Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kredi Kartı ile alınan malın iadesi. İlginç bir durum..

Yanıt
Old 21-09-2010, 00:23   #1
Av.Zeynep_e

 
Varsayılan Kredi Kartı ile alınan malın iadesi. İlginç bir durum..

Degerli meslektaslarim,

Bugün bir müvekkilim ilnginç bir olayla geldi bana. Açıkcası bende ne yapacağımı bilemedim. Sanayi bakanlığındaki bir kaç arkadaşıma haber verdim, inceliyorlar ama yinede sizlerin deneyimlerine ihtiyacım var..

Konu özetle şöyle,

Müvekkilim kredi kartı ile taksitli olarak bir mağazadan perde siparişi veriyor. Ürün daha dikilmemiş, sadece sipariş veriyor.
Tanıdık vasitasi ile gittikleri için sözleşme vs. yapmadan direkt kredi kartından 4 taksitle tahsilat yapılıyor..
Ertesi gün firma müvekkilimi arayarak istediği model için ek bir maliyet oluştuğunu söylüyor ve 200,00 TL daha ödeme yapmasini istiyor.
Durumu kabul etmeyen müvekkilim "satışı iptal edin, parami iade edin" diyor.

Firma; "Öyle bir şansın yok. Ya ek ödeme yaparsin istediğin modelden yapariz. Yada biz kafamiza göre yapar göndeririz" diyor.

Sözlü atışmalar derken, anlaşmazlık doğuyor.

Müvekkilim postan şifre girerek çekim yaptırdığı için bankadan destek alamayacağını düşünüyor.

Sormak istediğim,

Ortada ne fatura, nede mal var. Elimizde olan tek şey 2 gün önce çekimin yapıldığı slip örneği.

Parayı nasıl geri alırız? Nasıl bir yol izlemeliyiz ?

Hakem heyetine gideceğim, ancak elimizde bir fatura dahi yok.

Banka bize yardimci olabilirmi ? Dediğim gibi nasil bir yol izlemeliyiz sizce ?

Öneri ve fikirleriniz için teşekkürler..
Old 21-09-2010, 01:23   #2
avukat.derviş.yıldızoğlu

 
Varsayılan

Bence burada slip örneği yeterli bir delildir. Sonuç itibariyle; slip örneği, perdeci ile müvekkiliniz arasında bir hukuki ilişki olduğunu ve müvekkilinizin ödeme yaptığını ispat eden yazılı bir delildir.
Bence öncelikle Noter'den perde mağazasına, bedelin iade edilmesi istemli bir ihtarname gönderin. Buna rağmen ödeme yapılmazsa tüketici hakem heyetine başvurun.
Yalnız burada şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz: Sipariş ettiğiniz perdeyi hangi özelliklerde ve niteliklerde istediğinizi ispat etmeniz zor olacaktır gibi geliyor. Yine de, slip örneğiyle, perdenin bedelini ödediğinizi ispat etmenize rağmen perde size iade edilmediği için, mağaza yetkilileri perdeyi size teslim ettiklerini ya da istediğiniz şekilde diktiğini ispat etmek durumunda kalacaktır. Kaldı ki; Tüketici Kanunu'na göre malı iade ve bedelini iade alma hakkınız bulunmaktadır. Olası bir dava durumunda ise, mahkemenin belirleyeceği bilirkişi (muhtemelen perdeci) sipariş edilen perdenin piyasa değerini tespit edecek ve davanın sonucu bu duruma göre şekillenecektir
Saygılarımla...
Old 21-09-2010, 08:47   #3
MTL

 
Varsayılan

Bildiğim kadarıyla slip örneği ya da bankadan alınacak hesap özeti yazılı delil başlangıcı mahiyetinde sayılmaktadır. Ortada bir sözleşme olmadığı için şöyle bir durumla karşılaşılabilir,
Perdeci size " kafamıza göre yapıp göndeririz" dediği yani 200TL daha az maliyetli olan modeli gönderip biz bu model ve fiyatta anlaştık diyebilir. İşin bu kısmını ispat etmek biraz zor. Ancak yinede tüketici hakem heytine başvuru yapılması uygun olur kanaatindeyim.
Old 21-09-2010, 08:52   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Zeynep_e
Degerli meslektaslarim,

Bugün bir müvekkilim ilnginç bir olayla geldi bana. Açıkcası bende ne yapacağımı bilemedim. Sanayi bakanlığındaki bir kaç arkadaşıma haber verdim, inceliyorlar ama yinede sizlerin deneyimlerine ihtiyacım var..

Konu özetle şöyle,

Müvekkilim kredi kartı ile taksitli olarak bir mağazadan perde siparişi veriyor. Ürün daha dikilmemiş, sadece sipariş veriyor.
Tanıdık vasitasi ile gittikleri için sözleşme vs. yapmadan direkt kredi kartından 4 taksitle tahsilat yapılıyor..
Ertesi gün firma müvekkilimi arayarak istediği model için ek bir maliyet oluştuğunu söylüyor ve 200,00 TL daha ödeme yapmasini istiyor.
Durumu kabul etmeyen müvekkilim "satışı iptal edin, parami iade edin" diyor.

Firma; "Öyle bir şansın yok. Ya ek ödeme yaparsin istediğin modelden yapariz. Yada biz kafamiza göre yapar göndeririz" diyor.

Sözlü atışmalar derken, anlaşmazlık doğuyor.

Müvekkilim postan şifre girerek çekim yaptırdığı için bankadan destek alamayacağını düşünüyor.

Sormak istediğim,

Ortada ne fatura, nede mal var. Elimizde olan tek şey 2 gün önce çekimin yapıldığı slip örneği.

Parayı nasıl geri alırız? Nasıl bir yol izlemeliyiz ?

Hakem heyetine gideceğim, ancak elimizde bir fatura dahi yok.

Banka bize yardimci olabilirmi ? Dediğim gibi nasil bir yol izlemeliyiz sizce ?

Öneri ve fikirleriniz için teşekkürler..

Sözleşmeden rücu edip, verdiğiniz paranın iadesini isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. (BK.108) Bilindiği üzere bu tür eser sözleşmelerinde yazılı sözleşme şart değil, şifahi olarak da akit kurulabiliyor. Parayı verdiğiniz sabit. Kredi kartı silibi ile banka kayıtları yeterli delil olarak kabul edilecektir. (HUMK.306, 326, 333. maddeler.) Bu itibarla sözleşmeden dönmek en mantıklı yol gibi geliyor bana. Kolay gelsin.
Old 21-09-2010, 11:08   #5
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av. Zeynep_e,


Dikkatinizi çekmek isterim ki; anlatımınızdaki durumda; Sayın Dikici'nin de belirttiği üzere; taraflar arasında bir eser sözleşmesi söz konusudur. Eser Sözleşmelerinde:


Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 13.05.2009 T., Esas: 2009/2806, Karar: 2009/2828: “Dava, eser sözleşmesinden dolayı oluşan alacağın tahsiline ilişkindir.
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 3/e maddesinde tüketici, “bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre yasa, hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişiyi korumaktadır. Bir başka deyişle yasa kapsamına, dar kapsamlı mal ve hizmet ilişkileri olağan tüketim işleri alınmıştır. Aksi bir yorumun kabulü, üst düzey teknoloji ile gerçekleştirilen eser sözleşmesi ilişkilerinin dahi 4077 sayılı yasa kapsamında kalmasını ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara da Tüketici Mahkemelerinde bakılmasını gerektirir ki, bunun yasanın amacına aykırı olduğu açıktır. Buna göre istisna sözleşmesinden doğan ilişkileri de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanması hukuken olanaklı değildir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26.2.2003 gün ve 2003/15-127 E., 2003/102 K. sayılı kararında bu husus belirtilmiştir. Somut olayda taraflar arasındaki hukuki ilişki eser sözleşmesinden kaynaklandığından, davada Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olması nedeniyle yerel mahkemece görevsizlik kararı yerine esas hakkında karar verilmesi yerinde görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.”
ve
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 15.02.2005 T., Esas: 2004/4151, Karar: 2005/740: “Uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, davacı evinin perde dikim işinin davalı tarafından sözlü sözleşme ile 550.000.000 TL.ya yüklenildiğini, işin eksik ve ayıplı yapılması nedeni ile peşin ödediği 500.000.000 TL.nın davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı ise perdeleri sözleşmeye uygun yaptığını, bakiye alacağı ile ek işler bedeli olan toplam 213.300.560 TL.nın davacı tarafından ödenmediğini savunmuştur. Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakılan dava sonucu istem kısmen kabul edilmiştir.
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 3/e maddesinde tüketici "bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi" olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre yasa, hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişiyi korumaktadır. Başka bir deyişle yasada dar kapsamlı mal ve hizmet ilişkileri olağan tüketim işleri kapsama alınmıştır. BK.nun 355. maddesinde ise istisna ( eser ) bir akittir ki onunla bir taraf ( müteahhit ) diğer tarafın ( iş sahibi ) vermeyi taahhüt ettiği semen mukabilinde bir şey imalini iltizam eder, hükmünü içermektedir. Eser sözleşmesinin bu tanımı ile somut olay karşılaştırıldığında, sözleşmenin konusunun saten krinkıl ve güneşlik perde imali işi olup eser sözleşmesinin unsurlarını taşıdığı ortadadır. Eser sözleşmesinin satım sözleşmesinden ayıran en önemli yanı, satımdaki montaj işleminin imalatı içermemesine karşın, eserde istenilen vasıfta perdelerin aynı zamanda imali de bünyesinde barındırıyor olmasıdır. Ayrıca satımda sözleşme anında satın alınan şey mevcut ve kullanılabilir iken, eser sözleşmesinde sözleşme anında eser ortada olmayıp, sözleşmeden sonra imali söz konusudur. Dava konusu perdeler sadece montajı yapılacak şekilde önceden satışa sunulmuş değildir. İstenilen vasıfta gerçekleştirilmesi imalatı gerektirmektedir. Bundan dolayı somut olayda olduğu gibi istisna ( eser ) sözleşmesinden doğan ilişkilerde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanması olanaklı değildir. Nitekim aynı husus Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26.2.2003 gün ve 2003/15-127 E. 2003/102 K. sayılı kararında da belirtilmiştir.
Açıklanan tüm bu nedenlerle davaya genel hükümlere göre ve genel mahkemelerde bakılması yerine özel hükümler uyarınca Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakılması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.”

Saygılar...
Old 21-09-2010, 19:11   #6
Themis99

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım,
Sayın Nevra Öksüz ve sayın Saim Dikici'ye ek olarak;
Bildiğim kadari ile firmalar sliple birlikte, fatura ve benzeri evraklar sunuyor bankaya (bundan emin olamasamda araştırmanızda fayda olduğunu düşünüyorum)
İkinci olarak Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin vermiş olduğu kararlar mahkemelerde delil olarak değerlendirilebiliyor.
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti görev nedeni ile başvurunuzu reddetmezse, alacağınız kararı mahkemede delil olarak kullanabileceğinizi düşünüyorum.
Sayın derviş yıldızoğlu'nun belirttiği üzere ihtarname çekmeniz yararlı olabilir.
Çalışmalarınızda başarılar. Saygılar.
Old 22-09-2010, 00:19   #7
Av.Zeynep_e

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım, öneri ve yorumlarınız için çok teşekkürler..
Bugün satıcı firmanın sahibi ile görüştük. Ancak, hiç alttan alıcı bir tavırları olmadığı ortadaydı.
Akabinde ilgili bankanın operasyon birimine bir dilekçe ile harcama itirazımızı ilettik, uluslararası visa kuralları çerçevesinde inceleme başlattılar.

Diğer taraftan, Sanayi ve ticaret il müdürlüğüne konuyu bir dilekçe ile bildirdim. Gerekli incelemelerin yapılmasını talep ettim.

Öneriniz üzerine bugün gidip noter aracılığı ile ihtar çekeceğim..

Sn Öksüz, Sn Dikici ve diğer meslektaşlarım, verdiğiniz değerli bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum..

Bu olay neticelenene kadar her gelişmeyi ve sonuçlandığında neticeyi bildiriyor olacağım.

Sayg,

Zeynep
Old 22-09-2010, 21:35   #8
Av.Zeynep_e

 
Mutlu

Sevgili Meslektaşlarım,

Satıcı firma bugün hem müvekkilimi hemde beni arayarak ilgili tutarı tek seferde iade edeceklerini söylediler. Akabinde banka arayarak tutarın iade edildiğini söyledi..

Dava dahi açmaya gerek kalmadan problemi çözdük. Destek ve yorumlarınız için tekrar teşekkürler..

Sevgiler,

Zeynep
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Haksız yere Kredi kartı POS Makinesi Elinden alınan Esnaf nereye başvurabilir? Av.Ceylan Pala Karadağ Meslektaşların Soruları 13 13-02-2013 23:59
Özel Emekli Maaşının (x bankadan alınan)kredi kartı borcu nedeniyle ypln hacizn iptli awukat Meslektaşların Soruları 3 20-03-2009 19:36
Kredi Kartı Yıllık Ücretini İptal Ettiren Avukatın Kredi Kartı İptal edildi Av.Barış Hukuk Haberleri 4 01-02-2009 15:25
İlginç bir durum Hukuka Saygı Meslektaşların Soruları 3 11-07-2008 09:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05236101 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.