Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bayilik sözleşmesi+fesih

Yanıt
Old 05-10-2011, 22:16   #1
av.heimatlos

 
Mesaj bayilik sözleşmesi+fesih

Sayın meslaktaşlarım Müvekkilim M, X aş ile bayilik sözleşmesi imzalıyor. klasik bayilik sözleşmesi bütün maddeleri müvekkilim aleyhine X şirketi aynı bölgede 2 tane daha şirkete bayilik veriyor. (sözleşmede aynı bölgede başka kişilere bayilik verebilir diye hüküm var) sözleşmeyi müvekkil şirket yetkilsi imzalıyor. sözleşmenin aslında bütüm hükümleri gabinin şartlarını oluşturmasına rağmen 1 yıllık zamanaşımı geçtiği için gabine dayanarak sözleşmeyi fesih edemiyoruz. X şirketi diğer aynı şehirdeki iki bayiye malları 5 TL'ye veriyor ancak müvekkil şirkete 10 TL veriyor dolayısıyla müvekkil diğer iki şirketle rekabet edemiyor. bu durumda sözleşmenin tek taraflı olarak fesih edebilir miyiz. basiretli tacir gibi davranma yükümlüğü çerçevesinde değerlendirildiğinde durum nasıl olur. tşk. iyi çalışmalar
Old 05-10-2011, 23:07   #2
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım,

Sözleşmede fesihle alakalı düzenlemeler var mı?
Old 05-10-2011, 23:11   #3
av.heimatlos

 
Varsayılan

Sayın Meslaktaşım ;
sözleşme 40 maddelik bir sözleşme ve sözleşmenin bir çok yerinde mesela bayii ..... yapmazsa sözleşme feshedilir veya bayii yıllık şu kadar ürün almazsa sözleşme feshedilir diye br çok yerinde fesihle ilgili hüküm var ayrıca son maddelerinde de bayii yukarıda sayılın hükümleri yerine getirmez ya da vs. şeyleri yapmazsa sözleşme feshedilir ve bayii 100.000 Dolar cezai şart öder şeklinde fesih ile ilgili düzenlemeler mevcut
Old 05-10-2011, 23:19   #4
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım,

Muhtemelen sözleşmede, süresinden önce fesih halinde de cezai şart ödeneceği yazılıdır. Bu halde, müvekkiliniz tacir olduğundan cezai şarta itiraz edemeyecektir. Bunun istisnası, cezai şartın müvekkilinizin mahvına sebep olacak olmasıdır. Bu halde mahkemece cezai şartta tenzilat yapılabileceği gibi, tamamen ortadan kaldırılabilecektir. En iyi yol, sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilecek bir sebep bulmaktır ya da müvekkilinizin alım taahhüdü yoksa mal/hizmet almamaktır.

Sözleşmeyi iyi incelemenizi ve ona göre bir tavsiyede bulunmanızı öneririm zira, mahkemede "kelepçe sözleşme yapıldığı" iddiasında bulunulsa bile (gördüğüm kararlara dayanarak söylüyorum) şansınız az olacaktır.

Saygılarımla
Old 05-10-2011, 23:24   #5
av.heimatlos

 
Varsayılan

Sayın meslaktaşım;
Öncelikle cevabınız için tşk ederim. sözleşmede cezai şart var. Miktar çok yüksek ama mahvına sebep olucak miktarda değil. Ayrıca mal alım taahhüt var belli miktada mal almak zorunda. Sözleşmeyi inceledim kelepçe sözleşme niteliği var ancak müvekkilim tacir olduğunda dediğiniz gibi şansımın çok az olduğunu düşünüyorum. tek çıkış noktan diğer bayilere ucuz mal vermesi bize yüksek miktarda mal vermesi bu husuta bir karar olursa sevinirm. tşk ederim.
Old 06-10-2011, 06:13   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Görüş

Alıntı:
av.heimatlos
Alıntı:
...bu durumda sözleşmenin tek taraflı olarak fesih edebilir miyiz.

Sayın av.heimatlos,

1.Bilindiği gibi, bayilik sözleşmelerine TTK.'nin Acentelik hakkındaki hükümleri uygulanmaktadır.

2.Eldeki sözleşme titizlikle incelenmeli,örneğin bayie tek yanlı olarak akdi fesih olanağı tanınmış olup olmadığı saptanmalıdır.

TTK.m.133- Muayyen olmayan bir müddet için akdedilmiş olan acentelik mukavelesini, taraflardan her biri üç ay önce ihbar etmek şartıyla feshedebilir; mukavele ile bir müddet tayin edilmiş olsa dahi muhik sebeplerden dolayı akit her zaman fesih olunabilir.

3.Sözleşme hükümleri 4054 s.Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve Rekabet Kurulu Kararları ışığında da değerlendirilmelidir.

4.Mal alım taahhüttü taraflarca mı imzalanmış ve DV. ödenmiş mi?

5."Rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamalar" yasaya aykırıdır (4054/m.1).

İrdeleme:
6.Sözleşmenin süresi
7.Fesih koşulu
8.Yetki sözleşmesi
9.Haklı fesih nedeni

Saygılarımla
Old 06-10-2011, 07:29   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
X şirketi diğer aynı şehirdeki iki bayiye malları 5 TL'ye veriyor ancak müvekkil şirkete 10 TL veriyor dolayısıyla müvekkil diğer iki şirketle rekabet edemiyor.Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
3.Sözleşme hükümleri 4054 s.Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve Rekabet Kurulu Kararları ışığında da değerlendirilmelidir.


5."Rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamalar" yasaya aykırıdır (4054/m.1).


Sayın Metin'in yukarıya alıntıladığım mesajına aynen katılıyorum. Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna dayanmalısınız.
Old 06-10-2011, 11:53   #8
av.heimatlos

 
Varsayılan

Sayın Av. Hulusi Metin;
Cevaplarınız için tşk ederim.
1-Sözleşmede bayi için tek yanlı bir fesih koşulu konulmamıştır. Sorumda da belirtiğim gibi sözlşeme tümden aleyhe
2-TTK-133'e atıf yapmışsınız ancak sözleşmede bayii için ceza şart var(bayii sözleşme hükümlerini yerine getirmez veya tek yanlı olarak sözleşmeyi uygulamaktan vazgeçerse 120.000 ABD doları ödemek zorunda kalır diyor)
3- mal alım taahhüdü sözleşmenin içinde geçiyor ve diyor ki bayii yılda 500 ton tüpgaz almak zorundadır diyor ve bu sözlmeşmeyi şirket yetkilisi ve karşı şirket yetkilisi imzalıyor. DV ödendiğine dair bizim elimizdeki sözleşmede bişey yok. DV'nin ödenmemesinin sonuçlarını açıklarsanız sevinirim
4-Son olarak aynı bölgedeki diğer bayilere 5 Tl'den bize 10 TL'den mal vermesi sözleşme serbestisi içinde değerlendirebilir mi yoksa kesin olarak rekabet hükümlerine aykırı mıdır. tşk iyi günler
Old 06-10-2011, 12:28   #9
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
av.heimatlos
Alıntı:
Sayın Av. Hulusi Metin;
Cevaplarınız için tşk ederim.
1-Sözleşmede bayi için tek yanlı bir fesih koşulu konulmamıştır. Sorumda da belirtiğim gibi sözlşeme tümden aleyhe
2-TTK-133'e atıf yapmışsınız ancak sözleşmede bayii için ceza şart var(bayii sözleşme hükümlerini yerine getirmez veya tek yanlı olarak sözleşmeyi uygulamaktan vazgeçerse 120.000 ABD doları ödemek zorunda kalır diyor)
3- mal alım taahhüdü sözleşmenin içinde geçiyor ve diyor ki bayii yılda 500 ton tüpgaz almak zorundadır diyor ve bu sözlmeşmeyi şirket yetkilisi ve karşı şirket yetkilisi imzalıyor. DV ödendiğine dair bizim elimizdeki sözleşmede bişey yok. DV'nin ödenmemesinin sonuçlarını açıklarsanız sevinirim
4-Son olarak aynı bölgedeki diğer bayilere 5 Tl'den bize 10 TL'den mal vermesi sözleşme serbestisi içinde değerlendirebilir mi yoksa kesin olarak rekabet hükümlerine aykırı mıdır. tşk iyi günler

Sayın meslektaşım,

1-Sözleşmede bayi için tek yanlı bir fesih koşulu konulmamıştır. Sorumda da belirtiğim gibi sözleşme tümden aleyhe

1.Müvekil(l)e(re) ders olsun! Sözleşme yapılırken avukata danışsınlar

2-TTK-133'e atıf yapmışsınız ancak sözleşmede bayii için ceza şart var(bayii sözleşme hükümlerini yerine getirmez veya tek yanlı olarak sözleşmeyi uygulamaktan vazgeçerse 120.000 ABD doları ödemek zorunda kalır diyor)

2.1.Sözleşme hükümleri yerine getirilmiyor mu!?

2.2.Sözleşmeyi uygulamaktan vazgeçmek değil! Uygulanan fiyat politikası nedeniyle rekabetin bozulması…


3- mal alım taahhüdü sözleşmenin içinde geçiyor ve diyor ki bayii yılda 500 ton tüpgaz almak zorundadır diyor ve bu sözlmeşmeyi şirket yetkilisi ve karşı şirket yetkilisi imzalıyor. DV ödendiğine dair bizim elimizdeki sözleşmede bişey yok. DV'nin ödenmemesinin sonuçlarını açıklarsanız sevinirim

3.Damga Vergisi Kanunu’na göre taraflarca ödenmesi gerekir… Yasayı inceleyiniz.

4-Son olarak aynı bölgedeki diğer bayilere 5 Tl'den bize 10 TL'den mal vermesi sözleşme serbestisi içinde değerlendirebilir mi yoksa kesin olarak rekabet hükümlerine aykırı mıdır. tşk iyi günler

4.Sözleşmede bu konuda özel hüküm var mı ? (Ciro, taahhüt gibi ölçütlere göre farklı fiyattan satış !?)

Saygılarımla
Old 06-10-2011, 13:00   #10
av.heimatlos

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
4-Son olarak aynı bölgedeki diğer bayilere 5 Tl'den bize 10 TL'den mal vermesi sözleşme serbestisi içinde değerlendirebilir mi yoksa kesin olarak rekabet hükümlerine aykırı mıdır. tşk iyi günler

4.Sözleşmede bu konuda özel hüküm var mı ? (Ciro, taahhüt gibi ölçütlere göre farklı fiyattan satış !?)
Sayın Üstadım sözleşmede özel hüküm yok yani farklı fiyattan satış ile ilgili bir hüküm yok.iyi çalışmalar.
Old 06-10-2011, 21:42   #11
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.heimatlos
...
4-Son olarak aynı bölgedeki diğer bayilere 5 Tl'den bize 10 TL'den mal vermesi sözleşme serbestisi içinde değerlendirebilir mi yoksa kesin olarak rekabet hükümlerine aykırı mıdır. tşk iyi günler...

Değerli Meslektaşım,

Bu durumu nasıl ispatlayacağınızı da düşünmenizi öneririm. Çünkü (genellikle) ticari defterlerde emtia müvekkilinizle diğer bayiye aynı fiyattan satılmış görünebilir. İade faturalar, promosyon kampanyaları, işyerine yatırım, ortaklık, vs... yollardan diğer bayinin maliyetleri düşürülüyor olabilir.

Saygılarımla
Old 12-10-2011, 13:11   #12
av.heimatlos

 
Varsayılan

İspat aracı olarak diğer firmaların maliyeye vermiş oldukları faturalardan bu durum ortaya çıkar diye düşünüyorum sizce?
Old 18-05-2015, 11:31   #13
ecemefem

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Elimde bir bayilik sözleşmesi var. müvekkilim bayi konumunda ve sözleşmede bu sözleşme bayi tarafından haklı bir sebep olmadığı sürece fesih edilemez yazıyor. Sözleşme bir yıllığına yapılmış ancak fesih bildirimi yapılmadığı için bir yıl sonunda yenilenmiş(şubat ayında). Şu durumda müvekkilim iş bu bayilik sözleşmesini nasıl fesih edebilir? Haklı neden ne olabilir?Noterden ihtarname cekmemiz gerekecek bu ihtarnamede neler yazmalıyız?Daha önce sözleşme ve sözleşme feshiyle ilgili hiç deneyimim olmadığı için elimde bir örnek ya da nasıl yapacağıma dair bir fikrim yok.Şimdiden teşekkürler
Old 18-05-2015, 12:03   #14
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,

1.TBK.m.102 vd. okunursa yararlı olur.

2.Fesih talebi
2.1.Talebin gerekçesi
2.2.Gerekçenin sözleşmeye, yasaya uygunluğu

3.Feshin sonuçları
3.1.Özel hükümler
3.2.Yasal hükümler

Şimdilik...
Kolay gelsin!
Old 25-05-2015, 17:05   #15
ecemefem

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Sayın Meslektaşım,

1.TBK.m.102 vd. okunursa yararlı olur.

2.Fesih talebi
2.1.Talebin gerekçesi
2.2.Gerekçenin sözleşmeye, yasaya uygunluğu

3.Feshin sonuçları
3.1.Özel hükümler
3.2.Yasal hükümler

Şimdilik...
Kolay gelsin!

Üstadım öncelikle vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim.Ancak affınıza sığınarak sormak istiyorum TBK 102 ve devamı demişsiniz ben Borçlar Kanunu 102 ve devamına baktım da ilişkilendiremedim. Yoksa ben mi yanlış bakıyorum ?
Bir de beni daha çok zorlayan konu biz sözleşmeyi ürünleri geç yolladılar, teknık destek vermediler, prımlerımızı ödemediler vs diyerek fesih ihbarnamesi yollayacağız. Ancak müvekkil bayi sözleşmede yazmasına rağmen rakip firma ürünlerinin satışını yapıyor ve karşı taraf da bunu biliyor (ama ses etmemiş bugüne kadar.) Ve sözleşmede şöyle bir madde bulunmakta: Bayinin, bu sözleşme hükümlerine riyaet etmememesi ve /veya ödemelerini vadesinde yapmaması halinde alınan teminat Bayiye yapılacak bildirimi müteakip .....irad kaydedilir. Bayi bu hususta itirazda bulunmamayı peşinen kabul etmiştir. ( şirket iki adet teminat mektubu vermiştir. (biri 100.000 TL diğeri de 50.000 TL değerinde) Biz sözleşmeyi fesih ettiğimizde karşı taraf direk siz sözleşmeye aykırı davrandınız temınat mektubunuzu paraya çeviriyoruz diyebilir mi? Sözleşmede ki bu maddeyi cezai şart olarak yorumladım yanlış mı yapıyorum?cezai şart isteme hakkı var mıdır? Böyle bir durumda cezai şart ne kadar belli değil yani bakıye alacağını da bu mektuptan mı alacak yoksa ayrıca mı ısteyecek ?? Dava açmadan direkt paraya çevirirse bızım yapabileceğimiz bir sey var mıdır?
bir de sözleşmeyi fesh etmemiz halinde BK 131. maddede belirtildiği gibi asıl borçla birlikte cezai şart teminat vb de sona erer mi yani biz karı taraftan önce sözleşmeyi fesh ediyoruz dersek karşı taraf artık siz sözleşmeye aykırı davrandınız teminat mektubunuzu paraya çeviriyoruz diyebilir mi ??
Bayağı karışık sordum şimdiden özür dilerim
Old 26-05-2015, 06:33   #16
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

B'nin azizliği !
TTK. olacak elbet
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bayilik alan Petrol şirketi için alt kira sözleşmesi örneği outlawyer Meslektaşların Soruları 1 08-09-2010 20:01
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve derhal fesih TRINITY Meslektaşların Soruları 4 09-09-2009 12:03
Bayilik sözleşmesi varsa anapara ipoteği mi teminat ipoteğimi daha yararlı olur? serdarserdar Meslektaşların Soruları 6 20-08-2009 15:04
İş sözleşmesi fesih edilmiş midir? Av.Ahmet Esat Beyaz Meslektaşların Soruları 4 06-05-2008 20:19
Petrol Bayilik Sözleşmesi Satış taahhüdünün yerine getirilememesi NAZ80 Meslektaşların Soruları 4 29-04-2008 17:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05333209 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.