Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sgk Prim Gün Sayilarinin Iptali, Emeklilik Başvurusunun Reddi

Yanıt
Old 14-01-2021, 12:43   #1
AV.ASLIHAND

 
Mesaj Sgk Prim Gün Sayilarinin Iptali, Emeklilik Başvurusunun Reddi

Değerli meslektaşlarım, bir müvekkilim 61 yaşında ve SGK kayıtlarına göre emekli olabilmek için 3600 gün olan gün sayısını dolduruyor, E-devlet üzerinden SGK kayıtlarını kontrol ettiğimizde de durum bu şekilde.
Ancak emekli olabilmek için SGK'ye başvurduğunda, 2012-2013 yıllarında toplam 2 yıl gibi bir süreyle çalışmış olduğu şirketin yapmış olduğu SGK girdilerini, şirket incelemeye alındı gerekçesiyle kabul etmeyerek hesaplama dışı bıraktıklarını, dolayısıyla müvekkilimin gün sayısı toplam 3600'e ulaşmadığı gerekçesiyle emekli olamayacağını söylemişler. Müvekkilin elinde o döneme ait işveren şirketten almış olduğu maaş bordrosu da bulunuyor.
Müvekkilin hiçbir kusuru olmaksızın ve ödemesi geçmişte alınmış SGK primlerinin, işveren şirket incelemeye alındı gerekçesiyle iptali mümkün müdür? Bu durumda nasıl bir yol izlemek gerekir?
Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok, kanunlarda da herhangi bir hüküm bulamadım. Değerli fikirlerinizi bekliyorum, teşekkürler.
Old 15-01-2021, 10:35   #2
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Değerli meslektaşlarım, bir müvekkilim 61 yaşında ve SGK kayıtlarına göre emekli olabilmek için 3600 gün olan gün sayısını dolduruyor, E-devlet üzerinden SGK kayıtlarını kontrol ettiğimizde de durum bu şekilde.
Ancak emekli olabilmek için SGK'ye başvurduğunda, 2012-2013 yıllarında toplam 2 yıl gibi bir süreyle çalışmış olduğu şirketin yapmış olduğu SGK girdilerini, şirket incelemeye alındı gerekçesiyle kabul etmeyerek hesaplama dışı bıraktıklarını, dolayısıyla müvekkilimin gün sayısı toplam 3600'e ulaşmadığı gerekçesiyle emekli olamayacağını söylemişler. Müvekkilin elinde o döneme ait işveren şirketten almış olduğu maaş bordrosu da bulunuyor.
Müvekkilin hiçbir kusuru olmaksızın ve ödemesi geçmişte alınmış SGK primlerinin, işveren şirket incelemeye alındı gerekçesiyle iptali mümkün müdür? Bu durumda nasıl bir yol izlemek gerekir?
Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok, kanunlarda da herhangi bir hüküm bulamadım. Değerli fikirlerinizi bekliyorum, teşekkürler.
Sayın AV.ASLIHAND;

SGK aleyhinde iş mahkemesinde dava açmanızı öneririm. Zira belirttiğiniz gibi, müvekkiliniz anılan dönemde iş yerinde çalışmış ve sigorta primleri kesilmiştir. Şirketin incelemeye alınmasıyla ortaya çıkan durumda müvekkilinizin kusuru bulunmamaktadır ve bir hukuka aykırılık söz konusu ise müvekkilinizce bu durum bilinebilecek/öngörülebilecek bir olgu değildir.

Saygılarımla...
Old 15-01-2021, 11:53   #3
Av.YALCINHUKUK

 
Varsayılan

Anlattığınız olayın bir benzeri ile karşılaştım ancak bendeki dosyada emekli aylığı bağlanmış ve müvekkil yıllarca maaş almıştı. Sonra SGK müfettişlerince yapılan inceleme sonucu maaşı kesilmiş ve geri istenmişti. Aşağıda SGk aleyhine açmış olduğum dava dilekçesinin bir kısmını yardımı olur ümidiyle paylaşıyorum...

""Müvekkil... TİC. LTD. ŞTİ.'nde hiç çalışmadığı ve tanımadığı için bir yanlışlık olduğu düşüncesi ile davalı kurumdan bilgi almış ancak işlemin doğru olduğu söylenmiştir. Bunun üzerine müvekkil geçmişte işyerinde beraber çalıştığı kişiler ile konuşunca benzer şekilde bir çok kişinin mağdur edildiğini, şirketin kendi bünyesindeki bazı işçileri başka şirket üzerinden SGK' ya bildirdiği, hatta bazen hiç bildirmediğini, şirket ile... TİC. LTD. ŞTİ.' nin tanıdık kişilerce yönetildiği bilgisine ulaşmıştır. Bu şekilde müvekkil de çalıştığı dönemde işveren tarafından sigorta girişinin yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini haklı olarak düşünmekte iken
, hiç haberi olmaksızın başka bir şirkette çalışıyor gösterilerek mağdur edilmiştir. Şirketin bu hareketleri nedeniyle müvekkilimin emeklilik hakkı elinden alınmış ve ciddi ekonomik zarara uğramıştır.

6- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yersiz ödemelerin geri alınmasını düzenleyen 96. maddesinde " Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler;
a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden,
b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmidört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmidört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır" hükmü yer almıştır.

Ancak bu madde kapsamında değerlendirilebilecek, müvekkilin her hangi bir kusur veya kastının bulunmadığı açıktır.Müvekkilin, davalı şirketin kendisini başka bir şirkette çalışıyor gibi gösterdiğinden haberi olmamıştır.Dolayısıyla müvekkilin iyi niyeti mevcuttur.

8- Nitekim Yargıtay kararlarında da iyi niyetli olan kişinin geri ödeme sorumluluğu olmadığı açıkça ortaya konulmuştur.

-"...yapılacak araştırma ve inceleme ile yersiz ödemenin davacı sigortalının kasıtlı ve kusurlu davranışından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, diğer bir anlatımla sebepsiz zenginleşmede iyiniyetli olup olmadığının tespiti; diğer yandan bu yersiz ödemenin davalı Sosyal Güvenlik Kurumunun hatalı işleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığının da tespiti ile varsa davacının iade ile yükümlü olduğu miktar belirlendikten sonra bu miktarın mahsubu; varılacak sonuca göre de iade yükümünün kapsamı konusunda bir karar verilmesi gerekir" (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas : 2011/21-402, Karar : 2011/472, Tarih : 06.07.2011).

-"Bir kimse kendi kusuru olmaksızın sosyal güvenliğe sahip olduktan sonra, sosyal güvenliğe tabi olmanın koşulları oluşmadığından sözedilerek sosyal güvenceden yoksun bırakılamaz. Kaldı ki davalı Kurumun uzunca süre davacının ödediği primleri kullanıp davacıya sosyal güvenlik yönünden ümit verdikten sonra sigortalılığı iptal etmeside Medeni Kanunun 2. maddesinde öngörülen afaki iyiniyet kuralı ile bağdaşmayacaktır. Ancak oda kaydındaki usulsüzlüğün davacının katılımı ile yapılmış olması halinde hiç kimse kendi kusurundan yararlanamayacağına ilişkin genel hukuk kuralı gereğince davacının usulsüz oda kaydına dayanarak hak elde etmeside mümkün değildir" (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2010/21-369 E.N , 2010/391 K.N.).

..."bir çok Yargıtay kararında da anlatımını bulduğu üzere, iyi niyetle zenginleşen kimse zenginleşmenin geri verilmesinden ötürü, zenginleşme hiç olmasaydı bulunacağı durumdan daha kötü duruma düşürülemez. Yaşam deneyimlerine göre, davacı günümüzün koşullarına göre, günü gününe ve kıtı kıtına yaşayan kimse olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, özellikle yanlış ödemelerin geri alınması durumunda, zenginleşme hiç olmasaydı, davacı bulunacağı durumdan daha kötü duruma düşeceği açık seçiktir" (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1991/10-576 K. 1992/76 T. 12.2.1992)"""
Old 15-01-2021, 15:25   #4
av.ugurorhan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ASLIHAND
Değerli meslektaşlarım, bir müvekkilim 61 yaşında ve SGK kayıtlarına göre emekli olabilmek için 3600 gün olan gün sayısını dolduruyor, E-devlet üzerinden SGK kayıtlarını kontrol ettiğimizde de durum bu şekilde.
Ancak emekli olabilmek için SGK'ye başvurduğunda, 2012-2013 yıllarında toplam 2 yıl gibi bir süreyle çalışmış olduğu şirketin yapmış olduğu SGK girdilerini, şirket incelemeye alındı gerekçesiyle kabul etmeyerek hesaplama dışı bıraktıklarını, dolayısıyla müvekkilimin gün sayısı toplam 3600'e ulaşmadığı gerekçesiyle emekli olamayacağını söylemişler. Müvekkilin elinde o döneme ait işveren şirketten almış olduğu maaş bordrosu da bulunuyor.
Müvekkilin hiçbir kusuru olmaksızın ve ödemesi geçmişte alınmış SGK primlerinin, işveren şirket incelemeye alındı gerekçesiyle iptali mümkün müdür? Bu durumda nasıl bir yol izlemek gerekir?
Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok, kanunlarda da herhangi bir hüküm bulamadım. Değerli fikirlerinizi bekliyorum, teşekkürler.
Merhaba Meslektaşım öncelikle ücret bordroları ve ödemeler bankadan yapılmışsa maaş dekontlarını da ekleyerek yapılan işlemin usulsüzlüğüne dair SGK ' na dilekçe vermeniz gerekmekte cevap olumsuz olursa İş Mahkemesinde kurum işleminin iptali talebi ile dava açmanız gerekiyor. Müvekkiliniz Kuruma yazılı emeklilik başvurusunda bulunmuş ise tahsis talep tarihini takip eden ay başından itibaren birikmiş emekli aylıklarını Mahkeme Kararının kesinleşmesinden sonra toplu olarak alacaktır. Yazılı başvuru yoksa bahsettiğim işlemleri yaparken öncelikle emeklilik talebinde bulunması gerekiyor eğer kurum bu talebi kayda almazsa iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla mutlaka emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vatandaşlık Başvurusunun güvenlik tahkikatı nedeniyle reddi Av.Yasemin Işık Meslektaşların Soruları 1 04-12-2013 17:20
Silah Ruhsatı Başvurusunun Reddi Yerleşik Yabancı Meslektaşların Soruları 1 13-11-2009 17:55
kredi başvurusunun reddi avukat_y Meslektaşların Soruları 5 17-04-2009 14:19
emeklilik başvurusunun iptali Av. İsa kargın Meslektaşların Soruları 0 29-05-2008 12:17
yeşil kart başvurusunun reddi, dava yolu Burak Demirci Meslektaşların Soruları 0 05-08-2007 11:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03893304 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.