Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İngiliz Hukuku -Türk Hukuku-Dul Aylığı

Yanıt
Old 13-07-2004, 16:11   #1
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan İngiliz Hukuku -Türk Hukuku-Dul Aylığı

Sayın meslektaşlarım,

Yardımlarınızı ve görüşlerinizi beklediğim olay şöyle: Türk çift 81 yılında Türkiyede evleniyor, evlilikten 3 çocukları oluyor.Koca İngilterede çalışıyor, yalnız daimi oturma ve çalışma hakkı kazanmak amacıyla İngiliz bir kadınla 86 yılında muvazaalı bir evlilik yapıyor.Koca 2000 yılında Türkiye'ye eşini ve çocuklarını ziyarete gelirken yolda hayatını kaybediyor.Kadın dul aylığı ve çocukları için yardım talep ediyor.2002 yılında kadının bu talebi ingiliz hükümetince , 1986 yılında kocasından boşanmış olduğu gerekçesiyle reddediliyor.

Ben biraz inceleme yaptım ve şu aşamada talebi haklı görüyorum.Konuyu birkaç soruyla açmak ve fikirlerinizi paylaşmak isterim:
1. Koca Türkiyede evliyken İngilterede yapılan ikinci evlilik geçerli olabilir mi?İngiliz hükümetinin Türkiyede yapılmış olan evliliği gözardı etmek ve batıl saymak gibi bir gerekçesi uluslararası hukuk açısından ne kadar meşrudur?
2."İngilterede kocanın boşanmış olduğu görülüyor" şeklindeki beyan neye dayanablir?Kadından habersiz olarak orada yapılmış bir boşanma mümkün olabilir mi?
3. İngiliz yetkilisi boşanmanın "talak"(islami sözlü boşanma)la yapılıp yapılmadığını sorarken Türkiye'de 85 yıldır seküler hukukun uygulanmakta olduğunu bilmiyor mu?!!!!
4.Şu aşamada ne önerirsiniz?

Gelen yanıtlara göre ben de araştırmalarımın sonucunu irdelemek isterim.Sayın Gemici özellikle sizden konuyla ilgili Alman uygulaması hakkında bir şeyler duymak beni mutlu edecektir.

Herkese kolay gelsin
Old 14-07-2004, 09:56   #2
OKoseoglu

 
Varsayılan

Sayın Jus_
Bence konu İngiliz Milletlerarası Özel Hukuk kurallarına göre çözülmeli. İlgili kanuna ulaşabilirsem daha detaylı bilgiyi veririm ancak şu kadarını biliyorum ki hemen hemen tüm ülkelerin kanunlarında evlenme ehliyeti ayrı ayrı eşlerin milli hukuklarına göre belirleniyor. Mevcut evlilik Türk koca tarafından bir evlenme engeli ve daha sonra yapılan evlilik nerede yapılırsa yapılsın butlan sebebiyle geçersiz olacaktır. İki yol üzerinden gidebilirsiniz. Bunlardan birincisi hukuki girişimleri İngiltere'de başlatmak ve tamamlamak, ki bu mutlaka İngiliz bir hukukçunun yardımıyla başarıya ulaşabilir ve oldukça maliyetli olacaktır. İkinci yol ise Türkiye'de butlanın tespiti davası açılabilir ve sonradan kararın İngiltere'de tanınması istenebilir.
Old 14-07-2004, 14:50   #3
Gemici

 
Varsayılan

Sayın Jus,

Bu konuda Alman hukuku ile Türk Hukuku arasında büyük bir fark olabileceğini düşünmüyorum. Buna rağmen Alman Hukukundaki düzenlemeyi kısaca belirteyim.

Üçüncü bir kişi ile evli olan kimse bu evlilik ortadan kalkmadıkça yeniden evlenemez.

Milletlerarası özel hukuk bakımından:
Evlenmede uygulanacak hukuk, evlenmek istiyen her nişanlı için vatandaşı olduğu devlet hukukudur. Evlilikte aranan şartlar nişanlıların bağlı oldukları devletin aradığı şartlardır. Bu ülke mevzuatına göre aranan şartlarıdan birisi yerine getirilemiyorsa Alman hukuku uygulanır eğer:
1. nişanlılardan birisi Almanyada ikamet ediyorsa veya alman Vatandaşı ise,
2. nişanlılar yerine getirilmiyen şartı yerine getirmek için kendilerinden beklenebilecek çabayı harcamış ve bir sonuca varamamışlarsa,
3. evliliğin gerçekleştirilememesi, evlenme özgürlüğünü kısıtlıyorsa; özellikle nişanlılardan birisinin önceki evliliği yeni evliliğe mani oluyorsa ve eski evlilik Almanyada alınacak bir kararla ortadan kaldırılabileckse veya eski eşin ölümü kararla tespit edilirse.

Almanyada gerçekleştirilen evliliklere sadece Alman şekil şartları uygulanır. Evlenenlerden hiçbirisinn Alman Vatandaşı olmadığı durumlarda, nişanlılardan birisinin vatandaşı olduğu devlet hükumeti tarafından usulüne göre görevlendirilmiş kişiler bu devlet hukukuna göre evlilik muamelelerini gerçekleştirir. Bu şekilde gerçekleştirilen evlilik nüfus siciline kaydedilir, bu kaydın yetkili kimse tarafından tasdik edilmiş bir örneği evliliğin kanıtıdır.

Yabancıların Almanyada evlenebilmeleri için vatandaşı oldukları devlet makamları tarafından düzenlenmiş bir “Ehefähigkeitszeugnis” (evlenme ehliyet belgesi) ibraz etmeleri gerekiyor. Tabiiyetsiz olanlardan, sığınmacı olarak kabul edilenlerden ve kaçaklardan bu belgeyi ibraz şartı aranmıyor.

Bildiğim kadarı ile Avrupa ülkelerinden hiçbirisinde çifte evlilik söz konusu değil ve yasak. Buna rağmen Türkiyede evli olupta Almanyada ikinci bir sefer evlenen Türk vatandaşı yok değil. Bu da şu anlama geliyor; bu kişiler ya Türkiyeden sahte bir evlenme ehliyet belgesi alıyor, yahutta sığınma ve kaçaklık gibi sebeplerden Türkiyeden evlenme ehliyet belgesi alamıyacaklarına bulundukları ülke makamlarını ikna ediyorlar.

Bulundukları ülkelerde boşanma davası açıp Türkiyedeki eşlerinden, bu eşlerin haberi olmadan, sahte belgelerle boşananlarda var bildiğim kadarı ile.

Saygılarımla
Old 14-07-2004, 15:45   #4
Gemici

 
Varsayılan

Kısa bir ek:

İngilteredeki Almanlar için hazırlanmış olan Almanca ve İngilizce dillerindeki İnternet Sitesinde belirtildiği gibi, İngiltere, evlenmek isteyipte önceden evli olanlardan, kesinleşmiş boşanma kararı veya eski eşin öldüğüne dair ölüm belgesi istiyor. İngilterenin Alman Vatandaşlarından evlenmeye ehliyet belgesi istemeleri, siteden anlaşıldığına göre sadece istisnai durumlarda söz konusu. Böyle bir belge istendiğinde, belgenin evlenmek istiyen kişinin evlenmesinde bir sakınca olmadığını, bu arada birinci bir evliliğin ortadan kalktığını belirtmesi gerekir.

http://www.german-embassy.org.uk/deu...ten_in_gb.html

Saygılarımla
Old 16-07-2004, 15:20   #5
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Yanıtlarınız için çok teşekkürler.

Yaptığım incelemede, common law sisteminin uygulandığı İrlanda, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde özelde evlenme ehliyeti ve genelde ise kanunlar ihtilafı kurallarının uygulanması noktasında kişiye uygulanacak hukukun tespitinde "milliyet" yerine "ikametgah"(domicile) kriterinin baz alındığını gördüm.Ne var ki, milliyet kriteri uygulansa dahi aynı sonuca ulaşılmakta, Türk hukuku açısından da çifte evlilik geçersiz olmaktadır.

Buna göre, olayda kocanın uzun süredir çalıştığı ve oturduğu yer dolayısıyla yerleşim yeri İngiltere olduğu düşünüldüğünde, burada poligaminin geçerli olmaması, daha önceden evli olan kişinin tekrar evlenirken -Sayın Gemici'nin de belirttiği gibi- bir boşanma ilamı veya ölüm belgesi göstermesi gerekmesi, ve Türkiye'de yapılmış ve halen süren evliliğin de İngiltere dahil dünyanın her yerinde geçerli bir akit olması sebebiyle yapılmış olan bu ikinci evliliğin batıl olduğunun kanıtlanması durumunda olayda müvekkilin dul aylığına hak kazanması gerektiğini düşünüyorum.

Burada müphem bir husus, İngilterede yapılmış olan muvazaalı ikinci evliliğin, İngiliz hukukunda uzun süreli olarak karı-koca hayatı yaşamanın (cohabiting) sonunda geçersiz bir evliliğe geçerlilik kazandırma prosedürü sonucunda geçerlilik kazanacağını, İngiliz yetkililerin de belki de bu sebeple ilk evliliğin sona ermiş (kişinin boşanmış) göründüğü şeklinde yanıt vermiş olabileceklerini düşünmekteyim.Yine de, somut olayda evliliğin "talak" la mı son bulmuş olduğunu sormaları bu bahsettiğim olasılığın gerçekleşmediğini de düşündürüyor.

Bu aşamada sayın Köseoğlunun da önerdiği şekilde, ilk önce kuruma tekrar yazılacak yazıya alınacak cevabın olumlu olup olmamasına göre, butlanın tespiti-kararın tenfizi yoluna gitmemiz daha mı doğru olur? Bu dava Türkiyede açılırsa, yurtdışından istenecek belgeler yazışmalar vs. sebebiyle fazla uzamaz mı? Başka bir çözüm yolu olabilir mi?

Teşekkürler
Old 16-07-2004, 17:44   #6
OKoseoglu

 
Varsayılan

Sayın Jus,
Konunun ilgimi çekmesi sebebiyle General Register Office for Scotland'ın evlilik kayıtları ile ilgili bölümüne bir mail attım. Yol gösterici bir yanıt alabileceğimi sanıyorum .Britanya'da, bir çok mesele bürokrosi diye bir şey buraya kıyasla neredeyse hiç olmadığı için yazışmalarla çözülebiliyor. Buradan kocanın nüfus aile tablosunun noter onaylı çevirisiyle evlilik tescil kurumuna sunulması ile belki uzun dava-tanıma maratonuna girmeden sorunu halledebilirsiniz. Bunun için İngiltere'de mesleği icra eden Türk hukukçulardan en uygun yardımı alabileceğinizi düşünüyorum.

"Cohabitant" konusuna gelince; Family Law Act 1996'daki konuyla ilgili hükümler üzerinde biraz göz gezdirdim. Kanunda böyle bir birliktelik süresince çocuk, taraflar (eşler diyemiyorum), ortak ikametgah ve mallar bakımından ortaya çıkacak durumları düzenlemeye çalışılıyor. Burada İngiliz kadının cohabitant durumu sebebiyle mirasçılık sıfatının olup olamayacağını tam saptayamadım. Ancak olduğu durumda ise eğer mirasçılık sıfatı İngiliz hukukunda da bizdeki gibi murisin tabiyetine göre belirleniyorsa yine müvekkileniz avantajlı durumda demektir.
Old 21-07-2004, 08:51   #7
OKoseoglu

 
Varsayılan

Sayın Jus,
Yolladığım mail üzerine şu yanıtı aldım. İlgiliyle temasa geçerseniz sanırım önemli bilgiler elde etmiş olursunuz. Kolay gelsin:

"Dear Mr Koseoglu

I refer to your recent email regarding your client's husband marrying in
the UK despite his current legal marriage in Turkey.

To enable us to advise you further I would be grateful if you could supply
further information such as the gentleman's full name, date of birth, date
and place of marriage in U.K, date and place of death in U.K. etc

Yours sincerely

David Inkster
GRU Casework Administrator
The General Register Office for Scotland
New Register House, Edinburgh EH1 3YT
Tel: +44 131 314 4420
Fax: +44 131 314 4400"
david.inkster@gro-scotland.gsi.gov.uk"
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
iş kazası aylığı-ölüm aylığı mustafaaladag Meslektaşların Soruları 6 06-11-2007 16:19
Türk Ve Uluslararası Deniz Hukuku Shipbroker Hukuk Sohbetleri 10 04-04-2007 14:50
TCHD - Türk Ceza Hukuku Derneği Dönmezer Ödülü 2006 Admin Adliye Duvarı 0 16-08-2006 17:30
ceza hukuku ve idare hukuku ilişkisi taylan Hukuk Soruları Arşivi 2 10-08-2006 18:12
Miras Hukuku HÇG ve Borçlar Hukuku HÇG Admin Site Haberleri 0 09-07-2006 16:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04477501 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.