Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Avukatın,aslı kendisinde olmayan sureti onaylama yetkisi var mıdır?

Yanıt
Old 09-01-2007, 12:11   #1
Gamze Dülger

 
Varsayılan Avukatın,aslı kendisinde olmayan sureti onaylama yetkisi var mıdır?

Pek çok meslektaşım gibi ben de, yargıtay kararlarına kitaplardan, dergilerden ve son zamanlarda ise bilgisayar programlarından ulaşıyorum.
Geçen günlerde, bu programlarda yayımlanan karar örneklerinin mahkeme dosyasına sunulurken "Aslı gibidir" şeklinde onaylanmaması gerektiği şeklinde beyanım meslektaşlarım tarafından itiraza uğramıştır.
Ancak, avukatın aslı kendisinde bulunan belge suretlerini onaylamak yetki ve hakkına sahip olduğunu,bu bir mahkeme kararı dahi olsa,aslına ulaşmamış iken onaylanmaması gerektiğini ve hatta bu onaylama sebebiyle (kararın bir bölümünün veya sonuç bölümünün bir şekilde yanlış olması ihtimalinde bu maddi hata olabilir veya başka bir şey ) cezai sorumluluğu doğabileceğini düşünmekteyim.

Sayın Meslektaşlarım,
Aslı tarafımızda olmayan ve tamamına ulaşmadığımız bu kararları onaylamak doğru mudur?
Kararın (burada kasıt yoktur herhangi bir şekilde gerçekleşmiş olabilir) aslına tam anlamıyla uygun olmaması halinde avukatın sorumluluğu var mıdır?

Yorumlarınız için teşekkür ederim.Saygılarımla
Old 09-01-2007, 12:27   #2
ibreti

 
Varsayılan

Mahkemelere sunulan emsal yargıtay kararları, kitap ve dergilerden alınan dotriner görüşler vb. materyaller kaynağı kitap, dergi, gazete, içtihat programları vs. her ne olursa olsun avukat tarafından "ASLINA UYGUNDUR" biçiminde onaylanması gereken belgelerden değildir.
Kaldı ki, bu tür dökümanlar hakimi bağlayıcı mahiyette de değildir. Hakimin somut olaya hukuk normlarını uygulamasına yardımcı olmaya yönelik bir faaliyettir.

Şahsen bu tür dökümanları hiç bir şekilde "aslına uygundur" diye imzalayarak sunmuyorum. Çünkü belge aslı elimde değil. Buna karşın "Sunulan bu belge..... bilgi kaynağından temin edilmiştir.Av.... ..... " yazıp, kaynak onaylaması yapıyorum. Bir yanı ile güven sağlamaya yönelik olsa da esasen temin edilen ve mahkemeye sunulan bir bilginin kaynağını belirtmek, o kaynağı oluşturanların alın terine saygının gereği olsa gerek.

Saygılarımla...
Old 09-01-2007, 12:56   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Yapılan işlem fuzuli bir işlemdir. Kaldı ki bir mahkeme ilamının avukat tarafından "aslı gibidir" ibaresi ile onaylanması etik değildir. Avukatlar mahkemenin üzerinde bulunan "onay makamı" değildir.

Ben de bugüne kadar hiç bir mahkeme ilamını "aslı gibidir" şerhiyle onaylamadım. Buna rağmen, yapıldıysa ve karar sahte çıktıysa(Örneklerini duyuyoruz). O halde onaylayan avukatın cezai sorumluluğu doğacaktır. Çünkü ibraz ettiği kararı o haliyle mahkemeye verdiğini imzasıyla belgelemiş olmaktadır. Aksini nasıl iddia edecektir?

Saygılarımla
Old 09-01-2007, 13:03   #4
ibreti

 
Varsayılan

Alıntı:
Kaldı ki bir mahkeme ilamının avukat tarafından "aslı gibidir" ibaresi ile onaylanması etik değildir. Avukatlar mahkemenin üzerinde bulunan "onay makamı" değildir.
biçimindeki ifadeye bakılır ise Sn.Suat Ergin, avukatın suret onaylamasını UYGUNLUK DENETİMİ gibi algılıyor. Halbuki avukatın belge suretinin aslına uygunluğunu imzası ile tevsik etmesi, "bu belgenin aslı elimizde mevcut" anlamına gelmekte olup, belgenin hukuka uygun olup olmadığının denetimi mahkemeye aittir diye biliyorum

Saygılarımla...
Old 09-01-2007, 13:31   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
"bu belgenin aslı elimizde mevcut"

Ben de buna katılmıyorum. Adı üstünde zaten:"aslına uygundur"

Belge elimizde olmasa da "aslına uygundur" diyebiliriz. Müvekkilin getirdiği vekaletname aslını bir davada kullandığımızı varsayalım. Başka bir davaya sunacağınız vekaletname fotokopisine "aslı gibidir" ibaresi koyuyoruz. Ama vekaletnamenin aslı bizde değildir. Bir ihtilaf anında Noterden "aslı" getirilebilir. Bizim yaptığımız ise; "aslı gibidir" ibaresi eklediğimiz fotokopinin "aslına uygun olduğunu onaylamaktadır."

Bir senet veya çek fotokopisine eklediğimiz "aslı gibidir" ibaresi de senedin/çekin elimizde olduğunu göstermemekte; fotokopinin asıla uygun olduğunun "onaylanmasından" başka bir şey değildir.

Saygılarımla
Old 09-01-2007, 13:59   #6
Gamze Dülger

 
Varsayılan

Aslında;
"Aslı gibidir " ibaresi aslına uygundur şeklinde algılanmaktadır.
Yoksa aslı bizdedir ve bu belge asıla uygundur" şeklinde değil..
Ancak sadece avukatlar bu ibareyi kullandıklarında "Belge elimizde ve mevcut olup aslına uygundur " şeklinde yorumlanmaktadır.
Belgenin "Aslının tarafımızda mevcut olması " sadece "Bu belge aslına uygun değildir" şeklinde gelebilecek itirazlara karşı ispat vasıtası olması bakımından önemlidir.
Noter de aslı bulunan ve itirazla karşılaştığımızda derhal sunabileceğimiz belgeyi aslına uygundur şeklinde onaylamak bu bakımdan kolaydır.
Ancak aslı müvekkilinizde olup,size sadece dosyanıza sunması için verdiği ve ardından geri teslim aldığı belgenin suretinin; aslına uygunluğunu onaylayıp dosyasına sundu iseniz,bu takdirde ileride bir gün "aslına uygun değildir " itirazı ile karşılaştığınızda belgenin aslını müvekilinizden isteyip,müvekkilinizden alamamanız da ispat sorunu ile karşılaşırsınız.
Bir kısım dolandırıcıların bu sebeble "Avukatın Sorumluluğuna " gittikleri olaylar şu şekilde gelişmektedir.
".....asillerin belge aslını avukata verdikleri ve hatta avukatın belgenin suretini onaylayıp dosyasına sunduğu ve ardından itirazla karşılaşması üzerine belge aslının asile idae edildiğini idda ettiği ancak bu hususta yazılı belgesinin bulunmadığı,asilin belgeyi vekilin kaybettiğini ve maddi manevi zarara uğradığını iddia ettiği, kaybolduğunudan bahisle dosyasına sunamadığı,belgenin onaylı suretini dosyasına sunan avukatın aslını da saklama ve muhafaza etme görevninin olduğu ve bundan dolayı kusurlu hareketiyle müvekkilinin zararına sebebiyet verdiği ... " gibi bir kararla karşılaşmanız içten bile değildir.
Bu nedenle bana göre "Aslı gibidir " veya "Aslına uygundur" şeklinde onaylamalar her an sorumluluk doğurabilen ve bir anlamda belgenin suretini aslından daha kıymetli hale getiren büyük kelimelerdir.

Saygılarımla
Old 09-01-2007, 15:07   #7
erdal7

 
Varsayılan

Sayın Gamze Dülger ,

Avukatlık kanunu

Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı
Madde 56 - Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletname 52 nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekaletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekaletname örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmündedir.
Asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilmeyen hallerde avukatlar, takip ettikleri işlerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü kağıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylayarak yargı mercileri ile diğer adalet dairelerine verebilirler.
Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan yahut aslına aykırı örnek veren avukat üç yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu kanuni durum karşısında ,sonradan müvekkil ,aslı sizde olan bir evrakı ister ise ki her zaman isteyebilir. Yapabileceğiniz bir şey yoktur. Fotokopisini çekip tarih koyarak aslının müvekkil asil tarafından istem üzerine saklanmak üzere geriye alındığı ve adli mercilerce istendiği taktirde geriye iade edileceği hususunda yazı alınması halinde avukatın sorumluluğunun kalmıyacağını düşünüyorum.

Saygılarımı sunarım.Av.Erdal
Old 09-01-2007, 16:23   #8
justice is lost

 
Varsayılan

Hemen hepimizin kullandığı hukuk otomasyon programlarından alınan çıktıların "aslı gibidir" şerhi konularak onaylanmasını, bu konuda avukatın sorumluluğu doğabileceğinden bahisle yersiz buluyorum. Bence yapılması gereken iş, çıktının en altına ".... programından alınmıştır" şeklinde bir not düşülerek imzalanmasıdır. Son zamanlarda tarafımızdan yapılan uygulama bu yöndedir. Nitekim "ibreti" de benzer bir uygulamayı seçmiş (bkz:2 nolu msj).
Ayrıca bu tür programlarda başta imla hataları olmak üzere çok çeşitli hatalar yapılmaktadır. Meslektaşlara tavsiyem kararın sadece özet kısmının değil, tümünün okunması ve bir hata tespit edildiğinde ilgili yazılım şirketine bildirilmesidir.
Saygılarımla.
Old 09-01-2007, 16:31   #9
Gamze Dülger

 
Varsayılan

Yorumda bulunup emek sarfeden değerli meslektaşlarıma teşekkür ederim.
Old 10-01-2007, 11:54   #10
__av.zeynep__

 
Varsayılan

Buradaki aslına uygundur şerhi,elimizdeki fotokopinin asıl belge ile örtüştüğünün bir kanıtı mahiyetinde olup,belgenin aslına uygun olduğunun onaylanmasından ibarettir.Saygılarımla.
Old 17-01-2007, 16:48   #11
Av.Rukiye Olgundağ

 
Varsayılan

Ben müvekkillerimden hiç bir belgenin aslını almıyorum.Mahkemeye ibraz ettiğim belgelerin (müvekkillere ait vekaletnamenin sureti hariç) onaylamıyorum. Mahkemenin belgelerin aslını istemesi halinde incelenmesi için müvekkilden isteyip mahkemeye ibraz ediyorum eğer mahkemeden dosyada incelenmesi için kalması yönünde bir karar verilirse de o zaman mahkemenin kasasına konulması yönünde karara eklenmesini talep ediyorum. Aslı ile sureti arasında inceleme yapmak isteyen mahkemenin yargıcı genelde "mahkeme kasasında yer olmadığından dolayı suret belgenin aslının aynısı olduğu görülmekle..." dedikten sonra aslını tarafıma iadesine karar vermekte. Tabii ki bu şimdiye kadar böyleydi bundan sonra da böyle mi gider bilemiyorum.
Kısaca Avukatların onay makamı olmadığına, asıllarını aldığım belgelerin müvekkilden teslim ve iadesi hallerinde de belge almaya şimdiye kadar devam ettim ve etmekteyim.Saygılarımla.
Old 18-01-2007, 08:43   #12
av.m.a.g

 
Varsayılan

degerli arkadaşalar,

bir avukat bir belgenin aslını görmeden, bilmeden, aslı gibidir yazıp onaylıyorsa bu haliyle dikkatsizliği sebebiyle sorumluluğunu gerektirir. ancak mahkeme kararlarına aslı gibidir denmesi biraz mantıksız gibi geliyor. biz avukatlar yargıtay kararlarını genelde hukuk progrmarından alıyoruz. kararın tam metni diye sunuyoruz. eger karar asıl karara uymuyor ise burada müteselsil sorumluluk ortaya çıkmıyormu? hem avukat hem de ilgili programcılar. aksini düşünen olabilir.
Old 27-03-2012, 22:41   #13
adaletlinuman

 
Varsayılan Avukatlarin Mahkeme İlamlarinda Asli Gİbİdİr Yapma Yetkİsİ Yoktur

Değerli arkadaşlar.Avukat arkadaşların mahkeme ilamlarını aslı gibidir yapma yetkisi yoktur.Bununla ilgili Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yazıları var.Mahkeme ilamlarını hakime götürmek uygun olmayacağı için ya da hakim meşgul olacağı için bakanlık oluruyla; ancak mahkeme yazı işleri müdürü yapabilir.Çünkü suret harcı alınması gerekir.Ancak mahkeme ya da ilgili icra dairesine sunulacaksa bir dilekçe ile harçsız onaylı sureti tanzim edilerek ilgili avukat arkadaşa verilebilir diye düşünüyorum.Saygılarımla...
Old 02-03-2017, 12:46   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Gamze Dülger
Avukatın,aslı kendisinde olmayan sureti onaylama yetkisi var mıdır?
Pek çok meslektaşım gibi ben de, yargıtay kararlarına kitaplardan, dergilerden ve son zamanlarda ise bilgisayar programlarından ulaşıyorum.
Geçen günlerde, bu programlarda yayımlanan karar örneklerinin mahkeme dosyasına sunulurken "Aslı gibidir" şeklinde onaylanmaması gerektiği şeklinde beyanım meslektaşlarım tarafından itiraza uğramıştır.
Ancak, avukatın aslı kendisinde bulunan belge suretlerini onaylamak yetki ve hakkına sahip olduğunu,bu bir mahkeme kararı dahi olsa,aslına ulaşmamış iken onaylanmaması gerektiğini ve hatta bu onaylama sebebiyle (kararın bir bölümünün veya sonuç bölümünün bir şekilde yanlış olması ihtimalinde bu maddi hata olabilir veya başka bir şey ) cezai sorumluluğu doğabileceğini düşünmekteyim.

Sayın Meslektaşlarım,
Aslı tarafımızda olmayan ve tamamına ulaşmadığımız bu kararları onaylamak doğru mudur?
Kararın (burada kasıt yoktur herhangi bir şekilde gerçekleşmiş olabilir) aslına tam anlamıyla uygun olmaması halinde avukatın sorumluluğu var mıdır?

Yorumlarınız için teşekkür ederim.Saygılarımla

Tam 10 sene önce sormuşsunuz ve ben de şu şekilde yanıtlamışım:

Alıntı:
Yazan Ben
Ben de bugüne kadar hiç bir mahkeme ilamını "aslı gibidir" şerhiyle onaylamadım. Buna rağmen, yapıldıysa ve karar sahte çıktıysa(Örneklerini duyuyoruz). O halde onaylayan avukatın cezai sorumluluğu doğacaktır. Çünkü ibraz ettiği kararı o haliyle mahkemeye verdiğini imzasıyla belgelemiş olmaktadır. Aksini nasıl iddia edecektir?

Yargıtay 10 sene sonra sesimizi duymuş ve avukatı cezalandırmış:

http://www.hukukmedeniyeti.org/karar...an-raporun-sa/
Old 03-03-2017, 12:47   #15
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

HMK.121.maddesinin açık hükmü (ki madde metninde onaylanmış örneği ibaresi yoktur)ve Avukatlık kanununda yer alan düzenleme karşısında Biz Avukatların Mahkeme kararı,Noterlerce düzenlenmiş belgeler ve Yargıtay Kararlarını Aslı Gibidir şeklinde onaylama hak ve yetkimizin olmaması gerekir...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Mahkemesinde Stajyer Avukatın Yetkisi Av. Levent Kıray Hukuk Sohbetleri 3 22-09-2006 10:27
Baroya Kayıtlı Olmayan Avukatın Ünvan Kullanması mkdep Meslektaşların Soruları 2 27-03-2006 16:36
Aslı Olmayan Ve İmzasız Olan Fotokopilerin Delil Kabul Edilmesi a dede Hukuk Soruları Arşivi 17 09-12-2004 12:16
Aslı Olmayan Fotokopilerin Delil Kabul Edilmesi mutlu Hukuk Soruları Arşivi 0 17-09-2004 12:25
Ahzu Kabz Yetkisi Olmayan Vekil Saim Korkmaz Meslektaşların Soruları 0 30-05-2002 19:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05383205 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.