Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

Bu Şartlardaki Kişiye Malüllük Aylığı Bağlanırmı?

 
Old 05-03-2007, 15:16   #1
ali_soylu

 
Varsayılan Bu Şartlardaki Kişiye Malüllük Aylığı Bağlanırmı?

Kişi 1994 yılında (14 yaşında) bacağından ameliyat olmuştur.
2000 yılında SSK ya giriş yapmıştır.
2003 yılında askere gitmiş ve askerden bir bacağının diğerinden daha ince olması nedeniyle muaf olmuştur.muafiyetinde çalışma kaybı oranı belirtilmemiştir.
Bu kişi bir un fabrikasında çuval taşımaktadır.(4-4,5 yıldır sigortalı olarak)
ancak bacağındaki rahatsızlık askerlikte verilen bir bacağın diğerinden ince olmasının yanı sıra bacakta bir takım lekelerin belirmesi,ağrı,acıma ve yürüyüş engeli yapmaktadır.Kısacası bu işte çalışmasını neredeyse imkansız hale getirmektedir.
Bu durumda kişinin malüllük aylığı alma şansı varmıdır.
Bu talep işyerinin dilekçesiylemi olacaktır yoksa doğrudan davamı açılacaktır.
yani sıralarsak;
kişinin askerlikte çalışma kaybı oranı belirtilmemiş
yaptığı işi yapması doktorlar tarafındanda görülecektirki neredeyse imkansız
askerlikte verilen raporun yanında bacağında (et kısmında bozulma mevcuttur)
askerlikte verilen rapor kemiğin inceliği ile ilgilidir.
askerlikten sonra yürüyüş bozukluğu artmıştır
askerlikten sonra bacakta lekeler ve şiddetli ağrı mevcuttur.
bu soruyu bana soran bir arkadaşımdır,elbette bir avukata yönlendireceğim ancak önceden öğrenmek istedik acaba bu kişinin malüllük aylığı alma şansı varmıdır.
Bize Şöyle denebilirmi:
Çalıştığı fabrikada daha hafif bir işçiliğe geçirilsin.
Belki bu son yazdıgım size saçma gelebilir fakat hiçbir bilgim olmadıgını düşünün lütfen.
Yardımlarınız,fikirleriniz için şimdiden teşekkurler.
Old 06-03-2007, 11:52   #2
Burhan Sezer

 
Varsayılan

506 sayılı Kanun kapsamında ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte mevcut hastalık veya arızası bulunanlar bu hastalık veya arızasının malul sayılmayı gerektirecek düzeyde olmadığını, kurum veya kurum dışındaki hastanelerden işe girmeden önce alınmış, usulüne uygun sağlık raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle kanıtlamakla yükümlüdürler. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızalarının bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar bu hastalık veya arızaları nedeni ile malullük sigortası yardımlarından yararlanamazlar.
Malulen emekli olabilmek için her şeyden önce Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin sağlık kurullarından çalışamayacak durumda olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alınması şarttır. Ayrıca, malulen emeklilik isteyen sigortalının en az beş yıldan beri sigortalı olması ve sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak en az 180 gün veya toplam olarak en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.

Sigortalıların, maluliyet durumu iki şekilde tespit edilmektedir. Bunlardan birincisi sigortalının SSK'nın ilgili sigorta müdürlüğüne dilekçe vererek çalışamayacak durumda hasta olduğunu belirtmesi ve kendisinin kurum tarafından sağlık kuruluna sevk edilmesiyle düzenlenecek sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücünün 2/3'ünü yitirdiğinin tespitiyle malul sayılması halidir. Sigortalıların, maluliyet durumunun tespitinin ikinci yolu ise, sigortalının malulen emeklilik talebi olmamasına rağmen kurum hastanelerinde tedavisi sonucu çalışabilir durumda olmadığının tespit edilmesidir.
Malulen emekli olamadığı durumda, en az %40 oranında özürlülük tespit edilirse vergi indirim belgesi almasını öneririm. Vergi indirim belgesi sahibi kişi, çalıştığı süre içinde vergi indiriminden yararlanır. Ayrıca bazı şartlarla erken emeklilik hakkını elde eder. Vergi indirim belgesi almak için, bir dilekçe ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, nüfus cüzdan örneği ve üç adet fotoğraf ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne, ilçelerde Malmüdürlüğü’ne başvurulur.
Başvurulan bu makamlar, kendilerine başvuran kişiyi en yakın sağlık kuruluna sevk eder. Sağlık kurulu da özürlülük ile ilgili raporu tanzim eder.
Old 14-03-2007, 18:12   #3
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan malulen emekli olmak için çalışmaz raporu gerekli

Benden önce yazmış olan mali müşavir arkadaşımızın görüşlerine katılıyorum. Ancak eklemek istediğim şeyler var. Bu kişi çalışamayacak yani malulen emekli olabilecek durumda gözükmüyor anlattıklarınıza göre ama SSK'nın (gerçi şimdi birleşti bütün hastaneler hangi hastaneye gitmesi gerektiğini bağlı olduğu sigorta müdürlüğünden sorabilir) tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından birinden alacağı raporda, işgücü kaybının oranı tespit ettirildikten sonra, sakat ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kapsamında, işyerinde sakat kadrosunda istihdam edilmesi, yukarıdaki görüşte yer aldığı gibi vergi indirimden faydalanmasını sağlayacağı gibi, emeklilik hakkını kazanmakta da süre kazandırır. 506 sayılı sosyal sigortalar kanununun 59/C maddesi gereğince mallulüğün derecesine göre 15, 18 veya 20 yılda ve daha az prim günle emeklilik hakkı kazanabilir. yeni yasadaki durumu tam bilemiyorum ama kazanılmış haklar korunuyor o nedenle yeni yasanın yürürlüğe girmesinden (şimdilik 01.07.2007 görünüyor, tekrar ertleme olabilir ama olmazsa diye düşünüp 1 temmuza kadar işlemini tamamlamasında fayda var.) durumuna ilişkin raporu alması faydalı olur.
Old 14-03-2007, 18:22   #4
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan kanun maddeleri

506 sayılı SSKnın 60/C maddesi; (pardon yukarıda 59 demiştim, 60/C doğrusu)

C) a) (Değişik: 4958 - 29.7.2003 / m.34) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanunun 53 üncü maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.
b) (Değişik: 4958 - 29.7.2003 / m.34) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan; ilgili mevzuatı uyarınca, I. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, II. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az onsekiz yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, III. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az yirmi yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı alanlar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Yeni Kanun) 28. Maddesi

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

Gördüğünüz gibi prim günü açısından değişiklikler var, onun için önceki yasadan faydalanmak için hemen raporunu alıp işlemlerini yaptırmasını tavsiye ediyorum.
Old 14-03-2007, 22:47   #5
Burhan Sezer

 
Varsayılan

4958 sayılı yasayla değişiklik yapılmadan önce; sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı kanunun 53. maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan veya sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilmekteyken 4958 sayılı yasayla değiştirilmiştir.
Yeni düzenlemeyle birinci dereceden sakat olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme sayısı şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmediğinden, bu gibi sigortalılar ile 06.08.2003 tarihinde 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanlardan iki ve üçüncü derecede sakatlığı bulunanlar hakkında sakatlık derecesi ne olursa olsun 06.08.2003 tarihinden önceki hükümler uygulanacaktır.
4958 sayılı yasayla sakatlık indiriminden yararlananlara aylık bağlanmasına ilişkin uygulamada kademeli geçiş sağlamak üzere 506 sayılı yasaya geçici 87. madde eklenmiş ve 06/08/2003 tarihi itibariyle sigortalılık süresi 12 (hariç) yılın altında bulunan ve sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını belgelendiren sigortalılar için geçiş öngörülmüştür.
Alıntı:
GEÇİCİ MADDE 87- (Ek : 29.07.2003 - 4958 / 54 md. Y.T. 06.08.2003)

506 sayılı sosyal sigortalar kanununun 60 ıncı maddesinin ( C ) bendinin (b) alt bendinde yapılan değişikliğin uygulanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanlar hakkında sakatlık derecesi ne olursa olsun bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.

b) 9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. Derece sakatlığı olanlar 15 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3680 gün,

9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. Derece sakatlığı olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3760 gün,

c) 6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 16 yıl 4 ay sigortalılık süresi ve 3760 gün,

6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 gün ,

d) 3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3840 gün ,

3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 gün,

e) 3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 17 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3920 gün,

3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 gün,

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, (Yürürlüğü ertelenen) 506 Sayılı yasanın geçici 87. maddesini yürürlükten kaldırmıyor.
Alıntı:
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 106- 1) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, geçici 20 inci, geçici 81 inci, geçici 82 nci ve geçici 87 nci ve geçici 89 uncu maddeleri hariç diğer maddeleri,

Bu nedenle, rapor aldığı takdirde söz konusu çalışanın mağduriyeti söz konusu olmayacaktır.Hangi tarihte rapor alırsa alsın Geçici 87. maddeye göre emeklilik hesabı (işgücü kaybının %40 üzerinde olmak kaydı ile) yapılacaktır. Sigortalının işe ilk giriş tarihini tam olarak bilemiyoruz fakat yıl olarak 2000 belirtildiğinden yola çıkarak Geçici 87. maddede belirtilen kademelerden ve de sakatlık derecesinin düşük olduğunu varsayarak (d) veya (e) kademesine girebileceğini düşünüyorum.
Saygılarımla.
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
iş kazası aylığı-ölüm aylığı mustafaaladag Meslektaşların Soruları 6 06-11-2007 16:19
dul-yetim aylığı emekli sandığı Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 18-02-2007 13:43
Nikahsız Eş - Emekli Aylığı avslh Meslektaşların Soruları 6 12-02-2007 11:35
bağkur-malüllük aylığı Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 24-01-2007 16:43
En düşük SSK emeklisi aylığı Ocak’ta 527 YTL Seyda Hukuk Haberleri 0 31-12-2006 10:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03881097 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.