Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vergi Mahkemesi Kararı/ Vekalet Ücreti Kesinleşmeden İlamlı Takibe Konu Edilebilir Mi

Yanıt
Old 18-05-2007, 17:40   #1
Av.Mine Alagaç

 
Mutlu Vergi Mahkemesi Kararı/ Vekalet Ücreti Kesinleşmeden İlamlı Takibe Konu Edilebilir Mi

arkadaşlar merhaba,
vergi mahkemesi kararlarında takdir edilen vekalet ücretlerini kesinleşmeden icra takibine koyabiliyormuyuz? bazı özel hükümler var vekalet ücreti konusu ile ilgili ama bu konuda varmı bilmiyorum.yardımcı olursanız sevinirim.
teşekkürler herkese
Old 19-05-2007, 18:26   #2
Defi-Def

 
Varsayılan

Vekalet ücretinin icra takibine konu edilebilmesi için kesinleşmesi gerekmiyor diye biliyorum. Zira takibe konulması için kesinleşmesi gereken kararlar istisnai olarak düzenlenmiş. Örneğin Gayrımenkulün aynına ilşkin kararların kesinleşmesi şart. Ancak vekalet ücreti konusunda böyle bir durum sanırım yok.
Old 19-05-2007, 18:32   #3
halit pamuk

 
Varsayılan

Ancak Vergi Mahkemelerinin bazı karalarının kesinleşmesi gerekiyor;
Örneğin Haciz veya ihtiyadi Hacize İlişkin karalarının mutlaka kesinleşmesi gerekiyor.

İYUK.m.28
"Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir."

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/1113

K. 2003/3510

T. 25.2.2003

• ŞİKAYET ( Vekalet Ücreti Ve Yargılama Giderinin Tahsili İçin Kesinleşmemiş Karara Dayalı İcra Takibinin İptali Talebi )

• VERGİ MAHKEMESİNCE VERİLMİŞ İLAMIN İCRASI ( Genel Hükümler Dairesinde Kararın Kesinleşmeden İnfaz Ve İcra Edilememesi


ÖZET : İcra takibi Vergi Mahkemesince verilmiş ilama dayanmaktadır. İlamda kesinleşmeye dair bir kayıt bulunmamaktadır. 2577 sayılı Kanunun 28/1-2. maddelerine göre tam yargı davaları hakkındaki kararların genel hükümler dairesinde infaz ve icrası istenebilir. Somut olayda takibe konulan yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsili için kararın anılan Yasanın 28/1.maddesi uyarınca kesinleşmesi zorunludur.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : İcra takibi Vergi Mahkemesince verilmiş ilama dayanmaktadır. İlamda kesinleşmeye dair bir kayıt bulunmamaktadır. 2577 sayılı Kanunun 28/1-2. maddelerine göre tam yargı davaları hakkındaki kararların genel hükümler dairesinde infaz ve icrası istenebilir. Somut olayda takibe konulan yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsili için kararın anılan Yasanın 28/1.maddesi uyarınca kesinleşmesi zorunludur.
Bu nedenlerle Merciice takibin iptali yerine yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.2.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 19-05-2007, 19:05   #4
Defi-Def

 
Varsayılan

Sn. Korayad açıklamanız ve eklediğiniz karar benim için de iyi oldu. Ben genel hükümlere göre düşünmüştüm.
Teşekkürler...
Old 22-05-2007, 14:36   #5
Av.Mine Alagaç

 
Varsayılan

teşekkürler arkadaşlar aydınlattığınız için herkese iyi çalışmalar.
Old 07-06-2008, 23:53   #6
av.arpay

 
Varsayılan

Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir."


28. madde yukarıdaki şekilde bir istisna getirmiş... dikkat edilirse 30 gün içinde kararı yerine getirmek mecburiyeti getirilmiş..söz konusu yargıtay kararında istisnaya ilişkin bir durum olduğunu düşünüyorum.....
Old 04-02-2011, 17:52   #7
didem8521

 
Varsayılan

Aynı şekilde yukarıdaki kararın istisnaya ilişkin olduğunu düşünüyorum.
Old 06-02-2011, 20:52   #8
avbilgen

 
Varsayılan

Uygulamada vergi daireleri kararın kesinleşmesi şartını aramıyorlar. Ankara'da müvekkilimizin bağlı bulunduğu vergi dairesine dilekçe yazıyoruz. Dilekçeye karar aslı ve vekaletname ekliyoruz. Posta veya elden teslim ediyoruz. Genelde 15 gün içinde ilgili vergi dairesinden arıyorlar. Serbest meslek makbuzu istiyorlar. (serbest meslek makbuzunu biraz farklı düzenliyorlar o nedenle makbuzu yanınıza alıp gitmede fayda var) .Serbest meslek makbuzunu kestikten sonra dilekçede yazılı olan banka hesabınıza yaklaşık 1 ay içinde ödeme yapıyorlar. Hiç değilse Ankara'da böyle ödeme yapıyorlar. bağlı olduğunuz vergi daireleri farklı uyguluyor olabilir. görüşmenizde fayda var. İyi çalışmalar...
Old 30-06-2012, 09:17   #9
Av.Melih Tatlı

 
Varsayılan

Arkadaşlar, bu konuda sormak istediğim önemli bir nokta var: Sonuç olarak vergi mahkemelerinin kararları kesinleşmeden, borçlusunun vergi dairesi olduğu icra takibini başlatamıyor muyuz? yani şikayet yoluna gidildiğinde takip iptal mi ediliyor? İllaki hükmedilen vekalet ücretini vergi mahkemesine dilekçe ile başvurarak mı alıyoruz?
Old 30-06-2012, 14:46   #10
Av.Emin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Melih Tatlı
Arkadaşlar, bu konuda sormak istediğim önemli bir nokta var: Sonuç olarak vergi mahkemelerinin kararları kesinleşmeden, borçlusunun vergi dairesi olduğu icra takibini başlatamıyor muyuz? yani şikayet yoluna gidildiğinde takip iptal mi ediliyor? İllaki hükmedilen vekalet ücretini vergi mahkemesine dilekçe ile başvurarak mı alıyoruz?

Vergi dairesine karşı bildiğimiz ilamlı icra takibi yapmanız gerekmektedir. Takibinizin bu nedenle iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vergi dairesi tarafından para yatırıldığında, parayı çektiğiniz gün selbest meslek makbuzu düzenleyip ilgili vergi dairesine ulaştırmanız menfaatinize olacaktır.

Saygılarımla.
Old 05-07-2012, 10:50   #11
Av. Gül Kadı

 
Varsayılan

MADDE 58- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (2) ve (6) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.”
“6. Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir. Ancak mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında geçecek süre için faiz işlemez.”

Artık icra takibi direkt yapılamaz. idareye bildirimden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılmazsa, icra takibi yapma hakkınız vardır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karar Kesinleşmeden Karşı Vekalet Ücreti İcra Takibine Konulabilir mi? av.suleyman Meslektaşların Soruları 47 15-01-2019 11:56
İdare Mahkemesi Kararı Ve Vekalet Ücreti Av.Nebi Meslektaşların Soruları 22 22-02-2013 09:56
İlamlı İcraya konu ilam tebliğ edilmeksizin icra emrine iliştirilmesi ad-hoc Meslektaşların Soruları 20 11-01-2013 07:59
Ahzu Kabz yetkisi olmadan Vekalet Ücreti icradan tahsil edilebilir mi? MGDurbin Meslektaşların Soruları 33 04-01-2012 16:15
görevsizlik kararı-vekalet ücreti thalassa Meslektaşların Soruları 2 02-04-2007 16:56


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04615998 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.