Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ipotek Takibinde Icra Dairesi Borcu Bitiren Borçlunun Ipteğini Kaldirma Karari Alabilirmi ?

Yanıt
Old 01-11-2013, 00:57   #1
LAWYER2015

 
Varsayılan Ipotek Takibinde Icra Dairesi Borcu Bitiren Borçlunun Ipteğini Kaldirma Karari Alabilirmi ?

Sayın meslektaşlarım..

9 örnek ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte Borçlu borcunu icra dairesine ödeyip bitirdiğinde bu icra dairesinden ipoteğin fekkini talep edebilir mi ? İcra dairesi ipoteğin kaldırılmasına dair bir karar alabilir mi ? Sorum 150/c şerhinin fekki değil dikkatinizi çekmek isterim ; alacaklının koydurduğu ipoteğin fekkine dair..

Saygılarımla..
Old 01-11-2013, 13:22   #2
Özgür Kınay

 
Varsayılan

İpoteğin fekkini talep edemez. Öyle bir karar alamaz.
Old 02-11-2013, 22:19   #3
av.arpay

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/4803

K. 2005/8569

T. 21.4.2005

• İPOTEĞİN BELİRLİ SÜRE İÇİN KURULMUŞ OLMASI ( Bu Sürenin Sonunda İpoteğin Re'sen Fekkini Gerektirmeyeceğinden ve Tapu Kaydında Müşteki İpotek Alacaklısının İpoteği de Halen Tescilli Olduğu )

• İPOTEĞİN RE'SEN FEKKİ ( İpoteğin Belirli Bir Süre İçin Kurulmuş Olması Bu Sürenin Sonunda İpoteğin Re'sen Fekkini Gerektirmeyeceği )

• İPOTEĞİN SÜRESİNİN DOLMASI ( İcra Mahkemesince Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerekirken Yazılı Şekilde İpotekte Belirlenen Sürenin Dolması Nedeniyle İpoteğin Ortadan Kalktığından Bahisle İstemin İncelemesiz Reddi İsabetsiz Olduğu )

2004/m.134

4721/m. 858, 992/c-1

ÖZET : İpoteğin belirli bir süre için kurulmuş olması; bu sürenin sonunda ipoteğin re'sen fekkini gerektirmeyeceğinden ve tapu kaydında müşteki ipotek alacaklısının ipoteği de halen tescilli olduğundan İİK.nun 134. maddesinde açıklanan ihalenin feshini isteyebilecek ilgililerden olduğu nazara alınarak icra mahkemesince şikayetin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde ipotekte belirlenen sürenin dolması nedeniyle ipoteğin ortadan kalktığından bahisle istemin incelemesiz reddi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kamuya açıklık kuralı taşınmaz ipoteğinin sona ermesinde de hakim olduğundan; taşınmaz rehni ( ipotek )terkin ile sona erer. ( MK. 858 ( Tapu sicilinde bir tescil olduğu sürece, tescil edilmiş rehin hakkının mevcudiyeti karine olarak kabul edilir. )( MK'nun madde 992/c-1)

Rehin hakkı sahibinin yazılı terkin talebi ile ( terkine rıza ) terkin yapılır. Terkin için ayrıca hukuki bir sebep aranmaksızın rehin hakkı sahibinin tek başına muvafakatı yeterlidir. İpotek hakkı sahibinin terkine muvafakat borcu olmasına rağmen, yazılı terkine muvafakat beyanında bulunmaktan kaçınırsa, taşınmaz maliki, mahkemeye başvurarak ipoteğin fekkine ilişkin alacağı ilamla tapu memurundan terkini talep edebileceği gibi İİK'nun 153. maddesi koşullarında da icra dairesinden terkin talebinde bulunabilir. ( Alacaklı gaip, ikametgahı mechul veya alacağını almıyorsa borçlu İİK.nun 153. maddesi gereği ipotek bedelini icra dairesine depo ederek, icra mahkemesinden takip koşulu aranmaksızın ipoteğin fekkini talep etmesi gibi ( .

Rehinli alacaklının geçerli yazılı talebi üzerine yapılan terkin kurucu bir fonksiyon yerine getirir. Taşınmaz rehni gerek şekli, gerek maddi açıdan terkinle sona erer. ( Prof, Dr. M. Kemal Oğuzman - Prof. Dr. Öner Seliçi - Prof. Dr. Saibe Oktay - Özdemir Eşya Hukuku sf: 655 ( . M.K. rehinli taşınmazın tamamen yok olması halinde rehnin sicil dışı sona erdiğini kabul etmesi ( MK'nun madde 858/f-1 ( ve MK. 858/2. fıkrası ( kamulaştırma ( 'daki nedenler haricinde, ipoteğin, feragat, teminat altına alınan alacağın sona ermesi durumunda taşınmaz rehni doğrudan doğruya sona ermez. Tescil maddi değerini kaybetmiş olsa dahi maddi durum sicil dışı değiştiğinden, tapu kütüğü gerçek duruma uymasa da, taşınmaz rehni sicildeki kayıt sürdüğü sürece "şekli bakımdan" tapu kütüğündeki hukuki varlığını sürdüreceğinden terkin bu gibi halde de düzeltici bir görev olarak zorunludur. Her taşınmaz açısından ipotek yukarıda açıklanan özel durumlar dışında terkinle sona erer.

Somut olayda gözlendiği gibi ipoteğin belirli bir süre için kurulmuş olması; bu sürenin sonunda ipoteğin re'sen fekkini gerektirmeyeceğinden ve tapu kaydında müşteki ipotek alacaklısının ipoteği de halen tescilli olduğundan İİK.nun 134. maddesinde açıklanan ihalenin feshini isteyebilecek ilgililerden olduğu nazara alınarak icra mahkemesince şikayetin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde ipotekte belirlenen sürenin dolması nedeniyle ipoteğin ortadan kalktığından bahisle istemin incelemesiz reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ( , 21.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
icra takibinde borçlunun değiştirilmesi av.yağmur deniz Meslektaşların Soruları 2 28-01-2013 14:34
icra takibinde borçlunun borcunu taksitle ödemek istemesi AVUKAT_551 Meslektaşların Soruları 14 04-11-2011 12:14
ipotek takibinde icra müdürünün yükümlülükleri ve sorumluluğu faust Meslektaşların Soruları 1 01-10-2010 22:39
sevk irsaliyeli fatura ile yapılan icra takibinde yetkili icra dairesi Av.Safiye Meslektaşların Soruları 3 04-08-2008 21:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03782392 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.