Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Site Lokali Edebiyat, Müzik, Spor, Sinema, Bilgisayar.. Site üyelerimizin hukukla ilgisiz konularda sohbetleri için. [Siyaset ve din bu sitede konu dışıdır!]

Klasik Şiir Keyfi (Halk, Tasavvuf, Divan Şiiri) :))

Yanıt
Old 12-06-2006, 23:05   #61
Gemici

 
Varsayılan

Ilgıt ılgıt seher yeli esiyor
Gavur Dağları'nın başı dumanlı
Gönül binmiş aşk atına aşıyor
Bire beyler cünunluğun zaman mı

Aşağıdan iskan evi gelince
Sararıp da gül benzimiz solunca
Malım mülküm seyfi gözlüm kalınca
Kaypak Osmanlılar size aman mı

Aşağıdan iskan evi geliyor
Bezirganlar koç yiğide gülüyor
Kitabın dediği günler oluyor
Yoksa devir döndü ahir zaman mı

Aşağıda akça çağın ötünce
Katar başı mayaların sökünce
Şahtan ferman Türkmen eli göçünce
Daha da hey Osmanlı'ya aman mı

Dadaloğlum sevdası var başımda
Gündüz hayalimde gece düşümde
Alışkan tüfekle dağlar başında
Azrail'den başkasına koman mı

Dadaloğlu
Old 04-07-2006, 22:43   #62
Gemici

 
Varsayılan Şu Dünyanın Ötesine

Şu dünyanın ötesine
Vardım diyen yalan söyler
baştan başa sefasını
Çektim diyen yalan söyler

Ark kazarlar arkın arkın
Felek çevirmede çarkın
Bu dünyada mal ü mülküm
Vardır diyen yalan söyler

Kur'ağaçta olur gazel
Kendi okur kendi yazar
Ahdi bütün hüsnü güzel
Vardır diyen yalan söyler

Avcılar avlarlar bazı
Hakk'a ederler niyazı
Daim beş vakit namazı
Kıldım diyen yalan söyler

Şah Hatayi'm der varılmaz
Varılırsa da gelinmez
Rehbersiz bir yol alınmaz
Aldım diyen yalan söyler

Şah Hatayi
Old 29-07-2006, 23:29   #63
Gemici

 
Varsayılan İnce Memed I

Kırlangıç yapar yuvayı
Çamur sıvayı sıvayı
Bana İnce Memed derler
Zalim beylerden dolayı

İnce Memed Akgöbek’ten gürledi
Jandarmalar kulak verip dinledi
Onyedi kurşunu yedi ölmedi
Tut elimden İnce Memed gidelim
Dağlar nidelim

Demiri dövdüren tavdır
Çakmağı yandıran kavdır
Dayan İnce Memed dayan
Bugün döğüşecek çağdır

Jandarmalar bölük bölük geldiler
Ak bağrımı delik delik deldiler
Cesedimi meydanlara serdiler
Tut elimdem İnce Memed gidelim
Dağlar nidelim

Anonim


İnce Memed:
İnce Memed efsaneleşmiş bir eşkiyadır. Dağlarda gezen bir kanun kaçağı, bir katildir. Buna rağmen halk gözünde bir kahramandır. Kendisi ezilip horlanınca sesini çıkaramıyan Anadolu İnsanı’nın horlanmaya, aşağılanmaya baş kaldırışının sembolüdür İnce Memed ve ona benzer diğer eşkiyalar. Şanları şöhretileri kahraman öldükten sonra, dalga dalga etrafa yayılır, kahramanlıklarına kahramanlık eklenir. İnce Memed Efsanesinin günümüze kadar gelmesi bundandır. Türküler zalimlere baş kaldıran bu türden kahramanları nesilden nesile taşır.

İnce Memed üvey babası Deli Hasan’ın yanında büyümüş yoksul bir gençtir. Deli Hasan yörenin beyini öldürüp dağa çıkar. Yöre köylüleri ve Memed Deli Hasan’a azık götürüp o nu beslerler. Bunu bilen Jandarma İnce Memed’e işkence edip o’na Hasanın yerini söyletir.

İnce Memed’in köylünün karşısına çıkacak yüzü kalmamıştır. Köylü kendisiyle konuşmaz, o na beddualar okur. Bu dışlanmaya dayanamıyan İnce Memed martini alıp bu sefer kendisi dağa çıkar ve ağalardan Deli Hasan’ın intikamını alır. Sonunda o’da Deli Hasan gibi vurulur.
Old 08-08-2006, 22:19   #64
Gemici

 
Varsayılan İnce Memed II

İnce Memed ne yaptıydım ben sana,
İki kere everdiydim kesemden,
Eğer yerlerime sen vurulaydın,
Ölesiye yatamazdım tasamdan.

Buhurcular bölük bölük geldiler,
Ak döşümü hançer ile deldiler,
Duvarın dibinde resmim aldılar,
Ak kağıt üstünde tanıyın beni.

Yüce dağ başında bir koca kartal,
Açmış kanadını dünyayı örter,
Bazı yiğit vardır ölümden beter,
Ben korkmam ölümden ergeç yolumdur.

Şu Dinar'ın sıra sıra söğüdü,
Ben geçerken yapracığı göv idi,
Buhurcular küçük idi büyüdü,
İnce Memed eyvah vurdurdun beni.

İnce Memed martin takmış koluna,
Salı da vermiş hem sağına soluna,
Nasıl da kıydın şu güzelim canıma,
Eyvah İnce Memed vurdurdun beni.


Anonim
Old 12-08-2006, 19:23   #65
Gemici

 
Varsayılan İnce Memed III

İnce Memed aman martin takmış koluna
Selam verir Memed hem sağına soluna
Nasıl kıydın Memed Yüzbaşı'nın canına

Aman çaylar kan göründü gözüme
Sevdiceğim aman sürme çekmiş gözüne

Bademli'de Memed bir incecik kış oldu
Duyan duydu Memed, duymayana düş oldu
İnc'de Memed kara toprağa eş oldu

Aman dostlar aman ne olduğum bilmedim
Bileydim aman arkadaşım alaydım

Bir taş attım Bademli'nin düzüne
İnanılmaz aman takipçinin sözüne
Kara duman aman çökmüş kara gözüne

Aman beylar avdan geldim yorgunum
Yorgun değil ince kaşa vurgunum

Çamlı olur aman Ödemiş'in yolları
Açık mavi aman Memed'imin şalvarı
Yüzbaşı'da aman Allah deyi yalvarı

Aman beylar ben dünyama doymadım
Kara gözlü aman güzel yari sarmadım

Anonim
Old 07-09-2006, 23:23   #66
Gemici

 
Varsayılan Ince Memed IV

Yörüklerin koyunları karabaş
Efelerin memleketi Karataş
İnce Memed oldu bize yoldaş

Bağlantı:
Tut elimden İnce Memed gidelim
Dağlar gidelim of...
Felek yazmış bu yazıyı nidelim
Dağlar nidelim of...

Buhurcular bölük bölük geldiler
Ak bağrımı delik delik deldiler
İleşimi meydanlara serdiler

Bağlantı

İnce Memed Akgedik'ten ünledi
Buhurcular kulak verip dinledi
On yedi kurşunu yedi ölmedi

Bağlantı

Kır atın boynunda püsküllü koza
Kanlarım damladı çimene toza
Bu işten kurtulursam sorarım size

Bağlantı

Kır ata bindim Mahacir'i geçtım
Kucağımda mavzer Diniler'i bastım
Komalar dağında kanlarım saçtım

Bağlantı

Diniler'in dört etrafı değirmen
Kurşunu yiyince kalmadı derman
Ankara'dan geldi bize vur ferman

Anonim
Old 07-10-2006, 23:24   #67
Gemici

 
Varsayılan İnce Memed V

Çakmağı yandıran kavdır
Demiri dövdüren tavdır
Dayan İnce Memed dayan
Şimdi dayanacak çağdır

İnce memed Toroslar'dan gürledi
Buhurcular kulak verip dinledi
Onyedi kurşunu yedi ölmedi

Dayan İnce Memed dayan
N'idelim gardaş n'idelim
Tut elimden İnce Memed gidelim
Gidelim dağlar gidelim oy

Kıratın boynunda püsküllü koza
Kanlarım damladı çimene toza
Kurtulursam eğer sorarım size

Buhurcular bölük bölük geldiler
Ak bağrımı delik deşik deldiler
Duvarın dibinde resmim aldılar

Ak kağıt üstünde tanıyın beni
Gardaş n'idelim oy
Dayan İnce memed dayan
N'idelim gardaş n'idelim oy
Tut elimden İnce Memed gidelim,
dağlar gidelim oy


Anonim (Aydın Yöresi)
Old 22-10-2006, 20:36   #68
Gemici

 
Varsayılan İnce Memed VI

İnce Memed martin takmış koluna
Salıvermiş hem sağına soluna
Nasıl kıydın şu güzelin canına

Aman dostlar yoldan geldim yorgunum
Yorgun değil ben o yare vurgunum

Ödemiş'e baskın geldi dayandı
Mavzer kurşun sol yanımdan dolandı
Küçük Zeybek mor cepkenin boyandı

Aman dostlar yoldan geldim yorgunum
Yorgun değil ben o yare vurgunum


Anonim
Old 26-10-2006, 00:26   #69
Gemici

 
Varsayılan

Banaz'dan sürdüler bizi Sivas'a
Erler himmet edin ben gidiyorum
Garipçe canıma kıldılar cefa
Erler himmet edin ben gidiyorum

Gidi kafir gelir dedim imana
Kuzular ağlıyor bak yana yana
Getirip de hapsettiler zindana
Erler himmet edin ben gidiyorum

Gidi dideciğim yoldan kalmadı
Güzel Şah'a gelir dedim gelmedi
Pirimizden bize himmet olmadı
Erler himmet edin ben gidiyorum

Urganım çekildi sığındım dara
Üstüme döküldü ağ ile kara
Muhbirim üstüne çıralar yana
Erler himmet edin ben gidiyorum

Pir Sultan Abdal'ım kolum büküldü
Aktı gözüm yaşı yere döküldü
Ahır urgan boğazıma takıldı
Erler himmet edin ben gidiyorum

Pir Sultan Abdal
Old 07-11-2006, 23:05   #70
Gemici

 
Varsayılan

Behey ala gözlü dilber
Benim aklım yerindedir
Ben severim sen kaçarsın
İman senin nerendedir

Karşımızda karlı dağlar
Bağban sözü olur bağlar
Benim gönlüm ahdı beyler
Doğru menzil sürendedir

Kaşların kurulu yaydır
Cemalin bedr olmuş aydır
Bahçeye girmek kolaydır
Hesap gülü derendedir

Derviş bellidir tacından
Yürek incinmez acından
Gidi rakibin ucundan
Garip baykuş virandadır

Köroğlu der ey övdüğüm
Daim hayalin kovduğum
Suç sende değil sevdiğim
Sana gönül verendedir

Köroğlu
Old 12-11-2006, 23:35   #71
Gemici

 
Varsayılan

Behey ala gözlü dilber
Vaktin geçer demedim mi
Gözlerin olmuş harami
Beller keser demedim mi

Bak şu kaşa, bak şu göze
Ciğer kebap oldu köze
Yakasız gömlekler bize
Felek biçer demedim mi

Yüzün bedir,kaşın kalem
Nasip olup bir dem görem
Kime razılıktır bu alem
Konan göçer demedim mi

Deryalarda gezer gemi
Sükkerdir tutinin yemi
Sürelim devran alemi
Devran geçer demedim mi

Karaca Oğlan, cömertle
Benim işim yok namertle
Kahbe felek bin fendile
Gönlüm alır demdim mi

Karaca Oğlan
Old 18-11-2006, 00:17   #72
Gemici

 
Varsayılan

Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle(gelir) şol göz açıp yitmiş gibi

İşbu söze hak tanıktır bu can gövdeye konugtur
Bir gün çıka gide kuş(kaçıp) uçmuş gibi

Miskin Adem oğlanının benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi

Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi

Bir miskini gördün ise bir eskice verdin ise
Yarın anda sana gele hak şarabın içmiş gibi

Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas oda Ab-ı hayat içmiş gibi.

Yunus Emre
Old 02-12-2006, 00:49   #73
Gemici

 
Varsayılan

"Bülbülün mekânı güldür diyesin..."


Garip turna bizi senden sorana,
Şimdi bir yavruya kuldur diyesin.
Aşkın zincirini takmış boynuna,
Devr içinde Mecnun oldur diyesin.

Gece gündüz ağlar, hiç bir dem gülmez,
Unutmuş eşini, dostunu bilmez.
Sevmiş bir güzeli, artık vazgelmez.
Âşık olmak müşkül haldir diyesin.

Terkeylemiş eşi ile dostunu,
Abdal olmuş eğne almış postunu.
Gelen geçen çiğner oldu üstünü,
Ayaklar altında yoldur diyesin.

A zalim engeller yolumu bağlar,
Yârimin hasreti ciğerim dağlar,.
Âb-ı revan olmuş durmayıp çağlar,
Şol akan yaşları seldir diyesin.

Gevheri der bilmem ben ne olduğum,
Gurbet illerinde durup kaldığım.
Aceplemen beyim şimdi solduğum
Bülbülün mekânı güldür diyesin.

Gevheri
Old 10-12-2006, 23:46   #74
Gemici

 
Varsayılan

Seni benden sakınırım...

Ala gözlü nazlı dilber,
Seni kandan sakınırım;
Kandan değil hey efendim,
Seni candan sakınırım.

O yana bu yana bakma,
Beni ateşlere yakma.
Elini koynuna sokma,
Seni senden sakınırım.

Gevheri der ben bir merdim,
Yüreğimden çıkmaz derdim;
Sen bir kuzu ben bir kurdum,
Seni benden sakınırım.

Gevheri
Old 19-12-2006, 22:24   #75
Gemici

 
Varsayılan

Geldim gider oldum illerinize
Dostlar bizi safa ile gönderin
Doyamadım tatlı dillerinize
Dostlar bizi safa ile gönderin

Şöyle bir güzelden ahd alamadım
Bir ahdine bütün yâr bulamadım
Bir daha ya geldim ya gelemedim
Dostlar bizi safa ile gönderin

Himmet eylen şu dağları aşalım
Pir aşkına kaynaşalım coşalım
Gelin birer birer helallaşalım
Dostlar bizi safa ile gönderin

Çıkalım yaylaya inelim düze
Himmet eylen yâran ahbaplar bize
Bir selam göndersem gelir mi size
Dostlar bizi safa ile gönderin

Pir Sultan Abdal'ım Hakka yakındır
Edebi arkânı takın dur
Ölüm uzak derler hemen yakındır
Dostlar bizi safa ile gönderin.

Pir Sultan Abdal
Old 26-12-2006, 20:45   #76
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Yedi iklim dört köşeyi dolandım

Yedi iklim dört köşeyi dolandım
Meğer dünya her tarafta bir imiş
Ben dünyayı Al'Osman'ın sanırdım
Meğer dünya yüz sultanlık yer imiş

İrili ufaklı insan piç oldu
Onlar doğdu geçinmesi güç oldu
Altı Arap atı şahbaz nic'oldu
Mamur sandım yalan dünya çürümüş

Okuduğun tutmaz oldu alimler
Kalktı da adalet arttı zulümler
Terlemeden mal kazanan zalimler
Can verirken soluması zor imiş

Kulak verdim dört köşeyi dinledim
Meğer gıybetimi eden çoğ imiş
Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden
Az yaşayıp dem sürmesi yeğ imiş

Dadaloğlu'm der ki sözüm vasiyet
Benim sözümü dinleyene nasihat
Besmelesiz kazanılan piç evlat
O da dünyada ziyankar imiş.
DADALOĞLU
Old 27-12-2006, 00:56   #77
avien

 
Varsayılan

BEYİT

Sînede bir lahza ârâm eyle gel cânım gibi
Geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbânım gibi

nedim
Old 27-12-2006, 00:56   #78
avien

 
Varsayılan

GAZEL

Sînede evvel ne muhrik ârzûlar vâr idi
Lebde ser-keş âhlar âteşli hûlar vâr idi

Böyle bî-hâlet değildi gördüğüm sahrâ-yı aşk
Anda mecnûn bîdler dîvâne cûlar vâr idi

Ben bugün bir nev-bahâr-ı hüsn ü ân seyreyledim
Tarf-ı destârında sünbül gibi mûlar vâr idi

Sen yine bir nev-niyâz âşık mı peydâ eyledin
Kûyuna yer yer dökülmüş âb-ı rûlar vâr idi

Ey Nedîm ey bülbül-i şeydâ niçün hâmûşsun
Sende evvel çok nevâlar güft ü gûlar vâr idi

NEDİM
Old 27-12-2006, 00:57   #79
avien

 
Varsayılan

REDİFLİ GAZEL

Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
Mey süzülmüş şişeden ruhsâr-ı al olmuş sana

Bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana

Sihr ü efsûn ile dolmuştur derûnun ey kalem
Zülfü Hârut’un demek mümkin ki nâl olmuş sana

Şöyle gird olmuş fireng-istan birikmiş bir yere
Sonra gelmiş gûşe-i ebrûda hâl olmuş sana

Ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş
El-amân ey dil ne müşkilter suâl olmuş sana

Sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayrânısın
Kendin aldırdın gönül noldun ne hâl olmuş sana

Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
La’lin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana

Yok bu şehr içre senin vasf ettiğin dil-ber Nedîm
Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana


nedim
Old 27-12-2006, 00:58   #80
avien

 
Varsayılan

MÜNÂCÂT

Ya Rab kerem it ki hor ü zârum
Dergâha besî ümmîd vârum

Toprakdan eyledün bir insan
Müstevcib-i akl û kâbil-i cân

Ger cân ise hâk-ı dergehindür
Ver akl ise sâlîk-i rehindür

Men cân içide gülşen-i hârum
Ve yine atil-i pür gubârum

Nem var kim lâf idem özümden
Mehv eyle benüm özümden

Ol gün ki yok îdi bende kudret
Kıldun mana gaybetümde rağbet

Can virdün ü sâhîb-i idil itdün
İdrâk-ı umûra kâbil itdün

Çün akl ile can emânetündür
Mende eser-î inâyetündür

Bunlârı menümle zâri kılmâ
Bir nîce azîzî hor kılmâ

Tâ kim bu makâmı terk idende
Senden mene azm îdüp gidende

Menden ceza île gitmesünler
Dergâha şikâyet itmesünler

Şom olmasun onlarâ visalüm
Olmasun onlardan infiâlüm

fuzuli
Old 27-12-2006, 00:58   #81
avien

 
Varsayılan

GAZEL

Gönülde bin gâmım vardır ki pinhân eylemek olmaz
Bu hem bir gam ki il ta’nından efgân eylemek olmaz

Ne müşkil derd olursa bulunur âlemde dermânı
Ne müşkil der imiş aşkın ki dermân eylemek olmaz

Fena mülküne çok azm etme ey dil çekme zahmet kim
Bu tedbîr ile def’i derd-i hicrân eylemek olmaz

Sakın gönlüm yıkarsın pendden dem urma ey nâsih
Hevâ-yi nefs ile bir mülkü vîran eylemek olmaz

Dehânın üzre lâ’lin istemiş dil def-i müşkildir
Görünmez hiç cürmü yok yere kan eylemek olmaz

Du’âlar eylerim benden yana bir dem güzâr etmez
Ne çâre sihr ile servi hırâman eylemek olmaz

Fuzûlî âlem-i kayd içre sen dem urma aşkından
Kemâl-i cehl ile da’vây-i irfân eylemek olmaz


fuzuli
Old 27-12-2006, 00:59   #82
avien

 
Varsayılan

GAZEL

Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

Kamû bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan
Niçin kılmaz banâ derman benî bîmâr sanmaz mı

Gamım pinhan dutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî vefâ bilmen inânır mı inanmaz mı

Şeb-î hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım
Uyârır halkı efgaanım karâ bahtım uyanmaz mı

Gül’î ruhsârına karşû gözümden kanlu âkar sû
Habîbım fasl-ı güldür bû akar sûlar bulanmaz mı

Değildim ben sanâ mâil sen etdin aklımı zâil
Bana ta’n eyleyen gaafil senî görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

fuzuli
Old 27-12-2006, 01:00   #83
avien

 
Varsayılan

MÜSTEZÂD

Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir
Yok minnetin aslâ
Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir
Pinhân ü hüveydâ

Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
Baş üzre yerin var
Gül goncesisin gûşe-i destar senindir
Gel ey gül-i ra’nâ

Neylersin edip bir iki gün bâr-ı cefâya
Sabreyle de sonra
Peymâne senin hâne senin yâr senindir
Ey dil tek ü tenha

Bir bûse-i can bahşına ver nakd-i hayâtı
Gel kaail olursa
Senden yanadır söz yine bâzâr senindir
Ey âşık-ı şeydâ

Çeşmânı siyeh-mest-i sitem kâkülü pür-ham
Ebrûları pür-çîn
Benzer ki bu dil-dâr-ı cefâ-kâr senindir
Bî-çâre Nedîmâ

nedim
Old 27-12-2006, 01:00   #84
avien

 
Varsayılan

ŞARKI

Bir safâ bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan
Mâ’-i Tesnîm içelim Çeşme-i Nev-peydâdan
Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

Geh varub havz kenârında hırâmân olalım
Geh gelüb Kasr-ı Cinân seyrine hayrân olalım
Gah şarkî okuyub gâh gazel-hân olalım
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

İzn alub Cum’a namâzına deyu mâderden
Bir gün uğrulayalım çerh-i sitem-perverden
Dolaşub iskeleye doğru nihân yollardan
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

Bir sen ü bir ben ü bir murib-i pâkîze-edâ
İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
Gayrı yârânı bugünlük edib ey şûh fedâ
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

nedim
Old 27-12-2006, 01:01   #85
avien

 
Varsayılan

GAZEL

Sînede evvel ne muhrik ârzûlar vâr idi
Lebde ser-keş âhlar âteşli hûlar vâr idi

Böyle bî-hâlet değildi gördüğüm sahrâ-yı aşk
Anda mecnûn bîdler dîvâne cûlar vâr idi

Ben bugün bir nev-bahâr-ı hüsn ü ân seyreyledim
Tarf-ı destârında sünbül gibi mûlar vâr idi

Sen yine bir nev-niyâz âşık mı peydâ eyledin
Kûyuna yer yer dökülmüş âb-ı rûlar vâr idi

Ey Nedîm ey bülbül-i şeydâ niçün hâmûşsun
Sende evvel çok nevâlar güft ü gûlar vâr idi


nedim
Old 07-01-2007, 01:40   #86
Gemici

 
Varsayılan

"Âşık Ömer kulun, kurbanın olsun..."

Çünkü güzel gönül alıp gidersin,
Hoşça tut yanında mihmanın olsun;
Beni ferdalara sürer gidersin,
Unutma ahd ile peymânın olsun.

Meyl'ettiği için Ferhad'a Şirin,
Ol dahi yolunda terkeder serin.
Aramızda olan muhabbet sırrın,
Sakla can içinde pinhânın olsun.

Kaldır nikabını yüzün göreyim,
Varıp hâk-i pâye yüzler süreyim.
Ben senin yolunda canlar vereyim,
Hemen senin bana fermânın olsun.

Sağ olursam yine görem bir zaman,
Gönülden çıkarma sevdiğim heman.
Unutup bendeni istersen nişan,
Sînemde yâreler nişânın olsun.

Sen var iken hergiz bakmazam yâda,
Eş olayım Mecnun ile Ferhad'a.
Sen sağ ol sevdiğim dâr-ı dünyada,
Aşık Ömer kulun kurbanın olsun.

Âşık Ömer


17. yüzyılın ilk yarısında doğduğu tahmin edilmektedir. 1707'de ölmüştür. Hakkında fazla bilgi yoktur. Nereli olduğu da kesin olarak belli değildir. Hayatı acılar içinde geçen şair birçok eserler bırakmıştır geriye. Eserlerinde Osmanlıca terkiplerin ve Divan edebiyatının etkileri görülmektedir.
Old 10-04-2007, 15:21   #87
Av.Rahime Gaydan

 
Varsayılan

Şu Kanlı Zalimin Ettiği İşler

Şu kanlı zalimin ettiği işler
Garip bülbül gibi yaralar beni
Yağmur gibi yağar başıma taşlar
Dost'un bir fiskesi yaralar beni
Dar günümde dost düşmanım belli oldu
On derdim var ise şimdi elli oldu
Ecel fermanı boynuma takıldı
Gerek asa gerek vuralar beni

Pir Sultan abdal'ım can göğe ağmaz
Hak'dan emrolmazsa rahmet yağmaz
Şu illerin taşı hiç bana değmez
İlle dostun gülü yaralar beni


Pir Sultan Abdal

Old 10-04-2007, 15:23   #88
Av.Rahime Gaydan

 
Varsayılan

Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıcımız Kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın, dağlar bizimdir

Dadaloğlu'm birgün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koçyiğitler yere serilir
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir

Dadaloğlu
Old 10-04-2007, 15:23   #89
Av.Rahime Gaydan

 
Varsayılan

Ilgıt, ılgıt seher yeli esiyor
Gâvur dağlarının başı dumanlı.
Gönül binmiş aşk atına aşıyor
Bire beyler cünunluğun zamanı mı?

Aşağıdan iskân evi gelince
Sararıp da gül benzimiz solunca
Malım mülküm seyfi gözlüm kalınca
Kaypak Osmanlılar size aman mı?

Aşağıdan iskan evi geliyor
Bezirgânlar koç yiğide gülüyor
Kitabın dediği günler oluyor
Yoksa devir döndü âhir zaman mı?

Aşağıda akça çığın ötünce
Katar başı mayaların sökünce
Şahlan ferman Türkmen ili göçünce
Daha da hey Osmanlı'ya aman mı?

Dadaloğlu'm sevdası var başımda
Gündüz hayalimde, gece düşümde
Alışkan tüfekle dağlar başında
Azrail'den başkasına aman mı?

Dadaloğlu
Old 16-04-2007, 08:44   #90
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Aşk İle Eğlenen Bir İşvebaz

Güzelim âfetsin, lâkin ben sana
Divane olsam da aşık olmazdım.
Pek açık söylersem darılma bana
Aşık olsam bile sadık olmazdım.
.....
Ben de senin gibi çapkınım biraz
İki cambaz aynı ipte oynamaz
Beni sevsen bile sen ey işvebâz
Ben o muhabbete layık olmazdım.

Rıza Tevfik Bölükbaşı
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Şiir Keyfi:)) Av.Habibe YILMAZ KAYAR Site Lokali 884 07-02-2017 13:30
Bir Çin Şiiri Av. Hulusi Metin Site Lokali 2 17-05-2009 13:28
1948yılında alınmış halk bankkası hisse senetleri HASRET BAŞ Ticaret Hukuku Çalışma Grubu 0 10-11-2006 15:18
Yüce Divan... Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 4 15-05-2002 12:45
Klasik Türk Sanat Müziği İle İlgilenen Arkadaşlara... lawyer Site Lokali 0 22-03-2002 17:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07301903 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.