Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

"göstereceği namzetler arasından seçilir " ne demektir?

Yanıt
Old 07-08-2011, 10:57   #1
law in law

 
Varsayılan "göstereceği namzetler arasından seçilir " ne demektir?

Bir şirketin yönetim kurulu seçimlerini inceliyordum.
- "Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en çok üç yıl için seçilecek 5 veya 7 üyeden müteşekkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği namzetler arasından seçilir."
A grubu hissedarlar nasıl namzet gösterecek. Anasözleşmede hüküm yok. A grubu hissedalarının katılımı ile yapılacak bir seçimde en çok oy alan 4 yada 3 kişi mi gösterilir.
- A grubu içinden 3 liste çıktığında en çok oy alan listedeki adaylar mı genel kurula bildirilecek.
- Bazı listelerde ortak adaylar var tüm listeleri tek liste gibi görüp en çok oy alanlar mı sıralanacak?
A grubu hissedarlar arasında yapılan seçimlere itiraz ve dava mümkün müdür. fiilen değil zira A grubunda yapılan seçimlerin hemen sonrasında aynı gün genel kurul toplanıp, genel kurulda yönetim kurulu seçimleri yapılıyor.

Henüz dava konusu yapılmamış bir olayda inceleme yapıyorum.
Şirketler hukuku konusunda çalışması olan yada genel hukuk bilgisi ile yorum katacak meslektaşlarımdan yardım bekliyorum.
Saygılarımla ...
Old 07-08-2011, 13:19   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Görüş

Sayın meslektaşım,

1.AŞ. yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması konusunda sadece genel kurul yetkilidir (TTK.m.312).

2.İmtiyazlı Hisse Senetleri TTK.m.385, 401

3.Grup genel kurulunda “namzet belirleme” yönteminin belirlenmesi, gündemin ilk maddesini oluşturabilir.

4.İmtiyazlı pay grubu genel kurulu kararlarının yasaya ve iyi niyet kurallarına aykırı olduğu şirketçe ileri sürülmek istenirse, uygulamada ve doktrinde de kabul edildiği üzere, bu genel kurul kararlarının geçersizliği bakımından, pay grubu hasım gösterilmek suretiyle, iptal davası açabilme olanağı tanınmaktadır.

Alıntı:
A grubunda yapılan seçimlerin hemen sonrasında aynı gün genel kurul toplanıp, genel kurulda yönetim kurulu seçimleri yapılıyor.
Uygulamada,
Sorun çıktığında Ortaklık GK.ve grup GK.kararlarının iptalleri istenebilmektedir.

Saygılarımla
Old 08-08-2011, 11:00   #3
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

"Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği namzetler arasından seçilir" şeklinde bir hükme ana sözleşmede yer verilmişse, A grubu hissedarlara yönetimi belirleme konusunda bir imtiyaz sağlanmış demektir. A grubu hissedarların yönetici adaylarını nasıl belirleyeceği ana sözleşmede belirlenmiş değilse, genel hükümler uygulanacaktır. Örnek olarak A grubu hissedarların salt çoğunluğu imzası ile gösterilecek adaylara itibar edilir ve YK'nun yarıdan bir fazlası bu isimlerden seçilir.
Old 08-08-2011, 12:54   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için...

Alıntı:
HUKUKDOKTORU
Alıntı:
A grubu hissedarların yönetici adaylarını nasıl belirleyeceği ana sözleşmede belirlenmiş değilse, genel hükümler uygulanacaktır. Örnek olarak A grubu hissedarların salt çoğunluğu imzası ile gösterilecek adaylara itibar edilir

Sayın HUKUKDOKTORU,

Görüşünüzü öğrenmek için...

1.(A)grubu, dediğiniz şekilde aday belirlemekle kalmayıp, adaylarını seçimle belirleyebilir mi?

2.Şirket Genel Kurulunda Divan Başkanı da aday gösterebilir mi?

Saygılarımla
Old 08-08-2011, 14:34   #5
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Somut soru/olay örneğinden yol çıkarak, bir AŞ ana sözleşmesinde özel kategori (imtiyazlı=A grubu hissedarlar) pay oluşturulduğunu ve hissedar grubuna şirket YK'nun yarıdan bir fazlası üyelerini belirleme konusunda imtiyaz tanınmış olduğunu anlıyorum. Fakat bu imtiyazın hangi yöntemle kullanılabileceği konusunda (AS'de) bir açıklık bulunmadığından genel hükümlere başvurulması gerektiğini düşünüyorum. O da, A grubu pay sahiplerinin uygun bir çağrı usulü ile toplanıp asgari salt çoğunlukla aday namzetlerini belirleyip genel kurul başkanlık divanına sunmasıdır.
Old 08-08-2011, 15:25   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Sayın HUKUKDOKTORU,

Görüşünüzü öğrenmek için...

1.(A)grubu, dediğiniz şekilde aday belirlemekle kalmayıp, adaylarını seçimle belirleyebilir mi?

2.Şirket Genel Kurulunda Divan Başkanı da aday gösterebilir mi?

Saygılarımla

Sayın Hukukdoktorunun affına sığınarak;

Sayın Metin,

Bildiğiniz gibi anonim şirketlerde bir kişiye veya gruba ait paylara değil de "bir grup paya" imtiyaz tanınması durumunda karar verme noktasında bu pay grubunun birlikte hareket etmesi gerektiğine dair Doktrinde (Hasan PULAŞÇI, Şirketler Hukuku s.566, Keza THS'de Sayın Hasan KARSLIOĞLU'nun makalesinde de bu görüşe atıf vardır: http://www.turkhukuksitesi.com/makale_310.htm ) görüşün savunulduğunu biliyoruz.

Ancak kanaatimce "pay grubunu" birlikte harekete zorlamanın uygulamada makul ve izah edilebilir bir yanı yoktur. İmtiyazlı paylar TTK'da özel olarak düzenlenmiş olup yönetim kuruluna aday belirleme ayrıcalığı tanınan pay grubunun özellikle birlikte hareket edemedikleri durumlarda TTK.389/son cümle çerçevesinde (Bkz. TTK.388/3 ve 4) karar almaları için hiç bir engel olmadığı düşüncesindeyim.
Old 08-08-2011, 16:39   #7
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
Av.Mehmet Saim Dikici
Alıntı:
...kanaatimce "pay grubunu" birlikte harekete zorlamanın uygulamada makul ve izah edilebilir bir yanı yoktur...

Sayın Dikici,
1.Teşekkürler.Bence de

2.TTK.389/,388/3, 4 ... Özel konu, Özel toplantı !

3.Olaydaki ana sözleşmede "namzet" göstermek.. Denilmiş...Seçimden bahsedilmemiş...
Özel hüküm, özel nisap
3.1.Seçim yapılmamalı
3.2.Seçim yapılacaksa "oy çokluğu" olmalı

4.Ya Divan Başkanı ?

Saygılarımla
Old 08-08-2011, 16:53   #8
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Sayın Dikici,
1.Teşekkürler.Bence de

2.TTK.389/,388/3, 4 ... Özel konu, Özel toplantı !

3.Olaydaki ana sözleşmede "namzet" göstermek.. Denilmiş...Seçimden bahsedilmemiş...
Özel hüküm, özel nisap
3.1.Seçim yapılmamalı
3.2.Seçim yapılacaksa "oy çokluğu" olmalı

4.Ya Divan Başkanı ?

SaygılarımlaSayın Metin,

Ana sözleşmede namzet göstermekten bahsedilmiş olsa bile zorunlu olarak gösterilecek namzet konusunda imtiyazlı paylara sahip olanların bir karara varmaları gerekir. Pay grubu gösterilecek adaylar konusunda anlaşamıyorsa, bu durumda adayları belirleme usulü için kanunda açık bir düzenleme yoktur. Bu gibi durumlarda kıyas metodu ile çözüm bulmak mümkün olabilir. Bu bakımdan ben imtiyazlı paylar için özel düzenleme olan TTK.389 atfı temelinde 388/3 ve 4'deki nisaplarla karar alınabileceğini düşünüyorum.

Özel toplantı nisabının uygulanmasının daha doğru olacağını şu nedenle düşünüyorum: Gösterilecek adayların şirketin yönetiminde hakim olacağı açık olduğundan ortaklar için hayati önemi haizdir. Böyle bir özel durumda imtiyazlı pay sahiplerinin olabildiğince fazlasının rızası ile yönetim kurulu teşkilinin sağlanması, imtiyazın bir mana taşıması ve uyum açısından da daha doğru olur kanaatindeyim.

Not: Divan Başkanı konusu forumdan bağımsız ayrı bir soru mudur?
Old 08-08-2011, 17:13   #9
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
Not: Divan Başkanı konusu forumdan bağımsız ayrı bir soru mudur?

Mesela... Türünden
Old 08-08-2011, 21:36   #10
law in law

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım; cevaplarınızı keyifle okudum.Teşekkür ederim.
Konuyu biraz somut hale getirsem yanıtlarınız daha net olabilir.Bir A.Ş ana sözleşmesinde "yönetim kurulunun 9 üyesinden 5 'i A grubu hisse senetlerine sahip olanların göstereceği namzetler arasından 4 'ü de B grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar arasından gösterilecek namzetler arasından genel kurulca seçilir "şeklinde yönetim kurulu üye seçimi düzenlenmiştir.
Belirlenen günde önce A grubu hissedarlar hükümet komiseri nezaretinde toplanmış iki ayrı liste verilmiş en fazla oy alan liste (5 kişilik ) nin genel kurula aday bildirilmesine karar verilmiş.Seçilemeyenler itiraz etmiş tutanağa geçmişler.
Genel kurul toplantısında A grubundan çıkan 5 kişi değil 2 listedeki tüm adaylar A grubundan aday olarak oylamaya katılmış. en çok oy alan 5 kişi yönetim kuruluna seçilmiş.
Bu uygulamaya göre genel kurulda yapılan seçim yasa ve doktirine uygun mu ? A grubu hissedarları geçmişten bugüne genel kurula hep 5 isim göndermiş ve hiç itiraz olmamış.ilk kez liste seçimi yapılmış.
Konu hakkında hukuki alt yapım yetersiz olduğundan konuyu somut olarak bu şekilde izah edebildim.
Teşekkürler.Saygılarımla ...
Old 08-08-2011, 21:45   #11
law in law

 
Varsayılan

A grubu hissedarlar kendi toplantılarından 5 kişiyi genel kurula bildirdiğinden genel kurul divan başkanı bu 5 kişi dışında A grubu toplantısında aday olup seçilmeyen kişileri de listeye ekleyip gelen kuruldaki seçimlerde aday gösterebilir mi?
Old 09-08-2011, 00:53   #12
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan law in law
Sayın Meslektaşlarım; cevaplarınızı keyifle okudum.Teşekkür ederim.
Konuyu biraz somut hale getirsem yanıtlarınız daha net olabilir.Bir A.Ş ana sözleşmesinde "yönetim kurulunun 9 üyesinden 5 'i A grubu hisse senetlerine sahip olanların göstereceği namzetler arasından 4 'ü de B grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar arasından gösterilecek namzetler arasından genel kurulca seçilir
"şeklinde yönetim kurulu üye seçimi düzenlenmiştir.
Belirlenen günde önce A grubu hissedarlar hükümet komiseri nezaretinde toplanmış iki ayrı liste verilmiş en fazla oy alan liste (5 kişilik ) nin genel kurula aday bildirilmesine karar verilmiş.Seçilemeyenler itiraz etmiş tutanağa geçmişler.
Genel kurul toplantısında A grubundan çıkan 5 kişi değil 2 listedeki tüm adaylar A grubundan aday olarak oylamaya katılmış. en çok oy alan 5 kişi yönetim kuruluna seçilmiş.
Bu uygulamaya göre genel kurulda yapılan seçim yasa ve doktirine uygun mu ? A grubu hissedarları geçmişten bugüne genel kurula hep 5 isim göndermiş ve hiç itiraz olmamış.ilk kez liste seçimi yapılmış.
Konu hakkında hukuki alt yapım yetersiz olduğundan konuyu somut olarak bu şekilde izah edebildim.
Teşekkürler.Saygılarımla ...

Sayın law in law,

koyulaştırdığım metnı ilk mesajınızdan alıntıladığım alttaki metnin yerine kullanmış olsaydınız, cevapların başka türlü olacağı muhakkaktı bence.

Bir şirketin yönetim kurulu seçimlerini inceliyordum.
- "Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en çok üç yıl için seçilecek 5 veya 7 üyeden müteşekkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği namzetler arasından seçilir."A grubu hissedarlar nasıl namzet gösterecek. Anasözleşmede hüküm yok. A grubu hissedalarının katılımı ile yapılacak bir seçimde en çok oy alan 4 yada 3 kişi mi gösterilir.


(A) Grubu kendi arasında bir seçim yapmış ve en fazla oy alan 5 kişilk liste seçimi kazanmış. Bu beş kişilik liste (A) Grubunun namzetleridir. Gösterilecek adayların belirlenmesinde seçim dışında herhangi bir prosedürün uygulanacağını düşünemiyorum. Durum böyle olunca seçilmeyenlerin genel kurulda aday gösterilmeleri yanlış bir uygulamadır bence.
Alıntı: A grubu hissedarları geçmişten bugüne genel kurula hep 5 isim göndermiş ve hiç itiraz olmamış. Ben geçmişten bugüne kadar olan gönderme kararının adı seçim olmasa bile bir seçim olduğu düşüncesindeyim. Bir oylama yapılmamıştır belki, buna rağmen ben hissedarlardan birisinin ben aday olurum demesini ve diğerlerinin buna itiraz etmemelerini veya hissedarlardan birisinin diğer bir hissedarı göstererek seni gönderelim demesini ve kimsenin buna karşı çıkmamasını oybirliği ile alınmış bir karar ve seçim olarak değerlendiriyorum.

Alıntı: A grubu hissedarlar kendi toplantılarından 5 kişiyi genel kurula bildirdiğinden genel kurul divan başkanı bu 5 kişi dışında A grubu toplantısında aday olup seçilmeyen kişileri de listeye ekleyip gelen kuruldaki seçimlerde aday gösterebilir mi? Bence hayır, divan başkanı şirket sözleşmesinin (A)Grubuna vermiş olduğu bir hakkı kullanamaz.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
" Devletin Dili ", " Resmi Dil ", " Ortak Dil "... Doç. Dr. Özge Yücel Hukuk ve Türkçe Çalışma Grubu 12 14-11-2012 17:12
delil listesi kesin süre: "-ihtarına" denmesine fakat "(ihtar yapıldı)" ibaresinin olmaması Av.Hayrullah ÇUHADAROĞLU Meslektaşların Soruları 2 27-03-2011 00:57
Aynı anda "gerçek hasma tebliğ" ve "idari mercie tevdii" kararları birlikte verilebilir mi? Av.Dursun KARACA Meslektaşların Soruları 0 21-01-2011 22:47
Matbu bono metni üzerindeki "malen" kelimesinin üzeri çizilerek "nakden" yazılması Av.Özgür Özlem Öngel Meslektaşların Soruları 9 26-02-2008 17:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04374194 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.