Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sigorta Tahkim Ek Dava Açma Usulü Nedir

Yanıt
Old 03-12-2019, 18:31   #1
Av.Mahsun.Batur

 
Varsayılan Sigorta Tahkim Ek Dava Açma Usulü Nedir

Sayın Meslektaşlarım Merhabalar.
Henüz çiçeği burnunda bir Avukat olarak ilk dosyamda çıkmaza girmiş , motivasyon ve moralimi yerle yeksan etmiş bulunmaktayım.
İlginize Talibim.

100,00 TL hasar, 100,00 TL araç mahrumiyet bedelli sigorta tahkim başvurumuz bilirkişi aşamasına gelinmiş ve bilirkişi lehimize olarak yaklaşık 30.000,00 TL tazminata ilişkin raporunu düzenlemiştir.

Ancak müvekkilden yeni aldığım bilgilerle aracın perte ayrılması gerekebileceği ve poliçedeki yeni değer klozuna da istinaden pert ücretini alabileceğimizi öğrendim.

1-) Şimdi şu aşamada Islah yoluna başvurarak pert durumunun değerlendirilmesi hususunda yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etmek mümkün müdür?

2-) Eğer 1. seçenek mümkün değilse ve eğer sigorta tahkim usulünde de mümkünse; Pert bedeli talepli olan yeni bir Ek başvuru yapıp başvuruları birleştirmek mümkün müdür? Mümkünse daha evvel tecrübe edinmiş iseniz bu konudaki cahilliğimi mazur görür ve bir de giderirseniz pek memnun kalırım.

TEŞEKKÜR EDERİM
Old 04-12-2019, 15:59   #2
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mahsun.Batur
Sayın Meslektaşlarım Merhabalar.
Henüz çiçeği burnunda bir Avukat olarak ilk dosyamda çıkmaza girmiş , motivasyon ve moralimi yerle yeksan etmiş bulunmaktayım.
İlginize Talibim.

100,00 TL hasar, 100,00 TL araç mahrumiyet bedelli sigorta tahkim başvurumuz bilirkişi aşamasına gelinmiş ve bilirkişi lehimize olarak yaklaşık 30.000,00 TL tazminata ilişkin raporunu düzenlemiştir.

Ancak müvekkilden yeni aldığım bilgilerle aracın perte ayrılması gerekebileceği ve poliçedeki yeni değer klozuna da istinaden pert ücretini alabileceğimizi öğrendim.

1-) Şimdi şu aşamada Islah yoluna başvurarak pert durumunun değerlendirilmesi hususunda yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etmek mümkün müdür?

2-) Eğer 1. seçenek mümkün değilse ve eğer sigorta tahkim usulünde de mümkünse; Pert bedeli talepli olan yeni bir Ek başvuru yapıp başvuruları birleştirmek mümkün müdür? Mümkünse daha evvel tecrübe edinmiş iseniz bu konudaki cahilliğimi mazur görür ve bir de giderirseniz pek memnun kalırım.

TEŞEKKÜR EDERİM

Meslektaşım öncelikle moralinizi bozmayın. O özgüven kaybı hepimizde oldu.

Tahkim tecrübem oldu fakat olayınıza benzer bir tecrübem olmadı. Ancak; ıslah hakkınızı miktar için kullanın derim. İkinci ıslah olmaz çünkü.

6100/HMK. m.407-444 gereği, tahkimde HMK'daki usul uygulanır.
Bu nedenle ek tahkim başvurusu olabilir diye düşünüyorum. Yani aslında bence doğru çözümü kendiniz üretmişsiniz.

Bir de hakem ile görüşün derim; belki bir yol gösterebilir.
Old 08-12-2019, 18:17   #3
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan sigorta tahkim- ek rapor- ıslah - talep artırım- pert- kasko

Sayın Av.Mahsun.Batur;
Öncelikle meslek yaşamınızda başarılar dilerim. THS’ye hoşgeldiniz.
Her alacak davada olduğu gibi alacağı ilgileyen tahkim başvurusunda de fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutmamız bu gibi durumlar için lehinize olacaktır. Hatta ihtarnamelerde de fazlayı talep ve dava hakkı saklı tutulmalıdır. Diğer davalar için zamanaşımını, hak düşürücü süreleri, husumeti(taraf sıfatı) kime yönelmek gerekeceğini, varsa dava şartı bir başvuru yapılıp yapılmayacağını gözden geçirmeyi, faizi(ve ne zamandan, davadan mı, ıslahtan mı, temerrütten mi itibaren isteneceğini ve faizin türünü), görevli ve yetkili mahkemeyi, uyuşmazlığın basit mi yazılı mı yargılama usulüne tabi olduğunu, söylenmesi gereken her vakıayı ve hangi delillerle ispatlanacağını, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı dolayısıyla dilekçede söylemeyi(yazılı yargılamada davalı cevap vermezse replik dilekçe hakkımız olmaz; basit yargılamada ilk dilekçeden sonra henüz davalıya ilk dava dilekçesi tebliğ olmamışsa bile, örneğin 2 gün sonra verilen ikinci dilekçe dikkate alınmaz ve tebliğe çıkarılmaz) , hukuki deliller kısmını ve hukuki delillere dosyaya mahsus delillerden sonra tanık, senet, bilirkişi incelemesi, keşif, uzman görüşü, taraf yemini, isticvap, kesin hüküm vs. deliller ifadelerini yazmayı, olaya uygunsa ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi kurumları dikkate almayı, şartları oluşmuşsa müvekkil için adli yardım kurumuna başvurmayı ve bunun gerekçesiz reddi halinde 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceğini, şartları varsa İcra inkar tazminatı, kötüniyet tazminatı gibi tazminatları, yargılama giderleri gibi kısımları neticei talepte yazmayı unutmamamız gerekli.*

Olaya gelecek olursak,

Öncelikle mahkemelerin bize uyguladığı iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağını biz de müvekkilimize uygulamalıyız Davanın ortasında yeni deliller getirmemeliler.
Başvurunuzu belirsiz alacak olarak yapmışsanız ve/veya kısmi olarak yapıp Fazlayı talep ve dava hakkınızı saklı tutmuşsanız ek başvuru ile sonuca ulaşabileceğiniz HMK ile paralellik gereğidir ancak olayda müvekkiliniz “perte ayrılması gerekebileceği” gibi bir ihtimalden bahsetmiştir.
Bu durumda aracın tamirinin ekonomik olup olmadığı konusunda elinizdeki belgeleri sunup bilirkişiden bu yönde yeni bir rapor düzenlemesinin istenebileceğini yorumunu yapmakla birlikte, net sonuç için dosyanızın hakeminin tarafsızlığı ilkesi gereği sigorta tahkim komisyonuna doğrudan sorabileceğinizi ya da başka bir hakeme bu konunun sorulabileceğini düşünmekteyim. Sigorta tahkim komisyonu HMK ile paralel yürür ancak uygulamada kararlarla da yürüyen bir sistem var.

Aşağıdaki kararları incelemenizi öneririm.
Hakem karar dergisinde olayınız için yol gösterici kararlar bulabilirsiniz.
İtiraz Hakem Kurulunun verdiği bir karara dayanak raporda

(…)Bilirkişi Prof. Dr. İ.M. 18.05.2016 havale tarihli raporunda ; “….c) Dava konusu aracın gerek kasko sigorta değeri gerekse 2.el rayiç değeri dikkate alındığında onarımının ekonomik olmaktan uzak olduğu kanaatine varılmıştır. Zira, aracın marka, modeli, tipi, sınıfı ve yaşı dikkate alınarak yapılan piyasa araştırması sonucunda, piyasa rayiç değerinin 33.000,-TL-35.000,-TL aralığında değiştiği, ancak yaygın olarak ortalama 34.000,-TL civarında kümelendiği görülmüş olup, hasar hesaplamasında bu değer esas alınmıştır. Araçtaki hasarın tarihli Kasko Ön Ekspertiz Raporunda da tespit edildiği üzere araçtaki hasarın onarılması halinde parça ve işçilik tutarlarının aracın 2.el rayiç değerine yaklaştığı, belirlenmiş olan 28.705,12 TL tutarın onarım esnasında artması ihtimalinin de bulunması nedeniyle aracın onarımının ekonomik olmayacağı çok açık olup, bu nedenle pert total sayı1masının uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. d) Diğer taraftan, araçtaki hasarla ilgili olarak mevcut belgeler ve hasar fotoğrafları üzerinden yapılan inceleme ve hasarlanmamış diğer kısımlardan yararlanma potansiyelinin dikkate alınması sonucunda, dava konusu aracın sovtaj değerinin ortalama 13.500,- TL olarak alınmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. e) Dava konusu araçtaki hasar tazminatı ile ilgili hesaplama sonucunda gerçek zarar: Dava konusu sigortalı aracın 2. el piyasa rayiç değeri 34.000,-TL Dava konusu sigortalı aracın sovtaj değeri 13.500,-TL Hasar Tutarı 20.500,- TL olarak hesaplanmıştır. SONUÇ:Yukarıdaki açıklamaların ışığında; 39 XX plakalı araç sürücüsünün kazanın meydana gelişinde %100 oranında kusurlu olduğu, Kazada meydana gelen ve başvurana ödenecek hasar miktarının araç hurdasının sigortalıda kalması durumunda 20.500,- TL , Araç hurdasının sigortacıya devredilmesi halinde başvurana ödenecek tutarın 34.000,-TL olduğu sonucuna varılmıştır.” Şeklinde kanaat belirtmiştir. Bilirkişi raporu, koordinatör hakem tarafından başvuranın ,başvuru formunda bildirdiği ve ara karanının tebliğ edildiği E-posta adresine elektronik ortamda 18.05.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, ayrıca ,Komisyon aracılığı ile taahhütlü posta ile 25.05.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. (04.03.2019 Tarih ve K-2019/17159 Sayılı Hakem Kararı)http://www.sigortatahkim.org/files/karardrgs26.pdf)

Yargıtay bir kararında

(…)Buna göre aracın tamirinin ekonomik olup olmayacağı, pert olup olmadığının tespiti ile şayet pert olduğu anlaşılırsa, aracın kaza tarihindeki ikinci el piyasa rayiç değerinden sovtaj bedeli mahsup edilerek gerçek zarar miktarının belirlenmesi, sonucuna göre de değer kaybı ve ikame araç bedelinin yeniden değerlendirilmesi için aynı bilirkişiden, ayrıntılı, açıklamalı, denetime elverişli ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.(…) (17. Hukuk Dairesi 2015/3907 E. , 2016/2863 K.)

İfadelerini kullanmıştır.
--------------------------------------------------
*(Av. Kemal Vuraldoğan meslektaşımızın çalışmasından katkıyla)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Sözleşmede Tahkim Şarti - Tahkim Usulü Av.Bülent AKÇADAĞ Meslektaşların Soruları 7 01-12-2017 17:50
emlak-bina vergisi dava açma süre ve usulü law in law Meslektaşların Soruları 0 18-12-2014 04:28
İŞ Mahkemesİnİn GÖrevsİzlİk Karari -İdare Mahkemesİnde Dava AÇma UsulÜ prag Meslektaşların Soruları 1 16-06-2012 15:01
zorunlu dava arkadaşlığı sebebiyle davalı tarafa davayı teşmil usulü nedir? Av.Ayşe Öcalan Hukuk Sohbetleri 3 18-10-2010 14:21
Marka iptal davasında dava açma süresi nedir? AdaletTR Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu 3 19-09-2007 10:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03737712 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.