Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karardan Sonra Şikayetten Vazgeçme

Yanıt
Old 06-02-2009, 11:18   #1
AVUKAT ŞÜKRAN

 
Varsayılan Karardan Sonra Şikayetten Vazgeçme

Şikayete tabi bir suçla iligili olarak mahkeme karar verdikten sonra mağdur şikayetten vazgeçti.Sanık da şikayetten vazgeçmeyi kabul etti. Ben ek karar ile kamu davasının düşürülmesini talep ettim.Ancak hakim karar verildiği için bunu yapamayacağını kararı temyiz etmem gerektiğini düşünüyor.Bu konuda acıl yardıma ihtiyacım var.Zira yarın temyiz sürem doluyor.Katkılarınız için teşşekkürlerimle...
Old 06-02-2009, 12:33   #2
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AVUKAT ŞÜKRAN
Şikayete tabi bir suçla iligili olarak mahkeme karar verdikten sonra mağdur şikayetten vazgeçti.Sanık da şikayetten vazgeçmeyi kabul etti. Ben ek karar ile kamu davasının düşürülmesini talep ettim.Ancak hakim karar verildiği için bunu yapamayacağını kararı temyiz etmem gerektiğini düşünüyor.Bu konuda acıl yardıma ihtiyacım var.Zira yarın temyiz sürem doluyor.Katkılarınız için teşşekkürlerimle...

Bende temyiz etmeniz gerektiğini düşünüyorum.Zira hakim karar vermekle dosyadan elini çekmiştir.Benim ilamımda maddi hata olması sebebiyle temyiz etmiştim.
Old 06-02-2009, 13:03   #3
nephilis

 
Varsayılan

Sayın AVUKAT ŞÜKRAN,
Hakimin düşüncesi doğrudur.El çektiği bir davayla ilgili olarak artık yeni ve farklı bir hüküm vermesi mümkün değildir.Bu aşamada yapılması gereken şikayetten vazgeçme nedeniyle, davanın düşmesi talebi ile ekinde de müştekinin imzasını taşıyan şikayetten vazgeçtiğine ilişkin dilekçeyi içeren bir temyiz dilekçesi hazırlayıp Yargıtay'a gönderilmek üzere hükmü veren mahkemeye sunmanızdır. Dosya Yargıtay'a gittiğinde dosyada mevcut şikayetten vazgeçme dilekçesi doğrultusunda ilgili ceza dairesince dava şartı olan şikayet yokluğundan "Düşme" kararı verilecektir. Aksi taktirde anlattığım işlemler yapılmadan karar kesinleşirse TCK madde 73/4 gereğince hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme artık infaza engel olmayacaktır.

Kolay gelsin..
Old 06-02-2009, 14:21   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nephilis
Sayın AVUKAT ŞÜKRAN,
Hakimin düşüncesi doğrudur.El çektiği bir davayla ilgili olarak artık yeni ve farklı bir hüküm vermesi mümkün değildir.Bu aşamada yapılması gereken şikayetten vazgeçme nedeniyle, davanın düşmesi talebi ile ekinde de müştekinin imzasını taşıyan şikayetten vazgeçtiğine ilişkin dilekçeyi içeren bir temyiz dilekçesi hazırlayıp Yargıtay'a gönderilmek üzere hükmü veren mahkemeye sunmanızdır. Dosya Yargıtay'a gittiğinde dosyada mevcut şikayetten vazgeçme dilekçesi doğrultusunda ilgili ceza dairesince dava şartı olan şikayet yokluğundan "Düşme" kararı verilecektir. Aksi taktirde anlattığım işlemler yapılmadan karar kesinleşirse TCK madde 73/4 gereğince hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme artık infaza engel olmayacaktır.

Kolay gelsin..

Yargıtay "Düşme" kararı mı verecek, yoksa (bence) "şikayetten vazgeçme nedeniyle bir karar verilmek üzere kararın bozulmasına" mı karar verecektir.
Old 19-01-2017, 14:56   #5
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
4. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2009/17936
Karar No : 2011/19719
Tebliğname No : 4 - 2007/155525

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/04/2007
NUMARASI : 2006/996-2007/279
SANIK : A K
SUÇLAR : Tehdit, Hakaret
SUÇ TARİHİ : 21/08/2006, 28/08/2006
HÜKÜM : Hükümlülük
TEMYİZ EDEN : Sanık
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma, düşme

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Mağdur M A K'nun, hükümden sonra verdiği 25/05/2007 tarihli hakim havalesi bulunan dilekçesinde şikayetten vazgeçtiğini ifade etmesi karşısında; takibi şikayete bağlı olan hakaret suçundan kurulan hükmün yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği,
2- 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve TCY.nın 7/2 madde ve fıkrası uyarınca sanık yararına olan 5728 sayılı Yasanın 562.maddesinin 1.fıkrası ile CYY.nın 231/5 madde ve fıkrasında öngörülen, hükmolunan cezanın geri bırakılması sınırının iki yıla çıkarılması ve söz konusu 562.maddesinin 2.fıkrası ile de CYY.nın 231/14 madde ve fıkrasındaki, suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olması koşulunun kaldırılması karşısında, 6008 sayılı yasa değişikliği de gözönüne alınarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının tartışılması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık A K'nun temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN başkaca yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 31/10/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 19-01-2017, 14:58   #6
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Yargıtay "Düşme" kararı mı verecek, yoksa (bence) "şikayetten vazgeçme nedeniyle bir karar verilmek üzere kararın bozulmasına" mı karar verecektir.


BOZMA DİYOR YARGITAY; Sayın ERGİNT.C
YARGITAY
3.CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2014 / 1948
KARAR NO: 2014 / 18915
KARAR TARİHİ: 14.05.2014

>YARALAMA SUÇU - TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI BASİT YARALAMA SUÇUNDAN MAHKUMİYET KARARINDAN SONRA KATILANIN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİĞİNİ BİLDİRMESİ - SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI - HÜKMÜN BOZULMASI


ÖZET: Takibi şikayete bağlı basit yaralama suçundan mahkumiyet kararından sonra, katılanın 15.04.2014 … tarihli dilekçeyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi karşısında, sanıktan vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorulup sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.(5237 S. K. m. 89)

DAVA: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

KARAR: Takibi şikayete bağlı basit yaralama suçundan mahkumiyet kararından sonra, katılanın 15.04.2014 tarihli dilekçeyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi karşısında, sanıktan vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorulup sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundandiğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.05.2014 gününde oybirliğiyle, karar verildi.
Old 20-01-2017, 10:37   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Musa TAÇYILDIZ
BOZMA DİYOR YARGITAY; Sayın ERGİNYargıtay'ın benim gibi düşünmesine sevindim, Sayın Taçyıldız. Karar için teşekkürler.
Old 12-06-2019, 13:30   #8
Av.Şevval

 
Varsayılan

merhabalar

çok sanıklı karşılıksız çek suçlarında karar kesinleşip savcılık ödeme evrakı gönderdikten sonra sanıklardan biri alacaklı ile anlaşıp sadece kendisi için vazgeçme alabilir mi,bu vazgeçme diğer sanıklar hakkındaki şikayetten de vazgeçme anlamına gelir mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karardan Sonra Kendini Vekille Temsil Edilen İçin Vekalt Ücreti Yerleşik Yabancı Meslektaşların Soruları 3 29-03-2016 15:43
karardan sonra mahkeme dışı sulh aes Meslektaşların Soruları 10 17-04-2010 19:55
Karardan sonra teminat yatırılarak tedbir kaldırılabilir mi? senemü Meslektaşların Soruları 1 24-12-2008 18:27
ceza davasında karardan sonra ortaya çıkan durum sumeyra Meslektaşların Soruları 5 21-07-2008 06:09
TMK 181/2 Karardan Sonra Tebligattan Önce Uygulanabilir mi? Gratius Meslektaşların Soruları 2 10-05-2007 18:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04490089 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.