Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

icra takibi başlatıldığı gün araç satışı ve iptali

Yanıt
Old 12-09-2008, 19:47   #1
ahmetyılmaz

 
Varsayılan icra takibi başlatıldığı gün araç satışı ve iptali

Sayın meslektaşlarım müvekkilimin alacaklısı olduğu X şahıs hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlattık. ilk başlattığımız icra takibine ilişkin tebligat bila iade olup adres araştırması aşamasında iken , aynı borçlunun ikinci karşılıksız çeki tarafıma icra işlemleri yapılması için verilmiştir. Akabinde işlemleri henüz başlatmadan , müvekkilim borçlu adına bir araç bulunduğunu öğrendiğini belirterek plakasını tarafımıza bildirmiştir. Akabinde ikinci çek ile ilgili ihtiyati haciz talebinde bulunduk ve icra takibi başlattık. Aynı gün esas takibi de yapıldı. İcra takibinin açıldığı gün araca yönelik ihtiyati haciz müzekkeresi alındı. Ertesi gün ilgili trafik tescil müdürlüğüne gidildiğinde aracın icra takibi açıldığı gün noterde satışının yapıldığını , ancak henüz muamele işlemlerinin yapılmadığını öğrendik.Haczimiz trafik kaydında hala borçlu taraf görülmesi sebebi ile işlendi. Ancak satışa ilişkin de açıklama müzekkere cevabına eklendi Şimdi sormak istediğim husus ise şudur sayın meslektaşlarım, icra takibini başlattığım gün yapılan bir satış. Mal kaçırmak için yapıldığı düşüncesindeyim. Ancak elimde somut bir veri yok icra işlem ve satış işlem tarihlerinin dışında. Mevcut satışın iptali iiçin dava açmayı düşünüyorum aciz vesikası aldığımda. Ancak bu arada 3. kişi alıcının da istihkak davası açması muhtemel...Bu konuda neler yapılabileceği hususunda fikirlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşmanızı rica ediyorum.Saygılar
Old 13-09-2008, 02:36   #2
üye18332

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım;

Kanımca araç üzerinde yapılan haciz geçerlidir.Zira sorunuzdan anladığım kadarıyla henüz trafik tescilden işlem yapmadan araca haciz şerhi konmuş.Dolayısıyla 3.şahıs aracı zaten alamayacaktır.Sizin satış iptaline gitmenize gerek yoktur.
Saygılarımla,
Old 13-09-2008, 19:53   #3
Themis99

 
Varsayılan

sayın Ahmetyılmaz,
Bilindiği üzere KTK madde 20 gereğince aracın satış işleminin noterde yapılması ile mülkiyet yeni malike geçmektedir.Tescil yalnızca açıklayıcı fonksiyona sahiptir.
Araç alıcısının açacağı istihkak davasında satışın muvazaalı yapıldığını ileri sürüp davanın reddini talep ediniz.
Aracı alan üçüncü şahıs ile borçlu arasında akrabalık ve benzeri ilişki olup olmadığını araştırınız.
Özellikle
Alıntı:
(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/66 md.) Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu malî durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır.

(Mülga ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/103 md.)

(Değişik: 9/11/1988 - 3494/55 md.) Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları, evlat edineni veya evlatlığı ise borçlunun birinci fıkrada beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü şahıs, ancak 279 uncu maddenin son fıkrasına göre isbat edebilir.

Ticari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmını devir veya satın alan yahut bir kısmını iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın, borçlunun alacaklılarını ızrar kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızrar kasdiyle hareket ettiği kabul olunur. Bu karine, ancak iptal davasını açan alacaklıya devir, satış veya terk tarihinden en az üç ay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğini veya ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaları asmakla beraber Ticaret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün olmadığı takdirde bütün alacaklıların ıttılaını temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilan olunduğunu ispatla çürütülebilir.


hükmünü havi İİK madde 280 hükmü üzerinde durmanızı öneririm.
Ayrıca icra memrunun haciz konulmasına karar verdiği tarihin mi yoksa hacizin araç kayıtlarına girdiği tarihin mi önemli olduğunu araştırınız (Bildiğim kadari ile haciz müzekkeresinin ulaştığı tarih esas alınıyor ama emin değilim. bu nedenle araştırmanız da fayda var).
Üçüncü şahsın açacağı istihkak davası rededildiği takdirde artık iptal davası açmanıza gerek olmadığını düşünmekteyim.
Ayrıca yalnız icra takip tarihini değil aynı zamanda borcun doğum (çekin keşide )tarihinide göz önünde bulundurunuz. Tasarrufun iptaline dair davalı vekili sıfatı ile takip etmekte olduğum davam bu nedenle rededilmişti.
çalışmalarınız da başarılar. Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
sözlü kira kontratına dayalı icra takibi ve itirazın iptali ile tahliye davası Zeynep Z. A. Meslektaşların Soruları 3 17-03-2008 23:46
ilamsız icra takibi - itirazın iptali davası dsahutoglu Meslektaşların Soruları 2 17-01-2008 11:52
Sağlığında icra kefili olan murisin,mirasçıları hakkında icra takibi Av.Hakim Meslektaşların Soruları 8 21-08-2007 22:16
13 Örnek icra takibi itirazın iptali hakkında tayfurulker Meslektaşların Soruları 3 17-02-2007 22:33
Araç Satışı murat Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 16:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04022598 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.