Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

cinsel saldırı-karşılıklı cinsel organı gösterir foto

Yanıt
Old 15-04-2014, 19:34   #1
tangela

 
Önemli cinsel saldırı-karşılıklı cinsel organı gösterir foto

selamlar
Yeni bir dava geldi. cinsel saldırı davası karşı taraf 19 yaşında ama zeka geriliği varmış (bakınca belli olmuyor) müvekkili ile birkaz kez buluşmuşlar. müvekkilim ona o da müvekkilime cinsel organını gösterir fotograflar göndermiş. Kızın telefonunda da ailesi bu fotoğrafı görüyo ve kıyamet kopuyor. kız zorla müvekkilimin bu fotoğrafı gönderttiğini ve defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyince müvekkil tutuklandı.
Kise kimseye zorla fotoğraf göndertemez kanısındayım.Karşılıklı olduğu için cinsel saldırı olmayacagına ilişkin Yargıtay kararı arıyorum .

saygılar
Old 15-04-2014, 20:03   #2
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tangela
selamlar
Yeni bir dava geldi. cinsel saldırı davası karşı taraf 19 yaşında ama zeka geriliği varmış (bakınca belli olmuyor) müvekkili ile birkaz kez buluşmuşlar. müvekkilim ona o da müvekkilime cinsel organını gösterir fotograflar göndermiş. Kızın telefonunda da ailesi bu fotoğrafı görüyo ve kıyamet kopuyor. kız zorla müvekkilimin bu fotoğrafı gönderttiğini ve defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyince müvekkil tutuklandı.
Kise kimseye zorla fotoğraf göndertemez kanısındayım.Karşılıklı olduğu için cinsel saldırı olmayacagına ilişkin Yargıtay kararı arıyorum .

saygılar

Kızın yaşı kaç? Cinsel saldırı tabirinden neyi kasdediyorsunuz? Kolay gelsin...
Old 15-04-2014, 20:07   #3
tangela

 
Varsayılan

kız 19 yaşında ama zeka geriliği var. Cinsel taciz olarak hem cinselorganının fotografını göndermiş,hem de cinsel organını yalatarak kızın gögüsüne ve cinsel organına değmiş
Old 15-04-2014, 20:11   #4
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Mahkeme kararının sonucu, kızın adli muayenesinde, "zeka geriliğinin sanık tarafından anlaşılabilir olup olmaması" hususunda verilecek rapora göre değişecektir. Kolay gelsin...
Old 15-04-2014, 20:14   #5
tangela

 
Varsayılan

karşılıklı fotoğraf atmaları bişey ifade etmicek mi?

birde 19yaşında olması fakat zeka geriliğinin olması onu reşit olmayan kişi sıfatına sokar mı

saygılar
Old 15-04-2014, 20:29   #6
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tangela
karşılıklı fotoğraf atmaları bişey ifade etmicek mi?

birde 19yaşında olması fakat zeka geriliğinin olması onu reşit olmayan kişi sıfatına sokar mı

saygılar

Cinsel saldırı
MADDE 102. (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Kolay gelsin...
Old 15-04-2014, 20:32   #7
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Aralık 2007 tarihli memurlar.net isimli web sitesinin http://www.memurlar.net/haber/96745 adresinde yayınlanan “Bele sarılmak 'taciz' değil, 'cinsel saldırı'” başlıklı haber ile Yargıtay 5.Dairesinin emsal kararı hakkında bilgi verilmiştir.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi kararında, eylemin vücut dokunulmazlığını ihlal eden cinsel saldırı suçu niteliğinde olduğu belirtilerek, cinsel taciz değil de, cinsel saldırı suçunun oluştuğuna karar verilmiştir.
“Bele sarılmak” fiili ile bir birine benzeyen ve fiziksel temas içeren, objektif olarak şehevî nitelikte bulunan hareketlerin cinsel suç kapsamında yeterli kabul edildiğine göre, “mağdurun kalçasının ellemek”, “mağdurun göğüslerine dokunmak” ve benzeri iradi ve şehvet içerikli olduğuna kuşku duyulmayan davranışların cinsel saldırı suçu olacağı söylenebilir.
Bir kez dokunma ile sıvazlama veya okşama şeklinde kesintisiz şekilde dokunma şeklinde ki davarınşar arasında ki yoğunluk ve rahatsız edici yön açısından olan farkın ise, suçun niteliğinin tayini bakımından değil de, cinsel saldırı suçunun ceza miktarları olan 2 yıldan 7 yıla kadar olan hapis cezası arasında ki makas aralığını etkileyecek bir faktör olduğu anlaşılmaktadır.
Şehvet içerikli, "yanaktan alınan makas" gibi cinsel içerikli ve amaçlı olduğu ilk etapta anlaşılamayacak davranışlarda ise, şehvet içerikli olduğu anlaşılması sonrasında, yine cinsel saldırı suçunun makas aralığı arasında ki yaptırım ile cezalandırılma söz konusu olacaktır.
Old 16-04-2014, 12:05   #8
ISTANAZ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi
Esas No
: 2011/05016
Karar No
: 2011/05024
Tarih
: 29.06.2011
Nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık H.B.'nin bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; atılı suçlardan mahkumiyetine dair, (İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 18.06.2010 gün ve 2010/34 Esas, 2010/133 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığı'ndan tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:


KARAR
Sanık ve mağdurenin anlaşarak 16.09.2007 tarihinde Ankara'dan İzmir'e kaçıp beraat eden diğer sanık A.S.'nin evinde kaldıkları, buradan Muğla ve Marmaris'e gidip tekrardan İzmir'e döndükleri, bu süreç içerisinde birden fazla cinsel ilişkiye girdikleri, savunmalar ve tanık beyanlarına göre mağdurenin rızasıyla sanıkla beraber olduğu ve olayın meydana gelişi, ortaya çıkışı, şikayetin şekli ile mevcut deliller nazara alındığında somut olayda maddi zordan söz edilemeyeceği, sanığın ise mağduredeki akıl hastalığını bilmediğini ifade ederek, evlenme niyetinde olduğunu belirtip, buna ilişkin fotoğraf ve belge sunduğu gibi, mağdurede bir psikolojik bozukluk olduğuna ilişkin raporun da olaydan sonra 01.10.2007 tarihinde alındığı ve Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'nun 30.06.2008 günlü raporunda ise var olan akıl hastalığının hekim olmayanlarca anlaşılamayabileceğinin mütalaa edildiği, bu itibarla sanığın reşit mağdurenin akıl hastası olduğunu bilerek eylemlerini gerçekleştirdiği hususunda yeterli delil bulunmadığı ve atılı suçlardan beraatına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı gerekçelerle mahkumiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca, (BOZULMASINA), bozma sebebine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise derhal salıverilmesinin mahalline bildirilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 29.06.2011 tarihinde sanığın atılı suçlardan mahkumiyeti gerektiği nedeniyle Üyeler B.D. ile MK.nun karşı görüşüyle ve oyçokluğuyla karar verildi.


KARŞI OY
Mağdurenin olay esnasında fiile ruhsal yönden mukavemete muktedir olamayacak derecede ruh hastalığına musap olduğu Adli Tıp Kurumunun raporu ile sabittir.

Mağdure 02.10.2007 günlü savcılık anlatımında; kendisi ile ilgili her şeyi sanığa anlattığını ve ruhsal yönden rahatsızlığını bildiğini beyan etmiş, yargılamada da bu anlatımını doğrulamıştır.

Sanık ise; 27.11.2007 günlü savcılık anlatımında, mağdurenin ruhsal tedavi gördüğünü bildiğini beyan etmiş, yargılamada verdiği 18.12.2008 ve 15.06.2010 tarihli dilekçelerinde mağdurenin bazı psikolojik sorunları olduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü bildiğini anlatmıştır.

Mağdurenin ruhsal rahatsızlığı ve bundan kaynaklanan fiile mukavemet edememe hali sanık tarafından bilinmektedir. Esasen mağdure ile bir yıla yakın arkadaşlık yapan sanığın bunu fark etmemiş olması da düşünülemez.

Bu nedenlerle sanığın eylemine uyan 109/1, 3f, 109/5, 102/2, 3/a, 43, 62 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun kanaatine iştirak edilmemiştir.
Old 16-04-2014, 16:25   #9
Av. Ergl

 
Varsayılan

Öncelikle müvekkilinizin karşı tarafa fotoğraf göndermesi cinsel saldırı suçu olmayıp cinsel taciz suçudur. Zira cinsel saldırıda bir temas söz konusu olmalıdır. Karşı tarafında müvekkilinize cinsel içerikli fotoğraf göndermesi size bir avantaj sağlamaz ama sizde bundan dolayı karşı taraf hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
cinsel yetersizlik -karşılıklı boşanma davası Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 07-11-2011 14:31
cinsel saldırı Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 14-07-2011 15:01
Cinsel Saldırı İle Cinsel Taciz Suçu Arasındaki İnce Çizgi üye19576 Kadın Hakları Çalışma Grubu 0 05-08-2008 02:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05753112 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.