Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kayıp Kaçak Bedellerinin İadesinde Son Durum

Yanıt
Old 10-04-2017, 12:29   #61
Av.Gülben Duran

 
Varsayılan

Paylaşım için teşekkürler...


Peki, hakem heyetine yasadan önce müracaat edip, red kararı üzerine yasadan sonra dava açan yok mudur? yok mu başına gelen...
Old 08-05-2017, 14:20   #62
tiryakim

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesi herhangi bir karar verdi mi acaba bu konu ile ilgili ?
Old 08-05-2017, 14:55   #63
Av. Mehmet Soku

 
İyi

arkadaşlar merhaba,
elektrik dosyaları ile ilgili açmış olduğumuz davalar yasa nedeniyle konusuz kaldı malumunuz. bizim açtığımız davalarda davanın konusuz kalması nedeniyle vekalet ücreti ve yargılama giderleri ile ilgili faklı kararlar çıkıyor. bu konuda bir kaç karar için istinafa gittik. bizim kanaatimiz belirsiz alacak davası olarak açılan bu davalarda bilirkişiye dosyanın gitmesine dahi ihtiyaç yok. çünkü HMK 331 DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEKİ HAKLILIK DURUMUNUN tespitini istiyor. bu açıdan YHGK kararı ile yasadan önce bu bedellerin alınmasının haksız olduğu belirtilmiş. dosyada davalı idare tarafından sunulan evraklarda bu bedellerin alındığı ve dava değerinden çok fazla olduğu aşikar. bu nedenle haklılık durumu belli olduğuna göre davalı elektrik şirketinin yargılama giderlerinden sorumlu tutulması ile davacı lehine maktu(1980 tl) vekalet ücreti takdiri gerekir. ancak BAM ın paylaşılan kararında dava değerine göre vekalet ücretine karar verilmiş. sorum şu olacak acaba mevcut dosyalarda bilirkişiye gidip miktarı belirleyip ıslah etmek mi daha mı mantıklı? bu konusuz kalan dava gözetildiğinde kötüniyetli ıslah olmaz mı?
Old 09-05-2017, 14:41   #64
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Soku
arkadaşlar merhaba,
elektrik dosyaları ile ilgili açmış olduğumuz davalar yasa nedeniyle konusuz kaldı malumunuz. bizim açtığımız davalarda davanın konusuz kalması nedeniyle vekalet ücreti ve yargılama giderleri ile ilgili faklı kararlar çıkıyor. bu konuda bir kaç karar için istinafa gittik. bizim kanaatimiz belirsiz alacak davası olarak açılan bu davalarda bilirkişiye dosyanın gitmesine dahi ihtiyaç yok. çünkü HMK 331 DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEKİ HAKLILIK DURUMUNUN tespitini istiyor. bu açıdan YHGK kararı ile yasadan önce bu bedellerin alınmasının haksız olduğu belirtilmiş. dosyada davalı idare tarafından sunulan evraklarda bu bedellerin alındığı ve dava değerinden çok fazla olduğu aşikar. bu nedenle haklılık durumu belli olduğuna göre davalı elektrik şirketinin yargılama giderlerinden sorumlu tutulması ile davacı lehine maktu(1980 tl) vekalet ücreti takdiri gerekir. ancak BAM ın paylaşılan kararında dava değerine göre vekalet ücretine karar verilmiş. sorum şu olacak acaba mevcut dosyalarda bilirkişiye gidip miktarı belirleyip ıslah etmek mi daha mı mantıklı? bu konusuz kalan dava gözetildiğinde kötüniyetli ıslah olmaz mı?


Bana göre tüm mahkemelerin verdiği kararlar hatalı ; çünkü ;

1-)Bir hukuk devletinin bağlı olduğu hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında hiç kimsenin, almadığı hizmetten veya tüketmediği elektrik enerjisi bedeli nedeniyle sorumlu tutulması ve başkalarının külfetlerini yüklenmesi kabul edilemez.
2-)Yasama organı olan TBMM'nin çıkardığı her kanun, her zaman anayasaya ve hukuka uygun olmaz. Anayasa mahkemesi, kişi hak ve hürriyetlerinin bekçisidir.
3-)Elektrik dağıtıcısının teknik kaybı ya da başkalarının hırsızlanmak suretiyle kaçak kullandığı elektriğin bedeli olan kayıp-kaçak bedelinin, ve diğer kalemlerin kurallara uyan abonelerden tahsil edilmesinin hukuk devleti ve adalet anlayışı ile bağdaşmayacağı yerleşik yüksek mahkeme kararları ile sabittir.
4-)Geçici 20. Maddenin anayasa’ya aykırı olmasından cihetle iptal edilmemesi ve yerel mahkemenin bekletici mesele yapmaması halinde kayıp kaçak bedellerinin ve diğer kalem bedellerinin iadesi yönünde halihazırda devam eden davalar ve icra takibatları menfi şekilde son bulacaktır.Bu durum hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır.
5-)Tahsil edilen kayıp-kaçak bedellerinin ve diğer bedellerin tüketicilere iade edilmesine ilişkin yerleşik Yargıtay Kararları bulunmaktadır.Bu yargı kararlarını değiştirici mahiyette yasal düzenleme yapılmasının, Anayasa’nın 138/4 hükmüne aykırılık oluşturduğu muhakkaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda hukuk güvenliği ilkesi ile de bağdaşmamaktadır.
6-)Anayasa Mahkemesi T: 26.06.2014, E. 2012/931, R.G.T:25.09.2014 “(...) DEVLETİN KENDİSİ TARAF OLSUN YA DA OLMASIN, DAVANIN TARAFLARINDAN BİRİNİ DİĞERİNE NAZARAN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AVANTAJLI HALE GETİREN KANUNİ DÜZENLEMELER YAPMASI, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE DOLAYISIYLA YARGILAMANIN HAKKANİYETE UYGUN YÜRÜTÜLMESİ KURALINA AYKIRILIK OLUŞTURUR. BİR BAŞKA İFADEYLE YASA ORGANININ, YARGILAMADAKİ TARAFLARDAN BİRİNİN LEHİNE SONUÇ DOĞURACAK ŞEKİLDE KANUN ÇIKARTTIĞI DURUMLARDA, DAVANIN TARAFLARININ EŞİT KONUMDA OLDUĞU SÖYLENEMEZ.
7-)Hukuki istikrar ilkesi gereği her dava açıldığı tarihte yürürlükte olan kanun hükümlerine tabidir.Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararlarında belirttiği üzere ; ''Her davanın açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilmesi gerekmektedir.'' şeklinde karar verilmiştir.
Old 13-12-2017, 19:51   #65
txyz

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesi'ne anayasaya aykırılık başvurusu yapmayan mahkemenin bekletici mesele yapması ve bunun süresi hakkındaki görüşleriniz nelerdir. Ben Anayasa'nın 152. maddesindeki ifade doğrultusunda ancak anayasaya aykırılık başvurusu yapan mahkemenin beş aylık süre ile bağlı olduğunu diğer mahkemeler için böyle bir süre olmadığını düşünüyorum.Anayasa Mahkemesi'ndeki bir dosyanın bekletici diğer mahkemeler tarafından bekletici mesele yapılıp yapılamayacağı ise yorum aaçık gibi.

Malum elektrik kayıp kaçaklar ile ilgili süreçte mahkemeler beş aylık süreden dolayı ara kararlarından vazgeçmektedir. Bu durum, Anayasa'nın 152. maddesinden kaynaklanan bir zorunluluk mudur ?
Old 14-12-2017, 14:02   #66
Avukat1801

 
Varsayılan

Sayın txyz,

Birçok mahkeme söylediğiniz şekilde bekletici mesele yapmaktan vazgeçmiş durumda. Ancak hala bekletici mesele yapan mahkemeler nadiren de olsa var. Çok yakın zamandaki bir duruşmamda mahkeme mutlaka Anayasa Mahkemesinin sonucunu bekleyeceğini belirtti. Bu nedenle ara karardan dönüşlerin Anayasa 152. madde uyarınca bir zorunluluk olduğunu sanmıyorum. İyi çalışmalar dilerim.
Old 26-12-2017, 09:08   #67
tiryakim

 
Varsayılan

Merhabalar ;

Anayasa Mahkemesi Kayıp Kaçak Kanunu ( 4.6.2016 tarihli ve 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ) İle ilgili maddeleri bu hafta 28.12.2017 tarihinde esastan görüşecek...

İlgili Link ;

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar...lkurul/808.pdf
Old 29-12-2017, 14:16   #68
tiryakim

 
Varsayılan

Merhabalar ;

Anayasa Mahkemesi Kayıp Kaçak Kanunu ( 4.6.2016 tarihli ve 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ) İle ilgili maddeleri bu hafta 28.12.2017 tarihinde esastan görüşecek...

İlgili Link ;

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar...lkurul/808.pdf

Yukarıda verdiğim linkte de görüleceği üzere Toplantı gündeminde yer almasına rağmen Kayıp Kaçak Kanunun ilgili maddelerinin görüşülmemesi ve 29.12.2017 tarihinde anayasa mahkemesinin internet sitesinde görüşülen dosyaların sonucunda yer almaması normal mi ?

Görüşülen Dosya Sonuçları İşte Link ;

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar...lkurul/811.pdf
Old 01-01-2018, 11:18   #69
onthemove

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
...
Yukarıda verdiğim linkte de görüleceği üzere Toplantı gündeminde yer almasına rağmen Kayıp Kaçak Kanunun ilgili maddelerinin görüşülmemesi ve 29.12.2017 tarihinde anayasa mahkemesinin internet sitesinde görüşülen dosyaların sonucunda yer almaması normal mi ?

Görüşülen Dosya Sonuçları İşte Link ;

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar...lkurul/811.pdf

Sn Tirkayim;

Uzun zamandır ben de takip ediyorum. Anayasa Mahkemesi esastan görüştüğü dosyaların kısa kararını "sonuçlar" kısmında paylaşmıyor. İlk defa görüştüğü dosyalar hakkında esasa geçilip geçilmediğini ilan ediyor yalnızca. Dikkat ettiyseniz esastan görüşülen diğer dosyaların akıbeti de yazmıyor.

Derdest bir dosyadan AYM'ne müzekkere yazdırıp karara çıkıp çıkmadığının sorulması istenilebilir. Tabi eğer yerel mahkeme dikkate alırsa. Aksi halde ne yazık ki resmi gazetede yayımlanana kadar beklemek durumundayız. Diğer kararlardan anladığım kadarıyla 1-2 ay sürüyor sanırım yayımlanması.
Old 01-01-2018, 20:06   #70
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan onthemove
Sn Tirkayim;

Uzun zamandır ben de takip ediyorum. Anayasa Mahkemesi esastan görüştüğü dosyaların kısa kararını "sonuçlar" kısmında paylaşmıyor. İlk defa görüştüğü dosyalar hakkında esasa geçilip geçilmediğini ilan ediyor yalnızca. Dikkat ettiyseniz esastan görüşülen diğer dosyaların akıbeti de yazmıyor.

Derdest bir dosyadan AYM'ne müzekkere yazdırıp karara çıkıp çıkmadığının sorulması istenilebilir. Tabi eğer yerel mahkeme dikkate alırsa. Aksi halde ne yazık ki resmi gazetede yayımlanana kadar beklemek durumundayız. Diğer kararlardan anladığım kadarıyla 1-2 ay sürüyor sanırım yayımlanması.

Haklısın üstadım buna hiç dikkat etmemiştim. O zaman karar görüşüldü sonuç da bellidir...İnşallah en kısa zamanda açıklanır
Old 14-02-2018, 19:00   #71
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan onthemove
Sn Tirkayim;

Uzun zamandır ben de takip ediyorum. Anayasa Mahkemesi esastan görüştüğü dosyaların kısa kararını "sonuçlar" kısmında paylaşmıyor. İlk defa görüştüğü dosyalar hakkında esasa geçilip geçilmediğini ilan ediyor yalnızca. Dikkat ettiyseniz esastan görüşülen diğer dosyaların akıbeti de yazmıyor.

Derdest bir dosyadan AYM'ne müzekkere yazdırıp karara çıkıp çıkmadığının sorulması istenilebilir. Tabi eğer yerel mahkeme dikkate alırsa. Aksi halde ne yazık ki resmi gazetede yayımlanana kadar beklemek durumundayız. Diğer kararlardan anladığım kadarıyla 1-2 ay sürüyor sanırım yayımlanması.

Üstadım kayıp kaçak bedelleri ile ilgili bir gelişme var mı ? Anayasa mahkemesi kararını açıkladı mı
Old 14-02-2018, 20:43   #72
onthemove

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Üstadım kayıp kaçak bedelleri ile ilgili bir gelişme var mı ? Anayasa mahkemesi kararını açıkladı mı

Açıklamadı. Takip ediyorum. Paylaşırım buradan.
Old 14-02-2018, 21:53   #73
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan onthemove
Açıklamadı. Takip ediyorum. Paylaşırım buradan.

Üstadım bende bugün görüşmediler, görüşmeyi ertelediler diye duydum. İnşallah yanlış duyum almışımdır.
Old 15-02-2018, 06:52   #74
onthemove

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Üstadım bende bugün görüşmediler, görüşmeyi ertelediler diye duydum. İnşallah yanlış duyum almışımdır.

Bugün yayımlandı, içinize doğdu sanırım. Ancak ne yazık ki yalnızca 17/10. Fıkrası iptal edilmiş. Geçmiş olsun.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.a...2/20180215.htm
Old 15-02-2018, 08:36   #75
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan onthemove
Bugün yayımlandı, içinize doğdu sanırım. Ancak ne yazık ki yalnızca 17/10. Fıkrası iptal edilmiş. Geçmiş olsun.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.a...2/20180215.htm

şimdi ne olacak peki ?
Old 15-02-2018, 13:44   #76
onthemove

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
şimdi ne olacak peki ?

10.04.2017 tarihinde Av Alper Bey tarafından bu başlıkta paylaşılan karardaki gibi olacak. Davanın konusuz kalmış olması nedeniyle davanın reddine, yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilecek. Tabi maktu vekalet ücreti, dava değerini aşamayacak.
Old 15-02-2018, 14:17   #77
avoev

 
Varsayılan

Merhaba,
Aşağıdaki hüküm iptal edilmiş. Bu durumda Mahkemeler dava konusu edilen kalemleri hukuka uygunluk yönünden inceleyebilecekler ve davaların kabul ile sonuçlanma imkanı olabilecek diye düşünüyorum:

“(10) Kurum tarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlenen bedellere ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin, Kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.”

Anayasa Mahkemesinin gerekçeleri:

“Dava konusu kuralla, EPDK tarafından gelir ve tarife kapsamında düzenlenen ve tüketicilerden tahsil edilen bedellerin iadesi talebiyle tüketici hakem heyetlerine başvurulması veya bu bedellerin tazmini talebiyle mahkemelerde dava açılması durumunda tüketici hakem heyetleri veya mahkemelerin yetkisi sadece tüketicilerden tahsil edilen bu bedellerin Kurumun düzenleyici işlemlerine uygun olarak tahsil edilip edilmediğinin denetlenmesiyle sınırlı tutulmak suretiyle hak arama hürriyetine sınırlama getirilmektedir.
Mahkemeye erişim hakkı, hak arama özgürlüğünün bir gereği olmakla birlikte hak arama özgürlüğünün varlığının kabulü için tek başına yeterli bulunmamaktadır. Kişilere yargı mercileri önünde dava açma hakkı tanıyan bir düzenlemenin aynı zamanda yargı mercilerinin etkili bir yargılama yapmasını engeleyen kurallar içermesi halinde bu düzenlemenin hak arama özgürlüğüne uygun olduğundan söz edilemez.
EPDK tarafından gelir ve tarife kapsamında düzenlenen ve tüketicilerden tahsil edilen bedellerin iadesi talebiyle yapılan başvurularda ve açılan davalarda tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin söz konusu bedellerin kurumun düzenleyici işlemlerine uygun olup olmadığının yanı sıra uyuşmazlıkla ilgili diğer mevzuat hükümlerini de gözetmeleri adil yargılanma yapılmasının bir gereğidir.
Bu itibarla EPDK tarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlenen bedellere ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisinin bu bedellerin sadece Kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğunu öngören kural, hak arama özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahalede bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 13. Ve 36. Maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.”
Old 15-02-2018, 15:22   #78
tello

 
Varsayılan

Gerekçesinde kamu yararından bahsedilmiş yani kayıp kaçağı hepimiz ödeyeceğiz denilmek istenmiş
Old 15-02-2018, 21:21   #79
oceans17

 
Varsayılan

Bu iptal kararı ile mevcut davalarda eski HGK kararı kriterleri mi dikkate alınacak? Tam olarak emin olamadım
Old 16-02-2018, 03:25   #80
txyz

 
Varsayılan

O hükmü de iptal etmeseymiş olurmuş, mevcut davalarla ilgili tüketici yönünden herhangi bir olumlu etkisi yok. Sonuç olarak geçmişe yürütülen bir kanunla hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edilmesine dur denilmediği gibi faturalar üzerinden beş kalemin de hukuka uygun şekilde alındığı hüküm altına alınmış oldu. Hak arama özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahale denilmiş ancak hak arandığı zaman sonuçsuz kalacağı da belirtilmiş.
Old 28-02-2018, 16:15   #81
Av.Alper1907

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan oceans17
Bu iptal kararı ile mevcut davalarda eski HGK kararı kriterleri mi dikkate alınacak? Tam olarak emin olamadım

HGK kararı dikkate alınmayacak. Çıkarılan yasanın yürürlüğe girmesinden önce açılan davaların hepsi konusuz kalmış oldu.
Old 24-10-2019, 14:29   #82
txyz

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım,kayıp kaçak davasında yerel mahkeme nispi vekalet ücretine hükmetmişti ancak istinaf mahkemesi vekalet ücretinin maktu olması gerektiğine karar verdi . İncelediğim kadarıyla Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de aynı yönde karar veriyor. Temyiz incelemesini 3. Hukuk Dairesi mi yapıyor ayrıca nispi vekalet ücreti hükmedilmesine dair elinizde karar var mı acaba ? 2013 tarihli Hukuk Genel Kurulu kararında davanın konusuz kalması durumunda para ile değerlendirilebilen davalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği karar altına alınmıştı. Bu içtihat değişti mi yoksa kayıp kaçaklara özel bir durum mu var ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kayıp kaçak davası apo_can_ Meslektaşların Soruları 6 26-01-2015 12:26
kaçak kayıp bedeli av.asenaozdmr Meslektaşların Soruları 2 19-01-2015 12:55
kayıp kaçak elektrik bedeli asumann Meslektaşların Soruları 1 19-01-2015 10:42
Kayıp Kaçak Bedeli İadesinde Idare Mahkemesi mi Görevli ? Son Durum Nedir ? alper taner Meslektaşların Soruları 1 01-09-2013 18:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06131506 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.