıkarmadan taşınmış olabilirler ve müvekkil de sayaç mühürlü olduğundan farketmeden kaçak elektrik kullanmış olabilir, kasıt yoktur, suç oluşmamıştır dedim, temyizden sonra müvekkil beraat etti..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Elektrik Hırsızlığı Celal Meslektaşların Soruları 2 13-04-2009 18:03
Elektrik hırsızlığı (tutanak) BASILIAS Meslektaşların Soruları 7 15-09-2008 12:42
Mahkeme , 04.50'de keşif yapacak PINAR YILMAZ Hukuk Haberleri 0 08-08-2006 23:23
Mesajlarin Kurallara Aykırılığının Takdiri.. Av.Mehmet Saim Dikici Site Hakkında Yazışmalar [Arşiv] 3 23-09-2004 09:34
Elektrik Hırsızlığı Ve Suçu Bildirim Yükümlülüğü glossator Meslektaşların Soruları 0 29-04-2002 23:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04443789 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.