Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tapuya Kayıtlı olmayan taşınmaz satışı sonrası Şufa Hakkı

Yanıt
Old 19-01-2007, 10:38   #1
Burak Demirci

 
Varsayılan Tapuya Kayıtlı olmayan taşınmaz satışı sonrası Şufa Hakkı

Tapuya kayıtlı olamayan paylı mülkiyet şeklindeki bir taşınmazın satışından sonra diğer paydaşlar açısından şufa hakkı söz konusu olabilir mi? Bunuun ilgili Yargıtay kararı da lazım. saygılar.
Old 19-01-2007, 13:10   #2
tayfurulker

 
Varsayılan

Önalım hakkı paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda hüküm ifade eder. Mülkiyet kavramı önalım hakkının kullanılabilmesi için zorunlu şarttır. Zilyetliğe bağlı önalım hakkı kullanılmadığını tahmin ediyorum. Sizin için hukuk programımda detaylı bir yargıtay taraması da yaptım.Tapusuz taşınmaz ile ilgili davaya rastlamadım ancak yasanın açık metninden anlaşılan da anladığım kadarıyla böyle bir önalım davası mümkün gözükmüyor.
Aşağıdaki yargıtay kararı dava konusu ve şartları açısından aydınlatıcı olacağı kanaatindeyim

T.C.
YARGITAY
Altıncı Hukuk Dairesi
Esas No : 2005/03069
Karar No : 2005/04468
Tarih : 03.05.2005
Mahkemesi: Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi
Esas No: 2004/408
Karar No: 2004/537
Karar Tarihi: 15.12.2004
Davacı: S.S. … Yapı Koop.
Davalı: … Konut Yapı Koop.
Üçüncü Şahıs:
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı önalım davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davacı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davacı vekili Av. … ve davalı vekili Av. … geldiler. Hazır bulunanların şifai beyanları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, önalım hakkı nedeniyle davalıya satılan payın iptal ve tescili isteğine ilişkindir. Mahkeme davanın reddine karar vermiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir.
Önalım hakkı alıcıya karşı ancak dava açmak suretiyle kullanılır. TMK.nun 733/3. maddesi hükmüyle yapılan satışın alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.
Önalım hakkı satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Bu süre hak düşürücü süre olup mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir.
Olayımızda, davacı önalım hakkına konu edilen taşınmazdaki payın davalıya 30.09.2003 tarihinde satıldığını tapu sicil müdürlüğünden 10.05.2004 tarihinde öğrendiğini ileri sürerek 06.08.2004 tarihinde açtığı bu dava ile önalım hakkının tanınmasını istemiştir. Davalı vekili satışın davacıya 07.10.2003 keşide tarihli ihtarname ile bildirildiğini, süre yönünden davanın reddini savunmuştur.
Davacı tüzel kişiliğe sahiptir. 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 12 ve 13 ile Tebligat tüzüğünün 17 ve 18. maddelerinde tüzel kişilere ve bunların memur ve müstahdemlerine hangi kayıt ve şartlarda tebligat yapılacağı hususu düzenlenmiştir. Tebligat Kanunun 12. maddesine göre tebligat öncelikle tüzel kişinin yetkili organına yapılacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde Tebligat Kanunun 13. ve tüzüğün 17. maddesi uyarınca tebliğ orada bulunan memur veya müstahdemlerden birine yapılır. Ancak kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin tüzel kişinin o yerdeki örgütü veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin mümessilinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi bu işle görevlendirilmiş bir kimse olması gerekir. Tüzüğün 18. maddesine göre bu kişilerden hiçbirinin tebligatın yapılacak sırada gösterilen adreste hazır bulunmaması halinde bu husus tebliğ mazbatasına yazılarak tebliğ tüzel kişinin o yerdeki memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. Tebliğ memuru tebliği yaparken yukarıda açıklanan sıraya uymakla yükümlü ve Tüzüğün 34. maddesi gereğince soruşturmaya yetkilidir. Yetkili temsilci dışındaki kişilere yapılan tebliğin nedeni (hazır bulunmama veya bulunduğu halde tebliği alamayacak durumda bulunma gibi) ve bunların şirketteki görevleri tebliğ mazbatasında mutlaka belirtilmelidir. Aksi halde tebligat usulsüz olur.
Somut olayda, tapuda yapılan pay satışını bildiren, davalı tarafından 07.10.2003 tarihinde davacıya gönderilen ihtarname adreste daimi işçi Serpil imzasına 10.10.2003 tarihinde tebliğ edilmiştir. Tebliğ memuru tarafından ne sebeple bu kişiye tebliğ yapıldığı tebliğ mazbatasında gösterilmediğinden yapılan bu tebligat usulsüz olup, hukuki sonuç doğurmaz. Bu durumda davacının öğrendiğini bildirdiği tarihe nazaran 06.08.2004 tarihinde açılan dava süresindedir. Davanın esası incelenerek bir karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın süre yönünden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.'nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA) , davacı yararına takdir edilen 400.- YTL'si duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 03.05.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

İyi çalışmalar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Şufa hakkı Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 03-01-2007 22:52
Şufa Hakkı Fikri Hukuk Soruları Arşivi 23 16-10-2006 17:19
Şufa Hakkinda ZamanaŞimi Av.Elvan Akkaya Meslektaşların Soruları 3 09-05-2006 17:49
Şufa Hakkının Kullanımı uzeyiryilmaz Hukuk Soruları Arşivi 9 08-05-2006 18:59
kanuni şufa hakkı mustafayıldız Meslektaşların Soruları 3 02-04-2006 01:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03871202 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.