Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

HMK 150 - davanın açılmamış sayılmasına dair karar - !!! USULE İLİŞKİN ACİL BİR SORUN !!!

Yanıt
Old 03-12-2013, 10:34   #1
lawyersoylu

 
Varsayılan HMK 150 - davanın açılmamış sayılmasına dair karar - !!! USULE İLİŞKİN ACİL BİR SORUN !!!

Sayın meslektaşlarım, öncelikle davanın meblağı yüksek ve yeni dava açmak için zamanaşımı süreleri de geçmiş durumda olduğundan konu benim açımdan oldukça önem ve aciliyet arzetmekte. Mesleki dayanışma adına zamanınızı ayırabilirseniz çok sevinirim.

Konu kısaca şöyle:

Temlik alan vekili sıfatıyla davacı vekili ile birlikte takip ettiğimiz bir dosyada duruşmalardan birine, (duruşmanın alınması gereken saatten önce alınması sebebi ile - ki bu durum tutanakta da sabit) katılamadık. Bu duruşmada davalı ve davacı vekillerinin davanın takip edilmeyeceğine ilişkin bir beyanları olmadığı gibi mahkemenin de davamızın işlemden kaldırılmasına ilişkin bir kararı bulunmamaktadır.

Hal böyleyken yargılamaya devam edilmiş, daha sonra sadece bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar verilen 2-3 celse daha yapılmıştır. Bu celselere de katılmadık. Ancak bu celselerde de aynı şekilde bir işlemden kaldırma kararı verilmemiş ve yargılamaya devam edilmiştir.

19.11.2013 tarihli karar duruşmasına katıldığımızda ise temlik alan taraf olarak davamızın ilk katılmadığımız duruşma tarihinden 3 ay sonrası olan 27.06.2013 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına, yüzümüze karşı karar verilmiştir.

Bu durumda hakkımızda verilen karar ne kadar doğrudur? Dosyanın işlemden kaldırılması mahkemenin re'sen taktir edeceği bir husus mudur?

Kanunda açıkça "duruşmaya gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini bildirmesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağına karar verilir" denmektedir. Karar duruşmasına kadar böyle bir karar verilmemiş olduğu ve tarafların davayı takip etmeyeceklerine dair bir beyanları olmadığı halde, yargılamaya devam edip karar duruşmasında geçmişe dönük olarak davanın açılmamış sayılması kararı verilmesi mümkün müdür?

Bu durumda 19.11.2013 tarihinden itibaren yenileme talep edebilir miyiz? Yoksa karar verildiği için ancak temyiz konusu mu yapabiliriz? Size göre kararın lehimize dönme şansı var mıdır?

Zamanınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 03-12-2013, 13:05   #2
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Davanın açılmamasına karar verilmişse yenileme yapamazsınız.

Bu durumda kararı temyiz edeceksiniz.

Zamanaşımı işlemeye başlar.

Davada birçok hata yapılmış ancak mantık silsilesi içerisinde bu kadar hata olmaması lazım, anlatmadığınız başka bir husus var mı?

Yazınızda bahsetmemişsiniz ancak davalı taraf davaya devam edeceklerine dair bir beyanda bulundu mu?
Old 03-12-2013, 16:02   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lawyersoylu
Sayın meslektaşlarım, öncelikle davanın meblağı yüksek ve yeni dava açmak için zamanaşımı süreleri de geçmiş durumda olduğundan konu benim açımdan oldukça önem ve aciliyet arzetmekte. Mesleki dayanışma adına zamanınızı ayırabilirseniz çok sevinirim.

Konu kısaca şöyle:

Temlik alan vekili sıfatıyla davacı vekili ile birlikte takip ettiğimiz bir dosyada duruşmalardan birine, (duruşmanın alınması gereken saatten önce alınması sebebi ile - ki bu durum tutanakta da sabit) katılamadık. Bu duruşmada davalı ve davacı vekillerinin davanın takip edilmeyeceğine ilişkin bir beyanları olmadığı gibi mahkemenin de davamızın işlemden kaldırılmasına ilişkin bir kararı bulunmamaktadır.

Hal böyleyken yargılamaya devam edilmiş, daha sonra sadece bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar verilen 2-3 celse daha yapılmıştır. Bu celselere de katılmadık. Ancak bu celselerde de aynı şekilde bir işlemden kaldırma kararı verilmemiş ve yargılamaya devam edilmiştir.

19.11.2013 tarihli karar duruşmasına katıldığımızda ise temlik alan taraf olarak davamızın ilk katılmadığımız duruşma tarihinden 3 ay sonrası olan 27.06.2013 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına, yüzümüze karşı karar verilmiştir.

Bu durumda hakkımızda verilen karar ne kadar doğrudur? Dosyanın işlemden kaldırılması mahkemenin re'sen taktir edeceği bir husus mudur?

Kanunda açıkça "duruşmaya gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini bildirmesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağına karar verilir" denmektedir. Karar duruşmasına kadar böyle bir karar verilmemiş olduğu ve tarafların davayı takip etmeyeceklerine dair bir beyanları olmadığı halde, yargılamaya devam edip karar duruşmasında geçmişe dönük olarak davanın açılmamış sayılması kararı verilmesi mümkün müdür?

Bu durumda 19.11.2013 tarihinden itibaren yenileme talep edebilir miyiz? Yoksa karar verildiği için ancak temyiz konusu mu yapabiliriz? Size göre kararın lehimize dönme şansı var mıdır?

Zamanınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Benzer konuyu aşağıdaki linkte uzun uzadıya tartıştık. Yargıtay kararı da sunuldu. İncelemenizi öneririm.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=86977
Old 04-12-2013, 13:11   #4
lawyersoylu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selim Balku
Davanın açılmamasına karar verilmişse yenileme yapamazsınız.

Bu durumda kararı temyiz edeceksiniz.

Zamanaşımı işlemeye başlar.

Davada birçok hata yapılmış ancak mantık silsilesi içerisinde bu kadar hata olmaması lazım, anlatmadığınız başka bir husus var mı?

Yazınızda bahsetmemişsiniz ancak davalı taraf davaya devam edeceklerine dair bir beyanda bulundu mu?

Sayın meslektaşım, öncelikle yanıtınız için teşekkürler.

Davalı yanın açıkça davaya devam etmeye dair bir beyanı bulunmamakla birlikte davanın takip edilmeyeceğine ilişkin bir beyanı da bulunmamaktadır. Ki yargılama devam etmiş ve dosya karar aşamasına kadar gelmiştir.

Birçok hata derken kastettiğiniz nedir? Kafanızdaki soruyu belirtirseniz ben de atladığım bir husus olup olmadığının cevabını verebilirim.
Old 04-12-2013, 15:50   #5
lawyersoylu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Benzer konuyu aşağıdaki linkte uzun uzadıya tartıştık. Yargıtay kararı da sunuldu. İncelemenizi öneririm.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=86977

Sayın Ergin,

İlgili linkteki Yargıtay kararlarından anladığım kadarıyla davalı tarafın davayı takip etmiş olması nedeniyle geçerli bir temyiz hakkımız söz konusu.

Dosyayı temyiz edip hakkıyla incelenmesi için dua etmekten başka bir şansım yok artık sanırım.
Old 05-12-2013, 09:43   #6
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lawyersoylu
Birçok hata derken kastettiğiniz nedir? Kafanızdaki soruyu belirtirseniz ben de atladığım bir husus olup olmadığının cevabını verebilirim.

Duruşma saatinden önce, duruşmanın alınması, (tutanakta sabit)

Karşı yana, davayı devam edip etmeyeceğinin sorulmaması,

Nasıl devam ettiği anlaşılmayan dava da bir anda davayı sonlandırması,

En azından müracaata kalsa harçsız olarak devam etme imkanı varken, bunun bile sağlanmaması,

Bu kadar hata yapan mahkeme, sizin temyiz talebinizi de reddederse şaşırmam.

Sayın Ergin'in belirttiği linkte, hakim sonradan durumu düzeltiyor. Siz de bu durum da yok...

Tek tavsiyem şu; temyizi duruşmalı isteyin...
Old 05-12-2013, 10:26   #7
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lawyersoylu
Sayın meslektaşlarım, öncelikle davanın meblağı yüksek ve yeni dava açmak için zamanaşımı süreleri de geçmiş durumda olduğundan konu benim açımdan oldukça önem ve aciliyet arzetmekte. Mesleki dayanışma adına zamanınızı ayırabilirseniz çok sevinirim.

Konu kısaca şöyle:

Temlik alan vekili sıfatıyla davacı vekili ile birlikte takip ettiğimiz bir dosyada duruşmalardan birine, (duruşmanın alınması gereken saatten önce alınması sebebi ile - ki bu durum tutanakta da sabit) katılamadık. Bu duruşmada davalı ve davacı vekillerinin davanın takip edilmeyeceğine ilişkin bir beyanları olmadığı gibi mahkemenin de davamızın işlemden kaldırılmasına ilişkin bir kararı bulunmamaktadır.

Hal böyleyken yargılamaya devam edilmiş, daha sonra sadece bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar verilen 2-3 celse daha yapılmıştır. Bu celselere de katılmadık. Ancak bu celselerde de aynı şekilde bir işlemden kaldırma kararı verilmemiş ve yargılamaya devam edilmiştir.

19.11.2013 tarihli karar duruşmasına katıldığımızda ise temlik alan taraf olarak davamızın ilk katılmadığımız duruşma tarihinden 3 ay sonrası olan 27.06.2013 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına, yüzümüze karşı karar verilmiştir.

Bu durumda hakkımızda verilen karar ne kadar doğrudur? Dosyanın işlemden kaldırılması mahkemenin re'sen taktir edeceği bir husus mudur?

Kanunda açıkça "duruşmaya gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini bildirmesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağına karar verilir" denmektedir. Karar duruşmasına kadar böyle bir karar verilmemiş olduğu ve tarafların davayı takip etmeyeceklerine dair bir beyanları olmadığı halde, yargılamaya devam edip karar duruşmasında geçmişe dönük olarak davanın açılmamış sayılması kararı verilmesi mümkün müdür?

Bu durumda 19.11.2013 tarihinden itibaren yenileme talep edebilir miyiz? Yoksa karar verildiği için ancak temyiz konusu mu yapabiliriz? Size göre kararın lehimize dönme şansı var mıdır?

Zamanınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Mesajlara baktığımda öncelikle bir hususu hatırlatmakta fayda görüyorum. Dosyanın işlemden kaldırılması kararı verilmesi için 4 farklı durumdan bahsedilmektedir.

1- Her iki taraf da mazeretsiz olarak duruşmaya gelmezse,
2- Bir taraf duruşmaya gelip de davaya devam etmeyeceğini bildirmesi halinde,
3- Her iki taraf duruşmaya gelmiş olmalarına rağmen davaya devam etmeyeceklerini bildirmeleri halinde,
4- Duruşma gününün belirlenmesi için taraflardan birinin başvurusu gereken hallerde, üzerinde bu yük olan tarafın gereğini yerine getirmemiş olması halinde.

Somut olaya uyma ihtimali olan şıklar 2 ve 3 nolu alternatifler olarak görülmektedir. Ne var ki her iki halde de gelen tarafın davaya devam etmeme arzusunu dile getirmesi şarttır. Soruda özellikle belirtildiği üzere tarafların bu yönde bir talebi bulunmamaktadır. O halde öncelikle bunun sorulması gerekir.

Dosyanın işlemden kaldırılması kararı, daha sonra şartların gerçekleşmesi halinde verilecek davanın açılmamış sayılması kararının ön şartıdır. Dosya işlemden kaldırılmadan ve davanın yenilenmesi için kanunda öngörülmüş olan gerekli süreler geçmeden, davanın açılmamış sayılmasına karar verilemez. Davanın açılmamış sayılması usule ilişkin nihai bir karar olması nedeniyle temyiz kanun yolu açıktır. Saygılar.
Old 13-02-2014, 15:11   #8
Ayşegül A

 
Varsayılan

Sayın Av. İbrahim YİĞİT bey , sizin probleminize benzer bir durumla karşılaştım.Acaba nasıl bir temyiz dilekçesi yazdınız?Emsal karar bulabildiniz mi?Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
Old 17-09-2019, 09:49   #9
lawyersoylu

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım,

Başıma gelen bu olayı Yargıtay bozarak düzeltti. kararın ilgili bölümünü meslektaşların ihtiyacı olabilir diyerek paylaşıyorum:

"Dava konusu borcun, bir kısmının davadan önce bir kısmının davadan sonra ödendiği ve davanın konusu gereği istirdada dönüştüğü, bu aşamadan sonra istirdat bedelinin davacı ... ... A.Ş. tarafından ...'ya temlik edildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece temlikten sonra davacı ...... A.Ş.'nin davacı sıfatının ortadan kalktığı, 6100 sayılı HMK'nın 125. maddesi uyarınca temlik alan ...'nın davacı olarak davaya devam etmesi gerektiği gözden kaçırılarak bu yön gözetilmeksizin her ikisinin davacı olarak kararda gösterilmesi doğru olmadığı gibi temlik alan davacı ... ve vekilinin yargılamaya katılmaması üzerine dosyanın işlemden kaldırılması ve 3 ay içerisinde yenilenmemesi üzerine davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmeden ve bunun sonucu olarak davacıya yenileme hakkı tanınmadan HMK'nın 150. maddesi uyarınca doğrudan davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulmasını gerektirmiştir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
davanın açılmamış sayılmasına dair av.yağmur deniz Meslektaşların Soruları 2 03-06-2013 13:49
Açılmamış sayılmasına dair karar umut.d Meslektaşların Soruları 9 25-04-2013 08:57
Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi av.sahin67 Meslektaşların Soruları 4 28-03-2013 20:03
istihkak davası -davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi !! tangela Meslektaşların Soruları 5 28-04-2012 14:12
Mazaret ve Dosyanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi özfn_34 Meslektaşların Soruları 5 12-05-2010 15:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05700588 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.