Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Otellere tek başına erkek müşteri alınmaması Hukuki midir? (sözleşme özgürlüğü)

Yanıt
Old 04-08-2010, 12:42   #61
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
1- Bence mümkün olmanın ötesinde yoruma kapalı ve uygulanması zorunludur.

2- Otel ile tüketici arasındaki sözleşme "hizmet sağlama" yönü ağır basan atipik bir karma sözleşmedir.

4077 sayılı yasanın tanımlar maddesinde
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

g) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,


Bu kavramlar da Borçlar Kanununda karşılığı bulunmayan ve hukukumuza Tüketici mevzuatı ile birlikte sonradan girmiş kavramlardır. .Bu durumda otelcinin sağlayıcı olduğu ve tüketici ile yaptığı sözleşmenin konusunun "hizmet" olduğu tartışmasızdır. (Bu arada araya girecek ama BK'daki hizmet sözleşmesine "iş" ya da "emek" sözleşmesi gibi bir ad verilmesi çok uygun olacaktır. )


Bu kavramlar üzerinde tartışırsak sağlayıcı olan otelcinin otelcilik hizmetini vermekten kaçınamayacağı aynı yasanın 5. maddesinde emredici bir hükümle düzenlenmiştir.


İşin Ahlak Bekçiliği boyutu ile ilgili yorumlarım şahsınıza değil "ortaya" yapılmış yorumlardır.

İlk olarak icap-kabul konusunda Tüketiciyi Koruma kanununun özel kanun sayılamayacağı hususunda fikrim aynıdır.

İkinci olarak Otelcilik faaliyetinin "hizmet" olmadığını yazmadım, sadece otelcilik faaliyetinde "teşhir edilen" bir mal veya hizmetin bulunmadığını yazmıştım. Sanıyorum ifadem farklı anlaşıldı.

Diğer yandan belki bir hatırlatma olabilir: Hizmet ve sağlayıcı kavramlarının "tanımı" Borçlar kanununda yoktur ama bu kavramlar Borçlar Kanununda ziyadesiyle geçer... )

Not: TÜK.K.K. 5. maddenin son cümlesi "haklı bir neden varsa" hizmet satışından kaçınabilir şeklinde de tersine yorum yoluyla yorumlanabilir.
Old 04-08-2010, 13:28   #62
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Hizmet soyut bir kavram olduğundan teşhiri mümkün değildir. Zaten kanun "hizmet" söz konusu olduğunda bu şartı aramamaktadır. Yalnızca mal satışında teşhir şartı söz konusudur. Hizmet sağlayıcılar bakımından teşhir söz konusu olmaksızın yalnızca bu sıfatları nedeniyle tüketicilerle haklı bir sebep olmaksızın sözleşme yapmaktan kaçınamayacakları emredici biçimde düzenlenmiştir. Bu durumda ihtilaf halinde Tüketicinin Korunması hakkında kanun nedeniyle sözleşme yapmaktan kaçınamayacak olan sağlayıcının, BK'daki hükümden hareketle ben icapta bulunmadım savunması yapması ona bir şey kazandırmayacaktır. Aksi düşünülürse Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan hüküm anlamsız kalacaktır. Oysa yasal düzenleme eski kanunlar nedeniyle kadük kalsın diye değil tüketici haklarında ilerleme sağlanması adına yapılmıştır. Bu nedenle BK 7/2'ye istisna getiren bir özel hükümdür.

Alıntı:
Diğer yandan belki bir hatırlatma olabilir: Hizmet ve sağlayıcı kavramlarının "tanımı" Borçlar kanununda yoktur ama bu kavramlar Borçlar Kanununda ziyadesiyle geçer... )

Neresinde?
Old 04-08-2010, 13:38   #63
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Hizmet soyut bir kavram olduğundan teşhiri mümkün değildir. Zaten kanun "hizmet" söz konusu olduğunda bu şartı aramamaktadır. Yalnızca mal satışında teşhir şartı söz konusudur. Hizmet sağlayıcılar bakımından teşhir söz konusu olmaksızın yalnızca bu sıfatları nedeniyle tüketicilerle haklı bir sebep olmaksızın sözleşme yapmaktan kaçınamayacakları emredici biçimde düzenlenmiştir. Bu durumda ihtilaf halinde Tüketicinin Korunması hakkında kanun nedeniyle sözleşme yapmaktan kaçınamayacak olan sağlayıcının, BK'daki hükümden hareketle ben icapta bulunmadım savunması yapması ona bir şey kazandırmayacaktır. Aksi düşünülürse Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan hüküm anlamsız kalacaktır. Oysa yasal düzenleme eski kanunlar nedeniyle kadük kalsın diye değil tüketici haklarında ilerleme sağlanması adına yapılmıştır. Bu nedenle BK 7/2'ye istisna getiren bir özel hükümdür.


Neresinde?

"Hizmet" kavramı BK'da sayamayacağım kadar çok maddede geçmektedir. Mesala: 34, 55, 99, 100, 126/3, 132/4, 157, 313-348, 353, 356 vs. vs. hükümleri vs.
Old 04-08-2010, 15:57   #64
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
B.K. 313- Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder.
Alıntı:
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
Ben pek benzetemedim
Old 05-08-2010, 10:10   #65
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Ben pek benzetemedim

Sanıyorum farklı şeyler kastediyoruz.

Ben "hizmet" kavramının geçtiğini yazmıştım. Siz, hizmet akdi ile hizmetin tanımının farklı olduğunu söylüyorsunuz ki, buna itirazım yok zaten. )

Neticede bu konu çok da önemli bir husus değil.

İşin özü ve fikrim: Olması gereken husus, yasakçı zihniyetlerin hukuktan arındırılması olmalıdır. Bu temelde "haklı bir sebep" olmadıkça otelin, müşteriyi reddetmek hakkı olmamalıdır ki bu husus Tüketiciyi Koruma kanunu 5. maddenin son cümlesi ile de sabittir. Haklı sebebin varlığı halinde otel, müşteriden gelen bu talebi reddedebilir. "Haklı sebep" olgusu kime göre haklı sebeptir sorusuna verilecek cevap önemlidir. Bunun otel sahibinin kişisel değerlerine göre olmayacağı kuşkusuzdur. Hizmetin verildiği yerdeki toplum nezdinde kabul gören standart, ortalama değerlere göre, haklı sebebin dikkate alınmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Misal; Hakkari'deki bir otel ile Bodrumdaki bir otel bakımından haklı nedenler, toplumsal ve kültürel değerler noktasında farklılık gösterebilir. Bu konuda ihtilaf halinde sanıyorum hakim, gerekli değerlendirmeyi yapacaktır.

Sonuç olarak: "Otel müşteriyi hiç bir şekilde reddedemez" fikrinin kabul edilemeyeceği dayanak gösterilen Tüketiciyi Koruma kanununun 5. maddesinin son cümlesindeki mevhumu muhalif yorum noktasında "haklı bir sebep varsa kaçınılabilir" gerçeği ile ortadadır.

Alıntı:
SATIŞTAN KAÇINMA
MADDE 5.-
Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
Old 06-08-2010, 16:51   #66
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Burada karşı çıktığım nokta hizmetten yararlandırılmamanın dışında ayrıca bir de bunun onurunuz kırılarak yapılmasıdır. Bugünkü hal ve konumunuzla bir otele gittiğinizde bekarları kabul etmiyoruz dediklerinde rencide olmaz mısınız? Peki Hakkari'deki bir otelde bu başınıza gelse napalım buranın koşulları böyle der misiniz? Yöresel toplumsal değer yargılarını bu işe hiç karıştırmamak gerekir. Bu durumda yasanın verdiği hakkı törenin geri alması söz konusu olur ki bu da hukukun sosyal mühendislik işlevini tamamen ortadan kaldırır. Olması gereken sizin de dediğiniz gibi yasakçı zihniyetin hukuktan arındırılması için müşterinin her durumda öncelikle otele kabulünün sağlanması, sorun çıkartması durumunda derhal emniyet birimlerine başvurulması ve kişinin bu yolla uzaklaştırılmasıdır. Yalnızca içeride evlilik dışı veya eşcinsel ilişki kurulabilecek olması ihtimali potansiyel olarak kişilerin otele kabulüne engel olmamalıdır.
Old 06-03-2011, 23:50   #67
yigiturk

 
Varsayılan

Eğlence mekanlarına sırf erkek cinsiyetinden olduğu gerekçesiyle bir kişinin kapıdaki görevli tarafından alınmaması TCK.122 deki suçu oluşturur mu ? Eğer oluşturuyorsa işlenmekte olan bir suçun varlığı gerekçesiyle söz konusu mahale 155 i arayarak polis çağırılıp herhangi bir işlem/tutanak vs yaptırtılabilir mi? Ayrıca bu durum Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesi bakımından da bir sonuç yaratır mı ? Teşekkürler.
Old 07-03-2011, 13:01   #68
lawyer_721

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yigiturk
Eğlence mekanlarına sırf erkek cinsiyetinden olduğu gerekçesiyle bir kişinin kapıdaki görevli tarafından alınmaması TCK.122 deki suçu oluşturur mu ? Eğer oluşturuyorsa işlenmekte olan bir suçun varlığı gerekçesiyle söz konusu mahale 155 i arayarak polis çağırılıp herhangi bir işlem/tutanak vs yaptırtılabilir mi? Ayrıca bu durum Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesi bakımından da bir sonuç yaratır mı ? Teşekkürler.
tck 122. maddenin gerekçesi:Madde, insanlar arasında, yürürlükteki kanun ve nizamların izin vermediği ayırımlar yapılarak, bazı kişilerin hukukun sağladığı olanaklardan yoksun hâle getirilmelerini cezalandırmaktadır.
neden olmasın?
Old 26-03-2011, 17:02   #69
Av.Aequitas

 
Varsayılan

Aynı çerçevede gece klüpleri ve restorantları da değerlendirebilirmiyiz acaba?

Sektör olarak bağlantılı ve mevzuatı benzer yapıda denebilir.

Aslında Reina'ya damsız olduğu için alınmayan bir meslektaşımızın idari yaptırım yoluna gitmesi doğrultusunda kestirdiği idari cezalar vardı yanlış hatırlamıyorsam.

Sözleşme hukukunun yanında idari hukuk tarafını da irdelemek gerekiyor sanırım.
Old 26-04-2011, 16:02   #70
muhammed aksoy

 
Varsayılan

bk 19 ve 21.. devamında sözleşme özgürlüğünün sınırları çizilmiştir.bu kapsamda yapılan sözleşme hukuka ahlaka,adaba ve kamu düzenine aykırılık teşkil etmmemelidir.yapılan sözleşmeyi bu sınırlar dahilinde kabu ediyorsak bu durumda herkesin serbestçe sözleşme yapabilme özgürlüğüne aykırılık teşkil edecektir.yapılanlarda sadece erkeklerin bunu yaşaması cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir uygulama ve sözleşme serbestliğine aykırıdır.saygılar...
Old 22-10-2011, 13:09   #71
magistra175

 
Varsayılan

Yukarda Sayın Adminin de belirttiği ve çok saygı duyduğum hocam Tekinay'ında isabetle işaret ettiği gibi kamuya hasredilmiş ticari işletme veya esnaf işletmesi niteliğine haiz işletmelerin bir takım makul olmayan gerekçelerle sözleşme yapacağı kişiler arasında ayrım yapması sözleşeme serbestisi kapsamında değrlendirilemez. Keza bu husus TCK'da da Ayrımcılık suçu altında yasaklanmıştır. Belirtmek gerekir ki bir kimsenin sadece erkek olması veya sadece bayan olması dolayısıyla bir hizmetten mahrum bırakılması kişilik haklarına aykırılık, hatta bunun daha da ötesinde kişilik haklarına hakaret oluşturmaktadır. Dolayısıyla böyle bir davranışa maruz kalan kişi, karşı tarafı sözleşme yapmaya zorlayabileceği gibi kişilik hakkına yapılan tecavüz dolayısıyla da manevi tazminat isteminde bulunabilmelidir. Bu bağlamda İsviçre Federal Mahkemesinin kararına konu olan olay da, problemin daha iyi anlaşılması bakımından son derece çarpıcıdır.
Old 23-10-2011, 09:17   #72
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Soruyu şöyle sormak ta mümkün müdür?
Bir zamanlar, otellere karı koca olmayan çift birlikte alınmıyordu; bu uygulama hâlen devam ediyor mu? ; devam ediyorsa, hukuki midir? Saygılarımla...
Old 07-10-2014, 01:48   #73
fatikooo

 
Varsayılan Ayrimcilik Suçu Insan Hakki Ihlalidir

1 ay önce başıma gelen tatsız olayda yabancı uyruklu kız arkadaşımla tatile çıkmıştık,,izmirden marmarise gitmek planımızdı fakat yol üzerinde kuşadasına uğrayıp bir gün orada kalmak istedik,maksat hem kuşadasını da gezmek hemde yolda geçen süreyi kısaltmak..kuşadasına gitmeden 4 yıldız bir oteli arayıp rezervasyon yaptım bana telefonda asla ve asla yabancı ile kalamazsın demediler,kuşadasına gittiğimizde havuzdan sonra şehri hava kararmadan gezmek için otele eşyaları bırakmak istedim..ben avukat kimliğimi verdim.arkadaşımda pasaportunu verdi,siz kayıtları yapın eşyalar arabada dursun sonra taşırız biz hava kararmadan şehri gezmek istiyoruz kayıt ve eşyaları taşımakla zaman kaybetmeyelim dedim.tamam dediler..parayı peşin istediler ben de peşin ödedim..saat 23.30 da otele döndüğümüzde kız arkadaşımın rus olduğunu benimde Türk olduğumu evli değilsek otele almayacaklarını veya ancak iki ayrı oda tutarsak alacaklarını söylediler..Bende hayrola işid kuşadasını ele mi geçirdi yoksa iran mı burası şeriat mı geldi dedim..yok eğer şeriat geldiyse imam nikahı kıydıysak ,imamı buraya getireyim dedim?yok efendim bütün kuşadasında böyle vs vs dediler..ben daha da sinirlendim,siz bize yabancı bayanla geleceğinizi söylemediniz dediler,,ben de asıl sizin yaptığınız saçmalık ve ayrımcılık dolayısıyla bunu en baştan sizin söylemeniz gerekirdi dedim.Bana yazılı kağıt verin dedim,,Türk erkek olduğum için ve rus pasaportlu kız arkadaşımla geldiğim için otele almıyoruz diye kağıt verin dedim.Vermediler,,Polis böyle diyor dediler..ozaman ben 155 i arıyorum polis bana söylesin dedim..polis tutanak tutsun dedim..vs vs..Burada yapılan davranışlar o kadar çirkindir ki,bütün yabancılar fahişe değildir..Kaldı ki nişanlı yada sevgili yada evli ama evlilik cüzdanları yanında olmayan bir türk erkek ile bir türk bayan rusyaya giderse ve onlara rusyada böyle davranılsa,,biz ne deriz..???vay ruslar müslümanlara ırkçılık yapıyorlar ,,vs vs,,Burada ki davranış hiç şüphe götürmez bir şekilde ayrımclık şuçudur...yok sözleşme özgürlüğü vs diyen arkadaşlar,,burada hiç kimse sözleşme özgürlüğü vardır başka otele git diyemez..tam aksine arkadaş sen ayrımcılık yapacaksan otel işletmeciliği yapmayacaksın yapamazsın denilecektir.insan haklarına saygılı hukuk devleti bunu gerektirir.ve bu insan haklarına aykırı uygulama bütün yıldızlı otellere yayılmış pansiyona gittim de yer buldum...yani otel mi yok diyen arkadaşlar,,birisi böyle bir şey yapınca bu diğerlerine yayılıyor.ve burada anayasal hak olan seyahat özgürlüğü de engelleniyor,,hiç kimsenin türkiyenin 81 ilinde evi yoktur..bu hadise discoya yanında bayan yok iken alınmamak ile aynı değildir.Barınma ihtiyacını sağlamayı otel açmakla taahüt ediyor .Barınma ihtiyacı discoya gitmekle aynı değil,,saat 23.30 da ortada kaldık..gidecek yer yok..bu insan haklarına aykırı uygulama kuşadasının lüks otellerine yayılmış,,söylemeye cesaret edemeslerde,,arkadaşım yabancı olduğu için herhalde bunlar buraya fuhuş yapmak için geldiler diye düşündüler,,bu açıdan bakarsak durum daha da vahim,,dedim ki onlara şeriatta fuhuş nasıl ispat olur diye sorsam söyleyemezsiniz,,cevabı da verdim 4 kişi görmeli aradan ip geçmemeli,,..otel sahibi kişiler otel açmakla zaten bu hizmeti insanlara sunmayı en baştan kabul ederler,ve bu hizmeti sunarken ayrımcılık yapmamayı da kabul ederler çünkü ayrımcılık yasaklanmış bir suçtur.Ayrımcılık öyle basit bir suç ta değildir.Şeytan, beni ateşten yarattın insanı ise çamurdan yarattın ben ondan üstünüm diyerek şeytan olmuştur.Hiç kimseye dili dini ırkı cinsiyeti sebebiyle bir hizmeti vermekten kaçınılamaz.Ancak pozitif ayrımcılık durumu farklıdır.Onun için burada hukuken kesinlikle sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü kapsamında kişiler evli değilse otele alınmayabilir denilemez.Otele tek başına alınmamak da ayrımcılık suçudur.Herkese potansiyel ırz düşmanı gözüyle bakılamaz.Otel( barınma ) ihtiyacı discoya gitmek -eğlenmek ihtiyacı gibi değildir.Barınmak temel ihtiyaçtır.Yemek, içmek, barınmak,giyinmek bunlar temel insani ihtiyaçlardır.hiç bir suretle bunları temin eden hizmetlerde hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz..Bu gerçekten çok çirkin bir suçtur..Ekmek su alırken evlilik cüzdanı mı soruluyor?? Barınmak ta temel bir ihtiyaçtır.. Dolayısıyla barınma ihtiyacını karşılamak isteyen insanlara evilik cüzdanı sorulamaz.Tek erkek kalamazsın denilemez.%100 suçtur.Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü kapsamında başka otel bakarsın denilemez..Otel açtıysan en baştan ayrımcılık yapmamayı kabul ettin denilir..tabi orası hukuk devletiyse.
Old 14-10-2014, 22:15   #74
yigiturk

 
Önemli

Alıntı:
Yazan fatikooo
1 ay önce başıma gelen tatsız olayda yabancı uyruklu kız arkadaşımla tatile çıkmıştık,,izmirden marmarise gitmek planımızdı fakat yol üzerinde kuşadasına uğrayıp bir gün orada kalmak istedik,maksat hem kuşadasını da gezmek hemde yolda geçen süreyi kısaltmak..kuşadasına gitmeden 4 yıldız bir oteli arayıp rezervasyon yaptım bana telefonda asla ve asla yabancı ile kalamazsın demediler,kuşadasına gittiğimizde havuzdan sonra şehri hava kararmadan gezmek için otele eşyaları bırakmak istedim..ben avukat kimliğimi verdim.arkadaşımda pasaportunu verdi,siz kayıtları yapın eşyalar arabada dursun sonra taşırız biz hava kararmadan şehri gezmek istiyoruz kayıt ve eşyaları taşımakla zaman kaybetmeyelim dedim.tamam dediler..parayı peşin istediler ben de peşin ödedim..saat 23.30 da otele döndüğümüzde kız arkadaşımın rus olduğunu benimde Türk olduğumu evli değilsek otele almayacaklarını veya ancak iki ayrı oda tutarsak alacaklarını söylediler..Bende hayrola işid kuşadasını ele mi geçirdi yoksa iran mı burası şeriat mı geldi dedim..yok eğer şeriat geldiyse imam nikahı kıydıysak ,imamı buraya getireyim dedim?yok efendim bütün kuşadasında böyle vs vs dediler..ben daha da sinirlendim,siz bize yabancı bayanla geleceğinizi söylemediniz dediler,,ben de asıl sizin yaptığınız saçmalık ve ayrımcılık dolayısıyla bunu en baştan sizin söylemeniz gerekirdi dedim.Bana yazılı kağıt verin dedim,,Türk erkek olduğum için ve rus pasaportlu kız arkadaşımla geldiğim için otele almıyoruz diye kağıt verin dedim.Vermediler,,Polis böyle diyor dediler..ozaman ben 155 i arıyorum polis bana söylesin dedim..polis tutanak tutsun dedim..vs vs..Burada yapılan davranışlar o kadar çirkindir ki,bütün yabancılar fahişe değildir..Kaldı ki nişanlı yada sevgili yada evli ama evlilik cüzdanları yanında olmayan bir türk erkek ile bir türk bayan rusyaya giderse ve onlara rusyada böyle davranılsa,,biz ne deriz..???vay ruslar müslümanlara ırkçılık yapıyorlar ,,vs vs,,Burada ki davranış hiç şüphe götürmez bir şekilde ayrımclık şuçudur...yok sözleşme özgürlüğü vs diyen arkadaşlar,,burada hiç kimse sözleşme özgürlüğü vardır başka otele git diyemez..tam aksine arkadaş sen ayrımcılık yapacaksan otel işletmeciliği yapmayacaksın yapamazsın denilecektir.insan haklarına saygılı hukuk devleti bunu gerektirir.ve bu insan haklarına aykırı uygulama bütün yıldızlı otellere yayılmış pansiyona gittim de yer buldum...yani otel mi yok diyen arkadaşlar,,birisi böyle bir şey yapınca bu diğerlerine yayılıyor.ve burada anayasal hak olan seyahat özgürlüğü de engelleniyor,,hiç kimsenin türkiyenin 81 ilinde evi yoktur..bu hadise discoya yanında bayan yok iken alınmamak ile aynı değildir.Barınma ihtiyacını sağlamayı otel açmakla taahüt ediyor .Barınma ihtiyacı discoya gitmekle aynı değil,,saat 23.30 da ortada kaldık..gidecek yer yok..bu insan haklarına aykırı uygulama kuşadasının lüks otellerine yayılmış,,söylemeye cesaret edemeslerde,,arkadaşım yabancı olduğu için herhalde bunlar buraya fuhuş yapmak için geldiler diye düşündüler,,bu açıdan bakarsak durum daha da vahim,,dedim ki onlara şeriatta fuhuş nasıl ispat olur diye sorsam söyleyemezsiniz,,cevabı da verdim 4 kişi görmeli aradan ip geçmemeli,,..otel sahibi kişiler otel açmakla zaten bu hizmeti insanlara sunmayı en baştan kabul ederler,ve bu hizmeti sunarken ayrımcılık yapmamayı da kabul ederler çünkü ayrımcılık yasaklanmış bir suçtur.Ayrımcılık öyle basit bir suç ta değildir.Şeytan, beni ateşten yarattın insanı ise çamurdan yarattın ben ondan üstünüm diyerek şeytan olmuştur.Hiç kimseye dili dini ırkı cinsiyeti sebebiyle bir hizmeti vermekten kaçınılamaz.Ancak pozitif ayrımcılık durumu farklıdır.Onun için burada hukuken kesinlikle sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü kapsamında kişiler evli değilse otele alınmayabilir denilemez.Otele tek başına alınmamak da ayrımcılık suçudur.Herkese potansiyel ırz düşmanı gözüyle bakılamaz.Otel( barınma ) ihtiyacı discoya gitmek -eğlenmek ihtiyacı gibi değildir.Barınmak temel ihtiyaçtır.Yemek, içmek, barınmak,giyinmek bunlar temel insani ihtiyaçlardır.hiç bir suretle bunları temin eden hizmetlerde hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz..Bu gerçekten çok çirkin bir suçtur..Ekmek su alırken evlilik cüzdanı mı soruluyor?? Barınmak ta temel bir ihtiyaçtır.. Dolayısıyla barınma ihtiyacını karşılamak isteyen insanlara evilik cüzdanı sorulamaz.Tek erkek kalamazsın denilemez.%100 suçtur.Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü kapsamında başka otel bakarsın denilemez..Otel açtıysan en baştan ayrımcılık yapmamayı kabul ettin denilir..tabi orası hukuk devletiyse.


Üstadım size bu muameleyi yapan şahıslar hakkında TCK 122/1-c den suç duyurusunda bulunmanızı, otele karşı da 6502 sayılı yasa 6/2 maddesine aykırılık yaptırımını işletmenizi tavsiye ederim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ceza yargılamasında tanık tek başına yeterli bir delil midir? limpid Meslektaşların Soruları 9 10-01-2012 16:09
vekaletname bir sözleşme midir? Ekin EKŞİ YILMAZER Meslektaşların Soruları 31 10-07-2008 13:16
Müvekkil Müşteri midir? Av. Mesut Hukuk Sohbetleri 43 18-06-2007 05:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05920005 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.