Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Evlilik dışı çocuğun velayeti annededir ama

Yanıt
Old 06-09-2008, 15:35   #1
Av.Ş.Mukaddes

 
Varsayılan Evlilik dışı çocuğun velayeti annededir ama

sayın meslektaşlarım,
müvekkilimin evlilik dışı 3 yaşında bir çocuğu var.kanun gereği velayet kendisinde olması gerekir ancak çocukla ilgili hiç bir yasal prosedörde işlem yapamıyor bana velayet davası açmak için geldi.
Ama anne asıl velayetin sahibi yasa gereği.Bunu tesbit etmek için ne yapmam gerektiği hakkında bana bir fikir verebilirmsisniz. ayrıca,çocuk babasının hanesinde kayıtlı bulunmaktadır nüfus idaresinde(yasa ile 28.mad. gelen son değişiklikle öyle olması gerekiyor.)Ben annenin vekiliyim.
Sadece ben velayetin tesbiti şeklinde bir dava mı açmalıyım ya da nafaka davası açarken,velayetinin de müvekkilime verilmesini istersem davamın reddedilme ihtimali yüksek midir?
Bu konuda tecrübeli arkadaşlarımın yardımına ihtiyacım var..Teşekkürler
Old 06-09-2008, 17:28   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ş.Mukaddes
kanun gereği velayet kendisinde olması gerekir ancak çocukla ilgili hiç bir yasal prosedörde işlem yapamıyor

Sayın meslektaşım, sizin de belirttiğiniz gibi MK 337 gereğince "Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir."
Babanın çocuğu tanımış olması bu durumu değiştirmez.
Dolayısıyla müvekkiliniz çocuk adına velayeten işlem yapabilir.
Yasanın tanıdığı hakkın tespitinde hukuki yarar yoktur. Bu nedenle "velayetin tespiti" davası açmanız halinde davanın kabul göreceğini sanmıyorum. Yine aynı nedenle nafaka davasında da velayetin müvekkilinize verilmesini istemeniz anlamsızdır.
Müvekkilinizin sorun yaşadığı işlemleri belirtirseniz, belki çözüm bulunabilir.
Old 08-09-2008, 15:53   #3
Av.Ş.Mukaddes

 
Varsayılan

Sayın Cengiz Aladağ,ilginize teşekkür ederim.
Müvekkilim,nüfus cüzdanını çıkaramıyor(çocuğun) yani burada memur kendine göre bir uygulama geliştirmiş,ya da müvekkilim yurtdışına çıkacağı zaman babanın da onayı alınmalıdır deniyor.Bu durumda tıpkı evlilik birliği içindeki çocuk gibi velayetin ortak kullanılmasından mı söz edilmelidir.Ben bunu çok makul bulamadım.Çünki evlilik içindeki durum çok farklı ve velayet mk.gereği ortaktır.Bunu memurlara anlatmanın nasıl bir yolu var acaba..Teşekkür ederim
Old 08-09-2008, 16:50   #4
FYLOZOF

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, evlilik dışı doğan çocuk, annenin hanesine kaydı yapılır, ve baba hanesinde , babanın sadece adı yazılır.
Dalayısıyla, yasal olarak çocuğun velayeti annededir.
Nufus kanunu 20 maddeye göre, evlilik dışı doğan çocuklar annenin hanesine kaydedilir.
Sizin olayda, çocuğun evlilik dışı olduğunu ancak, babanın hanesinde kayıtlı olduğunu belirtmişsiniz, eğer bu husus doğru ise, mutlaka, tanımayla ve annenide muvafakatıyla baba hanesine nakil olmuştur. bu durumda da velayet her iki eşte olur. saygılar.
Old 08-09-2008, 16:54   #5
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan FYLOZOF
bu durumda da velayet her iki eşte olur. saygılar.
Katılmıyorum. Anne ve baba evli olmadıklarından, velayet annededir.
Old 08-09-2008, 17:03   #6
FYLOZOF

 
Varsayılan

Cengiz bey aynı fikirdeyiz, ancak, meslektaşımızın beyanına göre, çocuk baba hanesinde kayıtlı.
Evlilik dışı Çocuk, Nufus kanunu 20 maddeye göre , 2 şekilde baba hanesine kayıtlı olabilir
1- nesebin düzeltilmesi ile
2- tanıma ile baba hanelerine naklen kaydolabilirler.
meslektaşımızın olayı bu duruma uyuyor ise, çocuk baba hanesinde kayıtlı olduğu için, velayetinin annede olması mümkün değil.
Tüm bu yazdıklarım, meslektaşımızın anlattıklarına istinadendir.
Old 08-09-2008, 17:34   #7
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Çocuk kimin soy ismini taşımaktadır?

Saygı ile.
Old 08-09-2008, 22:28   #8
barışkurşun

 
Varsayılan

bence nüfus idaresine, talebiniz için iki nüsha dilekçe ile başvurun; bir nüshasını alındı şerhi ile kendinize saklayın. eğer buna rağmen talebiniz yerine getirilmiyorsa, suç duyurusunda bulunun.
Old 08-09-2008, 23:20   #9
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan FYLOZOF
Cengiz bey aynı fikirdeyiz, ancak, meslektaşımızın beyanına göre, çocuk baba hanesinde kayıtlı.
Evlilik dışı Çocuk, Nufus kanunu 20 maddeye göre , 2 şekilde baba hanesine kayıtlı olabilir
1- nesebin düzeltilmesi ile
2- tanıma ile baba hanelerine naklen kaydolabilirler.
meslektaşımızın olayı bu duruma uyuyor ise, çocuk baba hanesinde kayıtlı olduğu için, velayetinin annede olması mümkün değil.
Tüm bu yazdıklarım, meslektaşımızın anlattıklarına istinadendir.

Sayın meslektaşım, nesebin düzeltilmesi ya da tanıma tek başına velayete etki etmez. Bu hallerde de velayet MK 337 gereği yine annededir.
Old 09-09-2008, 14:51   #10
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4547

K. 2003/6897

T. 29.9.2003

DAVA : Dava dilekçesinde adın düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 337.maddesine göre, ana baba evli değilse velayet anaya aittir. Dosyada bulunan nüfus kaydından, adının düzeltilmesi istenilen Hilal'in evlilik dışı doğduğu; babasının tanınması üzerine onun nüfusuna tescil edildiği; Hilal'in velayetinin davayı onun adına açan annesi Sevim'de bulunduğu anlaşıldığından; mahkemece yargılamaya devamla, gösterilen deliller toplanıp hasıl olacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 29.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kanun metni ve örnek karar gereğince; evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması halinde dahi; velayet annededir.

Saygılarımla.
Old 09-06-2009, 13:31   #11
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Benim müvekkilimin de aynı sorunu var. Evlilik dışı doğan çocuğu baba Nüfus Müdürlüğü'nde tanımış ve babanın hanesine kaydedilmiş. Çocuk 3 yaşında. Baba çocuğu anneye göstermiyor. Bu durumda nasıl bir dava açmam lazım ?Savcılığa suç duyurusunda bulunmak ve çocuğun teslimini istemek yeterli mi?
Old 09-06-2009, 13:48   #12
Av.Ş.Mukaddes

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım,
ben de tesbit davası açmam halinde davamın kabul görmeyeceğini her ne kadar düşündümse de,nafaka davası açıp,davamda velayetin annede olduğunun tesbitini de talep ettim.Davam şubat ayında ve talebim gibi sonuçlandı.Bu kararı gittiğim her resmi dairede gösterince sorunsuz işlem yapabiliyorum.Malesef ki işimizi memur görüyor ve hukuku oturup ona anlatırsak iş yapacak vakit bulamayız.Bu nedenle hakime sorunumu davayı açarken anlatmıştım.Böylece bu sonucu aldım.teşekkür ederim.İsteyen meslektaşıma kararı yollayabilirim.
Old 09-06-2009, 14:00   #13
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Müvekkilim kanun gereği velayet sahibidir. Çocuk evlilik dışı doğduğu için.Şimdi elimizde ilam olmadığından icra yoluyla çocuğun teslimini isteyemiyoruz. Çocuğu kaçıran ve anneye göstermeyen babaya karşı ne yapabiliriz?

Alıntı:

Çocu
ğun kaçırılması ve alıkonulması
MADDE 234 - (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (SULH CEZA MAHK.)

Sulh cezada dava açıldığında mahkeme teslime karar veriyor mu? Tecrübesi olan arkadaşların yardımını bekliyorum.Old 09-06-2009, 17:54   #14
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Bugün savcıyla da uzun uzun bu konuyu tartıştık. Savcı, tanıyan baba için ceza hukuku açısından suç oluşmayacağını,dava açılsa da ceza davasında da çocuğun teslimine dair karar verilmediğini söylüyor.

Bu durumda velayet hakkı kanuna dayanan annenin elinde mahkeme ilamı olmadığına göre çocuk teslimini nasıl sağlayabiliriz?

Aile mahkemesinde dava açarak velayetin annede olduğunun tespiti ve babanın mevcut davranışları nedeniyle çocuğu alıp anneye bir daha göstermeme durumu olabileceğinden kişisel ilişkinin kaldırılmasını talep etmek nasıl olur?
Old 01-02-2010, 12:22   #15
Avsibel

 
Varsayılan

Aybüke hanım nasıl bir girişimde bulundunuz?Evlilik dışı ilişki sonrası doğan çocuğu baba kaçırmış anneye göstermiyor.Savcıların bu konuda ki görüşleri belli; sorun hukuki görüşündeler.Nasıl bir hukuk dava açılmalı bu durumda?SAYGILARIMLA
Old 02-02-2010, 14:43   #16
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Sayın Avsibel ben dava açmadım. Anne ve baba anlaştılar şimdilik. Ancak Av.Ş.Mukaddes'in görüşüne katılıyorum. Bu şekilde dava açabilirsiniz.İyi çalışmalar.
Old 08-02-2010, 14:51   #17
Avsibel

 
Varsayılan

Aybüke hanım bu dava bana adli yardım bürosu tarafından gönderildi.Adli yardım bürosu bu konuda Çocuk Mahkemesine Müracaat ederek gerkli tedbirlerin alınması konusunda tarafıma yetki vermiş.Çocuk Haklarını Koruma Kanunu inceledim fakat bu konuyla kanun arasında bağlantı kuramadım.Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğu baba kaçırdığında 5395 sayılı Çocuk koruma Kanunu uygulanabilir mi? Görüşlerinizi bekliyorum.SAYGILARIMLA
Old 08-01-2012, 20:06   #18
av..mete

 
Varsayılan Evlilik dışı doğmuş çocuğun velayeti.

Sayın meslektaşım o kararı tarafıma iletmeniz mümkünse çok sevinirim.
Old 21-02-2012, 12:34   #19
emreozdes

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ş.Mukaddes
sayın meslektaşlarım,
ben de tesbit davası açmam halinde davamın kabul görmeyeceğini her ne kadar düşündümse de,nafaka davası açıp,davamda velayetin annede olduğunun tesbitini de talep ettim.Davam şubat ayında ve talebim gibi sonuçlandı.Bu kararı gittiğim her resmi dairede gösterince sorunsuz işlem yapabiliyorum.Malesef ki işimizi memur görüyor ve hukuku oturup ona anlatırsak iş yapacak vakit bulamayız.Bu nedenle hakime sorunumu davayı açarken anlatmıştım.Böylece bu sonucu aldım.teşekkür ederim.İsteyen meslektaşıma kararı yollayabilirim.

Sayın Av.Ş.Mukaddes söz konusu davayı açıp sonuçlandırdığınızı paylaşmışsınız acaba kararı bizlerle paylaşabilirmisiniz.
Old 11-01-2016, 09:12   #20
Fazladanödemeyeçözüm

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım farklı takvimlerdeki meseleleri bir bir okudum.Ancak elimizdeki dosyada kısmi farklılıklar mevcut ne yapacağımızı şaşırdık.İki yabancı Türkiye'de evlilik dışı çocuk dünyaya getirmişler ve 1 yaşındaki kız çocuğu şu an baba tarafından alıkonmaktadır. Kanunun açık hükmü olmasına rağmen kişisel ilişki icra takibi açabilmek uğruna bir ilam sahibi olmak,savcılıkta işlem yapabilmek adına velayetin tespiti davası açıp açmamakta kararsız kaldık,çocuğu teslim almak istiyoruz hem savcılık suç duyurusu hem de velayetin tespiti davalarını zaman kaybı yaşamamak adına aynı anda ikame etmeyi düşünüyoruz.
Old 25-03-2016, 18:27   #21
Laser

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ş.Mukaddes
sayın meslektaşlarım,
ben de tesbit davası açmam halinde davamın kabul görmeyeceğini her ne kadar düşündümse de,nafaka davası açıp,davamda velayetin annede olduğunun tesbitini de talep ettim.Davam şubat ayında ve talebim gibi sonuçlandı.Bu kararı gittiğim her resmi dairede gösterince sorunsuz işlem yapabiliyorum.Malesef ki işimizi memur görüyor ve hukuku oturup ona anlatırsak iş yapacak vakit bulamayız.Bu nedenle hakime sorunumu davayı açarken anlatmıştım.Böylece bu sonucu aldım.teşekkür ederim.İsteyen meslektaşıma kararı yollayabilirim.

Sayın Av. Ş.Mukaddes,
Aynı konudan müvekkilem anne muzdarip olup resmi dairelerdeki (özellikle pasaport) hiçbir işlemini gerçekleştirememektedir. Rica etsem bizlere de yol göstermesi açısından bahsettiğiniz kararı paylaşmanız mümkün müdür ?
Saygılarımla.
Old 01-04-2016, 18:09   #23
av.k.d

 
Varsayılan

analık davası açıp tanık veya babanın kabulü sonuç doğurabilir.görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri
Old 26-11-2020, 11:35   #24
AraştıranAvukat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Laser
Sayın Av. Ş.Mukaddes,
Aynı konudan müvekkilem anne muzdarip olup resmi dairelerdeki (özellikle pasaport) hiçbir işlemini gerçekleştirememektedir. Rica etsem bizlere de yol göstermesi açısından bahsettiğiniz kararı paylaşmanız mümkün müdür ?
Saygılarımla.
Meslektaşım merhaba,
Geçen bunca zamanda velayet sorunları çözüme kauşturulamamış olup biz de bugün aynı dertten müzdaribiz. Siz eğer bir çözüm bulduysanız yardımcı olmanız mümkün müdür? İyi çalışmalar dilerim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınma Sonrasi Velayeti SPARTACUS Meslektaşların Soruları 20 08-01-2012 16:26
Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Fatma KAPUÇAM Meslektaşların Soruları 12 10-07-2009 02:01
evlilik dışı çocuğun, annesi sağken, dedesinin çocuğun vasisi olması, evlat edinmesi sciceks Meslektaşların Soruları 13 28-02-2008 17:53
Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti,Babanın Çocuğu Kaçırması Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 03-01-2008 20:33
Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Anneden Alınabilir Mi? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 02-01-2008 21:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06682205 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.